Eylem ve Etkinlikler  

 

 

 
2017:  Ocak- Mayıs  Haziran - Aralık 
2016:  Ocak- Mayıs   Haziran-Aralık
2015:  Ocak- Mayıs   Haziran-Aralık
2014:  Ocak- Mayıs    Haziran-Eylül    Ekim-Aralık
2013:  Ekim - Aralık    Haziran- Eylül   Ocak- Mayıs
2012:  Eylül - Aralık    Haziran- Ağustos   Ocak- Mayıs
2011:  Temmuz -Aralık   Mayıs- Haziran    Ocak- Nisan
2010:  Ekim -Aralık   Haziran- Eylül    Ocak- Mayıs
2009:  Ekim-Aralık    Haziran-Eylül    Ocak- Mayıs
2008:  Ekim-Aralık    Temmuz-Eylül    Ocak- Haziran

Etkinlikler 2007    Etkinlikler 2006    Etkinlikler 2005    Etkinlikler 2004


GREV YASAKLARI VE SENDİKAL HAKLAR
KONFERANSI

13 Ocak'ta Barış Manço Kültür Merkezinde düzenlenen konferansa,
ilgi ve katılım yoğun oldu..

MESS toplu sözleşmelerinde grev kararının alınmasının hemen öncesinde düzenlediğimiz bu konferansta akademisyenler, sendikacılar ve IndustriALL’dan katılımcıların yapmış olduğu değerlendirmelerle, deneyimler, tespitlerle grev hakkının nasıl kapsamlı sınırlamalar ve baskılarla altında olduğunu ortaya koymuştur. Tüm katılımcılar yasaklara karşı ortak bir mücadele hattının oluşturulmasının elzem olduğunu vurgulamıştır.
Bu konferansın ışığında;

1) Giderek demokrasiyi ve işçi haklarını ihlal eden bir uygulamaya dönüşen OHAL derhal kaldırılmalıdır.
2) Grev hakkının kullanımının önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır.
3) Hükümet, Bakanlar Kurulu’nun geçmişte aldığı grev erteleme kararlarını mahkum eden Anayasa Mahkemesi kararlarını dikkate alarak keyfi grev ertelemelerine son vermelidir.
4) Anayasal bir hak olan sendikal örgütlenme hakkının önündeki engellerin kaldırılması, tüm çalışanlara grevli toplu sözleşmeli sendikalaşma hakkından yararlanması sağlanmalıdır.
5) Gösteri yürüyüş ve miting yapma özgürlüğünün önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır.
6) OHAL gerekçe gösterilerek KHK ile suçsuz yere işten atılanlar işçiler ve memurlar işlerine iade edilmelidir.
7) Tüm ülkede anti-demokratik uygulamalardan vazgeçilmeli, yargının bağımsızlığı sağlanmalı, muhalefete yönelik baskı ve tutuklamalara son verilmelidir.
8) Sendikal haklar basın özgürlüğünün dışında düşünülemez. Keyfi bir şekilde tutuklanan gazeteciler derhal serbest bırakılmalıdır.
9) En nihayetinde OHAL'de grev, grev yasaklarına ragmen meşru, ertelemeler, yasaklamalar gayrimeşrudur. Çünkü işçi sınıfı haklılığını, meşruiyetini, anayasal ve yasal dayanaklarından ve tarihsel mücadelesinden almaktadır. İşçiler grev hakkını gerektiğinde çekinmeden kullanacaktır.
 

Konferans Sonuç Bildirgesi

13 Ocak Cumartesi,
Barış Manço Kültür Merkezi
Kadıköy, İstanbul

Davetiye


GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU
SONUÇ BİLDİRGESİ

Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz, çalışma yaşamındaki güncel
gelişmeleri, işyerlerindeki sorunları ve siyasal, toplumsal gelişmeleri
değerlendirmiş ve bu tartışmalardan ulaştığı sonuçları kamuoyu ile
paylaşmaya karar vermiştir.

