Eylem ve Etkinlikler  

 

 

 
2016


Temsilci kadrolarımızın sorumluluk alma, inisiyatif kullanma ve görev bilincinin daha da geliştirilmesi amacıyla 1. Örgütçü Eğitimi, 23-27 Mayıs tarihlerinde Sendikamız Sapanca Tesisleri'nde yapıldı. Eğitimin son günü Genel Başkanımız ve Genel Eğitim Sekreterimizin katılımıyla değerlendirme yapıldı ve sertifika töreni düzenlendi.


Onurlu ve daha güzel bir gelecek için sendikal mücadele verirken  sarı sendika ve patron işbirliği ile işten çıkartılan Renault işçileri, Gönen Kemal Türkler Tesislerimizde Genel Başkanımızla bir araya geldiler.


Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde örgütlendiğimiz TOR DEMİR fabrikasında 13 üyemiz işten atılmıştır. İşten atılan kardeşlerimiz ve tüm baskılara rağmen direnen onurlu yiğit TOR DEMİR işçileri ile birlikte mücadelemiz devam ediyor.


Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Öznur Pres (NSK Armatür) işçilerinin direnişlerinin 54. Günü'nde Genel Merkez Yöneticilerimiz tarafından ziyaret edildi.


Kocaeli Şubemize bağlı TATA STEEL'de 9 Haziran tarihli grev uygulama kararı işyerine asıldı.


İstanbul 1 Nolu Şubemizde örgütlenen Sanel işyerinde,
 üyelerimizin 5 yıllık mücadelesinin sonucunda sözleşme imzalanmıştır. Tüm üyelerimize,    işçi sınıfına hayırlı olsun.


Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk adımının atıldığı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı bugün her zamankinden daha büyük bir coşku ve kararlılıkla kutluyoruz.

Türkiye işçi sınıfı, cumhuriyetin kazanımlarının ve topluma kattığı değerlerin takipçisi ve savunucusu olmaya devam edecektir.


Daha donanımlı genç işçiler...

15-18 Mayıs 2016 tarihleri arasında Sendikamız Sapanca Tesisleri'nde Genç İşçi İSİG Eğitimi yapıldı. Sendikamızın kadrolarının yetiştirmeyi hedefleyen eğitimde, Sendikal işleyiş ve iletişim, İSİG, TİS politikaları, İş Yasası, sendikal anlayış ve ilkelerimiz vb. konular işlendi.

Fotoğraflar


Türkiye'de ve Almanya'da
Özel İstihdam Büroları

Ülkemizde geçtiğimiz günlerde mecliste onaylanan Özel İstihdam Büroları yasası ile ilgili olarak sık sık örnek gösterilen Almanya’daki hukuki düzenlemeler ve uygulamalarıyla ilgili bir tartışma sürdürmek amacıyla 17 Mayıs 2016 günü, Birleşik Metal İş Sendikası, Almanya’dan IG Metall Sendikası ve Friedrich Ebert Stiftung Vakfı ile bir ortak toplantı düzenlendi.

Toplantıya Almanya’da, özel istihdam büroları konularında çalışmalar yürüten, Leipniz Üniversitesinde öğretim üyesi ve IG Metall Sendikası Genel Merkez şirket politikaları departmanında uzman olarak çalışan, Avukat Jürgen Ulber katılarak, Almanya uygulamaları üzerine bir sunum yaptı. Toplantıya Türkiye’den konuyla ilgili kısıtlı sayıda uzman, akademisyen, siyasetçi ve gazeteci davetli olarak katıldı.

Fotoğraflarİşçi sınıfının Süleyman Hocasını unutmayacağız.
Yitirişimizin 9. yılında da, yüreklere ektiği tohumların ışığı ile
 aydınlatmaya devam ediyor.


YASA REDEDİLSİN
Kiralık değil, kadrolu işçi çalıştırılsın

Birleşik Metal-İş Sendikası olarak bugüne kadar esnek çalışma adına
ve işçilerin hakların gasp edilmesi maksadıyla yapılan her saldırıya
parti tabelasına bakmaksızın, kimin tarafından yapıldığına aldırış etmeden
 karşı çıktık, bundan sonra da karşı çıkmaya devam edeceğiz.

İşçileri böylesine ağır bir çalışma düzenine mahkum eden ve adeta
 köleleştiren bu yasa tasarısı karşısında sessiz kalıp, boyun eğen işçi
 sendikası adı altında faaliyet gösterip işçilerin haklarının peşkeş
 çekilmesine göz yuman tüm yapıları da şiddetle kınıyoruz.

Çünkü insan onuruna yakışmayan kiralık işçilik uygulamasına karşı
direniş bir haktır.
Metal işçileri köleliğe ne ortak olacak ne de izin verecektir.

İşyerlerimizde asılacak bildiri


 
Oyak Renault işçileri birlik ve beraberliğinin devam ettiğini
bir kez daha gösterdiler dosta düşmana...

5 Mayıs'ın yıldönümünde Oyak Renault işçileri 5 Mayıs Şubesinde buluştu.
Yüzlerce arkadaşımız kol kola, yürek yüreğe...


İşyerlerinde protesto bildirileri okuyarak
başlatacağımız eylemlerimiz devam edecek...

Kamuoyunda ‘kiralık işçilik’ olarak bilinen Kanun Tasarısı, 4 Mayıs 2016 tarihi itibariyle adeta bir baskın yöntemiyle Meclis Genel Kurulu’na getirilmiştir.
Ülkenin gündeminde bunca önemli konu varken, insanlarımız can derdine düşmüşken, kiralık işçilik ile ilgili yasa tasarısının yangından mal kaçırırcasına komisyondan geçirilip alelacele Meclis Genel Kuruluna getirilmesini çok manidar bulmaktayız.
İşçilerimizin karşı çıktığı tasarının yasalaşmaması için sendikamız, üyelerimiz ve işçi sınıfı varını yoğunu ortaya koyacaktır.

5 Mayıs Perşembe sabahı işyerlerinde protesto bildirileri okuyarak başlatacağımız eylemlerimizin devam edeceğini
tüm kamuoyunun bilmesini isteriz.

İşyerlerimizde okunacak bildiri


5 Mayıs Oyak Renault işçilerinin öncülüğünde, metal işçilerinin sarı sendika esaretinden kurtuluşun yıldönümüdür.
5 Mayıs’ta başlayan kurtuluş mücadelesi, ardından Oyak Renault işçilerinin Birleşik Metal ile buluşmasıyla yeni bir aşamaya geçti.
Şimdi 5 Mayıs’ın birinci yıldönümünü kutlayacağız.
5 Mayıs’ın ikinci yıldönümünde, yani 2017 Mayısında Oyak Renault işçileri yine öncülük yapacak, Oyak Renault işçilerinin çoğunluk sendikası olan Birleşik Metal, Oyak Renault’ta yetkili sendika olacak.
5 Mayıs'ın yıldönümünü Oyak Renault işçilerinin Şubesinde, 5 Mayıs Şubemizde hep birlikte kutlayacağız. 5 Mayıs günü vardiya çıkışında Şubemizde buluşuyoruz.


