Eylem ve Etkinlikler  

 

 


 

İşçilerin insan onuruna yakışır çalışma ve yaşama koşullarına kavuşturulması mücadelesini sürdüren sendikamız, performans değerlendirmesi uygulamasını da bu hedef çerçevesinde ele alıyor. Sendikamızın yayınladığı Kılavuz Kitap, Üye ve temsilcilerimize, yasal hakları konusunda bilgi vermeyi, işyerlerinde yaygınlaşacağı görülen performans uygulamalarına yönelik izleyecekleri yolu anlatmayı amaçlıyor.

Kılavuz Kitap


Aylardır beklenen demokrasi paketi açıklandı
ve biz nedense hiç şaşırmadık.

Paketten Aldatmaca Çıktı

Bu pakette emekçiler yoktur. Bu pakette emekçilerin serbestçe sendika seçme hakkı yoktur. Grev hakkının kısıtlanması, bakanlar kurulunca ertelenmesinin kaldırılması gibi düzenlemelerin adı bile yoktur. Artık demokrasiye yeni geçmiş ülkelerde bile uygulanmayan, bir işyerinde sendikal yetkinin alınabilmesi için Çalışma Bakanlığının onayının ve işverenlerin itiraz hakkının kaldırılmasının ise açılan pakette bahsi dahi geçmemektedir.

Biz emekçiler olarak Türkiye’de 33 yıldır oynanan bu oyunlardan artık bıktık.

Basın Açıklamamız


Her türlü dışlanmaya ve şovenizme karşı
Halkların Kardeşliği

22-27 Eylül 2013 tarihleri arasında Gönen tesislerimizde düzenlediğimiz seminere 30 kişi katıldı. Almanya Ver.di sendikasından bir  konuğumuzun da katılımıyla; yaşanan sorunların işyerlerine yansıması, milliyetçiliğin ve ırkçılığın dışavurumu hakkında sunumlar yapıldı. Dışlanmanın, ayrımcılığın işçi hareketine zararları üzerine detaylı tartışmalar yürütüldü.

Fotoğraflar

Seminerin ardından düzenlenen 2 günlük konferansta, Milliyetçilik ve işçi hareketi, Faşizmin işçi hareketi ile ilişkisi, Alman faşizmi olan Nazizm’in soykırımcılığı film ve fotoğraf desteği ile polonyalı bir uzman tarafından katılımcılara anlatıldı.

Fotoğraflar


  Eren Balata'da TİS töreni...

İzmir Şubemize bağlı Eren Balata işyerinde Toplu İş Sözleşmesi imza töreni, 25 Eylül 2013 tarihinde, Genel Başkanımızın da katılımıyla yapıldı.

Fotoğraflar

 


Çerkezköy Dinex'te işçilere 5 yıldızlı tehdit

Mercedes ve Ford’un tedarikçisi DİNEX’te patron-sarı sendika işbirliği beş yıldızlı otele taşındı.
Fabrika tatil edildi. İşçiler sarı sendikanın Ankara’daki beş yıldızlı oteline götürüldü. Gitmek istemeyenler işten çıkarılmakla tehdit edildi.
Toplu sözleşme teklifimizin işyerine ulaştırılmasını önlemek için sarı sendikanın adamları bir haftadır kapının önünde nöbet tutuyor.

Basın Açıklamamız

 


  İzmir Schneider işyeri ziyareti

Genel Merkez yöneticilerimizin işyeri ziyaretleri devam ediyor. Genel Başkanımız, İzmir Şubemize bağlı Schneider Elektrik fabrikasını ziyaret ederek, tezgah başındaki işçilerle görüştü.

Fotoğraflar

 


İşten atılan İNTEK işçileri ile dayanışmaya

En temel hakları olan sendikalaşma haklarını kullandıkları için işten çıkarılan İNTEK işçileri, 27 Ağustos tarihinden itibaren Düzce Gümüşova’daki fabrikanın kapısında direnişteler…
26 Eylül 2013 Perşembe günü, Sendikamız Genel Yönetim Kurulu üyeleri ve Şube yöneticilerimizle birlikte İNTEK Kalıp İskele San. ve Tic. AŞ. işyerinde yaşanan sendikal hak ihlallerine “DUR!” demek ve yaşananları kamuoyuna duyurmak amacıyla bir basın açıklaması düzenlendi.

Fotoğraflar
Basın Açıklamamız


Dinex Egzoz işyerinin toplu iş sözleşme teklifi işverene verildi.

Sendikamızın yeni örgütlendiği DİNEX işyerinde sendikalaşma süreci yeni bir aşamaya girdi.
Ç
alışma Bakanlığının işyerinde yetkili sendikanın Birleşik Metal-İş olduğunu bildiren kesin yetki belgesinin sendikamıza ulaşmasının ardından 25 Eylül tarihinde üyelerimizden oluşan işyeri toplu sözleşme kurulu toplanarak, toplu sözleşme taslağına son halini verdiler ve 26 Eylül itibariyle taslak işverene gönderildi.

Dinex işçileri olarak ne istiyoruz?


Çalışma yaşamında, ‘Alt işveren (taşeron) uygulamaları ve güvencesiz çalışma’nın akademisyenler, milletvekilleri ve sendika yöneticileri tarafından ele alınıp değerlendirildiği toplantımız 21 Eylül 2013 tarihinde, Sapanca Tesislerimizde yapıldı.

Fotoğraflar
Program


Konya’da ilk toplu sözleşmemiz imzalandı.

