Eylem ve Etkinlikler  

 

 


2008 (Temmuz-Eylül)

Niyet belli oldu:
  Bayramı metal işçisine zehir edecekler

2008-2010 MESS Grup Toplu İş Sözleşme görüşmeleri devam ederken, sözleşme kapsamındaki işyerlerinin bir bölümünde işyeri yönetimleri ortaklaşa bir harekat başlattılar.

Bu harekat,
ekonomik krizi bahane ederek, Ford, Tofaş, Renault, Bosch gibi kimi işyerlerinde geçici işçilerin sözleşmelerinin uzatılmaması,
ücretsiz izinlerin kullandırılması,
işten çıkarmalar gibi yöntemlerle kendini gösteriyor.

Oysa amaç, metal işçilerini baskılandırmak ve sözleşmeyi sermaye açısından badiresiz atlatmak.

Tofaş’ta 6 günlük üretim durdurmanın, ücretsiz olduğu söylentisini yayıyorlar. Oysa gerçekte bu 6 günün karşılığında daha sonra çalışma yapılacağı bilgisini saklıyorlar.

 

Renault’da çok sayıda işçi çıkarılacağı söyleniyor. Ama çıkarılacak işçilerin yerine daha fazla sayıda işçi alacaklarını ve böylelikle ücret maliyetlerini düşürmeyi planladıklarını ise söylemiyorlar.

 

Bosch’da 3 ay boyunca yarı üretim yapacaklarını duyuruyorlar ama Bosch’un yaptığı 500 ek istihdam yaratacak kısmından söz etmiyorlar.


Bu bir yıldırma (terör) harekatıdır.
İşçileri geçen dönemlerde olduğu gibi düşük zamlara razı edemiyorlar. Bir taraftan “sözleşme imzalandı, yüzde şu kadara” gibi söylentilerle, işçilerin birliğini bozmaya, direncini kırmaya çalışıyorlar; diğer taraftan kriz var, işinizi korumaya bakın, taleplerinizden vazgeçin diye sindirme harekatı sürdürüyorlar.

Basın açıklamamız


MESS Grup Toplu İş Sözleşme sürecinde işyerlerinde basın açıklaması ve eylemler devam ediyor..

  Bursa'da  yürüyüş...

MESS Grup Toplu İş Sözleşme sürecinde işyerlerinde basın açıklaması ve eylemler devam ediyor.. Bursa Şubemizde örgütlü Asil Çelik ve Grammer’deki üyelerimiz yaptıkları basın açıklaması ile taleplerini haykırdılar…

Fotoğraflar

  Eskişehir'de yürüyüş...

 

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde, Süsler  işçileri ve diğer fabrikalardan üyelerimizin katılımı ile MESS grup toplu iş sözleşmesine yönelik bir yürüyüş ve basın açıklaması yapıldı.

Fotoğraflar

  İst. 1 Nolu Şb. basın açıklaması

 

İstanbul 1 Nolu Şubemizde örgütlü Aksan Metal’de 22 Eylül’de MESS grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde gelinen aşama ve metal işçilerinin taleplerini içiren bir basın toplantısı düzenlendi.

Fotoğraflar

  Kocaeli'de kitlesel basın açıklaması

 

Kocaeli Şubemize bağlı işyerlerinden üyelerimiz pankart ve sloganlarıyla Belediye İşhanı önüne yürüyerek, kitlesel bir basın açıklaması yaptılar..

Fotoğraflar

  Gebze'de işçiler yürüdü..

 

Gebze Şubemize bağlı işyerlerinden üyelerimiz Cumhuriyet Meydanı'na yürüyerek, bin kişilik bir kitleyle bir basın açıklaması yaptılar..

Fotoğraflar


28 yıl geçti ama..

12 Eylül Darbecileri hala iktidardalar

 

12 Eylül darbesinin 28.yılında Konfederasyonumuz DİSK’in çağrısı ile KESK ve Meslek örgütleri ve siyasi partilerin katılımı ile İzmir'de bir miting düzenlendi.