İşkolumuzdaki yeni Elektro Mekanik İşverenleri Sendikasına (EMİS) bağlı işyerlerini kapsayacak Grup Toplu İş Sözleşmesi için taslak çalışmaları genel merkezimizde bugün yapılan toplantı ile devam ediyor. Toplantıya Merkez ve Şube yöneticilerimiz, İşyeri Temsilcileri ve Uzmanlarımız katıldılar.


Fransız Renault İşçi Temsilcileri
BURSA’da!

Fransa'da Renault fabrikalarında örgütlü olan Fransa Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu, CGT temsilcileri, 3 Mayıs'ta Bursa'da Renault işçileriyle buluştular.

Oyak Renault'da yaşanan eylemler sürecinde, yaşananları takip eden ve konu ile ilgili olarak Fransa'da Renault yönetimi ile çeşitli görüşmeler yaparak, Renault işçilerinin taleplerini yönetimi anlatan, Fransa CGT Renault Grubu Sendikaları Başkanı, Fabien Gache ve CGT sendikası temsilcisi, Nail Yalçın, Bursa 5 Mayıs Şubesinde bir basın toplantısı ile süreci değerlendirdiler.1 Mayıs’ta Tüm Meydanlar Bizimdir!

Konfederasyonumuz DİSK 1 Mayıs’a 5 gün kala yaptığı ortak açıklama ile işçi sınıfının “Birlik, Dayanışma ve Mücadele” günü olan 1 Mayıs’ın “Bakırköy Halk Pazarında” gerçekleşeceğini belirtmiştir.
Öncelikle herkesin şunu çok iyi bilmesi gerekir ki Taksim DİSK için, Birleşik Metal-İş Sendikası için 1 Mayıs Alanı’dır. Bunu hiçbir gücün değiştirmesine müsaade etmeyeceğiz.
İşçi sınıfının bugün dahi bir mücevher gibi elinde kalan birçok hakkın elde edilmesine tanıklık etmiş, bu uğurda şehitler verdiğimiz bir meydandır Taksim.
Biz Birleşik Metal-İş Sendikası olarak onursal başkanımız Kemal Türkler ve yiğit arkadaşlarının bizlere bıraktığı bu şerefli mirasın gerçek sahipleri olarak 1 Mayıs’ın tarihine ve anlamına yakışır biçimde İstanbul’da, ancak Taksim’de yapılması gerektiğine inanıyoruz.
“Bu yıla mahsus olmak kaydı” gerekçesiyle Taksim talebinden “vazgeçilerek” Bakırköy’de toplanılması kararını da dikkate alarak üyelerimizle kitlesel bir 1 Mayıs’ı adına yakışır biçimde kutlamak için tüm Türkiye sathında ve bütün meydanlarda hazırlıklarımızı yapıyoruz.
İşçi sınıfının “Birlik, Dayanışma ve Mücadele” günü olan 1 Mayıs’ta bugün çalışanlar olarak yaşadığımız tüm haksızlıklara, baskılara, işsizliğe, yoksulluğa, haklarımızın gasp edilmesine, kıdem tazminatlarımıza göz dikilmesine, modern kölelik olan kiralık işçiliğe, taşeronlaştırmaya, sendikasızlaştırmaya, grev yasaklarına karşı meydanlarda haykıracağız.

Basın açıklamamız


Sendikamız Araştırma Merkezi tarafından TÜİK, SGK ve Eurostat verileri üzerinden hazırlanan İş Cinayetleri ve Kayıtdışılık Raporu, Türkiye’de işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında yaşanan sorunun görünmeyen boyutlarını ortaya koydu. Rapora göre her dört iş kazasından sadece 1’i kayıt altına alınırken meslek hastalıkları neredeyse yok sayılıyor.

İş Cinayetleri ve Kayıtdışılık Raporu
Raporun özeti

 


Çalışırken Ölmek Kader Değil!

Her gün artan iş cinayetlerine kurban edilen işçiler için yılda bir gün duyarlığı arttıracak iş cinayetlerine dikkat çekecek bir gün olmalı. ILO tarafından 2001’den bu güne “Dünya Çalışma Güvenliği ve Sağlığı Günü” olarak ilan edilen 28 Nisan hâlihazırda Dünya’nın 30’undan fazla ülkesinde “Anma ve Yas Günü” olarak kabul edilmiştir.
28 Nisan’da yapılan anmalar, ülkemizde de resmi olarak yapılmalı. Buradan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çağrımız, 28 Nisan İş Cinayetlerinde Kaybettiğimiz İşçileri Anma ve Yas Günü olarak ilan edilsin.

28 Nisan'da işyerlerimizde okunacak bildiriKıbrıs'a metal işçilerinin selamını götürdük

40. yılını kutlayan Kıbrıs Dev-İş'in kongresinde konuşan Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu, metal işçilerinin gündemindeki mücadele başlıklarını anlattı.


Çokyaşar Halat TİS töreni

Kocaeli Şubemize bağlı Düzce'de kurulu bulunan Çokyaşar Halat'ta TİS görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Genel Başkanımız ve şube yöneticilerimiz de işçilerle birlikte düzenlenen imza töreninde...

Fotoğraflar


Eğitimlerimiz Aralıksız Devam Ediyor…

23-24 Nisan tarihlerinde Anadolu Şubemize bağlı Ankara Klisom Klima, Konya Petrotek, Kayseri ODS Döküm işyerinden üyelerimize temel sendikal eğitim yapıldı.

Klisom Klima        Petrotek     ODS Döküm


Esnek Çalışmaya, Kiralık ve Taşeron İşçiliğe karşı ALANLARDAYIZ! 

Metal İşçileri KOCAELİ’nde

Hükümetin meclise sevk ettiği özel istihdam büroları eliyle işçi kiralama adı altında köleleştirme ve yeni esnek çalışma modellerini içeren yasa tasarısına, Kıdem tazminatının tasfiyesini içeren saldırılara karşı

Metal işçileri 20 Nisan'da Kocaeli'nde yürüyüş ve basın açıklaması düzenlendi.  İzmit Sabri Yalım Parkı'nda düzenlenen eylemde Genel Sekreterimiz Özkan Atar, basın açıklaması yaptı.

Fotoğraflar


Alman şirketlerinde örgütlenme sürecini,
IG Metall ile değerlendirdik.

 

Almanya IG Metall Sendikasından bir heyet, Friedrich Ebert Vakfı İstanbul Şubesinde, sendikamız ile bir araya gelerek, önümüzdeki süreçte Almanya kökenli işyerlerinde ortak örgütlenme imkanlarını tartıştı. Türkiye'de örgütlenme sırasında yaşanan sorunlar ve bu konuda Almanya'daki işyerlerinde IG Metall üyeleri ve iş konseyi temsilcilerini bu konularda nasıl daha fazla bilgilendirilip, örgütlenme süreçlerine nasıl daha fazla dahil edilebilecekleri konuşuldu. IG Metall Düsseldorf-Neuss Şube Başkanı, IG Metall Ulusötesi İlişkiler Departmanı Türkiye Sorumlusu Andre Gunia ve IG Metall Sendikası Ford Küresel İş Konseyi Danışmanı Georg Leutert'in katıldığı toplantıya sendikamız adına Genel Başkan Adnan Serdaroğlu ile Genel Sekreter Özkan Atar katıldılar. Toplantıya ev sahipliği yapan Friedrich Ebert Vakfı adına ise toplantıya Türkiye Yardımcı Temsilcisi Daniela Kuzu katıldı.