Metal işçileri günlerdir çeşitli eylemlerle taleplerine sahip çıktıklarını, hakları için mücadele kararlılıklarını gösteriyor. Sendikamız mücadelesini çeşitli yöntemlerle zenginleştirerek yükseltecektir. Bugünden itibaren bu mücadelemiz yeni bir aşamaya sıçrayacaktır.
Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz tarafından belirlenen ve aşağıda belirtilen eylem ve etkinlik kararları en güçlü biçimde uygulayacaktır. Metal işçileri aşağıda açıklanan tarihlerde alanlarda, meydanlarda toplanarak kitlesel basın açıklamaları yapacaktır.

• 16 Ocak Salı günü, Çorlu
• 17 Ocak Çarşamba günü, Mersin
• 18 Ocak Perşembe günü, Bilecik
• 23 Ocak Salı günü, Mudanya
• 24 Ocak Çarşamba günü, Eskişehir

19 Ocak Cuma günü Merkez Toplu Sözleşme Komisyonumuz toplanarak gelişmeleri değerlendirecektir.
22 Ocak Pazartesi günü İstanbul’da yapılacak basın toplantısı ile Metal İşçisinin Gerçeği açıklanacaktır.
Önümüzdeki günlerde tüm metal işçilerinin katılımı ile Gebze’de miting yapılacaktır.

Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi2011'de yitirdiğimiz,
DİSK ve Sendikamızın eski yöneticilerinden
MURAT TOKMAK'ı
sevgi ve saygıyla anıyoruz.

2016'da yitirdiğimiz, Sendikamız çalışanlarından,
mücadele arkadaşımız
KENAN BAKIŞ'ı
ölüm yıldönümünde sevgiyle anıyoruz.

10.01.2009 tarihinde kaybettiğimiz
Sendikamız Mali Sekreteri

Süleyman TÜRKER'i

Ölüm yıldönümünde
SAYGIYLA ANIYORUZ!...
 


Dünya'da 700'ün üzerinde sendikanın üyesi olduğu IndustriALL Küresel Sendika, işyerlerinde kadına yönelik şiddet ve tacize karşı bir taahhütname hazırladı. Türkiye’de taahhütnameyi ilk imzalayan sendika Birleşik Metal-İş oldu...

BİZİM İŞYERİMİZDE, BİZİM SENDİKAMIZDA YERİ YOK !

Şiddet ve en çok görülen formu olan taciz ile birlikte, dünya genelinde kadın işçilerin hayatlarını ciddi bir şekilde etkilemektedir. Kadına yönelik şiddet, kadınların insan haklarının bir ihlalidir. Cinsiyet eşitliğinin önünde bir engeldir. İşyerinde kadına yönelik şiddet, işçi haklarını, güvenliğini, sağlığı ve onurunu tehdit eden temel bir sendikal meseledir.
Kadına yönelik şiddetin her türlüsü kabul edilemez!
 
Sendikamız;
• Kadına yönelik şiddetin ve tacizin her türüne karşı bir duruş sergilemeyi ve cinsiyetçilik ve şiddet içeren her türlü eylem ve davranışı kınamayı,
• Bu konuyu sendikamızda öncelikli bir konu olarak ele almayı ve kadın haklarının ihlallerini engellemeyi ve mücadele etmeyi amaçlayan faaliyetlere gerekli kaynağı ayırmayı,
• Üyelerimizin, personelimizin ve yöneticilerimizin farkındalığını arttırarak ve işyerlerinde ve sendikamızda şiddetin ve tacizin ortadan kaldırılmasının önemine dair eğitimler düzenleyerek, sendikamız içinde kadınlara yönelik bir saygı kültürünün gelişmesini sağlamayı,
• Özellikle işyerlerinde kadına yönelik şiddet ve tacize karşı üyelerimizin aktif bir şekilde tutum almasını teşvik etmeyi,
• Kadına yönelik şiddeti engellemeye ve mücadele etmeye yönelik kampanyalar düzenlemeyi,
• Hükümetlerden kadınları şiddete karşı koruyan kanunları çıkarmalarını ve uygulamalarını talep etmeyi,
• İşverenlerden işyerlerinde şiddetin ve tacizin her türlüsüne karşı politikalar geliştirmelerini ve şiddetin yıkıcı etkilerine yönelik çalışanlar arasında farkındalığın arttırılmasını talep etmeyi,
• İşverenlerden işyerlerinde ve tedarikçilerinde kadına yönelik şiddetin her türlüsünü engellemek ve mücadele etmek ve işyerinde kadınlar bir saldırıya maruz kaldıklarında başvurabilecekleri güvenli mekanizmalar oluşturmaları için somut politikalar ve prosedürler geliştirmelerini talep etmeyi,
• Toplu sözleşme taleplerimizde kadına yönelik şiddet ve tacizin ortadan kaldırılmasına yönelik önlemler içermeyi,
taahhüt etmektedir.
 

