Çalışma ve Toplum Değerlendirme toplantıları: 3
"Çalışma yaşamında iş kazaları, işçi sağlığı
ve iş güvenliği"

 

İzlemek için tıklayın...İzlemek için tıklayın...İzlemek için tıklayın...

 
Akademisyenler, milletvekilleri ve sendika yöneticilerinin katılımıyla düzenlediğimiz Çalışma ve Toplum değerlendirme toplantılarının üçüncüsü, sendikamızın Sapanca tesislerinde yapıldı.

Av. Murat Özveri'nin "İSİG ve Yasal Düzenlemeler" konulu sunumunun ardından, katılımcılar Baş İş Müfettişi Şeref Özcan'ın moderatörlüğünde, "Çalışma yaşamında iş kazaları, işçi sağlığı ve iş güvenliği" konularını değerlendirdiler.

Fotoğraflar
 


Yeni Temsilciler Sertifikalarını aldılar

 

Yeni seçilen temsilcilerimiz, 24-28 Mayıs tarihlerinde Sapanca eğitim  ve Sosyal Tesislerimizde düzenlediğimiz eğitime katılarak, işyerlerine ve mücadeleye daha donanımlı olarak döndüler..

Fotoğraflar

 


"İşveren kuralsız, sendikasız çalışmayı sürdürmeyi düşlüyor olabilir. Ancak işçiler, sendikalı ve toplu iş sözleşmeli bir iş yerinde çalışmak konusunda son derece kararlılar."

 

Yıllarca asgari ücretle köle gibi çalıştırdığı işçilerin sendikalaşmasına tahammül edemeyen işverenin tavrını protesto etmek, haklarına sahip çıkan işçilerin sesini kamuoyuna duyurmak için fabrika önünde yapılan basın açıklamasında coşku büyüktü.

Fotoğraflar

 

 27 Mayıs'ta Gebze fabrika önünde düzenlenen basın açıklamasında, Genel başkanımız işvereni yasalara uymaya çağırarak, MT  reklam işçisinin ve sendikamızın kararlı tavrını kamuoyuyla paylaştı.

 

Birleşik Metal-İş olarak tüm sendikaları, demokratik kitle örgütlerini ve emekten yana güçleri MT Reklam işçilerin yükselttiği mücadeleye destek olmaya, dayanışmayı yükseltmeye davet ediyoruz…


Basın Açıklamamız
 


Kadıköy'de işçiler bir kez daha haykırdı:

"Taşeron ölüm demektir."

 

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin ortak çağrısıyla düzenlenen mitingte, Soma'daki ölümlerin kaza değil Cinayet olduğunu, Taşeronluk sisteminin yasaklanması gerektiğini haykıran kortejde, sendikamız yönetici ve üyeleri de kitlesel olarak yer aldılar..

Fotoğraflar

 


IndustriAll Avrupa Yönetim Komitesi:

 

Türkiye’deki Tüm İşçileri Kapsayan Güvenli Çalışma Ortamının Sağlanması İçin Ortak Çağrı
 

"IndustriAll Avrupa İşçi Sendikası Yönetim Komitesi 21-22 Mayıs tarihlerinde Brüksel’de yaptıkları toplantıda 13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa, Soma (Türkiye) ilçesinde meydana gelen ve madenlerde çalışan yüzlerce arkadaşımızın ölümüyle sonuçlanan üzücü kaza dolayısıyla derin şok ve üzüntülerini ifade etmektedir. Bu zor zamanlarda bu durumdan etkilenen diğer arkadaşlarımız yanında kurbanların ailelerinin yanında olduğumuzu ve acılarını gönülden paylaştığımızı iletmek istiyoruz. " 
 

"industriAll Avrupa Türkiye’de mevcut güvenlik mevzuatının iyileştirilmesi ve iyileştirmelerin derhal yürürlüğe sokulması için hemen harekete geçilmesini ve Türkiye’de şimdiye kadarki en çok işçi ölümüne yol açan kazanın temel nedeni olan umursamazlık ve kötü tutumun derhal ve koşulsuz değişmesini talep etmektedir".


 

DİSK Emekli-Sen Trakya Bölge Temsilcisi DİSK'lilerin Cuma Dayısı

Cumali Yılmaz'ı bir trafik kazasında kaybettik.

O bize mücadeleden emekli olunmayacağını yaşamıyla gösterdi.


DİSK ve Maden-İş eski Bölge Temsilcisi
Celal Alçınkaya'yı kaybettik.

15-16 Haziran büyük işçi direnişinin aktif örgütleyicilerinden, T.Maden-İş ve DİSK'in yaşayan en yaşlı canlı tarihlerinden birini daha yitirdik.
Ailesine, yakınlarına ve işçi sınıfına başsağlığı diliyoruz.

Özgeçmiş


Gramer işyerindeki örgütlenme mücadelemize büyük emek veren,  Bursa Şubemiz Genel Mali Sekreterliği görevinde de  bulunmuş olan
  Duygu Bayram'ı
 
kaybettik.
Yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.


 

Düzce ve Gebze'de
M&T Reklam işçileri direniyor...

 Düzce’de 1. Organize Sanayi’de kurulu bulunan MT Reklam A.Ş İşletmesinde sendikal örgütlenme faaliyetlerinin işverenlik tarafından öğrenilmesi üzerine sendikamıza üye 16 işçi işten çıkartıldı.
Hemen ardından Gebze'deki işletmeden de 19 kişi işten çıkarıldı.

Sendikal haklarına sahip çıkmak ve yeniden işbaşı yapmak için Düzce ve Gebze'de işyeri önünde bekleyişe geçen işçiler, 16 Mayıs'ta kendilerini ziyaret eden Genel Başkanımıza, kararlılıklarını dile getirdiler..

Basın Açıklamamız
Fotoğraflar


İzmir Luna ve Düzce İntek'te
Direnişler devam ediyor...

