Eylem ve Etkinlikler  

 

 


2008 (Ocak-Haziran)

SİNCAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE
TEGA GREVCİLERİNE ORGANİZE SALDIRI

Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu Tega Mühendislik işyerinde toplu sözleşme görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanması üzerine 7 Şubat 2008 günü çıktığımız grevin 139. gününde Birleşik Metal-İş Sendikası olarak yeni bir saldırıyla daha karşılaştık.

Tufan Tolga’nın sahibi olduğu ve Murat Çavuşoğlu’nun eski ortakları arasında bulunduğu MOBAK işyerinde çalışan bazı kişiler aldıkları talimatlar doğrultusunda, “GREV GÖZCÜLÜĞܔ yapan üyelerimize saldırmış ve darp etmişlerdir.
Bu haksız ve vahşice saldırı sonucunda grev gözcülerimiz yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştır.

Basın açıklamamız


Genel Temsilciler Kurulu

Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Temsilciler Kurulu; 21 Haziran 2008 tarihinde Gönen Kemal Türkler Eğitim ve Tatil Sitesi’nde toplandı.

Fotoğraflar

"Siyaset alanındaki birçok yapay gündem ve çekişmelerle işçi sınıfının gerçek sorunları unutturulmaya çalışılmaktadır.

 • sosyal güvenliğin tasfiyesi

 • asgari ücretin sefalet ücretine dönüştürülmesi,

 • yağma ve talana dönüşen özelleştirmeler,

 • her geçen gün hızla artan işsizlik,

 • gelir dağılımındaki adaletsizlik

 • giderek artan yoksullaşma

 • tarımın ihmal edilmesi nedeniyle artan dışa bağımlılık ve iç göç,

 • vergi adaletsizliğinin artması

 • büyüyen iç ve dış borçlar

 • çevre tahribatına göz yumulması nedeniyle tüm yaşam alanlarının daralması gibi sorunlar gündeme bile gelmemekte, tartışılmamaktadır."
   

Kurulumuz, ülkemizin ve işçi sınıfımızın içinde bulunduğu ekonomik, demokratik ve siyasal sorunlarla, sendikal hareketin içinde bulunduğu durum ayrıntılı olarak değerlendirilerek aşağıdaki bildirinin yayımlanmasına karar verilmiştir.

Temsilciler Kurulu Sonuç Bildirgesi


Başkanlar Kurulu Toplantısı

21 Haziran'da, Genel Temsilciler Kurulunun ardından toplanan Başkanlar Kurulumuz, Temsilciler Kurulunu, alınan kararları ve gündemdeki diğer konuları değerlendirdi.

Fotoğraflar


7 Günlük Temsilci Eğitimi

Temsilcilerimize yönelik 7 günlük eğitimler, Gönen'deki Kemal Türkler tesislerimizde 16-21 Haziran 2008 tarihlerinde tamamlandı. Eğitimlere 29 temsilcimiz katıldı

Fotoğraflar


  YAZ GELDİ...

Gönen'de bulunan Kemal Türkler Tesislerimiz, 2008 yazına hazır..

Uluslararası toplantılara da ev sahipliği yapan tesislerimiz, tatil sezonu için yenilendi.

Doğal güzelliklerin ortasında konforlu bir tatil için, sendikamız tesislerine bekliyoruz.

Tesisimizden Fotoğraflar
 

Tesis Krokisi

Ayrıntılı harita
Google Earth'te bulmak için:  


 

ÖLÜ BEDENLER ÜZERİNDEN BİRİKİM SÜRÜYOR

16 Haziran'da GREV'deyiz...

 

16 Haziran, eylemden fotoğraflar

Ülkemizde gemi inşa sanayi de büyüyor, biriktiriyor ve rekabet ediyor. Öyle rekabet ediyor ki, Dünyada gemi inşaatı ve ihracatı sıralamasında Türkiye, 2002 yılında 23. sıradayken geçen yıl 7. sırayla yükseliyor. Dünya genelinde gemi inşaatı yüzde 89'luk büyüme kaydederken bizde sektörün hacmi yüzde 360 artıyor.

İşte bu birikimi sağlayan gerçek: Taşeronlaşma, örgütsüz işçi kitlesi, iş saatlerinin artırılması ve iş ritminin hızlandırılmasıdır.

Büyüleyici büyüme sarhoşluğu başları döndürürken, çalışanların bedenleri yanarak, ezilerek, parçalanarak birer birer yok ediliyor.

Tersanelerde çalışan işçiler yaşarken gözden çıkarılmış durumda. Sömürülüyor, en kısa sürede yaşamları tüketiliyor. Ama çok daha kötüsü ölülerine bile saygı gösterilmiyor.

Taşeronlara yüklenerek işverenleri aklayan ve üretim sistemine dair tek laf etmeyen yetkililerin bu yaklaşımları “ölü bedenler” üzerinden yaratılan birikimin siyasal ve ekonomik bir tercih olduğunu bize çok açık bir şekilde göstermektedir.

Bu politikaların ve uygulamaların karşısında yapılacak tek şey var: İnsan onuruna yakışır iş için örgütlü bir mücadele hattını ait olduğu sınıfın bilinciyle yaşama geçirmek…

Biz Birleşik Metal-İş Sendikası olarak, bu cinayetleri görmezden gelen ve tersane işverenlerinin ağzıyla konuşarak her zaman olduğu gibi işçileri ve sendikaları suçlamayı maharet sayan AKP Hükümeti’nin ilgili bakanlarına görevlerini yapmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatırken,

Tüm kamuoyunu 16 Haziran günü DİSK/Limter-İş Sendikası’nın başlatacağı greve destek olmaya çağırıyoruz...


Sorunları ortak olanların çözümleri de ortaktır


Beş Kıta... Yirmi Ülke... Bir Dünya!..

