1998 yılında yayımlanan Kitaplar  

   

 

 

MAI 
Çok Taraflı Yatırım Anlaşması


Uluslararası tekellerin küresel stratejileri
Sendikamız tarafından düzenlenen panelin çözümleri


Çalışma Yaşamı İle İlgili Yasalar
(2. Baskı)


Yasa matinleri

1475 sayılı iş yasası
2821 ve 2822 sayılı Yasalar


Asgari Ücret Ve 4 Kişilik Ailenin Asgari Harcamaları Araştırması

Sendikamız tarafından yapılan araştırma

 


Metal İşçisinin Gerçeği 1998

 TİS sürecinde Metal işçisinin ve ülke ekonomisinin durumu.


Neden Sendika, Neden Birleşik Metal-İş

Temel kavramlar, tarihçesi ve ilkeleriyle sendikamız

 

 


Sendikaların Doğuşu, Türkiye'de Sendikalaşma -2- (Eğitim Notları -10)


Eğitime katılan işçiler için ders notları: 
Ülkemizde sendikaların doğuşu 


1998 Çalışma Programı

 Dönem faaliyetlerinin özeti, değerlendirmesi, gelecek perspektifleri


Yönetmelikler

 Örgüt içi belge


AnatüzükSendikamız anayasası