Sendikamız ile Konya Mahle işyeri arasında süren ve grev aşamasına gelen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, 19 Eylül 2013 tarihinde yapılan toplantıda anlaşma ile sonuçlandı.
2013 yılı için ücret ve ikramiyelerinde yüzde 23,5 oranında gelir artışı oldu.
Ücret ve ikramiye dışında; işyerinde bugüne kadar uygulanmayan birçok sosyal hak uygulanacak.

Genel Başkanımız ve Merkez yöneticilerimiz, 20 Eylül'de Mahle işçileriyle birlikteydiler.

Fotoğraflar
Basın Açıklamamız


Tüm engellemelere rağmen Çerkezköy'de Basın Açıklaması

İşçilerin iradesine müdahaleden vazgeçin.

19.09.2013 tarihinde yaptığımız basına açıklamasında, üyelerimize yapılan baskılara, tehditlere ve işten çıkarmalara rağmen DİNEX’te toplu iş sözleşmesi yetki belgesini sendikamızın aldığını açıkladık. Genel Başkan Adnan Serdaroğlu, işçilerle birlikte toplu sözleşme taslağı hazırlıklarına başlanacağını duyurdu.

Nu hukuksuz işten çıkarmalar, ne de basın açıklamamıza taşlarla saldıracak kadar gözü dönmüş adamlarla yol kesen taşeron sarı sendika, metal işçilerinin haklarını almalarına engel olamayacaklar...

Fotoğraflar
Basın Açıklamamız


Gücünün Farkına Var!
Birleşik Metal-İş'te Sendikalı Ol...


Şube Temsilciler Kurulu üyelerine yönelik eğitimlerde sıra İzmir Şubemizdeydi.

Gönen Kemal Türkler Tesislerimizde, temsilcilerimiz, işçi sağlığı ve iş güvenliği, örgütlenme, hukuk ve performans konularında eğitimlere katıldılar.

FotoğraflarBirleşmenin 20. yıldönümünde,
sendikamızın bugüne gelmesinde emeği olan eski yöneticilerimiz,
Sapanca Tesislerimizde buluştular.

Fotoğraflar


İNTEK’te Mücadele Sürüyor.

Düzce Gümüşova ve Gebze’de kurulu İNTEK Kalıp İskele San.ve Tic. AŞ. işletmesinde çalışan işçiler sendikamıza üye oldular.
Çoğunluğu sağlayan sendikamız 28 Ağustos'ta 2013 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yetki tespiti için başvuruda bulundu. Bakanlık yaptığı incelemede toplu iş sözleşmesi yetkisi için yasanın aradığı çoğunluğun sendikamızda olduğunu tespit etti.
İşverenin sendikalaşmaya tepkisi, 7 üyemizi işten çıkarmak oldu. İşten çıkarılan üyelerimiz, fabrikanın kapısında direnişteler.
 


Yöneticilerimiz İşyerlerinde...

Mert akışkan

Genel Merkez Yöneticilerimizin işyeri ziyaretleri sürüyor.
Genel Başkanımız, 10 Eylül'de Gebze Şb. Bosal, 12 Eylül'de 1 Nolu Şb. Mert Akışkan işçileriyle beraberdi.

Bosal


Yaşamını işçi sınıfı mücadelesine adamış avukatımız, hocamız, ablamız
Av. Şeyma Tümer,
11 Eylül'de aramızdan ayrıldı.

Tüm metal işçilerine ve yakınlarına
başsağlığı diliyoruz.


 Sapanca'da Temsilci Eğitimlerine devam

Şube Temsilciler Kurulu üyelerine yönelik eğitimlere İstanbul 1 Nolu Şb. ile devam edildi. Sapanca Eğitim Tesislerimizde yapılan eğitimlerde, işçi sağlığı ve iş güvenliği, örgütlenme, hukuk ve performans konuları işlendi.

Fotoğraflar
 

 


6. Kadın İşçi Eğitimi

1-6 Eylül 2013 tarihleri arasında kadın üyelerimizin ve temsilcilerimizin katıldığı seminer, Gönen Kemal Türkler Tesislerimizde gerçekleştirildi.
Fabrikalardan gelen temsilci ve işçi arkadaşlarımızın da sorunlar ve çözüm yolları konusunda sunumlar yaptığı seminerde, grup çalışmalarını yanı sıra yasa ve yönetmelikler hakkında da bilgi verildi.

Fotoğraflar

Çocuklar Kampta...

Seminere katılan kadın üyelerimizin çocukları için de etkinlikler planlanmıştı. Tesislerde kamp yapan çocuklar, resim, yüzme ve yaratıcı drama çalışmalarına aktif şekilde katıldılar.

Fotoğraflar


Federal Mogul İşyeri Ziyareti

Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu ve Genel Örgütlenme Sekreterimiz Özkan Atar, Gebze Şubemize bağlı Federal Mogul işyerini ziyaret ederek, üyelerimizle görüştüler... (28 Ağustos 2013)

Fotoğraflar


 


28 Ağustos Çarşamba günü, Sapanca Eğitim Tesislerimizde e-Devlet konusunda bir seminer düzenlendi. Sendikamız yönetici ve uzmanları, 6356 sayılı yasayla 7 Kasım 2013 tarihinde başlayacak olan e-Devlet üzerinden üyelikler konusunda ayrıntılı bir eğitim çalışmasına katıldılar.

Eğitimin ardından Sendikamız Başkanlar Kurulu, gündemdeki konuları görüşmek üzere toplandı.