 
Genel Başkanımız ve yöneticilerimiz, 14 Mayıs'ta İzmir Luna Sayaç ve
17 Mayıs'ta Düzce İntek direnişini ziyaret ederek, hakları için mücadeleden vazgeçmeyen işçilerle görüştüler..


Tüm üyeler, eğitime...

Yeni üyelerimiz için düzenlediğimiz temel sendikal eğitimler devam ediyor. 16 Mayıs'ta, Arfesan işyerimizdeki yeni üyelerimiz Gebze Şubemizde eğitime katıldılar.

Fotoğraflar


Topraktan çıkartılıp Toprağa verilenler için yastayız.

15 Mayıs Perşembe günü tüm fabrikalarda sabahtan itibaren 3 dakikalık saygı duruşu yapılarak 1 saat iş bırakıldı. Ve tüm illerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müdürlükleri önüne yürüyüş eylemi düzenlendi.

Fotoğraflar

İşyerlerimizden fotoğraflar gelmeye devam ediyor...

Bir avuç kömür için
Koca bir ömür verenler...

 


 

 

İşçiler ölür, karlar artar ve saltanat sürer…

Madenlerdeki iş kazalarının nedeni, özelleştirme, taşeronlaştırma ve kar hırsı uğruna maliyeti sürekli düşürme anlayışıdır...
Yani kapitalizmdir...

Basın Açıklamamız


Düzce ve Gebze'de
M&T Reklam önünde eylem başladı.

 Düzce’de 1. Organize Sanayi’de kurulu bulunan MT Reklam A.Ş İşletmesinde sendikal örgütlenme faaliyetlerinin işverenlik tarafından öğrenilmesi üzerine sendikamıza üye 16 işçi işten çıkartıldı.
Hemen ardından Gebze'deki işletmeden de 19 kişi işten çıkarıldı.

Sadece sendikalı oldukları için haksız yere işten çıkartılan üyemiz işçiler, 13 Mayıs 2014 tarihi itibariyle sendikal haklarına sahip çıkmak ve yeniden işbaşı yapmak için Düzce ve Gebze'de işyeri önünde bekleyişe geçtiler.

Fotoğraflar

Basın Açıklamamız


MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi hazırlıkları eğitimler ile devam ediyor...

Trakya Şubemize bağlı SİO Otomotiv TİS Komite üyeleri ile eğitim toplantısı 7 Mayıs'ta yapıldı.

Fotoğraflar

11 Mayıs'ta Kocaeli Şubemize bağlı işyerlerinden TİS Komite üyeleri, Sapanca  Tesislerimizde eğitimdeydi...

Fotoğraflar


Sendikal mücadeleleyi onurluca sürdüren İzmir Luna Sayaç direnişçileri, zafere kararlılıkla yürüyorlar.

Konfederasyonumuz DİSK'le birlikte, İşverenin evinin önünde

Fotoğraflar

Şube Salonumuzda yapılan toplantının ardından dayanışma ödentisi..

Fotoğraflar


Trakya Şubemiz, kongresini yaptı...

Trakya Şubemizin 2. Olağan Genel Kurulu 4 Mayıs'ta Çorlu'da yapıldı. Genel Başkanımız çalışma yaşamı ile ilgili değerlendirmelerde bulunduğu ve bölgedeki örgütlenme süreçlerinin ele alındığı kongrede oluşan yeni yönetime başarılar diliyoruz.

Fotoğraflar

Şube Başkanı : Beyhan Vatansever
Şube Sekreteri : Mehmet Turanlı
Şube Mali Sekreteri : Yusuf Yılmaz
Şube Örgütlenme Sek. : Selçuk Huruzoğlu
Şube Eğitim Sekreteri : Halil Yüksel


Her yer 1 Mayıs Alanı...

Ankara 
 

DİSK, Şişli 
 

Kocaeli 
 

Eskişehir
 

Mersin
 

İzmir
 

Bursa

Mudanya

Düzce

 Otobüslerden E5'te inen metal işçileri,
1 Mayıs marşı ve sloganlarla boğaz köprüsüne yürüdüler...
Köprüde yolları kesilince, halaya durarak, marşlarla ve sloganlarla, araçların ve halkın da katılımıyla, E5'i 1 Mayıs meydanı yaptılar..

Fotoğraflar


Halk zulüm karşısında sinmedi,
iktidar korku imparatorluğu kuramayacağını
bir kez daha gördü.

Konfederasyonumuz DİSK binasında, 1 Mayıs hazırlıkları akşamdan başlamıştı...
Sabah, gazlarıyla DİSK binasına saldırarak, kamu düzenini sağladılar...

Fotoğraflar
 


Onursal Genel Başkanımız Kemal Türkler'in 1 Mayıs 1976'da Taksim'de yaptığı konuşmanın tam metni


Taksim’de Kazancı Yokuşu'nda,
1 Mayıs 77'de yitirdiklerimizi anıyoruz.


Kısa tarihçe: 8 saatlik iş günü mücadelesinden 1 Mayıs Meydanlarına


Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi:
"Taksim, 1 Mayıs alanıdır."

1 Mayıs Tertip Komitesi, DİSK'te toplandı. Toplantıda konuşan Prof Dr. İbrahim Kaboğlu, “AİHM, hükümetin Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs kutlamasını engellemesinin toplantı ve ifade özgürlüğünün ihlali olduğunu, hükümetin kısıtlama için kullandığı gerekçelerin gerekli ve kanıtlanabilir olmadığı, toplantı yapma özgürlüğünün toplantının istenilen yerde yapılmasını da kapsadığı, soyut ve kanıtlanmayan bahanelerle emekçilere kapatılmak istenen ve kapatılan Taksim alanının kutlama alanı olduğunu tescil etmiş oldu" dedi.