 

Dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye gelecek olan işçi kardeşlerimizle; Paylaşmak ve birbirimizden öğrenmek için; hayatın emekçiler için dahada zorlaştırıldığı günümüzde mücadelenin olanaklarını tartışmak için; İş için, Ekmek için, Barış için, Adalet için Kardeşlik için buluştular

Fotoğraflar

 

 

Dünyanın genç işçileri olarak, buluşma boyunca ortaya çıkaracağımız ürünlerle; müzik, kültür sanat, spor alanlarında da zengin bir üretme kapasitesine sahip olduğumuzu göstereceğiz.

Türkiye'de pek çok bilim insanı, edebiyatçı, sinema sanatçısı, müzisyen, sendikacı ve gazeteci de bizlerle birlikte olacak. Birlikte söyleşiler gerçekleştireceğiz.

Farklı uluslardan sendikalı/sendikasız genç işçiler olarak, farklı dillerle aynı türküleri, aynı şarkıları söyleyeceğiz. Bize aşılanmaya çalışılan şoven, ırkçı, yabancı düşmanı düşüncelere inat, işçi sınıfının kardeşliğinde buluşacağız.

İşçi arkadaşım,

İşte tüm bu güzelliklere, zenginliklere seni de ortak olmaya çağırıyoruz.

"Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür
Ve bir orman gibi kardeşçesine"

Haydi Gönen'de buluşmaya

Kamp programı

Tesis Krokisi

Ayrıntılı harita
Google Earth'te bulmak için:  


Grevdeki Acerer işçileri ile dayanışma

 

30 Mayıs 2008 tarihinde, grevdeki Acerer işçileri, grevin 158'inci gününde, eşleri ve çocukları ile bir yürüyüş düzenlediler.
"Kavgamız ekmek kavgasıdır" diyen Acerer işçileri, yürüyüşün ardından fabrika önünde bir basın açıklaması düzenlediler.

Fotoğraflar


Grevdeki TEGA işçileri Sincan Kaymakamlığı Önünde
 

Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren TEGA MÜHENDİSLİK işyerinde 7 ŞUBAT 2008 tarihinde başlattığımız grevimizin 114. gününde;
30 Mayıs 2008'de, TEGA işçileri Sincan Kaymakamlığı önüne yürüdüler. Burada, izin verilmemesi üzerine Lale Meydanı'na yürünerek, Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu, gelişmelerle ilgili bir basın açıklaması yaptı.

Fotoğraflar


 

HÜKÜMET YASANI AL BAŞINA ÇAL


Söz konusu İşçi Hakları ve Sendikal özgürlükler Olduğunda
AKP 12 EYLÜL MANTIĞININ DEVAMIDIR

 

12 Eylül darbesi işçi haklarına ve onların örgütlerine yapılan sistemli saldırının tepe noktasıdır. Bir taraftan DİSK ve bağlı sendikalar kapatılıp işçi sınıfı örgütsüz bırakılırken, diğer taraftan yeniden bir ayağa kalkışın önlenmesi için yasal tedbirler alındı. Bugün hala yürürlükte olan 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu bu mantıkla düzenlenmiş yasalardır.

 

Bugün AKP hükümeti her iki yasaya ilişkin bir dizi değişikliği gündeme getirmiş bulunuyor.

Tüm uygulamalarıyla işçi ve emekçi düşmanı tavrını açıkça sergileyen Hükümet bu yasalardaki değişiklik önerileri ile 12 Eylül mantığının bir devamı olduğunu göstermiştir.


Sosyal güvenlik yasası ile mezarda emekliliği, sağlık hizmetlerinin paralı hale getirilmesini, özelleştirmeler sonucu binlerce işçinin sokağa atılmasını, istihdam yasası ile işçilerin cebinden patronlara kaynak aktarılmasını sağlayan, ayak takımı olarak gördüğü işçilere 1 Mayıs’ta hunharca saldıran AKP Hükümeti 12 Eylül baskıcı Hükümetlerinin devamıdır.

Bu yüzden AKP özgürlüklerden değil yasaklardan yanadır.

.... Sendikal örgütlenme, toplu sözleşme ve grev konularında büyük reform diye sunulan değişiklikler 12 Eylül yasaklarının güvence altına alınmasından başka bir şey değildir.


BİRLEŞİK METAL-İŞ bu oyuna gelmeyeceği gibi yıllardır kavgasını verdiği sendikal özgürlükler mücadelesinin sulandırılmasına da müsaade etmeyecektir.

Basın açıklamamız


Dünyanın bütün işçileri ve ezilen halkları; birleşin!

 

ULUSLARARASI SENDİKAL KONFERANS

 

"yeniden bir araya gelmemizin tam zamanıdır"

 

Bugün geçtiğimiz yıllara göre, gerek uluslararası sendikal hareketin diri ve dinamik unsurları daha yaygın ve güçlüdürler ve gerekse işçi ve emekçilerin mücadele azmi ve öfkesi daha bilenmiş durumdadır. Bu nedenle de, bugün “yeniden bir araya gelmemizin tam zamanıdır” diyoruz!

 

Yüz binlerce işçi ve emekçiyi temsil eden mücadeleci sendikalar ve sendikacılar olarak, aşağıdaki konuları ele almak üzere yeniden “bir araya gelelim!” diyoruz.

• Sendikalar olarak sermayenin ve hükümetlerinin çok yönlü saldırılarına karşı mücadelelerimizi nasıl ve hangi temel üzerinde ortak bir hat ve anlayışa oturtabiliriz?
• Nasıl ve hangi strateji ve taktiklerle sendikal hareketin bugün içinde bulunduğu nesnel zorlukların üstesinden gelinebilir ve sonuç alıcı tutumlar güçlendirilebilir?
• Uluslar arası sendikal ilişkileri geliştirmek ve tecrübe birikiminin paylaşılmasını daha etkin kılmak üzere neler yapabiliriz?