Fotoğraflar


12 Eylül darbesi işçi sınıfına karşı yapıldı. Darbe emekçilere vuruldu. 12 Eylül darbesi, diğer tüm darbelerde olduğu gibi ABD’siz, sermayesiz, cuntasız olmadı. Sermayenin çıkarına, işçi sınıfının kazanımlarına yapıldı.
 

“24 Ocak Kararları” adıyla tarihe geçen kararlarla, maliyetler düşürülecek, bunun için ücretler aşağıya çekilecek, sosyal haklar budanacak, işçilerin yıllar boyu mücadele ile elde ettikleri siyasi ve ekonomik ne kadar kazanım varsa hepsi ortadan kaldırılacaktı.
Kemal Türkler, “bizi ortadan kaldırmadan bu kararları hayata geçiremezler” diyordu.
22 Temmuz 1980’de Kemal Türkler’i katlettiler.

Ve ardından 12 Eylül geldi.
Darbeyi izleyen birkaç gün içinde DİSK ve bağlı tüm sendikalar kapatıldı. Sendikaların taşınır taşınmaz bütün mallarına el kondu. Davalar açıldı.
Sürmekte olan grevler durduruldu. İşçiler zorla işbaşı yaptırıldı.

Sözleşmeler Yüksek Hakem Kurulu’nda, önceki sözleşmelere göre ciddi gerilemelerle bağıtlandı.
Darbeyi izleyen 4 yıl boyunca ülkede bir tek grev yapılamadı.
Sendikalar, toplu sözleşme ve grev yasaları örgütlenmeyi neredeyse imkansız hale getirecek şekilde değiştirildi.
5 yıl içinde ülkedeki sendikalı işçi sayısı dörtte bire düştü.
8 yıl içinde işçilerin gelir dağılımından aldıkları pay %30’lardan %14’lere geriledi.
Bu süre zarfında 650 bin kişi gözaltına alındı. Darbe sonrası kurulan sıkıyönetim mahkemelerinde 230 bin kişi yargılandı.
İdamla 52, işkenceyle 171 kişi katledildi.

Aradan yirmi sekiz yıl geçti.

Bugün hala ülkeyi yönetenler, siyasi ve ekonomik planda 12 Eylül çizgisini sürdürüyorlar.
İşçi ve emekçilerin o günden bu güne elinde kalan ne varsa hepsini ortadan kaldırmaya çalışıyorlar.

Sağlık ve emeklilik hakkı gasp ediliyor. Sendikalaşmaya müdahaleler sürüyor. İşsizlik çığ gibi büyüyor. Hak arama mücadelesi veren, bayramlarını kutlamak isteyen işçilere 12 Eylül dönemini aratmayacak şiddette saldırılar gerçekleştiriliyor.
12 Eylül’de bile el uzatılmaya cesaret edilemeyen kıdem tazminatlarımızın ortadan kaldırılması gündemde. Bölgesel asgari ücrete ilişkin düzenlemeler hazırlanıyor.
2821 ve 2822 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Grev Lokavt Kanunu, 12 Eylül sonrası değiştirilmiş haliyle yürürlülükte kalmaya devam ediyor. Siyasi iktidar, sermayenin çıkarına, sendikal örgütlenmenin önündeki en büyük engellerden biri olan bu iki yasanın özüne hiç dokunmadan varlığını sürdürmesini sağlıyor.

Bugün işçilere ve emekçilere yönelen saldırılar açıkçası 12 Eylül’ü aratmıyor.

Tüm bunlar, söz konusu işçiler, onların kazanımları olduğunda, AKP hükümetinin, 12 Eylül hükümetlerinin ihtiraslı bir mirasçısı olduğunu gösteriyor.
 