Bu kararla Taksim'in 1 Mayıs alanı olarak tescillendiğini söyleyen Kaboğlu, bu kararın iç hukuk için bağlayıcı olduğunu da dile getirdi.

Açıklamanın ayrıntıları, DİSK sayfalarında


DİSK-KESK-TMMOB-TTB:
“Emek, barış, eşitlik, özgürlük için mücadeleye devam!
1 Mayıs’ta Taksim’deyiz!”

DİSK, KESK, TMMOB, TTB ortak basın açıklamasıyla 1 Mayıs kutlamaları için Taksim Meydanı’na çağrı yaptı:

"Biz bu ülkenin tüm değerlerini yaratanlar, biz işçiler, kamu emekçileri, hekimler, mimarlar, mühendisler, şehir plancıları olarak emek, eşitlik, özgürlük, barış, adalet, bağımsızlık ve demokrasi için 1 Mayıs’ta Taksim’de olacağımızı ilan etmek için buradayız."

Ortak Basın Açıklaması


İşyeri eğitimleri sürüyor:
Yücel Boru işçileri Gebze Şubemizde

27 Nisan'da Gebze Şubemiz eğitim salonunda  düzenlediğimiz eğitime Yücel Boru'dan üyelerimiz katıldı. 

Fotoğraflar

DİSK Basın Açıklaması


İzmir Totomak'ta da sözleşme imzalandı...

TOTOMAK'ta, 25 Nisan'da işverenle yapılan son görüşmenin ardından fabrikadaki tüm üyelerimiz bilgilendirilmiş, üyelerimizin onayı alınarak Toplu Sözleşme imzalanmıştır.
Tüm TOTOMAK işçilerine hayırlı olsun.


Cofle-DCI işyerinde ilk sözleşme imzalandı...

Cofle DCI Metal işyerinde 2 aydır devam eden sözleşme görüşmeleri, 17 Nisanda yapılan toplantıda anlaşma ile sonuçlandı.
İşyerinde imzalanan ilk toplu iş sözleşmesinin üyelerimize hayırlı olmasını diliyoruz..


Cofle-TK 'da toplantı..

Cofle TK işçileriyle süreçle ilgili bilgilendirme toplantısı, İstanbul 1 Nolu Şubemiz salonunda 25 Nisan'da gerçekleştirildi.

Fotoğraflar


Kanadalı grevciler,
Crown işçilerine destek için Türkiye'deler

Kanada'da yaklaşık 4 aydır grevde olan Crown işçileri Stephen McHugh ve Deborah Elizabeth Amos, hem işten atılan Crown Türkiye işçilerine destek olmak, hem de Kanada'da sürdürdükleri grevlerini Dünya kamuoyuna duyurmak amacıyla, 24 Nisan'da Kocaeli Şubemizde Crown işçileri ile buluştular.

Düzenlediğimiz basın toplantısında, Genel Başkanımız Crown'daki örgütlenme sürecini aktardı. Grevci konuklarımız da, Crown'un kar hırsını, sendikalardan kurtulma isteğini ve Kanada'daki direnişlerini paylaştılar.

Fotoğraflar

Basın Açıklaması çağrı metnimiz.


TİS hazırlıkları başladı...

18 Nisan'da, Gönen'de kurulu Kemal Türkler Eğitim Tesislerimizde biraraya gelen Merkez TİS Kurulu üyeleri, önümüzdeki süreci değerlendirdiler...

Fotoğraflar


Genç işçiler yarınlara hazırlanıyor

Genç işçilere yönelik işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimi, sendikamızın Kemal Türkler Eğitim Tesislerinde 14-18 Nisan tarihlerinde yapıldı.
Grup çalışmaları ile gençlerin de sunum yaptığı eğitimler, sertifika töreni ile son buldu.

Fotoğraflar


Crown'da işçiler direne direne kazandı.

Crown Bevcan işyerlerinde örgütlenme ve hukuk mücadelemiz Yargıtayca onandı. Sendikamız sözleşme yetkisini aldı


Fabrikalarda konu 1 Mayıs...

Yücel Boru

Genel Başkanımız ve Eğitim Sekreterimiz, işyeri ziyaretleri için Adana ve Mersin'deydiler. Anadolu Şubemize bağlı Yücel Boru ve Çimsataş'ta üyelerimizle görüştüler.

Çimsataş

 

Gebze Ar Metal'de TİS töreni

Gebze Şubemize bağlı Ar Metal işyerinde, 14 Nisan'da yapılan, Genel Başkanımızın ve üyelerimizin de katıldığı törenle toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Fotoğraflar


İtalya'da, sendikal gelişmeler ele alındı.

İtalya metal sendikası FIOM'un genel kurulu 10-12 Nisan'da yapıldı. Sendikamızı temsilen kongrede bulunan Genel Başkanımız, katılımcı sendikalarla, ülkemizdeki sendikal gelişmeler hakkında görüşmeler yaptı.

Fotoğraflar


ISUZU işçileri eğitimde

İstanbul 1 Nolu Şubemize bağlı ISUZU işyerinden üyelerimiz, cumartesi günü şube salonumuzda eğitimdeydiler.

Fotoğraflar


Penta işyerinden kadın üyelerimiz eğitimde...

İşyerlerinde üyelerimize yönelik eğitimler devam ediyor.

İstanbul 1 Nolu Şube Penta işyerinden kadın üye eğitimi, 6 Nisan 2014 tarihinde Sapanca Tesislerimizde yapıldı…

Fotoğraflar


Düzce ÇOKYAŞAR Halat’ta

Sendikalı dönem başlıyor...

Düzce’de faaliyet gösteren ÇOKYAŞAR Halat Makine Tel Galvanizleme Sanayi ve Ticaret AŞ. işletmesinde sendikamız örgütlendi.

Yaklaşık 120 işçinin çalıştığı işletmede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 28 Şubat tarihinde çoğunluk tespitini sendikamıza verdi.