4. ULUSLARARASI SENDİKAL KONFERANS
23 – 24 – 25 Mayıs 2008
Birleşik Metal-İş Sendikası
Kemal Türkler Tesisleri - Gönen

 

Konferans programı, çağrı metni ve katılımcı kurumlar
Fotoğraflar
Ayrıntılı harita
Google Earth'te bulmak için:

 


AMATÖR ÖRGÜTÇÜLER SEMİNERİ

 

İzmir Şubemizden 30 Temsilci ve Aktif üyemizle Gönen’deki Eğitim Tesislerimizde Amatör Örgütçüler Semineri yapıldı.


Seminerde örgütlenme çalışmasının nasıl yapılacağı, çalışmalarda nelere dikkat edilmesi gerektiği, örgütlenmede yararlanacağımız uluslararası ve ulusal yasa ve sözleşmeler üzerine eğitim yapıldı.

Fotoğraflar


 

10-11 Mayıs'ta Baştemsilcilerimiz eğitimdeydi

"Baştemsilciler örgütün temel direğidir"

 

Şube profesyonel yöneticilerinin de yer aldığı eğitime toplam 81 kişi katıldı.
Açış konuşmasını Genel Örgütlenme Sekreteri Özkan Atar yaptı ve ardından Genel Eğitim Sekreteri Celalettin Aykanat programla ilgili bilgi verdi.
Tamamiyle yenilenen Gönen Kemal Türkler Eğitim ve Dinlenme Tesisinde yapılan eğitimde Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel SSGSS’ ile ilgili bir sunum yaptı ve ardından uygulama ile ilgili soruları cevapladı.

Öğleden sonraki bölümde ise Sendikamız uzmanlarından Alpaslan Savaş ve Hasan Aslan İşyerlerindeki Performans değerlendirmelerine ve buna karşı alınması gereken önlemlere ilişkin birer sunum gerçekleştirdiler. Daha sonra ise konuyla ilgili sorulara geçildi ve tartışıldı.

11 mayıs Pazar günü Özkan Atar İşyeri Komitelerine ilişkin kısa bir sunum yaptıktan sonra, sendikamızın İş Sağlığı ve İş Güvenliği uzmanı Tevfik Güneş’in sunumuyla eğitim sona erdi.

Eğitimden Fotoğraflar


AKILSIZ BAŞ, ZORBALIKTA ÇARE ARADI

  
1 Mayıs 2008 bir kez daha göstermiştir ki, işçi sınıfından ve DİSK’ten korkuyorlar.
 

Emeğimizi çalanlar, emeklilik hakkımızı elimizden alanlar, sağlımızı tehdit edenler, kıdem tazminatlarımıza göz dikenler, direnişimizden ve karşı çıkışımızdan rahatsız oluyorlar.
Onlar Taksim’den değil Taksim’de beşyüz bin emekçinin haykırışından korktular. Emekçilerin 14 Nisan’daki eylem birliğinden korktular.

DİSK, TÜRK- İŞ VE KESK’in tarihi buluşmasından, emeğin ve emekçilerin birleşmesinden korktular. İşçi haklarına yaptıkları saldırılara teslim olmayıp direnen, mücadele eden bizleri sindirmek adeta “hizaya” getirmek istediler.

Çünkü zulüm vurdu damgasını alınlarına. Ancak zalimler bu kadar korkak ve bu kadar acımasız olurlar.

 

Hastane kapılarındaki pankartı bahane ederek, acil hastalara çoluk çocuk demeden gaz sıkanlar… Filistinli çocukları katleden İsrail askerleri bu kadar zalimdi ancak.
İstanbul’u yarı açık cezaevine çeviren bu çağdışı zihniyet, demokrasi ve özgürlük düşmanı olduğunu çok açık biçimde ortaya koymuştur.

Basın Açıklamamız  
Fotoğraflar
1 ve 2 Mayıs tarihli gazete ön sayfaları
Basından 1 Mayıs haber küpürleri

DİSK, TURK-İŞ, KESK ortak basın açıklaması
1 Mayıs'ın tarihçesi, geçmiş 1 Mayıslar, fotolar,  1977 filmi, vb. 1 Mayıs sayfamızda

 


DİSK, TÜRK-İŞ, KESK ortak açıklama yaptı:

"Dilimizde türküler, elimizde karanfillerle

1 MAYIS'ta TAKSİM'deyiz.."
 

Bu sabah (30 Nisan) saat 11'de toplanan katılımcı kurumlar, gelişmeleri değerlendirdiler. Toplantının ardından yapılan basın açıklamasında DİSK, TÜRK-İŞ ve KESK genel sekreterleri, meslek örgütleri ve siyasi partiler, valinin ve hükümetin ortamı geren tavrını eleştirerek; demokratik haklarını kullanacaklarını, barışçıl bir tavırla, türküler ve karanfillerle omuz omuza Taksim'e yürüyeceklerini açıkladılar..
 

Ortak basın açıklaması


1 MAYIS 2008
TAKSİM İŞÇİ SINIFININ İNADIDIR!

1 Mayıs; işçi ve emekçilerin uluslararası “BİRLİK, MÜCADELE ve DAYANIŞMA” günüdür.
 

Dünyanın birçok ülkesinde resmi tatil olarak kutlanan ve bayram havasında geçen 1 Mayıs, ne yazık ki ülkemizde uzun
yıllardır gerilimler yaratılarak, çeşitli vesileler öne sürülerek engellenmek
istenmektedir.

Başbakan Erdoğan'ın; "Ayaklar başı yönetmeye kalkarsa kıyamet kopar" açıklamasına emekçiler; 1 Mayıs’ta Taksim’de
cevabını verecektir.

Birleşik Metal-İş olarak emek örgütleri ile birlikte 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlayacağız…

Emeğin taleplerini haykırmak, dünya işçi ve emekçileri ile dayanışmayı yükseltmek amacıyla;

Haydi 1 Mayıs’a!