Renault İşçileri Meclis’te Konuştu, Türk-İş Yönetimi Tutuştu

HODRİ MEYDAN!
Koyalım Sandığı, Oyak Renault İşçisi
Hangi Sendikayı Seçecek Görelim

Madem dediğiniz kadar işçinin sendika seçme özgürlüğüne “gönülden” bağlısınız, o zaman Oyak Renault fabrikasına REFARANDUM SANDIĞINI koyalım.
Soralım işçiye, “hangi sendikayı tercih ediyorsun” diye!
Var mısınız?Yüreğiniz yeter mi?Cesaretiniz var mı?
Biz Türk-İş Genel Başkanını, milletvekillerine gönderdiği mektubun altına attığı imzaya sahip çıkmaya davet ediyoruz.
Yoksa bu sözleriniz de yeni bir pişkinlik örneği olarak kayıtlara geçecek.

Basın açıklamamız


Toplumsal barış, işçilerle gelecek

 Genel Başkanımız, Genel Sekreterimiz ve sendikamız uzmanlarından bir heyet, 
barış imzacısı akademisyenlere destek için, Esra Mungan'ın tutulduğu
Bakırköy Kadın Tutukevi önünde nöbetteler.


Renault işçileri Meclis'te.

İşten çıkarılan üyelerimiz, Genel Başkanımız, Örgütlenme Sekreterimiz ve şube yöneticileri ile birlikte bugün Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeydi.
Meclis’te düzenlenen basın toplantısında, tazminatsız işten çıkışları, baskı ile işten çıkışa zorlamaları ve Renault’ta yaşanan tüm hak gasplarını bir kez daha gündeme getirdik..
Emek dostu Milletvekilimiz Musa Çam, beraberindeki milletvekilleriyle Renault'da yaşanan hukuksuzlukları kamuoyuyla paylaştı.

Açıklama metni: Oyak Renault İşçileri’nin Çalışma ve Sendika Seçme
Hürriyetleri Güvence Altına Alınmalıdır.
 


Temsilcilerimize yönelik "İşçi sağlığı ve Meslek hastalıkları" konulu eğitim,
Sendikamız Sapanca Eğitim Tesisleri'nde tamamlandı.

FotoğraflarNSK Armatür'de sendikalaşma hakkına saygı
duyulmalı ve atılan işçiler geri alınmalıdır

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren NSK Armatür
işçileri Sendikamızda örgütlendiler. Sendikamız, yasanın aradığı çoğunluğun
 sağlanmasının ardından 31 Mart 2016 tarihinde Bakanlığa yetki başvurusunda
bulundu. Bu süreçte işçilerin sendikamızda örgütlendiğini duyan işveren
 işçileri gözdağı amacıyla 2 üyemizi işten attı.
Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu ve üyelerimizin katılımıyla
 bugün (12.04.2016) işyerinde yaşanan sendikal hak ihlallerini duyurmak için
 fabrika önünde basın açıklaması yapıldı.


 


Genel Merkezimizde toplanan Başkanlar Kurulumuz,
kölelik dayatmaları anlamına gelen yasa tasarılarına karşı
sendikamızın eylemlilik sürecini, yeni örgütlenmeleri, fabrikalardaki gelişmeleri
ve emeğin gündemindeki diğer konuları değerlendirdi.
 

Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi


Esnek Çalışmaya, Kiralık ve Taşeron İşçiliğe karşı ALANLARDAYIZ!

Metal işçileri Kartal'da yürüdü...

Hükümetin meclise sevk ettiği özel istihdam büroları eliyle işçi kiralama adı altında köleleştirme ve yeni esnek çalışma modellerini içeren yasa tasarısına, Kıdem tazminatının tasfiyesini içeren saldırılara karşı, Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu ve metal işçilerinin katılımıyla İstanbul Kartal Meydanı'na kitlesel yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirildi.

Fotoğraflar


Midal Kablo'da
İşçilerin sendikalaşma hakkı
Devlet eliyle engelleniyor!

Midal Kablo’da çalışan işçiler sendikamıza üye oldukları için işten atılmış ardından da Bozüyük Kaymakamı’nın talimatıyla polis saldırmış, şube yöneticilerimiz, temsilcilerimiz ve işçiler gözaltına alınmıştır.

Dün Renault’ta bugün Midal Kablo’da işçiler en temel haklarından olan anayasa ve yasalarla güvence altına alınmış sendikaya üye olmak ve toplu sözleşme yapma hakkını kullandıkları için devlet kademelerinden gelen talimatlarla gözaltına alınıyor.

Mülki amirliklere düşen görev, sendikaya ve işçilere devletten aldıkları yetkileri kötüye kullanarak saldırmak değil, işçilerin anayasal ve yasal haklarına saygı göstermek, hukukun teminatı olabilmektir.

Basın açıklamamız


Midal Kablo'da sendikal haklara saldırı


İşçilerin sendikamıza üye olduğunu ve sendikamızın yasal çoğunluğu
sağladığını öğrenen işveren, 30 Mart Çarşamba günü 17 üyemizi işten çıkarttı.
İşçilerin sendikalaşma hakkına saygı duyulmalı
ve atılan işçiler geri alınmalıdır.

Midal Kablo işçilerinin sendikalı olarak işlerinin başına dönene kadar verecekleri mücadelenin devam edeceğini basına ve kamuoyuna duyuruyoruz.

Basın açıklamamız


Temsilciler eğitimde...

21-25 Mart tarihleri arasında yapılan temsilci eğitimleri, Genel Başkanımızın da katıldığı değerlendirme toplantısı ile tamamlandı.

Fotoğraflar

Renault işçileri ile Dayanışma

Tüm saldırılara karşı mücadeleye devam eden Renault işçileri için başlattığımız dayanışma kampanyasının hesap numaraları:
 
Akbank Bursa OSB Şb.
TL hesabı: TR88 0004 6002 1988 8000 0611 32
Döviz hesabı: TR28 0004 6002 1903 6000 0612 07 AKBKTRIS

   

  EYLEMLER ERTELENDİ...

Şubelerimizden ve bölgelerden gelen, yaşanan gerilimli ortam nedeniyle ertelenmesi talebiyle;
bu hafta yapılmasını planladığımız "Kıdem Tazminatının Gaspı, Esnek Çalışma ve Kiralık İşçiliğe Karşı" eylemlerimiz yapılmayacaktır.


 

Sendikamız avukatlarından,
hukuk savaşçısı dostumuz, iyi insan
ERTUĞRUL SAKAOĞLU'nu 15 Mart 2015'de yitirmiştik.
Özlem ve sevgiyle anıyoruz.

 


Yine Ankara... yine bombalama... yine yitip giden canlar... çok sayıda yaralı...
Bir kez daha yüreklerimiz parçalandı.
Ve bir kez daha bu vatan, evlatlarını hain bir terör saldırısında kaybetti.
Etrafımız ateş çemberi.
Terör, kent merkezlerinde bomba dolu araçlar patlatıyor, hunharca katliam yapıyor.

Bu terör saldırısında yitirdiğimiz tüm yurttaşlarımıza rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.
Nereden gelirse, kimler tarafından yapılırsa yapılsın terörü lanetliyoruz.

