Kitaplar  

 

 

 

Diğer Kitaplar:  2003   2002   2001   2000   1999   1998   1997   1996   1995   1994

              

 

  

      

 

 

 
TEMSİLCİNİN EL KİTABI

 

Bu kitapta, işyeri sendika temsilcilerimizin çalışmaları sırasında yararlanacakları bilgiler yer almaktadır. Bu bilgiler, çalışma yaşamına ilişkin mevzuattan, sendikamız belgelerinden, örgüt kültürümüzden ve devraldığımız sendikal mirastan derlenmiştir.


 
METAL İŞÇİSİNİN GERÇEĞİ  2008

 


 
ÜYE KİMLİK ARAŞTIRMASI

 


 
Uluslararası Metal İşçileri Federasyonu
İSTİHDAM UYGULAMALARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER VE GÜVENCESİZ ÇALIŞMA ARAŞTIRMASI

 
ARAŞTIRMALARLA TÜRKİYE GERÇEĞİ VE YANSIMALARI -3

  
ARAŞTIRMALARLA TÜRKİYE GERÇEĞİ VE YANSIMALARI -2

 


 
ARAŞTIRMALARLA TÜRKİYE GERÇEĞİ VE YANSIMALARI -1

 
ÇALIŞMA SÜRELERİ KILAVUZU

 


 


 
4857 İŞ KANUNU

 


 


 
METAL İŞÇİSİNİN GERÇEĞİ 2006

 


 


 
EKONOMİK KRİZİN EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ
(Dr. Nilgün Tunçsan Ongan)


 


 
SOSYAL KORUMANIN İŞGÜCÜ PİYASASINA ETKİSİ
(Yrd. Doç. Dr. Recep Kapar)


 


 
4857 Sayılı İş Kanunu ve İş Kanunu Uyarınca Hazırlanan Yönetmelikler

Sendikamız yayınının tümünü indirmek için:


YOK HÜKMÜNDE ANLAŞMA
(IMF, Niyet Mektubu, Standby düzenlemeleri)


KIGEM'in  Ankara İdare Mahkemesi'nde açtığı,
IMF ile ilişkilerin geniş ve detaylı bir incelemesinin yer aldığı dava dilekçesini daha geniş kesimlere ulaştırmak için bu kitapçığı sizlerin bilgisine sunuyoruz.


SENDİKAL HAK İHLALLERİ
(Suç Dosyaları)


DİSK’e bağlı sendikaların yaşadığı hak ihlallerinden örnekler sunan çalışma, işverenlerin sendikal tutumunu ve yasaların durumunu net olarak ortaya koyuyor.


METAL İŞÇİSİNİN GERÇEĞİ 2004

Sendikamız, 2004-2006 dönemi toplu iş sözleşmesi sürecinde, metal işçilerin çalışma ve yaşam koşullarını ışık tutmayı amaçlayan "METAL İŞÇİSİNİN GERÇEĞİ-2004" isimli bir rapor yayınladı.


EUCOBA
(Avrupa Birliği'nde Toplu Pazarlık Ağı)

Avrupa ülkelerindeki toplu sözleşme kapsamlarının ülkemizdeki süreçle karşılaştırılmasına olanak yaratacak bir çalışma..


DISK / UNITED METALWORKERS' UNION

Sendikamızı ve DİSK’i tarihçesi ve bugünü ile ele alarak, ülkemizdeki sendikal yapıyı yurtdışındaki sendikal kurumlara tanıtmayı hedefleyen, İngilizce yayınımız.

Diğer Kitaplar:  2003   2002   2001   2000   1999   1998   1997   1996   1995   1994

3 Kasım 2004'ten bu yana, bu sayfayı ziyaret edenlerin sayısı:

doteasy.com - free web hosting. Free hosting with no banners.
web hosting by doteasy