Savaş değil Barış,

Diktatörlük değil Demokrasi istiyoruz!

Dünya Barış Günü’nün yaklaştığı bu zaman diliminde barışa en çok ihtiyaç duyduğumuz bir süreçten geçiyoruz.

Barış, emekçiler olarak bizim her zaman vazgeçilmez taleplerimiz arasında en başlarda yer almıştır. Ancak hiçbir zaman bölgemizde barış bu kadar yakıcı bir sorun haline gelmemişti.

Basın Açıklamamız


EKU FREN’de Sendikayı işveren değil işçiler seçmelidir.
Var mısınız Referanduma?

Aslolan işçinin iradesidir. Başka hiçbir tasarruf, bu iradenin üzerinde olamaz!
EKU işçilerinin sorunları büyüktür ve bu sorunların çözümü için başka bir sendika istemektedirler.

O zaman yapılacak iş, meseleyi çarpıtan açıklamalar yapmak yerine işçilerin önüne sandığı koymaktır.
EKU Fren işçileri, centilmenlik anlaşması içinde var olan “İtilaf halinde işçinin özgür iradesiyle o işyerinde yetkili sendika belirlensin” sözünün hayata geçirilmesini istiyor.

Basın Açıklamamız


Şube Temsilciler Kurulu üyelerine yönelik eğitimlere devam…

 

Şube Temsilciler Kurulu üyelerine yönelik eğitimlere Bursa Şube ile devam edildi.
Bursa Şube temsilcilerimiz, 23-25 Ağustos 2013 tarihinde Sapanca Eğitim Tesislerimizdeydi.
Eğitimlerde işçi sağlığı ve iş güvenliği, örgütlenme, hukuk ve performans konuları işlendi.


Dinex'de Yetki Sendikamızda!

Çerkezköy Tekirdağ'da kurulu bulunan Dinex Egzos ve Emisyon Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş işyerinde toplu iş sözleşme yetkisi Sendikamızda!

Toplu iş sözleşmesi yetkisi için yasanın aradığı yeterli çoğunluğu sağlayan Sendikamız, 14.08.2013 tarihinde resmi başvuruyu yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen yetki belgesi ektedir…

Yetki belgesi


Prysmian'da Genç İşçiler Eğitimi

21-22 Ağustos tarihlerinde Prysmian'da eğitim almamış genç üyelerimize yönelik 3 grup halinde eğitimler yapıldı.  Eğitimlere toplam 84 üyemiz işçi katıldı.

Fotoğraflar


Çerkezköy’ü babalarının çiftliği,

Trakya işçisini tapulu kölesi sananlar yanılacaktır…

Çerkezköy’de kurulu, Danimarka sermayeli Dinex Egzoz fabrikasında sendikamız örgütlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bugün, işyerinde toplu iş sözleşmesi yetkisi için çoğunluk tespitini sendikamıza verdi.

Sendikamıza üye olan 5 öncü işçi işten çıkarıldı.

Sendikamızın üyeliği tamamlamasına rağmen, işverenin çağrısı üzerine işyerine bindirilmiş kıtalarla gelen sarı sendika Türk Metal, DİNEX işçilerini tehdit ederek sendikamızdan istifa etmeye zorluyor.

Çerkezköy’de kurulu ve yaklaşık 250 işçinin çalıştığı DİNEX Egzoz ve Emisyon Teknolojileri San. ve Tic. AŞ. işyerinde çalışan işçiler sendikamıza üye oldular.

Toplu iş sözleşmesi yetkisi için yasanın aradığı yeterli çoğunluğu sağlayan sendikamız 14.08.2013 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na resmi başvuruyu yaptı. Bakanlık, 16.08.2013 tarihinde (bugün) sendikamızın işyerindeki üye çoğunluğunu tespit etti ve yetki tespitini gerçekleştirdi.

Diğer taraftan şirket yönetimi, sermaye taşeronu Türk Metal Sendikası’nı devreye sokarak, özgür iradeleri ile sendikamıza üye olan işçilerin sendikamızdan istifa etmeleri yönünde baskı kurmaya başladı.

Basın Açıklamamız


Dinex Egzoz işçileri Sendikamız saflarına katıldılar!

Çerkezköy Tekirdağ'da kurulu bulunan Dinex Egzoz ve Emizyon Teknolojileri San. ve Tic. AŞ işyerinde çalışan işçiler, Sendikamızda örgütlendiler.

Dinex Egzoz işçileri, saflarımıza hoşgeldiniz!

Fotoğraflar


Genel Merkez Yöneticilerimiz Bilecik Tekersan işçileriyle


Bilecik’te kurulu bulunan Tekersan Jant San. A.Ş. işyerinde çalışan işçiler, kısa bir süre önce anayasal haklarını kullanarak Sendikamızda örgütlendiler.

Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu, Genel Sekreterimiz M. Selçuk Göktaş ve şube yöneticilerimiz, Tekersan işyerini ziyaret ederek üyelerimizle görüştüler.

FotoğraflarEKU işyeri önünde basın açıklaması:
İşçi iradesine saygı istiyoruz.

İşten çıkarmalara, işçilerin yasal hakkı olan sendika seçme haklarına müdahale eden işverene ve işbirlikçi sendikal anlayışa tepkimizi ortaya koymak için 2 Ağustos Cuma günü, fabrika önünde bir basın açıklaması düzenledik.

