1996 yılında yayımlanan Kitaplar  

   

 

 

Alınterine Adanmış Bir Yaşam: KEMAL TÜRKLER 
O'nu, Onursal Genel Başkanımızı anlatmaya yetmedi...

 


Gümrük Birliği ve Metal Sektörü

Ülkemize dayatılan Gümrük Birliği nedir? Ne gitirip, ne götürüyor.

 

 


ILO Sözleşmeleri ve Anayasa Değişikliklerine Uyum Yasaları


AB'nin uyum göstermemizi istediği, çalışma yaşamı ile ilgili yasalar nelerdi?

Panel çözümü

 


Esnek Üretimde İşçiler ve Sendikalar

Doç. Dr. Hacer Ansal

1990'larda duvarlar yıkılınca, çalışma yaşamının sümen altında duran politikaları gün ışığına çıkarılmaya başlandı

 

 


Metal İşçisinin Gerçeği 1996

 Yeni bir TİS dönemine girerken, metal işçisinin durumu.


Türkiye Sendikacılığının Temel Sorunları


Örgütlenme, TİS, grevler.. Uygulanma sorunları ve çözümleri

Panel çözümü

 

 


 

Sendikaların Toplumsal Rolü ve Etkinliğinin Arttırılması

Birleşik Metal-İş'in gündendeki konulara bakış açısı..


Çalışma hayatında bir karabulut: Taşeronluk

Eğitime katılan işçiler için ders notları:
Kayıtdışılık katlanarak gelişti.. Taşeronluk sayesinde

 


Anayasa
(Eğitim Notları -8)Eğitime katılan işçiler için ders notları:

Anayasa maddeleri


Uluslararası Belgeler (Eğitim Notları -7)

Eğitime katılan işçiler için ders notları:
Evrensel İnsan Hakları ve normları

 


1996 Çalışma Programı


Yıllık çalışma programı: Hedefler, amaçlar, olanaklar.