Sendikamız ile işverenlik arasında sağlanan görüşmeler sonucu bir diyalog ortamı sağlandı ve işyerinde toplu sözleşme konusunda çalışmalar karşılıklı olarak başlatıldı.

Düzce’de faaliyete geçen yeni temsilcilik binamızda işçilerle buluşan sendikamız genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, hem üyelerimizle tanıştı, hem de sendikamız hakkında onları bilgilendirdi.

 


Çemaş Döküm işçileri eğitimde

İşyerlerinde üyelerimize yönelik eğitimler devam ediyor. Kırşehir'de kurulu bulunan, Anadolu Şubemize bağlı Çemaş Döküm işyerinden  üyelerimizin gruplar halinde katıldığı Temel Sendikal Eğitim 2 Nisan'da yapıldı.

Fotoğraflar


Yöneticilerimizin, bilgilendirme amaçlı
işyeri ziyaretleri devam ediyor

Delphi

Çemaş Döküm

Başöz

Jantsa

 

Başkanlar Kurulumuz, gündemdeki konuları görüşmek üzere sendikamız genel merkezinde toplandı..


Konfederasyonumuz DİSK, sendikasızlaştırmaya direnen
Crown işçilerinin yanında...

 Crown Bevcan önünde devam eden mücadelemize destek için, Konfederasyonumuz Genel Başkanı Kani Beko ve DİSK'e bağlı sendika yöneticileri ve üyelerinin katılımıyla 27 Mart'ta işyeri önünde kitlesel bir basın açıklaması yapıldı.

Fotoğraflar


İzmir'de Toplu Sözleşme Törenleri

Titan

23 Mart'ta, İzmir Şubemize bağlı Titan ve İmpo işyerlerinde, yönetici ve üyelerimizin katılımıyla toplu iş sözleşmesi törenleri yapıldı.

İmpo


Luna işçileri patronun kapısına dayandı

Birleşik Metal-İş’e üye olduğu için işten çıkarılan Luna Sayaç Fabrikası işçileri, işverenleri Mustafa Karabağlı’nın evinin önündeydi. Luna işçilerinin eylemine DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve DİSK’e bağlı sendikaların yöneticileri, iş yeri temsilcileri de katılım gösterirken, bölgede oturan vatandaşlar da alkışları ile destek verdi.


İşyeri eğitimlerine devam

İşyerlerinde üyelerimize yönelik eğitimlere Başöz Enerji işyeri ile devam edildi.

Anadolu Şubemize bağlı Başöz'de 18 Mart'ta yapılan eğitime, üyelerimizin tamamına yakını katıldı.


İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği alanında
Amatör eğitimciler yetişiyor

"İşçi Sağlığı İş Güvenliği Amatör Eğitimci Semineri" 21 mart'ta yapılan sertifika töreni ile tamamlandı. Gönen Tesislerimizde  yapılan eğitime Birleşik Metal-İş, Tekstil, Sosyal-İş, Dev Sağlık-İş, Enerji Sen ve Tez-Koop-İş Sendikalarından temsilciler katıldı

Fotoğraflar


Genel Merkez Yöneticilerimiz Çorlu'da

Genel Başkanımız, Genel Eğitim Sekreterimiz ve Trakya Şb. yöneticileri ile birlikte Çorlu'da kurulu bulunan SIO işyerini ziyaret ederek, üyelerimizle görüştü. Toplantıda, gündemdeki konularla ilgili bilgi verdi.

Fotoğraflar


Crown Bevcan önünde direniş sürüyor

Dünya çapında 149 ülkede metal ambalaj üretimi yapan uluslararası bir şirket olan Crown'da, sendikamızın "ülkeyi ucuz emek cenneti, çalışanları kul olarak gören bir zihniyet"le mücadelesi devam ediyor.

Fotoğraflar


Amatör eğitimci semineri başladı

Sendikamız Birleşik Metal-İş, Tekstil, Sosyal-İş, Dev Sağlık-İş, Enerji Sen ve Tez-Koop-İş Sendikalarından temsilcilerin katıldığı İşçi Sağlığı İş Güvenliği Amatör Eğitimci Semineri 16 Mart'ta, Sendikamız Kemal Türkler Eğitim ve Dinlenme Tesisleri'nde başladı.

Fotoğraflar


 Onları saygıyla anıyoruz

99 yıl önce bugün, 18 Mart'ta, Çanakkale'de verdiği mücadele ile, bu halk tarihin akışını değiştirdi.
Emperyalizme, onun silah ve teknolojik üstünlüğüne rağmen direnen, tek yürek ve tek yumruk olarak savaşan dedelerimiz, bu mücadele ile bağımsız bir devletin yolunu açtılar.

Bu savaşta canlarını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve saygı ile anıyoruz.


DİSK örgütlenme seferberliğini
Gebze'den başlattı.

"Ülkemiz tarihinin en derin krizlerinden birini yaşamaktadır. Bu gidişe dur diyecek olan da işçi sınıfıdır. Bu nedenle Gebze'de başlatılan bu 'Örgütlenme Seferberliği Programı', ülkemizin geleceğine dair bir işçi sınıfı seferberliğidir de."


Temsilcilerimiz ve metal işçileri Gebze'de bildiriler dağıtıyor, afişleme yapıyorlar.
 


Gençler temel sendikal eğitim alıyor...

16 Mart'ta, İstanbul 1 No'lu Şubemizde genç üyelerimize yönelik bir eğitim düzenlendi.
Yeni üyelerimize yönelik temel sendikal eğitime, ABB Dudullu işyerinden genç üyelerimiz katıldı.

Fotoğraflar


Umudun çocuğunu uğurladık..

Yüzbinler, Berkin Elvan'ı sonsuzluğa uğurladı... "Onların çocukları milyarlar çalıyor,
bizim çocuklarımız ekmek almaya giderken öldürülüyor!" sloganıyla, DİSK üyeleri de son görev için kortejdeydi.

Fotoğraflar


Merkez yöneticilerimiz ABB işyerinde...

Genel Başkanımız ve Genel Örgütlenme Sekreterimiz, 11 Mart'ta, İst. 1Nolu Şubeye bağlı ABB işyerindeydiler.
Genel Başkanımız, üyelerimize gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Fotoğraflar


Ali Tezel: "Her reform bizden götürüyor."

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, 10 Mart Pazartesi akşamı, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu anlattı. 
Gebze Kent Meydanı Kültür Merkezini dolduran üyelerimizin ve Gebzelilerin sorularını yanıtladı.

Fotoğraflar


Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun

9 Mart Pazar günü, Genel Merkezimizde yapılan kutlama,  Anadolu Müzik Topluluğunun güzel konseri ile noktalandı.


Fotoğraflar


 

Sapanca

Eskişehir

Çorlu

 

İst. 1 Nolu Şubemize bağlı Isuzu, Penta ve Aks Otomotiv işyerlerinde, çiçek ve 8 Mart hediyeleri verildi.

Genel Başkanımız, Genel Örgütlenme Sekreterimiz ve Genel Eğitim Sekreterimiz Gebze Legrand işyerinde kadın üyelerimize çiçek ve hediyelerini dağıtarak, Emekçi Kadınlar Gününü kutladılar.

 Sendikamız genel merkezinde düzenlenen törende de, kadın çalışanlarımıza 8 Mart için hazırlanan hediyeleri verildi...

Legrand

Genel Merkez

 

İzmir işyeri ziyaretlerinden

Totomak

Genel Merkez yöneticilerimiz, İzmir Şubemize bağlı Totomak ve ZF Lemförder'i ziyaret ederek, üyelerimiz ile görüştüler.

ZF Lemförder


Luna Sayaç işçileri mutlaka kazanacak

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, DİSK Yönetim Kurulu, Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, BMİ Yönetim Kurulu üyeleri ve işçilerin katılımıyla Luna Sayaç işyeri önünde kitlesel basın açıklaması yapıldı.
Luna işçilerine destek büyüyor...

Fotoğraflar


CROWN BEVCAN işçileri,
yollarına devam etmeye kararlılar.

Crown Bevcan işyerinde üyelerimiz üzerinde uygulanan baskıları protesto etmek ve kamuoyuna duyurmak amacıyla Kocaeli fabrika önünde yaptığımız basın açıklamasında üyelerimiz, özgür iradeleri ile seçmiş oldukları Birleşik Metal-İş ile yollarına devam etmeye kararlı olduklarını haykırdılar...

Dünya çapında 149 ülkede, metal ambalaj üretimi yapan uluslararası bir şirket, ülkeyi ucuz emek cenneti, çalışanları kul olarak gören bir zihniyetle, üyelerimizin toplu sözleşme imzalamalarını güçleştirmektedir.

Fotoğraflar


Şimdi de, sendikal örgütlülük çalışmalarımızda öncü işçilerden 4 üyemizi “idari izin” gerekçesiyle zorunlu izne çıkartıp fabrikaya girmelerine dahi engel olmakta ve işten atmalara zemin hazırlamaktadır…

Basın Açıklamamız


"Birleşik Metal-İş Elkim işçilerinin alacaklarını
tahsil ettikçe ödemektedir"

1 Mart 2014 tarihli Demokrat Kocaeli ve Sabah Gazetesi Marmara ekinde yayınlanan ve Elkim işyeriyle ilgili gerçekleri yansıtmayan haber üzerine,
 Genel Başkanımız bir basın açıklamasıyla, tüm gerçekleri ve rakamları kamuoyuyla paylaştı.

"Sendikamız örgütlü gücüyle ve hukuki girişimleriyle işçi alacaklarını birinci sıraya taşımış, işçiler adına, leasing kapsamı dışında kalan tüm mallara haciz koymuştur. Yapılabilen tahsilat tümüyle işçilerin bilgisi ve onayıyla yapıldığı gibi işçilerin alacakları da tüm hesaplar işçilerle paylaşılarak dağıtılmıştır."

"Sendikamızın bütün çaba ve girişimlerine rağmen, Elkim işçileri ile sendikası arasında sorun varmış gibi göstermek, örgütsüz toplum yaratma heveslerinin açık kanıtından başka bir şey değildir. Bilmeleri gereken tek bir şey var: İşçilerin birliğini hiçbir şekilde engelleyemeyecekler. "

Basın Açıklaması metninin tamamı


Mefro Wheels'de TİS imzalanmasının ardından, Genel Başkanımız işçilerle buluştu.

Eskişehir Şubemize bağlı Mefro Wheels işyerinde, greve çıkılması gündemdeyken anlaşma sağlanmıştı. Toplu iş sözleşmesi imzalanmasının ardından Genel Başkanımız, üyelerimize "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Fotoğraflar


Salı günü işlerinden atılan 100 Luna işçisi
direnişe devam ediyor...

LUNA Sayaç Fabrikası’nda, gündüz vardiyasına gelen işçiler salı sabahı içeriye alınmadı. Üretimin durduğu fabrikada işbaşı yaptırılmayan yaklaşık 100 işçinin fabrika önünde bekleyişi sürüyor

LUNA Sayaç Fabrikası’nda, gündüz vardiyasına gelen işçiler içeriye alınmadı.

26 Şubat'ta fabrika önünde basın açıklaması yapıldı

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu, LUNA Sayaç Fabrikası’nda, günde 12 saat ve asgari ücret düzeyindeki ücretlerle çalışan işçiler, Anayasa’nın kendilerine tanıdığı hakkı kullanarak sendikamıza üye oldular. Yetki tespitinin sendikamıza çıkması üzerine harekete geçen işveren, bu hakkı yok sayarak işçileri kapının önüne koydu.

İşbaşı yaptırılmayan işçiler, sendikamızın İzmir Şubesi yetkilileri ile birlikte fabrikanın önündeler. İşverenin bu hukuksuz uygulamasının sona ermesi ve sendika haklarının tanınması için büyük bir kararlılıkla mücadele ateşini yaktılar.

Basın Açıklamamız


Power-Packer fabrikası açılış töreni...

Manisa Akhisar'da Power-Packer fabrikasının açılış törenine, Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu ve Genel Örgütlenme Sekreterimiz Özkan Atar da katıldılar. Açılış öncesi üyelerimizle görüşen Genel Başkanımız, törende de bir konuşma yaptı.

Fotoğraflar


Manisa'da işyeri ziyaretleri

FCMP

Genel Başkanımız ve Genel Örgütlenme Sekreterimiz, Manisa'da, İzmir Şubeye bağlı HMS ve FCMP fabrikalarında üyelerimizle buluştular.

HMS

 

Mefro Wheels'de
TİS görüşmelerinde anlaşma sağlandı

Eskişehir Şubemize bağlı Mefro Wheels işyerinde devam eden toplu iş sözleşmesi
sürecinde, 28 Şubat'ta greve çıkılması gündemdeyken, bugün MESS'le yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı.
Birinci 6 ay için ortalama 69 kuruş, düşük ücretlilerde 78 kuruş kademeli zam alındı.


İkinci 6 ay için % 6,5 ile, yıllık ortalamada zam 1,10 kuruş oldu.
Mefro Wheels işçileri, bu sözleşme ile 250-290 TL arasında zam almış oldular.
 

Grev kararı 6 Şubat’ta işyeri panosuna asımıştı. Fotoğraflar


Greif işçilerine dayanışma ziyaretindeydik

Genel Başkanımız ve Merkez Yöneticilerimiz, bugün DİSK ve Tekstil sendikasıyla birlikte, eylemdeki Grief işçileriyle dayanışma için Esenyurt'daki işyeri önündeydiler. Kitlesel basın açıklamasına, İst. 2 nolu Şb. yönetici ve temsilcilerimiz de destek verdi.

Fotoğraflar


Merkez Yöneticilerimiz Düzce'de...

Nema Makina 

İntek 

Termo Makina 

 
Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu ve Örgütlenme Genel Sekreterimiz Özkan Atar, 14 Şubat'ta Düzce'deydiler. Kocaeli Şubemize bağlı Termo Makina ve Nema Makina işyerlerini ziyaret ederek, üyelerimizle görüştüler.
İşyeri önündeki direniş çadırında sendikal hakları, işleri ve ekmekleri için mücadele eden İntek işçileri ile birlikte oldular.


Oyuna gelmeyen, baskıya boyun eğmeyen
Atasan işçisi kararlı...

İşveren ile taşeron sendikanın elele vererek oluşturduğu baskı çemberine direnen Atasan işçileri, 16 Şubat'ta Sapanca'da düzenlediğimiz genel üye toplantısında, kararlılıklarını bir kez daha haykırdılar...

Fotoğraflar


Hollandalı sendikacılardan dayanışma ziyareti

Atasan 

Hollanda FNV Sendikası yöneticileri ve Genel Sekreterimiz, 14 Şubat'ta, direnişteki Atasan işçilerini ve Tata Steel işyerini ziyaret ettiler..


Tata Steel 


Hollanda FNV-TİE ile ortak örgütlenme eğitimi

Hollanda  FNV-TİE ile ortaklaşa düzenlediğimiz örgütlenme eğitimi, 14-16 Şubat tarihlerinde Sapanca'daki eğitim tesislerimizde gerçekleştirildi.

Fotoğraflar


Sarı Taşeron sendika, Sakarya’da işbaşında!
Atasan Metal’de hak-hukuk tanınmıyor…

Hak-hukuk tanımazlıktaki sınırları da aşan işverenin, gözünü iyice karartarak, üyelerimizin kişisel bilgilerini, adres ve telefonlarını, işyerine çağırdığı Türk Metal sendikası Sakarya şubesi yöneticilerine verdiğini öğrendik.

Bu taşeron sendikaya gereken cevabı, işçiler verecektir. Geçmişte sık sık tanık olduğumuz bu sarı sendika-işveren birlikteliğine teslim olmayacaklarını, sırtını işverene yaslayan bir anlayışa boyun eğmeyeceklerini gösterecekler Sakarya’da da…

Basın Açıklamamız


DİSK’liler ve DİSK dostları 47. Kuruluş yıldönümü etkinliğinde buluşuyor.  

Şişli Kent Kültür Merkezi’ndeki etkinlik, bugün (13 Şubat Perşembe) saat 18′de Afiş ve Fotoğraf Sergisi açılış kokteyliyle başlayacak.
Prof. Dr. Korkut Boratav’a Emek Onur Ödülü verilecek olan gecenin finalinde ise Kardeş Türküler konseri var.


Sakarya Atasan Metal Sanayi işçileri de
sendikamız saflarına katıldı

Sakarya Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu Atasan Metal Sanayi’de uzun süredir yürüttüğümüz sendikal örgütlenme çalışmaları sonucunda çoğunluk sağlanmış ve Bakanlık çoğunluk tespit yazısını sendikamıza ve işverenliğe göndermiştir. İşverenin ilk işi de 7 işçiyi işten çıkarmak olmuştur.

Temennimiz, işçilerin özgür iradesine saygı gösterilmesi ve bu mağduriyetlerin biran önce giderilmesidir. Aksi durumlar ise sonucu değiştirmeyeceği gibi birçok olumsuzluğun ortaya çıkmasına yol açacaktır.

Basın Açıklamamız


Polkima'da TİS töreni

İzmir Şubemize bağlı Polkima işyerinde imzalanan toplu iş sözleşmesi, genel merkez yöneticilerimizin da katılımıyla, 7 Şubat'ta işyerinde düzenlenen törenle kutlandı..

Fotoğraflar


Konya Hidrokon işyerinde örgütlendik

Konya Hidrokon işçileri sendikamızda örgütlendiler ve gerekli çoğunluğu sağladılar.
Sendikalaşmayı öğrenen işverenin işten çıkardığı 4 üyemiz, sendikal haklarına sahip çıkmak ve yeniden işbaşı yapmak için fabrika önünde bekleyişe geçtiler.


Biz DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası olarak her zaman olduğu gibi yasalar çerçevesinde işçilerin haklarını alması için tüm gücümüzle mücadelemizi artırarak sürdüreceğimizin kamuoyunca bilinmesini isteriz.

Basın Açıklamamız


İzmir Şb. işyeri ziyaretleri

Lisi FTB 

Genel Başkanımız ve Genel Örgütlenme Sekreterimiz İzmir'de,
Lisi FTB ve Manisa Schneider işçilerini ziyaret ettiler.


Manisa Schneider 


Konya Mahle işyeri ziyareti

Genel Eğitim Sekreterimiz, Anadolu Şube yöneticilerimizle birlikte, Konya Mahle'yi ziyaret ederek işyerini gezdi, üyelerimizle görüştü..

Fotoğraflar


Mefro Wheels'de grev kararı...

Eskişehir Şubemize bağlı Mefro Wheels işyerinde devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı alındı.
Grev kararı 6 Şubat’ta işyeri panosuna üyelerimizle birlikte asıldı.

Fotoğraflar


Memet Ertürk'ü sonsuzluğa uğurladık.

Hayatını  uluslararası işçi sınıfı mücadelesine adamış, 1969’da işyeri temsilciliğinden 1980’lerde Genel Sekreterliği görevine kadar Maden-İş’in ve DİSK’in tüm çalışmalarında etkin olarak yer almış, Taksim 1 Mayıs Alanı’nı 1976’da ilk kez işçi sınıfına kazandıranlardan, 12 Eylül Faşist darbesinden sonra yurtdışına çıkan unutulmaz işçi önderi kardeşimiz Memet Ertürk’ün cenaze töreni 6 Şubat 2014 Perşembe günü (BUGÜN) yapıldı.

DİSK Genel Merkezi önünde yapılan törenden sonra, sevenleri Şişli Cami’ndeydiler. Ertürk, Zincirlikuyu mezarlığında sonsuzluğa uğurlandı.

Fotoğraflar
Yaşam öyküsü 


Mefro Wheels işyeri ziyareti

Genel Sekreterimiz, Eskişehir Şube yöneticilerimizle birlikte Mefro Wheels işyerini ziyaret ederek fabrikayı gezdi, tezgah başındaki işçilerle sohbet etti...

Fotoğraflar


Tecasa'da toplu iş sözleşmesi imzalandı

Bursa Şubemize bağlı Tecasa işyeri ile  sürdürülen toplu iş sözleşme görüşmeleri, 04 Şubat 2014 tarihinde başarıyla tamamlandı.
İmzalanan toplu iş sözleşmesiyle, 1. yıl ücretlerde 69 kuruş zamla birlikte % 12  artış; toplamda sosyal haklardaki zamla birlikte % 18 -22 oranında artış sağlanmış oldu.…

Fotoğraflar


Cavo Otomotiv’de anlaşma sağlandı

Gebze TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu Cavo Otomotiv işyerinde 2013 yılı Ekim ayında başlayan sendikal örgütlenme çalışmaları, taraflar arasında yapılan protokol ile başarıya ulaşmıştır.

250 işçinin çalıştığı Cavo Otomotiv işyerinde yapılan protokole göre; taraflar karşılıklı olarak açtıkları davaları geri çekecekler, 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle mutabakata varılan toplu iş sözleşmesi yürürlüğe girecek ve ayrıca örgütlenme sürecinde işten çıkartılan 7 işçi işbaşı yapma hakkına sahip olacaklardır.

Basın Açıklamamız
Fotoğraflar


Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz Sapanca Eğitim Tesisleri'nde 1 Şubat'ta toplandı...

Toplantı açılışında, Prof. Dr. İzzettin Önder, dünyada ve Türkiye'de yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmeleri içer en bir sunum yaptı.
Örgütlenme Sekreterliği tarafından hazırlanan raporun kurula sunulmasının ardından yöneticilerimizin söz alarak gündemle ilgili değerlendirmelerini aktardılar.

Fotoğraflar


Baysan Trafo işyeri ziyareti

Merkez yöneticilerimizin işyeri ziyaretleri devam ediyor. 28 Ocak'ta, Genel Sekreterimiz ve Şube Yöneticileri ile birlikte Kocaeli Şubemize bağlı Baysan Trafo Radyatörlerini ziyaret eden Genel Başkanımız, üyelerimizle tezgahları başında sohbet etti.

Fotoğraflar


"Taban söz ve karar sahibidir"

Cofle ve Remeks işçileri Tis hazırlıklarında

Cofle 

Sendikamızda yeni örgütlenen Cofle ve Remeks işçileri ile Toplu İş sözleşmesi taslağı hazırlık toplantıları
1. No'lu Şb. salonumuzda yapıldı.


Remeks 


Bosch işçisi
Sarı Sendikadan Mutlaka Kurtulacak!


Bursa’da 6 bin Bosch işçisinin sarı sendikadan kurtulmak için verdiği mücadele devam ediyor. Bir taraftan fiili mücadele sürerken diğer taraftan hukuki mücadele de devam ediyor.
Dün gerçekleşen yetki mahkemesinde kısa bir süre önce yaşadığımız skandal bilirkişi raporuna itirazlarımız mahkeme heyeti tarafından dikkate alındı ve bir sonraki duruşma tarihi olarak 27 Şubat 2014 tarihi belirlendi.
Bosch işçisini otuz yıldır mağdur edenler, son iki yıldaki mağduriyeti de umursamıyor. Bosch işçisi ortaya çıkan mağduriyetin kimden kaynaklandığını çok iyi biliyor.
Sorunun çözümü için REFERANDUM kesin ve kalıcı çözümdür.
Sarı sendika “referandum yasal değil” demesi korkudandır. Onlar işçinin iradesinin yansıyacağı bir yöntemin kendilerinin sonu olacağını çok iyi bildikleri ve sandıktan ölesiye korktukları için bu kılıfa sığınıyorlar.
 

Basın Açıklamamız


“Gemileri yaktık geri dönüş yok!”

Muğla'da bulunan Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri ile bu santrallere kömür temin eden linyit sahalarının özelleştirilmesine karşı bir süredir eylemde olan işçiler, özelleştirme kararının iptali için mücadelelerin sürdürüyorlar.

DİSK Birleşik Metal-İş Sendikası olarak; işleri, ekmekleri ve gelecekleri için özelleştirmelere karşı mücadele eden Tes-İş ve Maden-İş sendikalarında örgütlü işçilerin bu haklı ve onurlu mücadelesinde her zaman yanlarında olacağımızı belirtirken,

Demokratik haklarını kullanmak isteyen vatandaşlara bu şiddeti layık gören siyasi iktidarı ve kolluk güçlerini ise tüm kamuoyu nezdinde kınıyoruz.

Basın Açıklamamız


Empar işçileri de sendikamız saflarına katıldılar!

Empar Elektronik Makina Yedek Parça Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nde çalışan işçiler, bir süre önce anayasal haklarını kullanarak Sendikamız DİSK/Birleşik Metal-İş’te örgütlendiler.

İstanbul 2 Nolu Şubemizde örgütlenen işyerinde, çoğunluk sağlandı ve toplu iş sözleşmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yetkimizin gelmesi beklenmektedir.

Empar işçileri: saflarımıza hoşgeldiniz!


Ar Yıldız işyeri ziyareti

İşyeri ziyaretlerine devam eden yöneticilerimiz Çorlu'daydı... Genel Başkanımız ve Genel Sekreterimiz, Trakya Şubemize bağlı Ar Yıldız işyerini ziyaret ettiler.  Yemekhanede yapılan toplantıda, gündemdeki konularla ilgili değerlendirmeler yapıldı.

Fotoğraflar


Asil Çelik'te üyelerle sohbet

Genel Başkanımız ve Genel Sekreterimiz, Bursa Şubemize bağlı Asilçelik işyerini ziyaret ederek üyelerimizle görüştüler. Genel başkanımız, yeni sözleşme ile elde edilen kazanımların yanı sıra, gündemdeki diğer konuları değerlendirdi...

Fotoğraflar


"Yüzde yüz yenilenebilir enerji mümkün."

"Yenilenebilir enerji yeryüzünde herkese eşit olarak ayrım yapmadan ulaştığı için eşitlik, merkezi bir otoriteye bağlı olmadan bulunduğunuz her yerde kullanabildiğiniz için özgürlük, hiç kimseyi öldürmeden yararlanabildiğiniz için barış ve yerli iş imkanı sağladığı için demokrasi anlamına da gelmektedir. En az enerji ve malzeme tüketerek insan faaliyetlerini sürdürmek ve enerji üretimini %100 yenilenebilir enerjiden sağlamak mümkündür ve tek çözümdür."
Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar, temiz enerji konusunda toplumu bilinçlendirmek için mücadele eden bir bilim insanı.  Hocamızın konuyla ilgili araştırması sendikamız tarafından kitap olarak yayınlandı.

Kitap, PDF formatında


Demisaş'ta "Mükemmellik" töreni

Sendikamızın örgütlü olduğu Demisaş, 2010 yılından bu yana gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarının sonucu olarak, TPM Mükemmellik Ödülünü kazandı.

Çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve üretimdeki verimliliğin arttırılması noktasında başarısını tescilleyen Demisaş, Japonya'da ödülünü aldıktan sonra, 27 Aralık'ta Bilecik'te bir tören düzenledi.

Tüm üyelerimizin katıldığı bu törende, Genel Başkanımız bir konuşma yaparak emeği geçenlere teşekkür etti.


Cofle'de direniş sürüyor

İst. 1 Nolu Şubemize bağlı Cofle işyeri önünde direniş sürerken, şube yöneticileri ve temsilcilerimiz dayanışma ziyaretinde bulundular..

Fotoğraflar


“Bozuk düzende sağlam çark olmaz!
Bu pisliği halk temizler!"
 

 

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin düzenlediği “Özgürlük, Barış, Demokrasi, Adalet ve Emek"  mitinginde onbinler meydanlardaydı.
11 Ocakta Ankara'da yapılan mitinge, sendikamız kitlesel katılım sağladı.

Fotoğraflar


10.01.2009 tarihinde kaybettiğimiz

Sendikamız Mali Sekreteri

Süleyman TÜRKER'i


Ölüm yıldönümünde SAYGIYLA ANIYORUZ!...


Kıdem tazminatı ile ilgili taleplerimizden vazgeçmedik
VAZGEÇMEYECEĞİZ!

Kıdem tazminatı fonu ile ilgili düzenlemenin gündemden kaldırılması, en azından bir yanlıştan dönüldüğünü göstermesi açısından son derece sevindirici bir gelişme olmakla beraber; daha önce açıkladığımız gibi, kıdem tazminatının daha kapsamlı ve yararlanılabilir bir hale getirilmesi için dile getirdiğimiz taleplerimizden asla vazgeçmediğimizin bilinmesini isteriz.
Kıdem tazminatı meselesi, sermayenin ve iktidarın istekleri ile sınırlı bir konu değildir.

Basın Açıklamamız