Fotoğraflar
Fabrika önündeki Basın Açıklamamız  

 

Kocaeli Çayırova’da kurulu, EKU Fren Kampana ve Döküm Sanayi'nde çalışan işçiler, üyesi oldukları sendikadan topluca istifa edince, işveren önce 5 öncü işçiyi işten attı, ardından işçileri Türk Metal’e yönlendirme çabasına girişti.

EKU işçileri, 29 Temmuz'dan itibaren topluca sendikamıza gelerek, üyeliklerini yaptılar ve yasal çoğunluğu sendikamızda sağladılar. İşveren işçi çıkarmaya devam etti. Toplam 24 işçi atıldı.

EKU işçileri sendika seçme ve çalışma haklarına sahip çıkarak, fabrika önünde ve fabrika içinde mücadeleyi sürdürüyorlar.

30 Temmuz tarihli Basın Açıklamamız  


 

 Tabo Otomotiv İşyeri Ziyareti


Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu ve Genel Örgütlenme Sekreterimiz Özkan Atar, 31.07.2013 tarihinde İstanbul 1 Nolu Şubemize bağlı Tabo Otomotiv işyerlerini ziyaret ederek, üyelerimizle görüştüler...

Fotoğraflar

 


 

  Jantsa'da TİS töreni


Sendikamız ile Jantsa arasında yapılan görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanması üzerine, Toplu iş sözleşmesi imza töreni 25 Temmuz'da Genel Başkanımızın da katılımıyla yapıldı...

Fotoğraflar

 


Uluslararası Gıda, Tarım, Turizm Sendikaları Federasyonu-IUF kampanya başlattı.

Türkiye’de Crown Bevcan işçileri
özgürce seçtikleri bir sendikaya üye olma
hakkından mahrum bırakılıyor.

Birleşik Metal-İş sendikasının Coca-Cola’nın Türk ve uluslararası şişeleyicisi Coca-Cola İçecek için anahtar konumda olan tedarikçisi Crown Bevcan’da işçileri temsil etme hakkı yok sayılıyor. Yerel mahkeme tarafından onaylanan çoğunluk yetki tespitine rağmen, sendika halen Crown Bevcan’ın yetki itirazı ile karşı kaşıya.

Crown Bevcan, sendikanın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen yetki hakkını yok saymaya ve mahkeme yoluyla süreci geciktirerek işçilerin en temel haklarını daha fazla ihlal etmeye devam ediyor.
Ne Coca-Cola İçecek (CCİ) ne de Coca-Cola Şirketi (TCCC) bu anahtar konumdaki tedarikçileri üzerinde etkilerini kullanamıyor ya da kullanmak istemiyor ve sonuçta bu klasik “adaleti geciktir ve inkar et” işveren taktiği değişmiyor.

Uluslararası Gıda, Tarım, Turizm Sendikaları Federasyonu-IUF, CCİ ile sürdürdüğü iletişimde Crown Bevcan işçilerinin örgütlenme çabaları sırasında açık ve ciddi örgütlenme hakkı ihlalleri yaşadıklarını tespit eden bir denetim gerçekleştirdiklerini sözlü olarak öğrenmiştir.

Bu bariz insan hakları ihlallerinin düzeltilmesi konusunda TCCC ve CCİ’ın çaba göstermemesi, her iki şirketi de bu ihlal konusunda suç ortağı konumuna getirmektedir.

ŞİMDİ HAREKETE GEÇİN- TCCC ve CCI’ya MESAJ GÖNDERİN

ve her iki şirketi de Crown Bevcan’ın Türkiye’de çalışan işçilerinin insan haklarına, özellikle örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşmesi haklarına saygı duymasını sağlamak için sorumluluklarını yerine getirmeye davet edin.


DİSA’da Anayasal Suç İşleniyor.

DİSA’da 2009 yılında sendikamıza üye olan işçiler 2010 yılından bu yana sendikalı ve toplu sözleşmeli olarak çalışıyorlar.

Ancak, işyerindeki yönetim değişikliği sonucunda işin başına geçen kişilerin işçiler üzerinde kurduğu baskılar giderek yoğunlaşmış; sendikaya üye olmamak şartıyla yeni işçiler alınmış, sonradan Türk Metal sendikasına zorla üye yapılmış, bizim üyelerimiz ise işten çıkarma tehditleriyle söz konusu sendikaya üye olmaya zorlanmıştır.

İşçiler üzerinde kurulan baskılar, yasaya açıkça aykırı ve suç teşkil eden eylemler, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde Çorlu ilimizdeki bir işyerinde ve tüm kamu görevlilerinin gözleri önünde gerçekleşmektedir.
Ekmeği için fabrikada ömrünü tüketen bir işçiyi hakkını almak adına üye olduğu sendikasından istifa ettirip işverenin güdümündeki bir başka sendikaya üye olmaya zorlamak sadece anayasal veyasal bir suç değil aynı zamanda vicdanlara zarar bir insanlık suçudur.

DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası olarak tüm kamuoyunu bu suçu işleyenler ve ortak olanlar konusunda duyarlı olmaya çağırıyoruz.

Basın Açıklamamız  


Alınterinin onuru, DİSK’in ve T. Maden-İş’in unutulmaz Genel Başkanı

KEMAL TÜRKLER’i

Katledilişinin 33. yılında SAYGIYLA ANIYORUZ!

22 Temmuz Pazartesi günü, Topkapı’daki mezarı başında yapılan anmada,  ailesi adına kızı Nilgün Soydan, babasına seslendi.  Sendikamız Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ve DİSK Genel Başkanı Kani Beko da birer konuşma yaparak, Kemal Türkler'in ilkelerine sahip çıktıklarını vurguladılar.