 


MESS’LE ANLAŞMA YOK:
TEKLİF CİDDİYETSİZ, GREV KAPIDA

MESS’in çağrısı ile bugün (11 Ocak 2018) yapılan grup toplu sözleşme görüşmelerinden de sonuç çıkmadı. MESS, metal işçilerinin kabul etmeyeceği belli olan, ciddiyetsiz teklifler vermeye devam ediyor. MESS’in bugünkü teklifi göstermektedir ki, MESS metal işçilerinin son aylarda verdiği mücadeleden yeterli mesajı almamış. Oysa, artık grev kapıda.

MESS’in bu günkü teklifi şöyledir:

  • Sözleşme yürürlük süresi 3 yıl.

  • Ücret zammı yüzde 6,4. Diğer 6’şar aylarda enflasyon oranında artış. Zam, işyeri ortalamasına göre verilecek.

  • Sosyal haklarda ise 1. Yıl yüzde 12,80. Diğer yıllarda yıllık enflasyon oranında artış.

MESS’in bugünkü teklifi metal işçilerinin verdiği mücadeleyi yükseltmesi gerektiğine işaret etmektedir. MESS’in bugün verdiği teklif greve çıkmayı gerektiren tekliftir. Gün greve hazırlık günüdür.
Metal işçileri, büyük bir kararlılık içinde, çok geç olmadan grev kararları almaya başlayacaktır. MESS, sorunları masada çözmeye yanaşmamakta, metal işçilerini kavgaya davet etmektedir. Dün bu kavgadan kaçmadık, bugün de kaçmayacağız, haklarımız için sonuna kadar mücadele edeceğiz.
Artık grev yapmaktan başka çare kalmamıştır. İşverenler, içinden geçtiğimiz olağanüstü koşullara güvenmesinler. Metal işçileri, fiili ve meşru haklarını her koşul ve şartta kullanacaklardır.
Sendikamız, yarın Genişletilmiş Başkanlar Kurulunu, önümüzdeki günlerde de Merkez Toplu Sözleşme Komisyonunu toplayacak ve süreci bir üst aşamaya taşıyacaktır.

Basın Açıklamamız


POSCO ASSAN İşçileri,
işçinin iradesini yok sayanlara karşı
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NDELER…

 Başta Çalışma Bakanı olmak üzere, yetkililere sormak istiyoruz:
Ne tür gelişmeler yaşandı da Bakanlık başvurumuzu 2 ay bekleterek
2 günde çıkması gereken yetki tespitini nasıl yetkisizliğe dönüştürüldü?

Meclis'te okunan Basın Açıklamamız

Kocaeli kurulu bulunan POSCO ASSAN’da işçiler, Anayasa’nın kendilerine tanıdığı sendikalaşma hakkının çalıştıkları fabrikada da geçerli olması için yaklaşık iki ayı aşkın bir süredir mücadele ediyor.
Sendikamıza üye olan işçiler, ilk günden itibaren baskı, tehdit, işten çıkarma dahil her türlü hukuksuzluğa maruz kaldı. Bu hukuksuzluklara bir yenisi daha eklendi.

POSCO ASSAN işçileri Sendikamız yöneticileriyle birlikte İşçilerin iradesinin yok sayılmasına karşı; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı protesto etmek için Ankara'dalar.