13 Eylül’de İzmir’de miting var...

12 Eylül darbesi, sınıf içinde güçlü bir örgütlülüğü sağlayan DİSK’i hedef aldı.
Sendikamız ve Konfederasyonumuz, yıllardır bu gerçekleri kamuoyuna anlatmak, 12 Eylül darbesinde sorumluluğu olan tüm güçlerin adalet önüne çıkartılması için mücadele etmekten vaz geçmedi.
Bu mücadele devam edecek.
12 Eylül darbesinin 28.yılında Konfederasyonumuz DİSK’in çağrısı ile İzmir’de düzenlenecek miting de bu mücadelenin bir parçası olacak.


İKİSİNİN DE DİBİ KARA

Siyasi iktidar tepeden tırnağa bulaştığı ve arka arkaya patlayan yolsuzluk skandallarını ört bas etmek için Doğan Medya grubuyla polemik yaratarak gündemi saptırmaya çalışırken, diğer yandan da yapay bir basın özgürlüğü tartışmasıyla da kamuoyu oyalanmaya çalışılmaktadır.
 
Gerek Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın gerekse Doğan Medya Grubunun patronu Aydın Doğan’ın açıklamaları Türkiye’de basın özgürlüğünün aslında tam anlamıyla bir yalandan ibaret olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Basın açıklamamız


Doğan Grubu yöneticilerine işçilerden suç duyurusu

Niğde’de kurulu bulunan DİTAŞ-DOĞAN YEDEK PARÇA fabrikasında çalışan, Birleşik Metal İş Sendikasına üye işçiler, Genel Müdür Yücel Göher ve işyeri yöneticileri hakkında 10 Eylül 2008 Çarşamba günü Niğde Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacaklar.

DİTAŞ-DOĞAN işvereni, Birleşik Metal İş üyesi işçileri işten çıkarma tehdidi ile sendikalarından istifaya zorlayarak, taşeron sendikaya üye olmayı dayatıyor.
 

Basın açıklamamız


Grup toplu iş sözleşmelerinde

Üçüncü görüşme yapıldı

Birleşik Metal İş ile MESS arasında yürütülen 2008-2010 grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin üçüncüsü 3 Eylül 2008 tarihinde MESS merkez bürosunda yapıldı. Görüşmede toplam 12 madde ele alındı ve bunlardan sadece 4 tanesinde sendikamızın teklifi aynen kabul edildi diğer maddeler ise ertelendi. Yetki belgesi yeni gelen İzmir Şubemize bağlı Şenkaya Döküm işyerinin grup toplu iş sözleşmesi kapsamına alınması konusunda taraflar mutabık kalmışlardır.

  • TİS Bülten 7: Üçüncü görüşme yapıldı (04.09.2008)


TÜİK, emekçiler için "ölüm sınırı"nı gösterdi.

Devletin resmi istatistik kurumu (TÜİK), dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 255 YTL ve yoksulluk sınırını 660 YTL olarak açıkladı.

Yani devletin resmi rakamlarına göre, günde 2,12 YTL ile bir kişi karnını doyurabilecektir.

Kira, ulaşım, elektrik, su, yakıt, giyim, sağlık ve benzeri diğer harcamalar da dikkate alındığında, devletin resmi hesaplamalarına göre, bir kişiye günlük 5,50 YTL yetmektedir.
Bu para, 4 kişilik bir ailenin bir ay boyunca 3 öğün simit ve su ile beslenmesine bile yetmiyor.

Hükümet; bu istatistiklere dayanarak emekçilerin; “insanca yaşama” taleplerini baskılama yöntemi olarak kullanmaya amaçlamaktadır.

Basın açıklamamız


Ford'un 2007 karı Ford işçilerine 4 yıl yeter

Ford Otomotiv, Eylül ayının sonuna doğru işçileri 2 hafta ücretsiz izine çıkarmayı gündeme getirmektedir. Gerekçe ise “satışların düşmesi ve krizdir”. Ford otomotivin kendi verdiği rakamlar ile atmayı düşündüğü adımlar arasında büyük çelişki vardır.