Fotoğraflar


Hollandalı konuklarla İSİG Eğitimi

 

Sendikamız ile TIE ve Hollanda'dan FNV Bondgenoten sendikalarının ortaklaşa düzenlediği İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği semineri 19-21 Temmuz tarihlerinde Hollanda'daki Tata Çelik fabrikasında sendika işyeri temsilcisi olan Bert Zonneveld ve TIE'den Marten Van Der Berge'nin katılımıyla, Sapanca Eğitim tesislerinde yapıldı.

Fotoğraflar

 

 

 Kemal Türkler Tatil Tesisleri
2 buçuk km. sahili ile tam bir tatil köyü..
 

 


SIO Otomotiv işyeri ziyareti

Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu ve Genel Örgütlenme Sekreterimiz Özkan Atar, 17 Temmuz 2013 tarihinde Trakya Şubemize bağlı SIO Otomotiv işyerini ziyaret ederek, üyelerimizle görüştüler...

Fotoğraflar


Gebze Inductotherm İşçileri

Anayasal haklarına sahip çıkıyor!

Gebze’de kurulu bulunan Inductotherm İndüksiyon Sistemleri Sanayi A.Ş. işyerinde çalışan işçiler, çalışma koşulları ve ücretlerinin iyileştirilmesi için yasaların kendilerine tanıdığı haklarını kullanarak Sendikamıza üye oldular.

8 Temmuz 2013 tarihinde işyerinde toplu iş sözleşme yetkimizin gelmesi üzerine işveren; sendikal örgütlülüğü engellemek amacıyla çeşitli yollara başvurdu. 9 Temmuz’da, 7 üyemiz işten atıldı.

Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu ve merkez yöneticilerimizin yanı sıra Gebze'de örgütlü olduğumuz işyerlerinden temsilci ve işten atılan Inductotherm işçilerinin katılımıyla, 17 Temmuz 2013 tarihinde Fabrika önünde işyerinde yaşanan sendikal haklara yönelik saldırılara karşı bir basın açıklaması düzenlendi.

Basın Açıklamamız  

Fotoğraflar


İstanbul 2 Nolu Şube işyeri ziyaretleri

Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu ve Genel Örgütlenme Sekreterimiz Özkan Atar, İstanbul 2 Nolu Şubemize bağlı Ejot Tezmak, Gimsan, Konvekta, Balıkçıoğlu ve Hidromak işyerlerini ziyaret ederek, üyelerimizle görüştüler... (11-12 Temmuz 2013)

Fotoğraflar


Sevgili Hocamız

Alpaslan Işıklı'yı

Unutmayacağız

Basın Açıklamamız  


Demokrasiden Korkup

Torbaya Sığınmak…

Hükümetin meşhur torba yasaları yine gündeme oturdu. Demokratik ülkelerde pek fazla bilinmeyen bu torba yasa uygulamaları ile siyasi iktidarın şapkadan ne tavşanlar çıkardığını çok iyi bilen metal işçileri olarak, TMMOB’nin işini bitirmek adına gece yarısı yangından mal kaçırırcasına yaptığı yeni düzenlemeyi şiddetle kınıyoruz.

Torba yasaya son anda eklenen söz konusu düzenlemeyle imar planlarına yönelik harita, plan ve projelerde TMMOB’nin vize yetkisi dolayısıyla fenni denetim kaldırılıyor. Mühendis ve mimarlar devre dışı bırakılarak, her şeye iktidarın karar vereceği bir düzenlemeye geçiliyor.

Basın Açıklamamız  


Basına ve Kamuoyuna

AROBUS-ARGEN işletmesindeki örgütlenme mücadelemiz hakkında Türk Metal’in yaptığı açıklama üzerine, adı geçen kurumun ve işverenliğin işletmede işlediği ve işlemeye devam ettiği suçlar hakkında Sendikamız ikinci bir açıklama yapma ihtiyacı duymuştur:

Sendikamız, 26 Haziran 2013 tarihinde yaptığı basın açıklamasında Arobus-Argen işletmesinde işçilerin Sendikamızda örgütlenmelerinin engellendiğini “Sarı sendika-patron işbirliği bu sefer Arobus-Argen’de devrede” başlığı ile duyurmuştu. Arobus-Argen’de yaşananları “sendika sıfatı ile işveren taşeronluğunun geldiği son noktayı yaşıyoruz” şeklinde ifade etmiştik.

Basın Açıklamamız  


Fransa Renault sendika temsilcileri Sendikamızda!

Fransa’da CGT Metal Sendikası’nın, Renault Flins fabrikası sendika genel sekreteri Ali Kaya, Fransa’daki tüm Renault fabrikaların ortak sendika temsilcisi Xavier Raynaud ve Renault sendika işyeri temsilcisi Cristophe Janvier’den oluşan bir heyet, 10 Temmuz’da Sendikamız Genel Merkez yöneticileriyle görüşmelerde bulundular.
Fabrikalarda işten atılmaların yaşandığı ve sarı sendikanın atılan işçilere sahip çıkmadığı bu süreçte, sendikalarımız arasında iletişimin önemi konuşuldu; Türkiye’de işçi hakları konusunda yaşananları sürekli olarak takip edeceklerini belirttiler.