09 Ocak Salı Günü
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NDELER…

Saat: 11.30’de yapılacak basın açıklamasının ardından
Saat: 13.00’de CHP Grup toplantısına katılarak yaşadıkları haksızlıkları kamuoyu ile paylaşacaklardır…

Basın Açıklamamız


Arabulucu toplantısından da sonuç çıkmadı

MESS ile Sendikamız arasında süren grup toplu sözleşme görüşmeleri
çerçevesinde bugün (5 Ocak Cuma) arabulucu Doç. Gaye Burcu Yıldız’ın
çağrısı ile bir toplantı yapılmıştır.
Toplantıya sendikamız adına Anadolu Şube Başkanımız Rasim Gündal ile
TİS uzmanımız İrfan Kaygısız katılmış olup
toplantıda MESS yeni bir teklif vermemiştir.
Arabulucunun 15 günlük süresi 8 Ocak 2018 tarihinde sona ermektedir.


METAL İŞÇİLERİ
GEBZE Cumhuriyet Meydanı’nda

 

Sendikamız ile MESS arasında yürütülen MESS grup toplu iş sözleşme
görüşmelerinde tutulan uyuşmazlık sonrası, metal işçileri, işyerlerinde
bildiri okuma, fabrika önü basın açıklamaları, iş bırakma, fazla mesaiye
 kalmama, işyerlerine toplu yürüyüşler vb. eylemlerden sonra ALANLARDA!
Genel Başkanımız Adnan SERDAROĞLU’nun ve bölgedeki üyelerimizin
 katılımıyla düzenlenecek basın açıklamasında metal işçileri bir kez daha
 MESS’i uyarıyor ve taleplerini haykırıyorlar!

Basın Açıklamamız
Fotoğraflar


Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM)
Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Dönem Raporu (Aralık 2017)

ASGARİ ÜCRETLİ
2017 YILINI KAYIPLA KAPATTI

Basın Açıklamamız


AKP Kocaeli İl Binası önünde açıklama...

Çalışma bakanlığı 48 gün sonra Posco Assan işçilerinin sendika
yetkisini engelleyecek hilesine kılıf buldu!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan tarafımıza gönderilen işyerinde
 toplu iş sözleşme imzalamak için yeterli çoğunluğu olmadığına dair belge
 neticesinde yarın fabrika önünde yapılacak olan basın açıklaması ve
 yürüyüş programımız iptal edildi…
2 Ocak Salı günü, AKP Kocaeli İl Binası önünde
Posco Assan işçilerinin iş, ekmek ve sendikal haklarının gasp edilmesi
süreci ile ilgili Genel Başkanımızın katılımı ile bir basın açıklaması
düzenledik.


Broşürü açmak için tıklayın

Bugünden itibaren açılacak tüm işçilik alacağı davalarında
 (kıdem ve ihbar tazminatı, ücret, fazla mesai, yıllık izin alacağı...vb)
ve İşe iade davalarında arabulucuya başvuru zorunlu...ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI
İŞÇİLERİN PAYINA YİNE AÇLIK!
YİNE SEFALET DÜŞTÜ!
 

Milyonlarca asgari ücretliye 2018 yılının ilk kötü haberi, hükümetten geldi. Sonucu merakla beklenen ve bugün yapılan son Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında asgari ücret brüt 2.029,00 TL olarak belirlendi. İşçinin eline ise net 1.603,00 TL geçecek. Bu yıl da asgari ücret vergi dışı bırakılmadı. Yapılan açıklamayla, asgari ücretlinin payına önümüzdeki bir yıl boyunca da yine açlık, yine sefalet düşecek.

Hükümet bir kez daha bu ülkenin emekçilerinin ihtiyaçlarına kulaklarını tıkayıp, yoksulluğu ve sefaleti görmezden gelmiştir.
Asgari ücret insan onuruna yakışır geçim ücreti olmalıdır.

Basın Açıklamamız


Çalışma bakanının verdiği "yetkimizin cuma günü akşamına
 kadar elimizde olacağı" sözü üzerine, yürüyüşümüz bugün
bir basın açıklaması ile sonlandırıldı.
Bu söz tutulmadığı takdirde salı günü  çok daha kitlesel olarak
aynı yerden çalışma bakanlığına gideceğiz.

İşimiz, Aşımız ve Anayasal Hakkımız için
 Ankara yürüyüşümüz devam ediyor!

Dün sabah saatlerinde hakları, işleri, aşları ve gelecekleri için
Ankara’ya yürümeye başlayan Posco Assan işçileri ve yöneticilerimiz,
polis müdahalesi ile darp edilerek gözaltına alınmıştı.