... Ford işçileri, işverenin teklifini kabul etmemelidirler. Türk Metal’in vereceği onay onları bağlamaz. Ücretsiz izin üstü örtülü ve tazminatsız işten çıkarmak demektir. .... Ford işçileri “ücretlerimiz ödemeye devam edin” diyerek, Ford işvereninin insanlık dışı talebini suratına çarpmalıdır.

Ford işçisine dayatılmaya çalışılan, daha büyük bir planın parçasıdır. Bu ve benzeri dayatmaların ardından grup toplu iş sözleşmesine esneklik hükümlerini sokulmaya çalışılacaktır. Esneklik; satışı, siparişi ve sermayeyi esas alan ve işçiyi hiçe sayan uygulamaların genel adıdır ve ücretsiz izin de esneklik uygulamasının bir unsudur.

  • Bülten 5: Ford'un 2007 karı Ford işçilerine 4 yıl yeter. (28.08.2008)


Grup TİS'de ikinci toplantı yapıldı

Toplu Sözleşme sürecinde son gelişmeler

Toplu iş Sözleşmesi sürecinde yaşanan gelişmeler, TİS dairemizin hazırlandığı bültenlerle örgüte duyuruluyor. Bültenlerimizi web sayfalarımızdan da takip edebilirsiniz

  • Bülten 1: Birleşik Metal ile MESS ilk görüşmeyi yaptı. (14.08.2008)

  • Bülten 2: Türk Metal'de savrulmalar başladı. (22.08.2008)

  • Bülten 3: AD Demirel Sözleşmesinde anlaşma (22.08.208)

  • Bülten 4: Grup TİS ikinci toplantı yapıldı (25.08.2008)


Metal sektörü araştırması sonuçlarını paylaşmaya devam ediyoruz.

İşçi tasarruf yapmayı unuttu, borçla yaşıyor

İşçilerin alım gücündeki azalmaya paralel olarak borçlanma oranları da artıyor.
Metal sektöründe gerek verimlilik gerekse üretim açısından ciddi artışlar yaşanırken, işçilerin hayatlarını idame ettirebilmeleri için borçlanmak zorunda kalmalarının anlaşılır bir yanı yok...
İşçilerin yüzde 42’si, kredi kartlarını zamanında ödeme konusunda sıkıntı yaşıyor.
 

Basın açıklamamız


 

Üye Kimlik Araştırmamızın ilk sonuçlarını açıklıyoruz

Sendikamız Araştırma Dairesi tarafından sistematik tesadüfi örnekleme yöntemi ile Nisan-Haziran aylarında gerçekleştirilen ve 78 fabrikada yaklaşık 1000 işçi ile gerçekleştirilen araştırma; Yüzde 95 güven aralığında yaklaşık olarak +-0,03 örnekleme hatası ile gerçekleştirildi. Yapılan kontrolden sonra 806 anket geçerli kabul edildi.

Araştırmanın geçici sonuçların kısım kısım kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecek…

Üye Kimlik Araştırması


 

BİRLEŞİK METAL-İŞ

Toplu Sözleşme Teklifini MESS’e verdi...
 

Sendikamız, yaklaşık 100 bin işçiyi ve 150’nin üzerinde işyerini kapsayan 2008-2010 dönemi metal işkolu grup toplu iş sözleşmesi için hazırlamış olduğu teklifini; 1 Ağustos 2008 tarihinde MESS’e sundu.

Mart ayından bu yana, grup sözleşmesi kapsamında işyerlerindeki sendikamız üyeleriyle yapılan toplantılar sonucu şekillenen teklifimiz; Merkez TİS Komisyonu ve Başkanlar Kurulumuz tarafından da değerlendirildikten sonra 30 Temmuz tarihinde tüm işyerinde yapılan açıklamalarla üyelerimizin onayına sunulduktan sonra MESS’e verilmiştir.

Basın açıklamamız

 


2008-2010 dönemi Toplu iş sözleşmesi taslağı

Metal işçilerinin onayına sunuldu...

 

2008-2010 MESS Grup Toplu İş sözleşme teklifimiz, işyerindeki üyelerimizin görüş ve önerileri çerçevesinde hazırlandı.