Sendikamız Bursa Şubesi’ni de ziyaret eden Heyet, Renault ve Renault’nun tedarikçileri olan çeşitli işyerlerinden işçilerle buluşarak, Türkiye’deki işçi hakları konusunda bilgi aldı.
Düzenlenen basın toplantısında,  Türkiye’deki işçilerle dayanışmalarını ileterek, burada işçilerin çalışma koşulları ile ilgili edindikleri bilgileri Renault Dünya İnsan Kaynakları Müdürüne aktaracakları belirttiler.


Şube Temsilciler Kurulu üyelerine yönelik Eğitimlere devam…

Şube Temsilciler Kurulu üyelerine yönelik eğitimlere devam edildi. Anadolu ve Gebze Şubemizin temsilcileri, 6-7 Temmuz 2013 tarihinde Sapanca Eğitim Tesislerimizdeydi.
Eğitimlerde işçi sağlığı ve iş güvenliği, örgütlenme, hukuk ve performans konuları işlendi.

Fotoğraflar

 


Basın-İş'in Darphane grevine yöneticilerimizden destek.

Hazine'ye bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nde Basın-İş sendikasının 8 Temmuz tarihinde başlattığı grevle dayanışmada bulunmak üzere, Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu ve Genel Yönetim Kurulu üyelerimiz grevci işçilerle beraberdiler.

Fotoğraflar


FCMP TR Metal'de işten atılan üyelerimize

 Direniş çadırında ziyaret

 

Manisa Turgutlu’da kurulu bulunan FCMP TR METAL'de 28 Haziran'da, aralarında sendikamız temsilcilerinin de bulunduğu 34 işçi arkadaşımız, performans gerekçesiyle işten atıldı.

İşten atılan üyelerimiz haklarına sahip çıkmak amacıyla fabrika önünde sendikalı çalışma haklarına sahip çıkıyorlar.

Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu ve Genel Örgütlenme Sekreterimiz Özkan Atar, anayasal hakları ve ekmekleri için mücadele eden FCMP TR METAL'den atılan üyelerimizi direniş çadırında ziyaret ederek, üyelerimizle görüştüler.

Fotoğraflar


Çal Dağı Vahşi Madencilik faaliyetine karşı
İmza kampanyasına destek

Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu ve Genel Örgütlenme Sekreterimiz Özkan Atar, İzmir işyerlerini ziyaretlerinin ardından Manisa'da Turgutlu Çevre Platformu üyelerini ziyaret ederek imza kampanyalarına destek verdiler...

Fotoğraflar

 


 İzmir'de işyeri ziyaretleri

Genel Başkan Adnan Serdaroğlu ve Genel Örgütlenme Sekreteri Özkan Atar, İzmir Şubemiz'e bağlı Delphi, FTB, IMPO, Mahle ve Polkima işyerlerini ziyaret ederek, üyelerimizle görüştüler.

Fotoğraflar


3 ve 5 Temmuz tarihlerinde de, İzmir Şubemize bağlı diğer işyerlerini ziyaret ettiler.
 

TOTOMAK 

HMS  

Balatacılar 

Eren Balata

Ergun Hidrolik 

Rettig Metal 


Çukurova Jeneratör/Senkromeç/ZF Lemförder

TİS imza törenleri

İzmir Şubemize bağlı Çukurova Jeneratör San. ve Tic. A.Ş işyerinin 1 Ocak 2013 -31 Aralık 2015 dönemini kapsayan ilk toplu iş sözleşmesi anlaşmayla sonuçlanmıştı. İmza Töreni Genel Başkanımızın da katılımıyla, 3 Temmuz'da gerçekleştirildi.

Çukurova Jeneratör Fotoğraflar

İzmir Şubemize bağlı Senkromeç ve ZF Lemförder işyerlerinde de TİS görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanmıştı. İmza Töreni Genel Başkanımızın da katılımıyla, 4 Temmuz'da gerçekleştirildi.

SENKROMEÇ Fotoğraflar

ZF LEMFÖRDER Fotoğraflar


FCMP TR METAL işçisi,
Sendikalı çalışma hakkına sahip çıkıyor

28 Haziran'da, aralarında sendikamız temsilcilerinin de bulunduğu 34 işçi arkadaşımız, performans gerekçesiyle işten atıldı.
İşten atılan üyelerimizin haklarına sahip çıkmak amacıyla, aynı gün, fabrika önüne direniş çadırı kuruldu

Fotoğraflar

Basın Açıklamamız  


Şube Temsilciler Kurulu üyeleri, Sapanca'da

Sapanca'daki yeni tesislerimizde eğitimler devam ediyor. İst. 2 Nolu Şb, Trakya Şb. ve Gebze Şubemizden temsilcilerimiz, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, örgütlenme, hukuk ve performans konularında eğitim için Sapanca'daydılar.


Fotoğraflar


TABO Otomotiv işçileri sendikal eğitimde

İstanbul 1 Nolu Şubemiz bünyesinde örgütlü ve geçtiğimiz Nisan ayı içerisinde ilk toplu iş sözleşmesinin imzalandığı TABO Otomotiv işyerindeki üyelerimizle yapılan sendikal eğitim, 29 Haziran 2013 tarihinde şube binamızda gerçekleştirildi.


Fotoğraflar


Tekersan işçileri de
Sendikamızda örgütlendiler!

Bilecik’te kurulu bulunan Tekersan Jant San. A.Ş. işyerinde çalışan işçiler, Sendikamızda örgütlendiler. İşçilerin örgütlendiklerini öğrenen işveren, sendikal örgütlülüğümüzü engellemek amacıyla ilk önce 9, sonra da 6, toplam 15 üyemizi işten çıkarttı.

