1994 yılında yayımlanan Kitaplar  

   

 

 

Erdemir ve Özelleştirme Üzerine Görüşler


Erdemir'in özelleştirilmesine karşı çeşitli toplumsal kesimlerden tepkiler, görüşler...

 


2000'ler Eşiğinde '94 Türkiye'si ve Endüstriyel İlişkiler 

Panel çözümü


İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği


Konusunda oldukça kapsamlı bir ders kitabı

 


Merkez Genel Kurulu Çalışma Raporu


Genel Kurul öncesi, dönem değerlendirmesi

Konuşmalar 92-94

Sendikamızın önemli bir döneminin tanıklığı

 


İşçinin Hak ve Borçları

Hukuksal değerlendirmeler

 

 


SSK Krizi Üzerine Notlar

SSK'nın devri gündeme gelmeden 10 yıl önce hazırladığımız bir broşür

 


İşyeri Disiplin Kurulu Üyelerine Notlar

 Örgüt içi Eğitim notları

 


Örgütlenme Üzerine Notlar

 Örgüt içi Eğitim notları