Tüm gün boyu keyfi bir şekilde emniyette tutulan Genel Başkanımız,
Genel Merkez ve Şube yöneticilerimiz ve işlerinden atılarak
açlığa mahkum edilmek istenen Posco Assan işçileri,
akşam geç saatlerde serbest bırakıldılar.

BUGÜN (27 Aralık, Çarşamba)
AYNI SAATTE (Saat: 11.00)
AYNI YERDE (POSCO Assan TST Çelik Sanayi fabrika önü:
Asım Kibar O.S.B. 1.Cad. No:4, Alikahya/İzmit/Kocaeli)
DAHA GÜÇLÜ BULUŞUYORUZ!

Gelişmeleri facebook ve twitter hesabımızdan takip edebilirsiniz..

  


Umer işçileri, sendikaya üye oldukları için  işten çıkartıldı
Karabük'te basın toplantısı

Genel Başkanımız Adnan SERDAROĞLU ve Kocaeli Şube yöneticilerimizin katılımıyla, 20 Aralık ÇARŞAMBA günü KARABÜK’te Umer Haddecilik’te yaşanan gelişmeler
Ve emeğin güncel sorunları hakkında bilgilendirme amaçlı bir basın toplantısı düzenledik.

Fotoğraflar
Basın Açıklamamız

Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu, Genel Örgütlenme Sekreterimiz Hami Baltacı ve şube yöneticilerimiz Karabük'te yeni örgütlendiğimiz Umer Haddecilik'te üyelerimizi ziyaret ettiler.


Asgari Ücret, Sefalet Ücreti Olmasın!
EN AZ 2.300 TL OLMALIDIR!

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret tespit komisyonu toplantılarının sonuna doğru geliniyor.

Hükümet tarafından yapılan açıklamalarda asgari ücretteki kayıplar dillendirilmiyor. Asgari ücretin döviz karşısında yaşamış olduğu erimeden söz eden yok. Temel ihtiyaçlarda yaşanan fiyat artışları görülmüyor. Enflasyon oranlarının baskılamak için, hesaplama yapılan sepette, temel ihtiyaç olan gıdanın, kiranın payının sistematik olarak azaltılması göz ardı ediliyor.

Daha geçtiğimiz günlerde ülkenin 3. çeyrekte yüzde 11,1 oranında büyüdüğü basında geniş yer tutarken ve hükümet yetkilileri “büyüme başarısı”ndan söz ederken, asgari ücretlinin bu büyümeden payını konuşan yok. Verdiği vergilerle, ülkenin yükünü sırtlanmış asgari ücretlinin derdini dert edinen yok.

Basın AçıklamamızDİSK Birleşik Metal-İş
KARABÜK’te…

Karabük Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren UMER Haddecilikte çalışan işçiler sendikamıza üye oldu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yetki tespiti elimize ulaştı…


19 Aralık Salı, Saat 17.00’de basın açıklaması:

POSCO ASSAN İŞÇİLERİ
Anayasal hakları ve ekmekleri için
33. gündür mücadele ediyor!

Sendikamız Genel Başkanı Adnan SERDAROĞLU, CHP Kocaeli Milletvekili FATMA KAPLAN HÜRRİYET ve Üst örgütümüz, dünya çapında örgütlü 140 ülkede 50 milyon üyesi olan IndustriALL Küresel Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Kemal ÖZKAN, İşten atılan Posco işçileriyle birlikte fabrika önünde.

Fotoğraflar

İzmit’te faaliyet gösteren POSCO ASSAN TST ÇELİK SANAYİ A.Ş işyerinde Sendikamız Birleşik Metal-İş’e üye olan, Anayasal haklarına sahip çıkan işçiler, göstermelik gerekçelerle işten atılmaya başlandı.
Toplam 80 işçinin iş akti fesh edildi.

POSCO ASSAN’da yaşanan sendikal hak ihlallerini protesto etmek ve işten atılan işçilerin haklı talepleri kamuoyunu ile paylaşmak amacıyla düzenlediğimiz basın açıklamasında
Sendikamız Genel Başkanı Adnan SERDAROĞLU,
CHP Kocaeli Milletvekili FATMA KAPLAN HÜRRİYET
ve Üst örgütümüz, dünya çapında örgütlü 140 ülkede 50 milyon üyesi olan IndustriALL Küresel Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Kemal ÖZKAN,
işten atılan ve fabrika önünde direnişte olan üyelerimizle birlikteydiler.