25 Haziran’da işten atılmaları protesto etmek ve işçilerin kararlılığını görmek istemeyenlere göstermek amacıyla fabrika önünde bir basın açıklaması düzenlendi.


Basın açıklamasından Fotoğraflar

 
Sendikamız Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ve Genel Sekreter Selçuk Göktaş, 27 Haziran'da Tekersan işçileriyle birlikteydiler.

Toplantıdan Fotoğraflar

İşyerinde çalışma barışı isteniyorsa; işçilerin sendikalaşma hakkına saygı duyulmalı ve atılan işçiler geri alınmalıdır. Sorunun çözümü için işverenlikle görüşmeler devam etmektedir…

Basın Açıklamamız  


Sapanca Tesisimizde, eğitimlere devam.

16-21 Haziran’da Sapanca Sosyal ve Eğitim tesislerimizde 3. Basamak İşçi Sağlığı-İş güvenliği, sağlık haritalaması eğitimi  gerçekleştirildi. Seminere toplam 21 kursiyer katıldı.

Fotoğraflar

21 - 22 Haziran’da Eskişehir şubemize bağlı fabrikaların temsilcilerine İşçi sınıfı tarihi, Hukuk, Örgütlenme, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ve Performans konularında eğitim verildi.

Fotoğraflar


İzmir Şubemizde toplu sözleşmeler

İzmir Şubemize bağlı Senkromeç işyerinde de toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı.
Şubemize bağlı Jantsa, Delphi Dizel ve ZF Lemförder işyerlerinde de, TİS görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanmıştı.

 

Trakya Şubemize bağlı DİSA işyerinde de, görüşmelerde anlaşma sağlanarak, TİS imzalandı.


Sarı Sendika-Patron İşbirliği Bu Sefer
Arobus-Argen’de Devrede

Renault ve Mercedes’in tedarikçisi olan Arobus-Argen firmasının İstanbul/Tuzla, Çayırova ve Bursa’da üç ayrı üretim biriminde çalışan işçiler sendikamızda örgütlenme kararı aldılar.

  • İşten çıkarma, zorla bir başka sendikaya üye yapma, tehdit, baskı… Arabus-Argen’de suç işleniyor

  • Türkiye’de ulusal hukuk, uluslararası sözleşmeler, Anayasa, yasalar işlemiyor.

  • İşçilerin en temel hakkı “sendikalaşma ve sendika seçme hakkı” ayaklar altına alınıyor.

  • Türk Metal eliyle sendikalaşmanın engellendiği onlarca işyerine Arabus-Argen de eklenmek isteniyor. Sendika sıfatıyla işveren taşeronluğunun geldiği son noktayı yaşıyoruz.

Basın Açıklamamız  


İzmir Ersan Oto Yedek Parça Örgütlendi

İzmir Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu İzmir Ersan Oto Yedek Parça işyerinde çalışan işçiler sendikamıza üye oldular. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yaptığımız çoğunluk tespiti başvurusu olumlu sonuçlandı. Böylece işyerinde toplu iş sözleşmesi için yetki prosedürü tamamlanmış oldu.
Ersan Oto Yedek Parça işçileri, geçtiğimiz haftalarda işyeri sendika temsilcilerini de belirlediler.


Fabrika önünde direniş sürüyor
NBR Makina Ziyareti

20 Haziran'da Genel Başkan Adnan Serdaroğlu ve Genel Sekreter Selçuk Göktaş, sendikamıza üye oldukları için işten atılan, Bursa'da kurulu NBR Makina önünde direnen işçileri ziyaret ettiler..


Fotoğraflar


 

  DİSK, KESK, TMMOB, TTB VE TDB

"BASKI VE ŞİDDETE KARŞI DİRENENLERLE BİRLİKTE ALANLARDA!"

 

İstanbul Fotoğraflar

 

 

Eskişehir

Bursa


"Bizler Türkiye halkının hak, adalet, özgürlük ve demokrasi mücadelesinin en köklü emek ve meslek örgütleri olarak, AKP iktidarının despotik bir rejim oluşturma yönündeki bu saldırganlığının durdurulmasını bugünün en yakıcı demokratik görevi olduğu kanısındayız."


Bu nedenle 17 Haziran 2013 Pazartesi günü iş yerlerinde bu saldırganlığa karşı itirazlar dile getirildi,  şehirlerin merkezi meydanlarında yürüyüşler yapıldı. 

Ortak çağrı metni... 


15-16 Haziran'ın ışığında
AKP diktatörlüğüne karşı direniyoruz
 

Halkımız, yıllardır yaşadıkları baskıcı ve otoriter sisteme, zorbanın zulmüne karşı onuruyla mücadele etmeyi tercih etti. Tıpkı 1970’lerde, Büyük İşçi Direnişi’nde olduğu gibi. Bundan 43 yıl önce, 15-16 Haziran 1970’de işçi sınıfı masaya yumruğunu vurdu ve “Yeter!” dedi.

15-16 Haziran direnişinin ışığında işçi sınıfı AKP diktatörlüğüne karşı direnişini, mücadelesini sürdürüyor.
 

İllere göre etkinlik programı
15-16 Haziran 1970'e ait fotoğraf, film ve diğer görseller


Grup toplu iş sözleşmesi imzalandı

 

2012-2014 dönemi grup toplu iş sözleşmesi sendikamız ile MESS arasında 11 Haziran 2013 tarihinde yapılan görüşmelerin ardından imzalandı. Bu görüşmelerde ayrıca prosedürleri ayrı yürütülen 7 işyerinin sözleşmeleri de imzalandı.