21 Temmuz’da bir araya gelen işyeri temsilcilerimiz, şube yönetim kurullarımız ve genel yönetim kurulumuzdan oluşan Merkez Toplu İş Sözleşmesi Komisyonumuz bu önerileri değerlendirdi.

Yapılan tüm bu toplantılarda hedefimiz sadece Birleşik Metal-İş üyelerinin değil, tüm metal işçilerinin ortak teklifini hazırlamak oldu. Çünkü metal işçilerinin sorunları ortak ve bunların çözülebilmesi için ortak mücadele gerekiyor.

30 Temmuz Çarşamba günü; grup iş sözleşmesinde yer alan ve örgütlü olduğumuz tüm işyerlerinde öğle yemek araları, vardiya giriş ve çıkışlarında hazırlanan toplu iş sözleşmesi taslak metni üyelerimizin onayına sunuldu.

Sendikamız Genel Merkez yöneticilerimiz; ISUZU, AREVA, BOSAL ve AKKARDAN işyerinde  üyelerimizle toplantılar yaparak, TİS taslağını üyelerin onayına sundular.

Güvenilir kaynaklardan elde ettiğimiz bilgiye göre; Türk Metal ise, toplu iş sözleşme teklifini MESS ile birlikte hazırladı ve üyelerinin bilgisi olmadan görüşme sürecini başlattılar.

Basın açıklamamız

Fotoğraflar

Genel Merkez yöneticilerimizin; 24 Temmuz 2008 tarihinde Kocaeli Şubemizde örgütlü BEKSA işçileriyle yapılan toplantı...


Alınterinin Onuru,
DİSK'in ve T.Maden-İş'in unutulmaz Genel Başkanı

KEMAL TÜRKLER

katledilişinin 28. yılında mezarı başında anıldı...

Basın açıklamamız

Fotoğraflar


MERKEZ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KOMİSYONU

ve  BAŞKANLAR KURULU TOPLANDI

Birleşik Metal-İş Sendikası Başkanlar Kurulu; 22 Temmuz 2008 tarihinde,

Merkez Toplu İş Sözleşmesi Komisyonu;  

21 Temmuz 2008 tarihinde Genel Merkez Kemal Türkler toplantı salonunda;

2008-2010 dönemi Toplu iş sözleşmesi hazırlık ve politikalarını görüşmek üzere toplandı.

Fotoğraflar


KONUT EDİNDİRME YARDIMI
(KEY)

Konut Edindirme Yardımı (KEY) hak sahiplerine ödemelere Ziraat Bankası aracılığı 28.07.2008 tarihinde başlanmıştır. Hak sahiplerinin yapılan ödemelere itiraz hakları bulunmaktadır. Ancak itirazlarının reddi halinde hak sahiplerinin idare mahkemelerinde dava açmaları gerekmektedir. Hak sahiplerine ödenecek miktarların hesabına ilişkin bilgi verilmediğinden açılan davanın reddedilme ihtimali de göz önünde tutulmalıdır.

5664 Sayılı Yasa’ya göre listelerde ismi yer almayan hak sahiplerinin 27.10.2008 tarihine kadar itiraz etmeleri gerekmektedir. Aynı şekilde yapılan ödeme miktarına itiraz etmek isteyen hak sahipleri de ödeme yapıldığı günden itibaren 60 gün içinde itiraz haklarını kullanmalıdırlar. Bankadan ödeme alınırken dekonta “fazlaya dair haklarım saklı kalmak kaydıyla veya dava açma hakkım saklı kalmak kaydıyla” şeklinde ibareler yazılmalı ve dekont örneği saklanmalıdır. Banka dekontuna bu ibarelerin yazılması kabul edilmezse eksik yatırılmış olan parayı çekmeyip aşağıda anlatıldığı gibi ilgili kuruma itirazlar yapılmalıdır.