Basın AçıklamamızMESS dayatmalarına karşı,
fabrikalar ayakta...


Merkez Toplu Sözleşme Komisyonu Sonuç Bildirgesi
METAL İŞÇİLERİ MÜCADELEYİ YÜKSELTİYOR!

Sendikamız ile MESS arasında süren grup toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 1 Aralık 2017 tarihinde uyuşmazlık tutanağı tutulmuştu. Sendikamız Merkez Toplu Sözleşme Komisyonu gelişmeleri değerlendirmek üzere bugün (8 Aralık 2017) Sendikamız Genel Merkezinde toplandı ve aşağıdaki kararları aldı.

 

Merkez Toplu Sözleşme Komisyonumuz, MESS’in teklifleri içerisinde yer alan başta 3 yıllık toplu sözleşme olmak üzere, ücret zam teklifi, sosyal haklar için verilen teklif ve kazanılmış hakları geriye götürmeyi amaçlayan tekliflerin asla kabul edilmeyeceğini belirtmiştir.

... MESS’e üye işyerleri üretim rekorları kırmakta olup sektörün karlılığı tartışılmaz durumdadır. Ancak, işverenler işçilerin sırtından kazandıklarının küçük bir bölümünü bile işçilere vermek istemiyorlar.
...İşverenlere geçtiğimiz dönem yaptığımız grevleri ve Metal Fırtınayı hatırlamak isteriz. Metal işçilerinin sabrını ölçmeye kalkmayın. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Henüz vakit varken, metal işçilerinin haklı taleplerini yerine getirin.

MESS’e bağlı işyerlerindeki üyelerimiz, emeklerine ve geleceklerine sahip çıkacak ve tepkilerini Pazartesi gününden (11 Aralık 2017) itibaren işyerlerinde göstermeye devam edeceklerdir.

Merkez Toplu Sözleşme Komisyonumuz bu değerlendirmeler çerçevesinde aşağıdaki eylem ve etkinlikleri yapma kararı almıştır.

1- 11 Aralık Pazartesi gününden itibaren işyerlerinde fazla mesailere kalınmayacaktır.

2- 11 Aralık Pazartesi gününden itibaren (2 hafta süreyle) taleplerimizi içeren kokartlar takılacaktır.

3- 15 Aralık Cuma günü başlayarak, her hafta Cuma günleri vardiya girişlerinde servislerden inilerek toplu bir şekilde yürüyüşler yapılacaktır.

4- Önümüzdeki günlerde, MESS’e üye işyerlerinin bulunduğu bölgelerde kitlesel basın açıklamaları yapılacaktır.

Yukarıda belirtilen eylem ve etkinlikler yanında, günlük gelişmeler dikkate alınarak, zamanı ve şekli Genel Yürütme Kurulumuz tarafından belirlenecek eylem ve etkinlikler yapılacaktır.

Yaşasın Metal İşçilerinin Onurlu Mücadelesi!
Yaşasın Birleşik Metal-İş

Sonuç Bildirgesi
 
Fotoğraflar


Emperyalizm Ortadoğu’dan ve Kudüs’ten
Ellerini Çekmelidir

ABD kana ve işgale doymuyor
Binlerce yıllık tarihin beşiği Kudüs yine emperyalizmin karanlık planlarının, kişisel politik hesapların ve dar politik çıkarların odağında. ABD Başkanı Trump’ın Kudüsü, İsrail’in başkenti olarak tanımasıyla bölgeyi ve dünyayı yangın alanına çevirecek bombanın fitil ateşlendi.

Türkiye halkı tarihinin her döneminde olduğu gibi bugün de Filistin halkının özgürlük mücadelesinin yanındadır. Bizler her dilden, dinden, renkten, coğrafyadan insanlarız. Bizler emek mücadelesiyle sermayenin kalbine giden ana damarlarını tıkayan işçileriz. Bizler köy emekçileri, aydınlar, kadınlar, gençler, vatanseverleriz. Bizler bağımsızlık, eşitlik, özgürlük, kardeşlikten yana olan milyonlarız… Ülkemizin ve dünyamızın emperyalizmin ve siyonizmin kirli emellerine alet olmasına izin vermeyeceğiz.