İmzalanan sözleşme ile kimi idari maddelerde 30 yıldır yapılmayan değişiklikler yapıldı.

Ayrıntılar TİS sayfamızda
 


Genel Temsilciler Kurulumuz süreci değerlendirdi

Söz Temsilcilerde

Sendikamız Genel Temsilciler Kurulu, 7-9 Haziran 2013 tarihlerinde
Gönen Kemal Türkler Eğitim ve Dinlenme Tesislerimizde toplandı.

5 Haziran Çevre günü ile bağlantılı olarak, Prof. Dr. Tanay Sıtkı Uyar'ın "Yenilenebilir enerji" konusunda yaptığı sunumun ardından, Kurulumuz, Taksim Gezi parkında ve Türkiye’nin şehirlerinin neredeyse tamamında direnen “çapulculara” selam gönderdi.

Genel Başkanımızın gündemdeki konuları ayrıntılı olarak ele alan açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen temsilcilerimiz, işyerlerinden ülke geneline değerlendirmelerini aktardılar.
Toplantı, Sonuç Bildirgesi'nin okunup oylanması ile sona erdi.

Sonuç Bildirgesi

Fotoğraflar


Merkez TİS komisyon

7 Haziran akşamı Gönen Kemal Türkler Tesislerimizde toplanan Merkez TİS Komisyonumuzda, komisyon üyeleri işyerlerindeki durumu aktardılar, beklentileri dile getirdiler.
Başkanlar Kurulu ve Genel Temsilciler Kurulu toplantılarının ardından, Merkez TİS Komisyonu  8 Haziran akşamı bir kez daha toplanarak son değerlendirmeyi yaptı.

İlk toplantı Fotoğraflar

İkinci toplantı fotoğraflar


Bursa N.B.R Makine işçisi
Sendikalı çalışma hakkına sahip çıkıyor

 
Bursa’da kurulu bulunan N.B.R Makine işyerinde çalışan işçilerinin sendikamıza üye olduklarının farkına varan işverenlik, işçileri baskı altına almak adına toplam 17 üyemizi işten çıkartmıştır.
İşyerinde çalışma barışı isteniyorsa; işçilerin sendikalaşma hakkına saygı duyulmalı ve atılan işçiler geri alınmalıdır.
Kamuoyunu Bursa N.B.R Makine işyerinde işçi kıyımına ve yasa tanımayan işveren baskılarına karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz ve dayanışmaya çağırıyoruz.
 

Basın Açıklamamız  


Her yer Taksim, Her yer Direniş
 

Fotoğraflar

Gezi Parkı’nın yağmalanmasına karşı gelişen halk hareketi, bugün toplumun sesi duyulmak istenmeyen tüm kesimlerinin, kadınların, gençlerin, çevre hareketinin, ezilen kimlik mücadelelerinin, eğitim ve sağlık hakkı mücadelesinin talepleri ile buluşmuştur. AKP toplumun önemli bir kısmını kendi iktidar düşlerini hayata geçirmek için baskıyla sindirmekte, hak ve özgürlükleri kısıtlamaya çalışmaktadır.

5 Haziran’da DİSK, KESK, TMMOB ve TTB bileşenleri iş bırakarak, kent meydanlarında AKP faşizmine teslim olunmayacağını gösterdi.

 

DİSK-KESK-TMMOB-TTB  Basın Açıklaması...


MESS Müzakere Heyeti 5 Haziran’da Sendikamızda!

Sendikamız ve MESS Heyeti arasında 5 Haziran’da Sendikamız Genel Merkezi’nde bir toplantı yapıldı...

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi TİS Sayfamızda


  Çelik-İş'ten sendikamıza ziyaret

4 Haziran 2013 Salı günü, Çelik-İş sendikası Genel Başkanı Ali Cengiz Gül, beraberinde Genel Mali Sekreter Bayram Altun ve Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Muharrem Şahin ile, sendikamızı ziyaret etti.


Eskişehir Tarkon işçileri Sendikamız saflarına katıldılar!

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu Tarkon Tarım Makina ve Konst. Ürünleri Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. işyerinde çalışan işçiler, bir süre önce anayasal haklarını kullanarak Sendikamız'da örgütlendiler.
Tarkon işçileri, saflarımıza hoşgeldiniz!
 

Fotoğraflar


Sendikamızın Sapanca’daki sosyal tesislerinde 2 günlük eğitim yapıldı

Yeni tesislerde ilk eğitim Temsilcilere

01-02 Haziran 2013 tarihlerinde Gebze şubemiz bölgesinde örgütlü olduğumuz fabrikaların bir bölümünün temsilcilerine İşçi sınıfı tarihi, Hukuk, Örgütlenme, İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Performans konularında eğitim verildi.

Fotoğraflar

 
Sendikamızın eğitim programı çerçevesinde tüm şubelere yönelik eğitimlerin ilki Sapanca-Kurtköy’deki sosyal tesislerimizde, üyelerimizin ve tüm çalışanların en önemli sorunlarını oluşturan konuları kapsayan bir içerikle yapıldı. Sendikamız uzmanları kendi alanlarında yaptıkları sunumlarla sendikamızın işyerlerindeki çalışmalarının güçlendirilmesini hedeflediler.
Sendikamızın Genel Başkanı ve Genel Eğitim Sekreterinin açılışını yaptığı eğitim, önümüzdeki günlerde tüm şubelerimizin şube temsilciler kurulu üyelerine verilmek üzere devam edecektir.