ARTIK YETER
İnsanlarımızın canları üzerinden hesap yapmayı bırakın. Savaşı ve terörü bitirin…

 
İşyerlerinde okunan terörü kınama açıklamamız


 EYLEMLER ERTELENDİ...

Ankara'da yaşanan hain terör saldırısı sonrasında,
haftalardır çeşitli bölge ve alanlarda "Kıdem Tazminatının Gaspı, Esnek Çalışma ve Kiralık İşçiliğe Karşı" yaptığımız eylemleri erteledik.
Belirlenen yeni tarihler şöyle:

  • 22 Mart 2016 BURSA-ORHANGAZİ

  • 23 Mart 2016 ESKİŞEHİR

  • 24 Mart 2016 KARTAL

  • 25 Mart 2016 KOCAELİ

  • 28 Mart 2016 DÜZCE

Güncellenmiş il il eylem programı


Manisa'da metal işçileri alanlardaydı:
"Kıdem Tazminatımıza dokundurtmayız!"

• Renault'da yaşanan sendikal hak ihlallerini protesto etmek için,
• Kıdem Tazminatımıza sahip çıkmak için,
• Esnek Çalışmaya ve Kiralık İşçiliğe karşı ALANLARDAYIZ!

11 Mart Cuma günü Manolya Meydanında toplanan üyelerimiz,
Kıdem Tazminatının gaspına tepkilerini ortaya koydular.
Genel Başkanımız yaptığı basın açıklamasında kamuoyuna seslenerek, getirilmek istenen kölelik yasalarını anlattı.


Metal işçileri KIRŞEHİR'de yürüdü!
 

10 Mart Perşembe günü Kırşehir Lisesi önünde toplanan üyelerimiz, Genel Başkanımızın, Genel Eğitim Sekreterimizin ve Şube yöneticilerimizin de katılımıyla, Cacabey Meydanı’na yürüdüler.


Bursa’da
Fabrikaları Kimin Kaynattığı Belli Oldu!

Cumhurbaşkanı, DİSK Kongresinde yapılan protestoların arkasına sığınarak, Renault işçilerine yapılan saldırıyı ‘meşru’ göstermeye çalışmaktadır. Biz biliyoruz ki, asıl hazımsızlık 5 bin işçinin Birleşik Metal-İş Sendikası’nda örgütlenmesidir. Bu örgütlülüğün Türk Metal’in baskısı altına alınmış diğer işçilerin üzerinde ortaya çıkaracağı etkidir. OYAK Renault işçilerinin Birleşik Metal-İş’de örgütlenmesinin Türk Metal ve sermaye cephesinde yaratmış olduğu sıkıntıya devletin en yetkili ağızlarından verilen destek, Türkiye’de sendikal haklarının kullanımında hangi noktada olduğumuzun en açık göstergesidir.

Basın açıklamamız


Gündemdeki konuları ve eylem sürecini
işyerlerinde üyelerimizle paylaşıyoruz.

Bir yandan alanlarda yürüyüş ve basın açıklamalarımız programlandığı gibi devam ederken, diğer yandan yöneticilerimiz fabrika ziyeretleri yaparak, üyelerimizi gündemdeki kıdem tazminatı ve kölelik yasa tasarıları gibi konularda ve eylem süreci hakkında bilgilendiriyorlar.

Petrotek

KlisomBu kapsamda, Çarşamba Günü Konya Petrotek ve Perşembe günü Ankara Ostim'deki Klisom Klima işyeri Genel Başkanımız, Genel Eğitim Sekreterimiz ve Şube Başkanlarımız ile birlikte ziyaret edildi.
 
Pratt Whitney THY Teknik işyerinde çoğunluğun sendikamızda olduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından da tesbit edilerek, tarafımıza bildirildi..
Henüz üye olmamış arkadaşlarımıza da sendikamız çatısı altına bekliyoruz...


Yürüyüş sırası KONYA’daydı

9 Mart Çarşamba günü Nakliyat İş Sendikası Bölge Temsilciliği önünde toplanan metal işçileri, Kayalı Park’a yürüdüler. Burada Genel Başkanımız Adnan SERDAROĞLU basın açıklaması yaptı.

Fotoğraflar


8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü...
Kapitalizmin acımasız saldırısına karşı
 kadınların toplu olarak ilk kez
 başkaldırdığı gün...
Mücadele devam ediyor...

Fabrikalardaki 8 Mart etkinliklerinden Fotoğraflar

Ekonomik krizler en çok kadınları vuruyor, işsizlik en çok kadınları etkiliyor, savaşlar en çok kadınların hayatını mahvediyor, erkek şiddeti her gün üç kadının namus cinayetine kurban gitmesine yol açıyor. Kadınlar kısmi zamanlı, güvencesiz çalışma değil, düzenli, sendikalı ve güvenceli iş istiyor.

8 Mart Bildirimiz


7 Mart Pazartesi günü Çorlu'dayız...

Hükümetin meclise sevk ettiği özel istihdam büroları eliyle işçi kiralama adı altında köleleştirme ve yeni esnek çalışma modellerini içeren yasa tasarısına,
Hazırlıkları devam eden ve kısa bir süre içerisinde Meclise geleceği açıklanan kıdem tazminatının tasfiyesini içeren saldırılara karşı,
Sendikamız, başta organize sanayi bölgeleri olmak üzere, örgütlü olduğumuz fabrikaların bulunduğu bölgelerde veya şehir merkezlerinde vardiya çıkışlarında yürüyüşler ve basın açıklamaları içeren eylem program çerçevesinde

7 Mart Pazartesi günü
Metal işçileri ÇORLU’da Heykel Meydanı’nda Saat: 17.00’de
Genel Başkanımız Adnan SERDAROĞLU’nun da katılacağı basın açıklaması yapılacaktır.


Evde, işyerinde, sendikada eşitlik, adalet ve özgürlük için daha fazla mücadele, daha fazla dayanışma!

Ekonomik krizler en çok kadınları vuruyor, işsizlik en çok kadınları etkiliyor, savaşlar en çok kadınların hayatını mahvediyor, erkek şiddeti her gün üç kadının namus cinayetine kurban gitmesine yol açıyor. Kadınlar kısmi zamanlı, güvencesiz çalışma değil, düzenli, sendikalı ve güvenceli iş istiyor.

8 Mart Bildirimiz

 

Sendikamızın düzenlediği 8 Mart Etkinliği Pazar Günü Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Fotoğraflar


DÖRTYOL/HATAY’da metal işçilerinin yürüyüşü

İşçi kiralama adı altında köleleştirme ve yeni esnek çalışma modellerini içeren yasa tasarısına, kıdem tazminatının tasfiyesini içeren saldırılara karşı başlattığımız eylemlilikler devam ediyor.

5 Mart Cumartesi günü Dörtyol İstasyon Caddesinde toplanarak başlayan yürüyüş sonrası Merkez Park’ta Genel Başkanımız Adnan SERDAROĞLU bir basın açıklaması yaptı.


Genç işçiler eğitimi başarı ile tamamladılar

29 Şubat 4 Mart tarihleri arasında Sapanca Eğitim tesislerimizde yapılan
Genç İşçi Eğitimi, bugün Genel Sekreterimizin de katılımıyla yapılan
sertifika töreni ile tamamlandı.