Haydi Taksim’e!

 

 1 Mayıs'ın tarihçesi, geçmiş 1 Mayıslar, fotolar,
1977 filmi, vb. 1 Mayıs sayfamızda


Kriz Döneminde
Sosyal Politika ve İşçi Hareketi

 

Birleşik Metal İşçileri Sendikası olarak Toplumsal Araştırma ve Eğitim Merkezi (TAREM) ile birlikte bu yeni kriz döneminin, özellikle sosyal politika alanındaki sonuçları itibarıyla ele alınacağı bir sempozyum düzenliyoruz.
“Kriz Döneminde Sosyal Politika ve İşçi Hareketi” başlığı altında tam gün olarak gerçekleştirilecek sempozyumumuzun ilk bölümünde davetli akademisyen, sendikacı, gazeteci ve kurum temsilcilerin katılacağı iki bölümden oluşan bir atölye çalışması hayata geçirilecektir.


Sempozyumun ikinci bölümü ise ‘Faturayı Ödememek İçin Ne Yapmalı?’ başlıklı bir panel biçiminde gerçekleştirilecektir.
Panelde Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Akkaya ve Taraf Gazetesi Ekonomi Yazarı Cemil Ertem konuşmacı olarak yer alacaklardır.
 

Ayrıntılı bilgi için Basın açıklamamız


ŞAHİN MOTOR'DA BASIN AÇIKLAMASI

Şahinmotor işvereninin sendikasızlaştırma hırsı son noktaya ulaştı. Tüm üyelerimizi işten çıkartan işverene tepkiler devam ediyor. 27 Mart'ta işyeri önünde bir basın açıklaması yaptık.

Fotoğraflar

 


İŞÇİ ÇOCUKLARI ŞENLİĞİ

 
Sendikamız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla üyelerimizin çocuklarına yönelik, “Yaşam için su ve çevre” konulu, resim-öykü-şiir dallarında, yarışma ve “İŞÇİ ÇOCUKLARI ŞENLİĞİ” düzenledi.

Bu üç dalda yarışmaya katılacak 12 yaş altı çocuklarımızın hazırladıkları eserler, etkinlik öncesi jüri heyeti tarafından değerlendirildi.
Çocuklarımızın sanata ve önemli sosyal konulara duyarlılığını teşvik etme ve özendirici olması amacıyla, her dalda birinci, ikinci ve üçüncü olanlara, “EĞİTİM DESTEK ÖDÜLLERİ” 23 Nisan’da düzenlenen şenlikte dağıtıldı.


Bülent ECEVİT Kültür Merkezi-Kartal Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlenen "İşçi Çocukları Şenliği"ne çok sayıda üye çocukları katılım sağladı.
 

Şenlikten Fotoğraflar (66 foto)

Gecede gösterilen video

Ayrıntı bilgi


KTAMS ile ortak eğitim tamamlandı

Sendikamızın Gönen Kemal Türkler Eğitim Tesislerinde yapılan ortak eğitimde, Kuzey Kıbrıslı dostlarımızla, ülke ekonomilerinden sosyal güvenliğe pek çok konuda yapılan sunumlarla, bilgi ve deneyimler paylaşıldı.

Fotoğraflar


DİSK Birleşik Metal-İş Üyeleri Yörsan İşçilerinin Yanındadır

YÖRSAN Ürünlerini Tüketmiyoruz

Sermayenin en azgın saldırılarının yaşandığı bir işkolunda çalışan metal işçileri, YÖRSAN işçilerinin direnişini destekliyor ve YÖRSAN işçilerinin ekmeğiyle oynayan işvereni uyarmak için hiçbir YÖRSAN ürününü tüketmiyor!

Yaşasın İşçilerin Birliği!
Yaşasın Yörsan Direnişi!

Basın açıklamamız


Öznur Kablo'da "insanlık dışı baskılar"ı protesto

14 Nisan 2008'de, Sendikamızda örgütlendikleri için işten atılan ve mahkeme kararıyla işe iade edilen Öznur Kablo Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nde çalışan üyelerimize yönelik insanlık dışı baskıları protesto etmek amacıyla fabrika önünde  bir basın açıklaması düzenledik.

Basın Açıklamasından Fotoğraflar


TEGA işçileri ile Dayanışma Gecesi

7 Şubattan bu yana grevde olan, Anadolu Şubemizde örgütlü Tega İşçileri ile "Dayanışma Şenliğimiz”, 13 Nisan 2008 tarihinde Sincan Belediye Kültür Merkezi'nde yapıldı...

Geceden Fotoğraflar


Gazetemizin yeni sayısı yayınlandı

Sendikamız Gazetesinin
Nisan'08 / 187. sayısı yayınlandı.

Bundan sonra her sayımızla birlikte çocuklarımıza bir "atlıkarınca" ulaşacak...

Gazetemiz
atlıkarınca


Çerkezköy'de 18. yy. vahşi kapitalizminden görüntüler..

Kümes büyüklüğünde konteynıra kapatılan işçiler

Öznur Kablo Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nde çalışan işçiler; 6 Mart 2007 tarihinde anayasal ve yasal hakları olan sendikal örgütlülük tercihlerini Sendikamız Birleşik Metal-İş’te yana kullandılar.

İşveren ve yöneticiler işçiler üzerinde baskı oluşturarak, tehdit ve zorla notere götürerek istifaya zorladılar. Bu süreçte işçilere sendikadan istifa etmeleri karşılığında para teklifi yapıldı ve taşeron Türk Metal de devreye sokuldu. İstifaya etmek istemeyen işçiler, birbiri ardı sıra işten sokağa atılmaya başlandı.