Listelerde ismi yer almayan hak sahibi özel sektörde çalışıyor ise bu durumda Sosyal Güvenlik Kurumu’na (eski adıyla SSK), kamu kurumunda çalışıyor ise çalıştığı kuruma müracaat etmelidir. Aynı şekilde ödeme miktarlarına ilişkin itirazlarda bu kurumlara yapılacaktır.

Hak sahibi itiraz dilekçesine KEY’e ilişkin tüm belgelerini ve banka dekontunu eklemelidir. Özel sektörde çalışan hak hesap dökümü ve ilgili belgeler için işyerlerine başvurabilirler. Hazırlanan itiraz dilekçeleri ektedir. Hak sahiplerinin itiraz dilekçelerinin alındılı örneğini veya posta alındı belgesini saklamaları gerekmektedir.

İtiraz Dilekçe örnekleri...


 

KARABURUN BİLİM KONGRESİ:  "Bugünü Anlamak"

Bağımsız ve eleştirel bir kongre olan Karaburun Bilim Kongresi'nin üçüncüsü 4-7 Eylül 2008 tarihinde toplanıyor.

Gerçeğin apaçık bir biçimde gözler önüne serilmesinin bilimcinin asli görevi olduğu iddiasındaki kongre bu yıl; "BUGÜNÜ ANLAMAK" ana temasıyla toplanacaktır.

Kongre Programını indirebilirsiniz.

Program


Sendikamız ile IG-Metall Sendikası

ORTAK GENÇLİK SEMİNERİ

22-29 Haziran 2008 – WIESBADEN – ALMANYA

Birincisi Ekim 2007’de Gönen’de yapılan ortak eğitim seminerinin ikincisi planlandığı gibi Almanya’da yapıldı.


 

Seminere Sendikamızın örgütlü olduğu, AREVA DELPHİ, ZF LEMFÖRDE, PRYSMİAN, GRAMMER, SÜSLER, DEMİSAŞ, SİO, BOSAL-MİMAYSAN ve ASEMAT işyerlerinden genç işçiler katıldılar.
Ayrıca Tekstil Sendikasından iki kişi (Bursa) katıldılar.

Seminer sürecinde,
-AB amaçları ve bizlerin AB konusundaki tavrı,
-IG Metal Genel Merkezinde Uluslararası İlişkiler Bölümü başkanı ile sendikaların uluslararası alanda ortak çalışmasının durumu ve geleceği,
-Saarbrücken’deki ZF fabrikasını ziyaret ve Avrupa İşyeri Komitesi çalışması ve bizim bunlardaki yerimiz, ortak mücadele konuları,
-Her iki ülkedeki Grev ve TİS yasaları, işçilerin greve hazırlanmasında Türkiye örneği,
-Nürnberg’deki Bosch fabrikasına gezi.
-İşyeri İşçi Temsilciliği ve Gençlik Temsilciliğinin çalışmaları;
-IG Metal’in “kiralık işçi”ler sorunu ile ilgili “eşit işe eşit ücret” temelindeki örgütlenme kampanyası;
-IG Metal Bavyera Bölgesinin Genel Kuruluna katılma ve ortak çalışma üzerine konuşma yapılması bu seminerin ana halkasını oluşturdu.

Fotoğraflar


 

Enflasyon hesabı, dar gelirlilerin geçim koşullarını yansıtmıyor

ASGARİ ÜCRET ENFLASYONA YENİLDİ

KAYBIMIZ: YÜZDE 30

Sendikamızın yaptığı araştırmaya göre,  asgari ücret temel harcama kalemleri karşısında yüzde 30 alım gücünü kaybetti.

Araştırma Dairemiz tarafından TÜİK madde fiyatları verileri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı istatistikleri esas alınarak yapılan araştırmaya göre asgari ücret, fiyat artışları karşısında büyük kayıplar yaşadı. Asgari ücretli temel harcama kalemleri karşısında temmuz ayı ücret artışına rağmen yüzde 30’a varan erime yaşadı.