Fotoğraflar


Mersin sokaklarında yükselen slogan:
"Kıdem Tazminatının gaspına hayır"
 

4 Mart Cuma günü sendikamız Mersin Bölge Temsilciliği önünde toplanan metal işçileri, Mersin SGK İl Müdürlüğü’nü yürüyerek, Esnek Çalışmaya ve Kiralık İşçiliğe karşı protestolarını ortaya koydular.
Yürüyüşün ardından Genel Başkanımız Adnan SERDAROĞLU, bir basın açıklaması yaptı.


Metal İşçileri ve direnişçi Renault İşçileri Mudanyada yürüdüler

Aynı saatlerde, vardiya değişimlerinde,
fabrikalarda da Renault işçilerine destek
eylemleri yapıldı

  • Renault işyerinde yaşanan sendikal hak ihlallerini protesto etmek için,

  • Kıdem Tazminatımıza sahip çıkmak için,

  • Esnek Çalışmaya ve Kiralık İşçiliğe karşı ALANLARDAYIZ!

Hükümetin meclise sevk ettiği özel istihdam büroları eliyle işçi kiralama adı altında köleleştirme ve yeni esnek çalışma modellerini içeren yasa tasarısına,
Hazırlıkları devam eden ve kısa bir süre içerisinde Meclise geleceği açıklanan kıdem tazminatının tasfiyesini içeren saldırılara karşı,
Sendikamız, başta organize sanayi bölgeleri olmak üzere, örgütlü olduğumuz fabrikaların bulunduğu bölgelerde veya şehir merkezlerinde vardiya çıkışlarında yürüyüşler ve basın açıklamaları içeren eylem program çerçevesinde 3 Mart PERŞEMBE günü
Mudanya’da metal işçileri ve direnişçi Renault işçileri yürüdüler.

Basın açıklamamız

 
Renault işçilerinin direnişi ile ilgili anlık gelişmeleri facebook ve twitter hesabımızdan takip edebilirsiniz.

  


 
Hiç bir hukuksal dayanağı olmadan mahkemeye sevkedilen
Renault işçileri serbest bırakıldı..
 

Gözaltına Alınan İşçiler
Serbest Bırakılsın!

Basın açıklamamız


Renault’ta Polis Baskısı Devam Ediyor
21 işçi gözaltında!

Hükümet-MESS-Türk Metal ve Renault yönetimi eliyle 28 Şubat 2016 tarihinden itibaren 10 ve ardından 12 işçinin işten atılmasıyla yıldırma ve sindirme operasyonu başladı. Fabrika önünde arkadaşlarına sahip çıkmak isteyen işçilere yapılan polis saldırısıyla baskı ve şiddet tırmandırıldı.
Baskı ve terör dün gece de devam etti. Gece vardiyası değişiminde, fabrika içerisinden ve evlerinden toplanarak alınan aralarında sendika görevlilerinin de olduğu 21 işçi gözaltına alındı. Sorguları devam ediyor.
İşçi ve işveren arasında çözülebilecek anlaşmazlıklar, hükümet meselesi haline dönüştürüldü. İşçiler bir yandan saldırılar ve gözaltılarla sindirilmeye çalışılırken, en temel anayasal haklarından olan sendika seçme ve temsilcilerini seçme hakkı polis zoruyla engellenmeye çalışılıyor.
Renault işçilerinin sendika seçme özgürlüğü ve kendi temsilcilerini seçme hakkının polis zoruyla engellenmeye çalışılması asla kabul edilemez.
Birleşik Metal-İş Sendikası olarak, Renault işçilerini yıldırmak, sindirmek için başlatılan terör ortamının bir an önce sona erdirilmesini; gözaltına alınan işçilerin derhal serbest bırakılmasını; iş barışının sağlanması için hükümetin asli görevlerine dönmesini; işçi, işveren ve sendikamızın üzerinden elini çekmesini; Türk Metal’in, MESS’in ve Renault yönetimin tetikçiliğini yapmaktan vazgeçmesini istiyoruz.

Basın açıklamamız


Renault işçilerine polis müdahalesi…
15 işçi gözaltında…

Renault işçilerinin haklı ve meşru mücadelesine karşı polis saldırısı yapıldı.
Fabrika önünde bekleyen işçiler darp edildi ve 15 işçi gözaltına alındı.
Fabrika önünde bekleyen işçiler polis tarafından tel örgü ile çember altına alınıyor…
Birleşik Metal-İş Sendikası olarak, Polis ile işçi ve ailelerini karşı karsıya getiren girişimlerinden vazgeçmeye çağırıyoruz. Polis barikatının kalkmasını istiyoruz.
Aksi halde ortaya çıkacak tüm olayların tek sorumlusu Renault yönetimi ve ittifakları olacaktır.

Basın açıklamamız

 

Renault işçisi hakkını aramaya devam ediyor. Engelleyemezsiniz...

Posted by Birleşik Metal-İş Sendikası 5 Mayıs Şubesi on 1 Mart 2016 Salı

Renault işçileri işten atılan arkadaşlarının
 geri alınması için fabrika içinde ve
önünde mücadelelerini sürdürüyor.

İşçiler, işten atılan arkadaşlarının geri alınması konusunda Renault Yönetiminin bir açıklama yapması için mücadelelerini sürdürüyorlar. Diğer vardiyadaki işçiler ve işçilerin aileleri de fabrika önünde toplanmaya başladı. Fabrika önünde toplanmaya başlayan işçi ve aileleri de polis saldırısı ile karşı karşıya…
Birleşik Metal-İş Sendikası olarak, Renault yönetimini, işçilerin sesine kulak vermeye, işçilerin sendika ve temsilcilerini seçme hakkına saygı duymaya, işten attığı 10 işçiyi tekrar işe alarak iş barışını sağlamaya davet ediyoruz.
Polis ile işçi ve ailelerini karşı karsıya getiren girişimlerinden vazgeçmeye çağırıyoruz. Aksi halde ortaya çıkacak tüm olayların tek sorumlusu Renault yönetimi ve ittifakları olacak.

Basın açıklamamız


Kıdem Tazminatımıza sahip çıkmak için,
Esnek Çalışmaya ve Kiralık İşçiliğe karşı Alanlardayız

Sırada Eskişehir ve Bilecik var

Sabah saat 07.30’da Organize Sanayi Camii önünden yürüyüş başlayan metal işçileri, kıdem tazminatımızın gaspına göz yummayacaklarına, kiralık işçiliğe geçit vermeyeceklerini haykırdılar. Yürüyüşün ardından, Genel Başkanımız yaptığı basın açıklamasında taleplerimizi anlattı.

Fotoğraflar

Bilecikte,
Renault işçilerine destek vardı

Metal işçisi heryerde.. Bilecik'te Renault işçisine destek ve kıdem tazminatı gaspına karşı yürüyüş ve basın açıklamasından...

Posted by Birleşik Metal-İş on 1 Mart 2016 Salı


16.45’de Bilecik Belediye Parkı önünden başlayan yürüyüş Seven Çarşısı’nda basın açıklaması ile son buldu.
 