Basın AçıklamamızSendikamız, 2017-2019 Dönemi
METAL (MESS) GRUP TOPLU SÖZLEŞMESİ
teklifini açıkladı

Toplam 77 ana madde ile çok sayıda geçici madde ile ek maddeden oluşan toplu iş sözleşmesinde köklü değişiklikler öngörüyoruz. Bu kapsamda 77 ana maddenin 47 maddesinde değişiklik teklif edeceğiz. Bu 47 maddenin bir bölümü idari maddelerden, bir bölümü sosyal haklardan, bir bölümü de ücret maddesinden oluşmaktadır.
Öncelikle belirtmek isteriz ki, toplu sözleşme teklifimiz 2 yıllık olacaktır.

Grup Toplu Sözleşmesi Teklifimiz
Fotoğraflar  


Sendikamızın, Maden-İş Tarihi Çalışma Grubu ile birlikte
yüzlerce insanla birebir görüşmeler yapılarak 10 yıldır üzerinde çalıştığı,
İşçi sınıfı ve sendikamızın 70 yıllık tarihimizin anlatan
“DERİNDEN GELEN KÖKLER”
 isimli iki ciltlik kitabımızın tanıtım etkinliği, 21 Temmuz akşamı yapıldı.

Fotoğraflar  
 


Kadın İstihdamı, Esneklik ve
Ulusal İstihdam Stratejisi

Birleşik Metal İş Sendikası Kadın Komisyonu,
Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023), Eylem Planı
(2017-2019) ve sosyal taraflara gönderilen Uzaktan Çalışma Yönetmeliği taslağı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

• Hükümetin, Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planı’nda esneklik ve güvencesizlik ısrarı devam ediyor
• 2012 yılından bugüne istihdam stratejisinin temelini oluşturan esneklik uygulamaları kadın işsizlik oranının azaltmamıştır. TÜİK Mart 2017 verilerine göre, son 7 yılın en yüksek rakamı olan yüzde 25’e ulaşmıştır.
• Esnek ve güvencesiz çalışma istihdam artışını sağlamadığı gibi, kazanılmış hakların kullanılmaz hale gelmesine neden olmuş, yoksullaşmayı ve sömürüyü arttırmıştır.
• Uzaktan çalışma kadın işçi emeğinin artan sömürüsü ve üzerindeki yüklerin artması demektir.
• Uzaktan çalışma kimi imalat sanayinde, hanehalkının emeğinin kayıtdışı hatta ücretsiz kullanılması ve çocuk işçiliğin yaygınlaşması, işçi sağlığı ve iş güvenliği hükümlerinin devre dışı kalmasıdır.
• Kadınlar güvenceli, düzenli, sendikalı, her işyerine kreş talebinde ısrar ediyor.
• Kadınlar şiddetten, tacizden, mobbingden arındırılmış, her düzeyde kadın erkek eşitliğinin sağlandığı işyerlerinde çalışmak istiyor.

Basın Açıklamamız


Temsilcilerimizin çalışmalarına yardımcı
olabilecek bütün bilgileri içeren
"Temsilcinin El Kitabı" yayınlanarak,
 temsilcilerimize dağıtımına başlandı..


Grevci İşçiler Terörist Değildir
Sn. Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan yabancı yatırımcılarla yaptığı toplantıdaki konuşmasında OHAL gerekçesi olarak terör olaylarıyla, işçilerin demokratik hak alma araçlarından biri olan yasal grev hakkını kullanmalarını bir tutarak, yıllardır işçilerin, emekçilerin ensesinde boza pişiren AKP zihniyetini açıkça ortaya koymuştur.

Sn. Erdoğan yaptığı konuşmada şunları söylemiştir:

“Biz OHAL’i iş dünyasının daha rahat çalışması için getirdik. İş dünyasında herhangi bir sıkıntınız aksamanız var mı? Biz göreve geldiğimizde OHAL vardı. Şimdi grev tehdidi olan yere OHAL’den istifade izin vermiyoruz. Bunun için kullanıyoruz OHAL’i. Fotoğraf oldukça net.
Bir yanda 80 milyon vatandaş, diğer yanda ruhunu ve bedenini şarlatana adamış terörist vardır.