 
Basın açıklamamız

Sendikamızın açtığı işe iade davaları sonuçlandı.
Mahkeme kararıyla işe iade edilen işçiler tekrar işe başlamak üzere fabrikaya gittiklerinde; tüylerimizi diken diken eden insanlık dışı bir uygulama ile karşılaştılar. İşverenin talimatıyla, işbaşı yaptırılmak yerine; 2 işçi 13 gün ve ardı sıra 9 işçi ise 2 gün süre ile kümes büyüklüğünde bir konteynıra kapatıldılar.

Sendikamız işçilere uygulanan bu insanlık dışı saldırı karşında harekete geçti ve işçilerin durumları bilirkişi eşliğinde tespit edildi. Fabrikanın güvenlik görevlileri tarafında yemek ve tuvalet ihtiyaçlarının gözetim altında tutularak yaptırıldığı kayıt altına alındı.

Yeri geldiğinde “demokrasiden ve insan haklarından” bahsedenler.. Nerdesiniz???


HAYDİ DAYANIŞMAYA


Anadolu Şubemizde örgütlü ve “Grevdeki Tega İşçileri İle Dayanışma Şenliğimiz”, 13 Nisan 2008 tarihinde Sincan Belediye Kültür Merkezi, Yağmur Düğün Salonu’nda yapılacaktır.

Dayanışma Gecemizde; Hasan Tatar, Sevinç Eratalay ve Tolga Çandar bizlerle birlikte olacaktır.

Tega işçileri 7 Şubatta greve çıktılar. Grev kırıcılarla, hukuksuzluklarkla mücadeleyi başarıyla sürdürüyorlar..

tıklayın

10 binler SSGSS'ye karşı 6 Nisan'da alanlardaydı.

Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Platformu'nun düzenlediği mitinge katılım 30 bin civarındaydı.
Meclis’te görüşülen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası yasasına karşı alanlara çıkan emekçiler, yasanın geri çekilmesini istediler.

Sendikamız mitingte kalabalık ve çoşkulu bir kortejle yer aldı.

Mitingten Fotoğraflar


Bosal Mimaysan Önünde Basın Açıklaması

Bosalda mücadele sürüyor.
4 Nisan'da milletvekili Ufuk Uras'ın da katılımıyla, Bosal önünde yapılan basın açıklamamızda büyük çoşku vardı

Fotoğraflar


4. Grup Genç İşçi Eğitimleri yapıldı

4. ve son Grup Genç İşçi Eğitimleri, 03-05 Nisan 2008 tarihlerinde Genel Merkezimizde yapıldı.
Eğitimler çeşitli işyerlerinden 30 genç üyemiz katıldı.

Eğitimden Fotoğraflar


Gebze Sendikalar Birliği 4 Nisan 2008'de bir basın açıklaması yaptı

Fotoğraflar


BOSAL MİMAYSAN'da Provakatörler İş başındaBOSAL-MİMAYSAN işyerindeki 260 Birleşik Metal-İş üyesi işçi; uzun bir süredir sendikalarına ve geleceklerine kararlılıkla sahip çıkarak mücadele etmektedirler.
Belçika sermayeli Bosal Mimaysan işvereni, taşeron sendikayı devreye sokarak işyerindeki sendika seçme özgürlüğüne müdahale etmek istiyor.
2 Nisan öğleden sonrasında, işverenin işyerine ve işyeri önüne getirdiği provakatörlerin yarattığı arbede sonucunda üç işçi yaralanmış, iki arkadaşımız ise gözaltına alınmıştır.

Basın Açıklamasına davet
Basın Açıklamamız
Fotoğraflar


Bütün Türkiye yeniden eylem alanına dönüyor.

1 Nisan'da eylem ve kitlesel basın açıklamaları var.  6 Nisan’da İstanbul’da büyük bir miting yapılacak. Herkesi katılmaya davet ediyoruz.

DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve Türk Diş Hekimleri Birliği tarafından, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası’nın (SSGSS) Meclis’te görüşülmeye başlayacağı gün olan 01.04.2008 tarihinde, tüm Türkiye’de çeşitli eylemler yapılacaktır.

Ankara’da Meclis önündeki eylem ve diğer illerde yapılacak kitlesel basın açıklamalarının dışında, işyerlerimizde de bildiri okunacaktır.
 


Ayrıca vardiya çıkışlarında, en yakın AKP İl ve İlçe binaları önünde toplanılacak ve yine aşağıdaki açıklama okunacaktır.

Okunacak metin


ŞAHİN MOTOR'DA BASIN AÇIKLAMASI

Şahinmotor işvereninin sendikasızlaştırma hırsı son noktaya ulaştı. Tüm üyelerimizi işten çıkartan işverene tepkiler devam ediyor. 27 Mart'ta işyeri önünde bir basın açıklaması yaptık.

Fotoğraflar


SSGSS Yasa Tasarısına karşı MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR!

DİSK, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) Yasa Tasarısını protesto etmek amacıyla 27 Mart Perşembe günü bir basın açıklaması yaptı.

Aksaray'dan hareketle T.C. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstanbul Bölge Çalışma Müdürlüğü önüne yürüyen kortej, burada geniş katılımlı bir basın açıklaması yaptı..
Sendikamız, yönetici ve temsilcileriyle eylemdeydi.
Eylemden
Fotoğraflar
 

 
24 Mart'ta Bakanlık'ta yapılan toplantı ile ilgili bilgi notu
(KESK İnternet sitesinden)


İşçi Sınıfı Mücadele Tarihine Yeni Bir Destan Eklendi:

SCT Grevi 2 yıl sonunda anlaşmayla sonuçlandı.

İmzalanan toplu iş sözleşmesi, başta 742 gündür her türlü zorluğa göğüs gererek, işçilerin nasıl mücadele etmesi gerektiğini dosta düşmana gösteren SCT Filtre işyerinin grevci işçilerinin eseridir.