#Renault işçileri :
"Örgütlülüğümüzü hedef alan bu saldırı
asla kabul edilemez."

Atılan işçiler geri alınana kadar mücadeleye devam.

Posted by Birleşik Metal-İş Sendikası 5 Mayıs Şubesi on 29 Şubat 2016 Pazartesi

Son günlerde, ek zam talebi ve işçilerin kendi temsilcilerini seçme hakkının tanıması için işyerlerinde fazla mesaiye kalmama eylemi yapan Renault işçileri, Hükümet-Türk Metal-MESS ve işverenin kapsamlı saldırısıyla karşı karşıya.
... 28 Şubat günü 24/8 ve ardından 08/16 vardiyalarında çalışan işçilerin vardiyaları iptal edilerek, üretim fiili olarak işveren tarafından durduruldu. 29 Şubat sabahından itibaren de (bugün) işçilere mesajlar gönderilerek iş akidlerinin fesih edildiği bildirildi. Şu ana kadar 10 işçiye işten atıldığı bildirimi ulaşmış durumda.

Renault işçilerinin Birleşik Metal-İş Sendikası çatısı altında örgütlülüğünü hedef alan bu saldırı asla kabul edilemez. Sendikamız ve üyelerimizin birlikteliği geçmişte, saldırıları nasıl boşa çıkartmışsa bunu da boşa çıkartacaktır.
 

Basın açıklamamız


Bugün 13.30'da Genel Başkanımız 5 Mayıs Şubemizde Renault'da yaşanan gelişmeleri değerlendirecek.

Gebze'de Kurul ve Komisyonlar Eğitimde

Gebze Şubemizde kurul ve komisyon eğitimleri yapıldı. 14 Şubat'ta, Genç İşçi ve Örgütlenme Komisyonları Eğitimi, 22 Şubatta Basın Yayın ve Sosyal Etkinlik Komisyonları Eğitimi ve 28 Şubat'ta da İSİG, İzin ve Disiplin Kurulları Eğitimi tamamlandı.


Gebze metal işçisi
Kıdem Tazminatı için alanlara çıktı

Posted by Birleşik Metal-İş on 26 Şubat 2016 Cuma

Posted by Birleşik Metal-İş on 26 Şubat 2016 Cuma


Özel istihdam büroları eliyle işçi kiralama adı altında köleleştirme ve yeni esnek çalışma modellerini içeren yasa tasarısına ve kısa bir süre içerisinde Meclise geleceği açıklanan kıdem tazminatının tasfiyesini içeren saldırılara karşı, Genel Başkanımızın da katıldığı yürüyüş ve kitlesel basın açıklaması Cuma günü Gebze'de yapıldı


Bursa Metal İşçileri Yürüdü...

• Renault İşçilerine yapılan baskıyı protesto etmek için
• Kıdem Tazminatımıza sahip çıkmak için,
• Esnek Çalışmaya ve Kiralık İşçiliğe karşı yürüdüler...

Renault’da işçilerinin haklı taleplerine karşı günlerdir yapılan baskıları protesto etmek için,
Hükümetin meclise sevk ettiği özel istihdam büroları eliyle işçi kiralama adı altında köleleştirme ve yeni esnek çalışma modellerini içeren yasa tasarısına karşı,
Hazırlıkları devam eden ve kısa bir süre içerisinde Meclise geleceği açıklanan kıdem tazminatının tasfiyesini içeren saldırılara karşı,
Sendikamız, başta organize sanayi bölgeleri olmak üzere, örgütlü olduğumuz fabrikaların bulunduğu bölgelerde veya şehir  merkezlerinde vardiya çıkışlarında yürüyüşler ve basın açıklamaları içeren eylem program çerçevesinde, sıra Bursa'daydı.

İşçiler, 25 Şubat PERŞEMBE günü, Metal işçileri Bursa Kent Meydanı’nda toplanarak FOMARA Meydanı’na yürüdüler. İş Teftiş Kurul Bursa Grup Başkanlığı önünde yapılan basın açıklamasında Genel Başkanımız Adnan SERDAROĞLU işçilere seslendi.

Fotoğraflar
Basın açıklamamız


İtalyan sermayeli Cornaglia'da
Sendikal Haklara Saldırı

• Sendikaya üye olan tüm işçiler işten atıldı.
• Tofaş, yan sanayisine “sendikayı sokma” diyor.
• İşçilerin çalışma hakkı gasp ediliyor.
• Cornaglia işçileri hakları için direniyor

Cornaglia işçilerinin sendikalı olarak işlerinin başına dönene kadar verecekleri mücadelenin devam edeceğini basına ve kamuoyuna duyuruyoruz.

Basın açıklamamız


Bursa'da Organize Sanayi Çınladı...

Bursa Demirtaş Organize sanayi bölgesinde Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu'nun da katıldığı bir basın açıklaması yapıldı

İzmir'deydik...İZMİR’de Metal işçileri Çiğli Organize San. Bölge Müdürlüğü önünde
toplanarak yürüdüler, Genel Başkanımız Adnan SERDAROĞLU’nun da
katıldığı basın açıklamasında, kararlılıklarını haykırdılar.

Fotoğraflar
Basın açıklamamız


Renault’da seçimi engellemeye çalışıyorlar
İŞÇİLERİN YAKASINDAN DÜŞÜN

Birleşik Metal-İş, Renault’da çoğunluk sendikasıdır.
Renault’ta sendikal tercih bu netlikte iken, işçileri yetkisiz sendikaya döndürmek için hâlâ planlar yapılmaktadır. Bu planlarda son olarak MESS-Türk Metal ve Çalışma Bakanlığı işbirliğini görmekteyiz.

Görünen odur ki bu üçlü, Renault yönetiminin karar altına alarak duyurduğu “sosyal diyalog komitesi” oluşturmak amacıyla, işyerinde beyaz yakalılar dahil tüm çalışanlar arasında 29 Şubat günü fabrikada yapılacak olan seçimi engellemeye çalışmaktadır. Ayrıca Renault işçilerinin haklı ve meşru olan ücret iyileştirme taleplerini de bastırmayı amaçlamaktadır.

Basın Açıklamamız


Bursa Cornaglia'da işçiler direniyor...

Bursa Organize Sanayi Bölgesinde kurulu olan Cornaglia Metal Otomotiv’de çalışanların çoğunluğunun sendikamıza üye olmasının ardından, 17 Şubat’ta bakanlığa yetki tesbit başvurusunda bulunduk.
Bundan sonraki süreç, hemen hemen tüm sendikal örgütlenmelerde olduğu gibi, işverenin sendikalaşmayı önlemek için işçi çıkarması oldu…
Sendikaya üye olduğu için 7 işçinin işten çıkartıldığını öğrenen diğer işçiler, sendikalarına ve arkadaşlarına sahip çıkarak, dün geceyi fabrikada geçirdiler..
İşvereni, işyerinde huzurun sağlanması için yasalara ve işçilerin özgür iradesine saygı göstermeye davet ediyor, Birleşik Metal-İş Sendikası olarak her zaman olduğu gibi yasalar çerçevesinde işçilerin haklarını için tüm gücümüzle mücadelemizi sürdüreceğimizin kamuoyunca bilinmesini istiyoruz.
 