Unutulmamalıdır ki işçiler de en az işverenler kadar bu ülkenin vatandaşlarıdır; vergi verirler, oy verirler, askerlik yapıp can verirler, terlerini akıtıp emek verirler, üretim yaparlar, katma değer yaratırlar.
Yani eğer bugün bir vatandan söz ediyorsak o vatanın her zerresinde bu insanların kanları, canları ve alınterleri vardır.
Şimdi bunca hayat canları pahasına ve bedenleri tüketircesine ortaya konurken terörün bizatihi kurbanları da hatta onlarken olağanüstü hal gerekçesi olarak öne sürülen terör eylemlerinin hemen yanı başında bu insanların ekmek davalarının zikredilmesi ne hakka ne hukuka ne de adalete sığmamaktadır.

Basın Açıklamamız


Sendikamızdan yeni bir yayın daha...

Suriyeli Sığınmacıların
Türkiye’de Emek Piyasasına Dahil Olma Süreçleri ve Etkileri:
İstanbul Tekstil Sektörü Örneği

Bu çalışmada, Suriye’deki iç savaş sonrası ülkemize göç ederek geçici korunma statüsünde yaşamakta olan Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlarının İstanbul ölçeğinde tekstil işkolu kapsamında işgücü/emek piyasasına dâhil olma süreçleri, iş bulma kanalları, ücretleri ve çalışma deneyimleri değerlendirilmektedir. Suriye’deki çatışma ortamının 2012’den itibaren yoğunlaşması ile ülkemizdeki Suriyeli sığınmacı nüfusu 2,7 milyona ulaşmışken bu nüfusun beşte birinden fazlası İstanbul ilinde bulunmaktadır. Bu bağlamda, ülkemizde bulunan çalışma çağındaki Suriyeli bireylerin farklı sektörlerde emek piyasasına katılarak önemli bir etki yarattıklarını tahmin etmek mümkündür. Çalışmada İstanbul’un tekstil sektörünün en yoğun olduğu ilçelerde Türkiyeli ve Suriyeli 600 işçi ile anket yapılmıştır. Anket uygulamasıyla adı geçen ölçek ve işkolunda Suriyeli işçilerin emek piyasasına katılmasının etkilerini aydınlatacak bir veri setinin oluşturulması sağlanmıştır. Bu çalışma ile elde edilen bulgular sayesinde, Suriyeli işçilerin İstanbul ölçeğindeki tekstil işkolunu kapsayan emek piyasasına olan etkilerine dair geniş çerçeveli bir analiz yapılması mümkün olacaktır.

Kitabımızı okumak için


 

MESS'ten EMİS'e metal işçilerinin mücadele sürecinde,
Gönen Kemal Türkler Tesisinde toplanan
bir Genel Temsilciler Kurulumuz daha sona erdi.

Fotoğraflar  
Sonuç Bildirgesi
 


     


2017:  Ocak- Mayıs     Haziran - Aralık 


2016:  Ocak- Mayıs   Haziran-Aralık
2015:  Ocak- Mayıs   
Haziran-Aralık

2014:  Ocak- Mayıs    Haziran-Eylül    Ekim-Aralık
2013:  Ocak- Mayıs    Haziran - Eylül   Ekim - Aralık
2012:  Eylül - Aralık    Haziran- Ağustos  Ocak- Mayıs
2011:  Temmuz -Aralık   Mayıs- Haziran    Ocak- Nisan
2010:  Ekim -Aralık   Haziran- Eylül    Ocak- Mayıs
2009:  Ekim-Aralık    Haziran-Eylül    Ocak- Mayıs
2008:  Ekim-Aralık    Temmuz-Eylül    Ocak- Haziran

Etkinlikler 2007 
Etkinlikler 2006   
Etkinlikler 2005   
Etkinlikler 2004

 


3 Kasım 2004'ten bu yana, bu sayfayı ziyaret edenlerin sayısı:

doteasy.com - free web hosting. Free hosting with no banners.