Onlar greve çıkarken şöyle demiştik: “Sizleri zaferinize uğurluyoruz. Zaferle dönün.”
Onlar zaferle döndüler. DİSK ve Birleşik Metal-İş bayrağını yere düşürmediler. İşyerine sendikal örgütlenmeyi ve toplu sözleşmeyi sokmak için onurlu ve örnek bir mücadele yürüttüler ve bedel ödemeyi göze alamayanların hak alamayacağını bir kez daha kanıtladılar.

Ve geri dönüyorlar, zaferle, onurla, başları dik olarak.
Katkı sunan herkese teşekkürler

Basın açıklamamız


5 Yıllık İşgale Son

Sendikalar, Meslek odaları, Siyasi Partiler ve Demokratik Kitle örgütlerinin katıldığı mitingte, sendikamızda yer aldı.

ABD’nin Irak’ı işgalinin 5. yılı Kadıköy’de düzenlenen mitingle protesto edildi. 7000 kişinin katıldığı mitingte, ABD'nin Irak işgali protesto edildi.

Mitingten Fotoğraflar


Emekçiler eylemdeydi..

Sendikamıza bağlı tüm işyerlerinde, üyelerimiz "Uyarı Amaçlı Çalışmama Hakkı" eylemi yaptılar..

Emek Platformu Başkanlar Kurulu’nun Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı’nın yasalaşmaması amacıyla aldığı eylem kararı uyarınca, 14 Mart saat 10.00’dan 12.00'a kadar bütün Türkiye'de emekçiler iş bırakıp sokaklara çıktı.

Türkiye genelinde "Uyarı Amaçlı Çalışmama Hakkı" eylemine sendikamız üyeleri de katıldı.  Tüm işyerlerimizde eyleme katılan üyelerimiz SSGSS tasa tasarısını protesto ettiler..
Yöneticilerimiz Şahin Motor, Sarkuysan, Çayırova, Areva ve Bosal Mimaysan işçileri ile birlikte eylemdeydi.

Eylemlerden Fotoğraflar


Tega grevcileri bakanlık önünde

10 Mart 2008 günü saat 13.00 de Tega grevcileri ile Çalışma Bakanlığı önünde grev önlüklerimizle oturma eylemi yaptık
Eylemde, işverenin yasadışı uygulamalarına dikkat çekildi, görevini yapmayan Bakanlık protesto edilerek ve göreve çağrıldı.

Eylemden ve grev ziyaretlerinden fotoğraflar


KIDEM TAZMİNATIMIZ,
EMEKLİLİĞİMİZ-SAĞLIĞIMIZ
TEHDİT ALTINDA


TİS KOMİSYONU TOPLANDI

1 Mart 2008 tarihinde Genel Merkezimizde toplanan Merkez Toplu Sözleşme Komisyonu, TİS hazırlıklarını görüştü.

Fotoğraflar


3. Grup Genç İşçi Eğitimleri yapıldı

3. Grup Genç İşçi Eğitimleri, 27-29 Mart 2008 tarihlerinde Genel Merkezimizde yapıldı.
Eğitimler çeşitli işyerlerinden 30 genç üyemiz katıldı. Genç İşçi Eğitimlerinin son grubu 3-5 Nisan tarihlerinde yapılacak

Eğitimden Fotoğraflar


Emek Platformu ve onu oluşturan bileşenler, eylem ve etkinlikler süresince söyledikleri sözlerin arkasında durmadılar...

MUTABIK DEĞİLİZ!

Türkiye işçi sınıfı 13 Mart 2008 tarihinde gerçekleştirdiği kitlesel basın açıklamaları ve 14 Mart 2008 tarihinde 2 saatlik iş bırakma eylemiyle, işçilerin sosyal sigorta fonlarına sermaye ve devlet tarafından el konması ve sağlık hakkının ortadan kaldırılması anlamına gelen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası yasa tasarısını durdurmayı başarmıştır.

Durum böyle iken 24 Mart 2008 Pazartesi günü Çalışma Bakanlığı ile yapılan toplantı sonrası kamuoyuna verilen görüntü ve “mutabakat sağlandı” açıklamaları, işçiler arasında büyük bir moral çöküntüsüne neden olmuştur.
Çünkü, mutabakat sağlandığı söylenen konuların detayları ortaya çıktığında görülmüştür ki, varolan durumdan geri gidilmesine onay verilmiş, ve yasa tasarısının hakları ortadan kaldıran düzenlemelerin hepsi olduğu gibi devam etmektedir.
Basın açıklamamız


Su, Dünyaya; Dünya, tüm üzerinde yaşayanlara aittir..
Özelleştirilemez!

Sendikamızın da organizasyonunda aktif görev aldığı uluslararası konferans, Yıldız Teknik Üniversitesinde 22-23 Mart tarihlerinde düzenlendi.

Genel Başkanımızın açış konuşmasını yaptığı konferansta,  su'yun metalaştırılma süreci tartışıldı. Suyun ticarileştirilmesinin dünyaya, çevreye, emekçilere etkileri, Uluslararası su kurumları ile sürdürülen mücadele ele alındı.

Konferanstan Fotoğraflar

2009 Su Konferansına yönelik Strateji toplantısı Sendikamızda yapıldı

Konferansın ardından, katılımcılar çözüm arayışları için sendikamızda bir araya geldiler.
2009 Su Konferansı öncesi yapılması gerekenlerin tartışıldığı strateji toplantısı
15 yabancı konuğun ve akademisyenlerin katılımıyla sendikamız İlhan Dalkılıç salonunda yapıldı.

Toplantıdan Fotoğraflar

 Su, temel bir haktır... Satılamaz!..

Eğer, WWC(Dünya Su Konseyi), WWF(Dünya Su Forumu) ve onları var edenler tarafından ekonomik bir meta olarak tanımlanan “SU”yun temel bir hak olduğunu düşünüyorsanız;
Türkiye’nin neden WWF-5 için ev sahibi ülke olarak belirlendiğini merak ediyorsanız;
İnsanlığın en temel yaşam kaynağı olan SU’yun ticarileştirilmesinin arka planında hangi kapitalist çıkarların yattığını öğrenmek istiyorsanız;
Ve dünyada verilmekte olan su mücadelelerini birebir bu mücadelelerde yer almış aktivistlerin kendilerinden dinlemek istiyorsanız,
22-23 Mart 2008 tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi / Oditoryum Salonu/İST.’da düzenlenecek olan “Kapitalizmin Kıskacında SU” başlıklı ULUSLAR ARASI konferansta bizlerle olun.

http://www.supolitik.org


2. Grup Genç İşçi Eğitimleri yapıldı

2. Grup Genç İşçi Eğitimleri, 20-22 Mart 2008 tarihlerinde Genel Merkezimizde yapıldı.
Eğitimler çeşitli işyerlerinden 32 genç üyemiz katıldı.

Eğitimden Fotoğraflar


"Çalışanlarda Bel ve Boyun Ağrıları"

18 Mart 2008 tarihinde, sendikamız Genel Merkezinde "Ergonomi" konulu bir eğitim toplantısı düzenlendi.
Prof. Dr. Emel Özcan, "Çalışanlarda Bel ve Boyun Ağrıları" konulu bir sunum yaptı..
Eğitimden
Fotoğraflar


5 Yıllık İşgale Son

Sendikalar, Meslek odaları, Siyasi Partiler ve Demokratik Kitle örgütlerinin katıldığı mitingte, sendikamızda yer aldı..

ABD’nin Irak’ı işgalinin 5. yılı Kadıköy’de düzenlenen mitingle protesto edildi.

7000 kişinin katıldığı mitingte, ABD'nin Irak işgali protesto edildi.
Ortak bildiriyi TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı okudu. Miting Grup Marsis ve Aylin Aslım’ın konseri ile sona erdi. 

Mitingten Fotoğraflar


Genç İşçi Eğitimleri

Bu dönemin ilk Genç İşçi Eğitimleri, 13-15 tarihlerinde Genel Merkezimizde yapıldı.
Eğitimler çeşitli işyerlerinden 37 genç üyemiz katıldı.

Eğitimden Fotoğraflar


Emekçiler eylemdeydi..

Sendikamıza bağlı tüm işyerlerinde, üyelerimiz "Uyarı Amaçlı Çalışmama Hakkı" eylemi yaptılar..

Emek Platformu Başkanlar Kurulu’nun Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı’nın yasalaşmaması amacıyla aldığı eylem kararı uyarınca, 14 Mart saat 10.00’dan 12.00'a kadar bütün Türkiye'de emekçiler iş bırakıp sokaklara çıktı.

Türkiye genelinde "Uyarı Amaçlı Çalışmama Hakkı" eylemine sendikamız üyeleri de katıldı.  Tüm işyerlerimizde eyleme katılan üyelerimiz SSGSS tasa tasarısını protesto ettiler..
 

Yöneticilerimiz Şahin Motor, Sarkuysan, Çayırova, Areva ve Bosal Mimaysan işçileri ile birlikte eylemdeydi.

13 Mart'ta binlerce emekçi SSGSS yasa tasarısına karşı alanlardaydı.
10 bine yakın  kişinin katıldığı Taksim'e yapılan yürüyüşte, sendikamız da yer aldı.
 

Eylemlerden Fotoğraflar


Tega grevcileri bakanlık önünde

10 Mart 2008 günü saat 13.00 de Tega grevcileri ile calışma bakanlığı önünde grev önlüklerimizle oturma eylemi yaptık
Eylemde, işverenin yasadışı uygulamalarına dikkat çekildi, görevini yapmayan Bakanlık protesto edilerek ve göreve çağrıldı.

Eylemden ve grev ziyaretlerinden fotoğraflar

 


ISUZU'da toplantı

Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu ve Genel Eğitim Sekreterimiz Celalettin Aykanat,
11 Mart Salı günü ISUZU işyerini ziyaret ederek, üyelerimizle SSGSS ve TİS süreciyle  ilgili bilgilendirme toplantıları yaptılar.
Fotoğraflar


DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜNÜZ
KUTLU OLSUN


Tüm dünya emekçi kadınları taleplerini haykırmak için meydanlara çıktılar.

Panel: "Kadın Emeği ve Kadın İşçiler"

7 Mart Cuma günü Sendikamız Genel Merkezinde düzenlenen etkinliğe İzmirden, Bursa'dan, Mersinden, Kocaeli'den gelen kadın üyelerimiz katıldılar.

Genel Başkanımızın açış konuşmasının ardından, 8 Mart'ı konu alan belgesel izlendi.

Av. Hacer Tuna: "Cinsel İstismar", "Kadının İş Kanunu ve Medeni Kanundaki yeri"
Arzu Çerkezoğlu: "Kadın İşçiler ve Sendikalar"
Gaye Yılmaz: "Kadın Emeği ve Sınıf Mücadelesi"
Selma Taşköprü: "Bir Emekçi Kadının Fabrika Yaşamı"
konularında sunumlar yaptılar.

Panelden Fotoğraflar
8 Mart Belgeseli
Kadıköy'deki yürüyüşten fotoğraflar


TİS KOMİSYONU TOPLANDI

1 Mart 2008 tarihinde Genel Merkezimizde toplanan Merkez Toplu Sözleşme Komisyonu, TİS hazırlıklarını görüştü

Fotoğraflar


DİSK'in çağrısıyla

TUZLA TERSANELERİNDE NÖBETTEYİZ

Cinayetlere son vermek için,
İşçi sağlığı ve iş güvenliği için

27 Şubat Çarşamba günü Tuzla tersanelerine gidiyoruz ve 24 saat orada
OTURMA EYLEMİNDE NÖBET TUTACAĞIZ!

DİSK Yönetim Kurulu, Tuzla tersanelerindeki insanlık dışı çalışma koşulları ve iş cinayetleri konusunu değerlendirerek, “Cinayetlere son vermek için Tuzla tersanelerinde 24 saat oturma eylemi yapılmasını” kararlaştırdı.