Alım gücünde yaşanan devasa kayıp TÜİK’in enflasyon rakamlarının arkasına gizlenirken, haziran ayında ekmekte yaşanan yüzde 6,3’lük artışa rağmen, gıda fiyatlarında açıklanan yüzde 3,4’lük gerileme enflasyon hesaplama yönetimine olan bir kez daha güveni zedeledi.

Basın açıklamamız


GREVDEN GREVE ADIM ADIM DAYANIŞMA

DİSK Yönetim Kurulu, sendika yöneticileri ve üyeleri ile birlikte
grev çadırlarını dolaşıyor

8 Temmuz 2008, Salı günü Sendikamız Genel Merkezi önünde buluşan yöneticiler,  E-Kart (Türk-İş / Basın-İş), Arçelik (DİSK / Nakliyat-İş),  Kocaeli Üniv. (DİSK / Oleyis) ve Dersa Deri (Türk-İş / Deri-İş) grevlerini ziyaret ettiler.

Fotoğraflar


SİVAS KATLİAMININ 15. YILDÖNÜMÜ

2 Temmuz 1993'de Sivas'ta 35 aydın, sanatçı ve yazarımızın, Madımak Oteli'nde yakılarak katledilmelerinin üzerinden 15 yıl geçti.
Sivas katliamı, 15. yıldönümünde çeşitli eylemlerle protesto edildi. 2 Temmuz'da İstanbul Kadıköy'de düzenlenen mitinge, sendikamız yoğun katılım sağladı.

Fotoğraflar


SİNCAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE
TEGA GREVCİLERİNE ORGANİZE SALDIRI

Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu Tega Mühendislik işyerinde toplu sözleşme görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanması üzerine 7 Şubat 2008 günü çıktığımız grevin 139. gününde Birleşik Metal-İş Sendikası olarak yeni bir saldırıyla daha karşılaştık.
Tufan Tolga’nın sahibi olduğu ve Murat Çavuşoğlu’nun eski ortakları arasında bulunduğu MOBAK işyerinde çalışan bazı kişiler aldıkları talimatlar doğrultusunda, “GREV GÖZCÜLÜĞܔ yapan üyelerimize saldırmış ve darp etmişlerdir.


Bu haksız ve vahşice saldırı sonucunda grev gözcülerimiz yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştır.

Basın açıklamamız


Genel Temsilciler Kurulu

Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Temsilciler Kurulu; 21 Haziran 2008 tarihinde Gönen Kemal Türkler Eğitim ve Tatil Sitesi’nde toplandı.

Kurulumuz, ülkemizin ve işçi sınıfımızın içinde bulunduğu ekonomik, demokratik ve siyasal sorunlarla, sendikal hareketin içinde bulunduğu durum ayrıntılı olarak değerlendirilerek aşağıdaki bildirinin yayımlanmasına karar verilmiştir.

Fotoğraflar

Temsilciler Kurulu Sonuç Bildirgesi


Başkanlar Kurulu Toplantısı

21 Haziran'da, Genel Temsilciler Kurulunun ardından toplanan Başkanlar Kurulumuz, Temsilciler Kurulunu, alınan kararları ve gündemdeki diğer konuları değerlendirdi.

Fotoğraflar


7 Günlük Temsilci Eğitimi

Temsilcilerimize yönelik 7 günlük eğitimler, Gönen'deki Kemal Türkler tesislerimizde 16-21 Haziran 2008 tarihlerinde tamamlandı. Eğitimlere 29 temsilcimiz katıldı

Fotoğraflar


  YAZ GELDİ...

Gönen'de bulunan Kemal Türkler Tesislerimiz, 2008 yazına hazır..

Uluslararası toplantılara da ev sahipliği yapan tesislerimiz, tatil sezonu için yenilendi.

Doğal güzelliklerin ortasında konforlu bir tatil için, sendikamız tesislerine bekliyoruz.

Tesisimizden Fotoğraflar
 

Tesis Krokisi

Ayrıntılı harita
Google Earth'te bulmak için: