Araştırmalar  

   

 

 

4 KİŞİLİK AİLENİN ASGARİ GEÇİM HARCAMASI

Ekim 2004
Türkiye genelinde yoksulluk sınırı 1 milyar 174 milyon liraya ulaşırken, İstanbul’da bu rakam 1 milyar 358 milyondur. Açlık sınırı ise Türkiye genelinde 485 milyon, İstanbul’da 530 milyondur. 
Sendikamız Türkiye Geneli ve İstanbul için ayrı ayrı hazırladığı çalışmayı okumak için: 


İSTİKRAR PROGRAMI VE 2003 YILI BÜTÇESİ

Ekim 2003
Ekonomi büyüse de küçülse de sermayenin karları düşmüyor. Ekonominin küçülmesi üretiminde azalması anlamına geldiği için, sanayicinin de kar oranı düşer. Ancak ülkemizde üretimde düşüş yaşandığı zaman, sanayici zararını devletten çıkarmaya çalışır. İstanbul Sanayi Odası’nın Türkiye’nin en büyük 500 şirketi listesindeki şirketlerinin karlarının yüzde 547’si faaliyet dışı karlardan elde edilmiştir. Dolayısıyla sorun yalnızca bütçelerin hazırlanması ve uygulanmasında değildir. Firmalar da devlete borç verip yüksek faiz elde ederek, karlarını devlet üzerinden finanse etmektedir.


8 MART GELİRKEN KADIN ÇALIŞANLARIN DURUMU

Mart 2003
Türkiye’de kadınlar 2000’li yıllarda hala birçok yasal ve geleneksel ayrımcılıkla
karşı karşıya bulunuyor. 1980 darbesi ile başlayan ekonominin liberalleşmesi
süreci, kadın konusunda birçok değişimi beraberinde getirdi. 2000’li yılların
başında kadınlar, önceki dönemlere göre daha ucuz çalıştırılan, büyük bir kesimi
için örgütlenmeleri olanaksız hale getirilen, eğitim düzeyleri bir türlü yükselemeyen
ve çifte sömürüye maruz kalan, toplumun en zayıf kitlelerinden biri durumunda.


AB VE TÜRKİYE'DE METAL İŞÇİLERİ ÜCRETLERİNİN  SATIN ALMA GÜCÜ KARŞILAŞTIRMASI

Ocak 2003
Türkiye’de metal işçilerinin satın alma gücünün AB’ye oranla çok düşük...
Türkiye’de saat ücretinin de AB ortalamasının çok altında...
Türkiye’de 2001 yılı verilerine göre metal işçisinin saat ücreti yalnızca 1.95 ABD dolarıdır. AB ülkelerinde ise ortalama saat ücreti 11.98 ABD dolarıdır...

 

3 Kasım 2004'ten bu yana, bu sayfayı ziyaret edenlerin sayısı:

doteasy.com - free web hosting. Free hosting with no banners.
web hosting by doteasy