 
Patlayan bombalarla bir kez daha yüreklerimiz parçalandı.
Ve bir kez daha bu vatan, evlatlarını hain bir terör saldırısında kaybetti.
Etrafımız ateş çemberi.
Delik deşik olmuş sınırlarımızdan elini kolunu sallaya sallaya geçen teröristler, kent merkezlerinde bomba dolu araçlar patlatıyor, hunharca katliam yapıyor.
Bu kez başkentte Türk Silahlı Kuvvetlerimize mensup asker ve sivil çalışanları hedef aldılar.
Bu terör saldırısında şehit olan asker ve sivil tüm yurttaşlarımıza rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.
Nereden gelirse, kimler tarafından yapılırsa yapılsın terörü lanetliyoruz.
ARTIK YETER
İnsanlarımızın canları üzerinden hesap yapmayı bırakın.
Savaşı ve terörü bitirin…


Erciyas ve Termo'da TİS töreni

Erciyas Boru

Termo Makina


Kocaeli Şubemize bağlı Erciyas Boru ve Termo Makina işyerlerinde anlaşmayla sonuçlanan TİS görüşmelerinin ardından,  Şube Yöneticilerimiz ve Genel Başkanımızın katılımıyla imza törenleri yapıldı.


Metal işçileri alanlarda

Eylem planımız açıklandı

AKP Hükümetinin meclise sevk ettiği özel istihdam büroları eliyle işçi kiralama adı altında köleleştirme ve yeni esnek çalışma modellerini içeren yasa tasarısına, hazırlıkları devam eden ve kısa bir süre içerisinde Meclise geleceği açıklanan kıdem tazminatının tasfiyesini içeren saldırılara karşı sendikamız, Genel Kurulda aldığı karar doğrultusunda eylemliliklerini sürdürmektedir.
Bu doğrultuda, organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere, örgütlü olduğumuz fabrikaların bulunduğu bölgelerde veya şehir merkezlerinde vardiya çıkışlarında yürüyüşler ve basın açıklamaları aşağıdaki program çerçevesinde planlanmıştır.

Eylem Programı


Bizler, 12-14 Şubat 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen DİSK 15. Olağan Genel Kurulu'nda gerçekleşen olaylar ve almak zorunda kaldığımız karar konusunda Türkiye İşçi Sınıfına açıklama yapmayı tarihi bir görev sayıyoruz. Aşağıdaki metin, üç sendikanın ortak görüşü olarak konu ile ilgili spekülasyona son vermek amacıyla kaleme alınmıştır.

Ortak açıklama


Sendikamız, mevcut DİSK yöneticileri tarafından kimliğine, ilkelerine ve şahsiyetine yönelik saygısızca saldırılar sonucu Genel Kurulu terketmistir.
DİSK'in kurucu sendikası olarak, biz işçi sınıfı mücadelemize duyduğumuz sorumluluk gereği, bundan sonraki süreci başta üyelerimiz olmak üzere konfederasyonumuzda dayanışma içersinde olduğumuz kardeş sendikalarımızla ve yetkili kurullarımızın görüşleri doğrultusunda şekillendirecek ve gereken mücadeleyi vermeye devam edeceğiz.

Fotoğraflar


Uluslararası Panel

Sendikamızın, tie, FNV Metaal ve SOMO ile ortak düzenlediği panel,
11 Şubat 2016 tarihinde Pendik'te yapıldı.

Fotoğraflar


MATA Otomotiv işçileri, sendikalı olma mücadelesini başarı ile sonuçlandırdılar..

MATA Ahşap otomotivde, işçilerin sendikamızda örgütlenmesiyle başlayan süreç, işten çıkarmaların ardından, direnişe dönüşmüştü. Sendikamız yöneticilerinin de gece yarınlarına kadar fabrikada kalarak sürdürdükleri görüşmeler sonucu, anlaşma sağlandı. İşveren sendikayı kabullendi, işten çıkarmalar iptal edildi, direniş sonlandırıldı.

Fotoğraflar


Tutuklu gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül ile dayanışmak ve
basın özgürlüğüne sahip çıkmak için, sendikamız "Umut Nöbeti"ndeydi.


"Emeğimiz ve Haklarımız İçin Yürüyoruz!"

Kıdem Tazminatlarımıza sahip çıkmak için, dün akşam Kartal'daydık, bugün de Ankara'dayız...
Kartal Köprüsü'nde toplanarak Meydana kadar yaptığımız coşkulu yürüyüşte, Kartal, Metal işçilerinini sesiyle çınladı: "Kıdem Tazminatımıza uzanan eller kırılır"

Fotoğraflar


“Güvenceli Esneklik” Yasası Meclis’te…
İşveren için esneklik, işçi için kölelik!

AKP hükümeti, sermayenin talepleri doğrultusunda çalışma hayatını yeniden dizayn etmenin peşinde. Esnek çalışmanın yaygınlaşması, kiralık işçi büroları ve kıdem tazminatının fona devrini öncelikli gündem maddesi olarak aldı.

“Güvenceli esneklik” başlığı ile parlatılan bu yasa; gerçekte güvencesizlik ve belirsizlik anlamına gelmekte, kiralık işçi bürolarının yasalaşması da 18. yüzyıl çalışma koşullarının işçilere dayatılmasından öte bir anlam içermemektedir.

Basın Açıklamamız


 

DİSK’in 15. GENEL KURULUNA GİDERKEN
BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI’NIN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ


Gazetemizin yeni sayısı internet sitemizde...


 

Marmara Sıegener Galvaniz İşçileri

KAZANDI!

Marmara Siegener Galvaniz fabrikasında işverenle anlaşma sağlandı.

Dün fabrika önünde yapılan basın açıklamasının ardından işverenle yapılan görüşmede işten atılan işçilerin işbaşı yapması ve sendikal hakların tanınması konusunda mutabakat sağlandı.

Bakanlık tarafından sendikamıza yetkininin ulaştırılmasından sonra işyerinde toplu sözleşme görüşmeleri başlayacak.

Marmara SiegenerGalvaniz’de işçilerin sendikalı çalışma iradesine saygı gösterilerek çalışma barışının sağlanması sevindiricidir.

Birleşik Metal-İş Sendikası olarak metal işçilerinin sendikalaşması için yürüttüğümüz mücadelemizi büyüterek sürdüreceğiz.

Fotoğraflar


Üyelerimize Çelik-İş Sendikası ve İşveren

OPERASYONU

 

 

Pratt Whitney THY Teknik Uçak Motoru
Bakım Merkezi’nde Sendikamıza üye işçiler,

Baskı ve tehditle Çelik-İş’e üye yapılıyor!

Uçak bakım onarım şirketi olan Pratt Whitney THY Teknik Uçak Motoru Bakım Merkezi Ltd. Şti’de Sendikamıza üye olan işçiler, işveren ve Çelik-iş Sendikası’nın müdahalesi sonucunda zorla sendikamızdan istifaya ettirilip, yandaş Çelik-iş Sendikası’na üye yapılmıştır.

Sendikamızda istifa etmeyi kabul etmeyen işçiler işten atılmakla tehdit ediliyor.

Bu operasyonla hedeflenen, kısa bir süre içinde yetki başvurusu ve hemen ardından toplu iş sözleşmesi hazırlıklarına başlayacak olan üyelerimizin elinden bu hakkı almaktır.