“UCUZ EMEK CENNETİ, İŞÇİLERE CEHENNEMDİR!”

Bütün siyasal parti yöneticilerini, tüm parlamenterleri, Çalışma Bakanlığı müfettişlerini, emek ve meslek örgütleri temsilcilerini, aydınları, akademisyenleri, yazarları, sanatçıları işçilerle dayanışmaya ve destek vermeye davet ediyoruz!

Eylem programı:
Başlama
27 ŞUBAT 2008 - ÇARŞAMBA, SAAT : 11.00
YER : İÇMELER TREN İSTASYONU
Basın Toplantısı : DESAN TERSANE KARŞISI

İŞÇİLERLE BULUŞMA GECESİ:
27 ŞUBAT 2008 - ÇARŞAMBA, SAAT : 19.00
YER : TUZLA MEYDANI
(Gece meydanda kurulacak çadırlarda konaklanacaktır.)

Bitiş
TARİH : 28 ŞUBAT 2008- PERŞEMBE, SAAT : 11.00

Eylemden Fotoğraflar


TEMSİLCİ EĞİTİMİ YAPILDI

21 Şubat tarihinde, Sendikamız Genel Merkezinde Temsilci Eğitimi Yapıldı
Fotoğraflar
 


YÖNETİCİ EĞİTİMİ ve GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU

8 Şubat tarihinde, Sendikamız Genel Merkezinde Yönetici Eğitimi yapıldı.
9 Şubatta yapılan Genişletilmiş Başkanlar Kurulunda, gündemdeki konular tartışıldı

Yönetici Eğitimi Fotoğraflar
Genişletilmiş Bşk. Krl. Fotoğraflar


13. DİSK GENEL KURULU'NDAN
TOPLUMSAL AYAĞA KALKIŞ ÇAĞRISI

DİSK 13. Genel Kurulu, 15-16-17 Şubat 2008 tarihlerinde Caddebostan Kültür Merkezi’nde toplandı..

Genel Kurul’da son şeklini alan “13. Genel Kurul Yönlendirici Temel Belgesi”, oybirliğiyle örgütsel karar haline getirilerek, "Ayağa Kalkış Çağrısı" olarak yayınlandı..
Ayağa Kalkış Çağrısı 


Basın Açıklamasına Çağrı

TEGA MÜHENDİSLİK İŞYERİNDEKİ GREV KIRICILIĞI SİLAHLI SALDIRI BOYUTUNA TIRMANDIRILDI

Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesi’nde Tega Mühendislik işyerinde, 7 Şubat 2008 tarihinde greve çıktık Grevimizin 3. gününde, Tega işvereni dışardan 20 işçi getirerek grevi kırmaya yönelik bir saldırı başlattı.

Ülkemizin Başkenti Ankara’nın göbeğinde; tüm bu hukuksuzluk alabildiğine sürerken, grev kırıcılık “SİLAHLI SALDIRI” boyutuna kadar tırmandırılmıştır. 12.02.2008 günü sabah 7.30 sıralarındaSincan Organize Sanayi Bölgesi’nin içinde Sendika çalışanımız Cefa Erdoğan ve Sendikamız işyeri baştemsilcisi Erdal Erdem’in yolları kesilmiş, sopa ve coplarla darp edilmiş, silah çekilerek tehdit edilmişlerdir.

TEGA işyerindeki grevimizle ilgili gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmak, ilgili kurumları göreve davet etmek, yaşanan hukuksuzluk ve saldırıların sorumluları hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunmak üzere Sendikamız tarafından aşağıda belirtilen yer ve saatte basın açıklaması yapılacaktır.

BASIN AÇIKLAMASI:  SİNCAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI/FATİH/SİNCAN/ANKARA
13 Şubat 2008 ÇARŞAMBA; saat: 12.30

12 Şubat 2008 tarihli Basın açıklamamız
11 Şubat 2008 tarihli Basın açıklamamız
Grevden Fotoğraflar


AKP, SSGSS YASALARINI DEĞİŞTiRiYOR...

DiKKAT! EMEKLiLiĞiMiZ-SAĞLIĞIMIZ TEHLiKEDE!

AKP Hükümeti'nin hazırladığı bu tasarı yasalaşırsa sağlık ve sosyal güvenlik haklarımızda bir dizi kayıp oluşacak:

 • Kadınlar için 58, erkekler için 60 olan emeklilik yaşı hem kadınlar hem de erkekler için 65'e çıkarılacak...

 • Emekliliğe hak kazanmak için halen 7.000 gün prim ödemek gerekirken 9.000 gün prim ödemek gerekecek...

 • Emekli aylıkları yüzde 23 ile yüzde 33 arasında düşürülecek...

 •  Hastalık, kaza, ameliyat gibi nedenlerle hastaneye yatmak gerekince “katılım payı” adı altında para ödenecek...

 • Bütün sağlık hizmetleri paralı olacak...

15 Ocak'ta Haydarpaşa'dan yola çıktık..
Gebze'de Acarer Döküm, Kocaeli'de Kalibre Boru ziyaret edildi..

Fotoğraflar
Yürüyüşün ilk günü video görüntüeri

TBMM'ye sunulan yasa tasarısının geri çekilmesini, geniş katılımlı bir tartışma ortamında çalışılarak taleplerimiz doğrultusunda yeniden düzenlenmesini istiyoruz.

Bu nedenle de DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDHB emek ve meslek örgütleri “HERKESE SAĞLIK VE GÜVENLİ GELECEK HAKKI!” sloganıyla 15 OCAK’ta İSTANBUL ve İZMİR’den ANKARA’ya yürüdü..

Konfederasyonumuz DİSK'in konuyla ilgili basın açıklaması.
Gazetemizin Ankara Yürüyüşü özel eki