Basın Açıklamamız


Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı...

 

 

 

Birleşik Metal-İş Sendikası 19. Genel Kurulu’nun ardından ilk Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısını, Sendikamız Sapanca Sardunya Eğitim ve Sosyal Tesisleri’nde  30 Ocak 2016 tarihinde gerçekleştirdi.

Ülke gündemi, çalışma hayatı, sendikamızın 2016 yılı çalışma programının ele alındığı toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi

Fotoğraflar


Sendikamız Bilecik Temsilciliği

Açılış Töreni...

Sendikamız Bilecik Temsilciliği'nin 28 Ocak 2016 tarihinde düzenlenen törenle

Genel Başkanımız tarafından açılışı yapıldı.

Sendikamıza ve tüm emekçilere hayırlı olsun!

 

Fotoğraflar
 
Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş.’de
İş Cinayeti!

İzmir Aliağa’da bulunan Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş.’de meydana gelen iş cinayetinde 3 işçi yaşamını yitirdi. Kireç tankında temizlik yapan Volkan Orman’ı iki arkadaşı kurtarmaya çalıştı ancak her üç işçi de yaşamını kaybetti.
Engin Özder (50), Akif Uçar (30) ve Volkan Orman (24) ismindeki işçilerin cenazeleri kireç tankından yaklaşık 2 saat sonra çıkarılabildi.
Çelikhane’de hiçbir önlem tebdir alınmadan, gaz ölçümü yapılmadan, başına gözlemci konulmadan kireç tankına temizlik yaptırılmaya indirilen bu arkadaşlarımızın ölümü kaza değildir!
Sermayenin örgütlü olduğumuz iş kolunda işçilerin hayatı pahasına, sağlıklarını ve güvenliklerini hiçe sayarak üretim yapmasına itirazımız var, bu cinayet ekonomisinin durdurulmasını ve sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz!
İşçi kardeşlerimizin ailelerinin ve dostlarının başı sağolsun!.


EGO'da saldırı püskürtüldü

Çorlu EGO işyerinde işten çıkarmalara ve baskılara karşı yaptığımız basın açıklamasında, tacize gelen sarı sendikanın saldırısı püskürtüldü...
EGO işçileri, Konfederasyonumuz DİSK ve bağlı sendika yöneticilerinin de katıldığı kitlesel basın açıklamasında, bir kez daha kararlılıklarını haykırdılar.
İşçilerin 4 Ocak’ta başlatmış oldukları mücadele, fabrika önünde ve fabrika içinde devam ediyor.

Fotoğraflar
Basın Açıklamamız


Başkanlar Kurulu toplandı, gündem
 Asgari Ücret...

Yeni dönemin ilk Başkanlar Kurulu toplantısı
sendikamız Genel Merkezinde gerçekleştirdi.

"Başkanlar Kurulumuz 13 Ocak 2016 tarihinde yaptığı toplantıyla
çalışanların ve sendikal hareketin güncel sorunlarını değerlendirmiş
ve aşağıdaki sonuç bildirgesini yayınlamıştır."

Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi
 

 

Sendikamız çalışanlarından,
mücadele arkadaşımız

KENAN BAKIŞ'ı

kaybettik...

Anısı işçi sınıfımızın mücadelesinde yaşayacaktır.
Ailesine, dostlarına ve mücadele arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz...
  

Çorlu EGO'da basın açıklamasına çağrı

Tüm sendikaları, demokratik kitle örgütlerini ve emekten yana güçleri ve basın mensuplarını E.G.O.  işçilerinin taleplerini kamuoyuna duyurmaya ve dayanışmaya davet ediyoruz…

Çorlu’da kurulu Alman şirketi E.G.O.’da işten atmalar ve işçilerin tekrar Türk Metal'e üye olmaları için uygulanan baskılar devam ediyor.
İşçilerin 4 Ocak’ta başlatmış oldukları fabrika önünde ve fabrika içindeki mücadele de sürüyor..
Konfederasyonumuz DİSK yöneticileri, Sendikamız Genel Merkez yöneticileri ve işçilerin katılımıyla; 14 Ocak 2016 tarihinde (Perşembe günü), fabrika önünde bir süredir işyerinde yaşanan gelişmelerle ilgili bir basın açıklaması düzenlenecektir.

Tarih: 14 Ocak 2016 (Perşembe)
Saat: 15.00
Adres: EGO ELEKTRİKLİ ALETLER SAN. A.Ş.
ERGENE 1 OSB, VAKIFLAR OSB MH. İSTANBUL CAD TEKİRDAĞ/ERGENE

Basın Açıklamamız
 

 

Çemaş işyeri ziyareti

Genel Kurulumuz sonrası Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu ve Genel Eğitim Sekreterimiz Seyfettin Gülengül, Anadolu Şube yöneticilerimizle birlikte ilk işyeri ziyaretini Kırşehir'deki Çemaş Döküm işyerine yaptılar. Yöneticilerimiz, Çemaş'daki üyelerimizle bir araya geldiler...

Fotoğraflar


Denetleme ve Disiplin Kurulları toplandı

Kongremizde seçimle oluşan sendikamız Denetleme ve Disiplin Kurulları,
Genel Kurulumuzun ardından ilk toplantılarını 8 Ocak tarihinde
Merkez Yöneticilerimiz ile yaptılar.


IndustriALL Küresel Sanayi İşçileri Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan, Sendikamız Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ve sendikamız Genel Sekreteri Özkan Atar, bugün iki ayrı toplantıda Renault UET sözcüsü arkadaşlarımızla buluşuyor.


10.01.2009 tarihinde kaybettiğimiz

Sendikamız Mali Sekreteri

Süleyman TÜRKER'i

Ölüm yıldönümünde
SAYGIYLA ANIYORUZ!...
 


 

EGO'da yeniden Direniş Ateşi

Çorlu EGO Elektrikli Aletler fabrikasında 28 işçinin işten atılması ve işçilerin tekrar Türk Metal'e üye olması için uygulanan baskıların artması nedeniyle işçiler direnişte.
EGO'da yaz aylarında "Metal Fırtına" sürecinde işçiler sarı sendikadan istifa etmiş Sendikamıza üye olmuşlardı. Sarı sendikayı istemediklerini ilan eden işçiler "kimsenin işten atılmayacağını ve kendi temsilcileri seçme" taleplerinin işveren tarafından tanınmasını talep etmişlerdi. 
Bu talebin kabul edilmesi sonucu işbaşı yapılmıştı. Ve EGO işçileri kurulan sandıkta temsilcilerini seçmişlerdi. 
Ancak yılbaşından önce, işçilerin seçtiği temsilcilerin artık tanınmayacağı söylendi ve fabrikanın bakım için girdiği zorunlu bir haftalık duruşta ise 28 işçiye çıkış tebligatları gönderildi.
600 kişinin çalıştığı Fabrikada bugün (4 Ocak 2016) duruş sonrası işbaşı için gelen işçiler eyleme başladı..
Direnişe geçen EGO işçilerini bölmek için sarı sendika TM'nin adamları da fabrikanın önüne geldi. İşçiler "Türk Metal dışarı” sloganı ile tepki gösteriyorlar...

Fotoğraflar