2002 yılında yayımlanan Kitaplar  

   

 

 

İş Güvencesi Yasası ve İş Yasası Tasarısı

 

İş Güvencesi Yasa Tasarısının gerekçeleri ve maddeleri...
Yasalarda yapılacak önemli değişikliklerin arifesinde, işçilerin konuya duyarlı hale getirilmesi, bilgilendirilmesi amacıyla hazırlamış broşür

 


İşsizlik Sigortası

 

Yürürlüğe giren İşsizlik Sigortası hakkında soru-cevaplar

 


Dünyada ve Türkiye'de Elektronik Sektörü

2000'li yılların başında Elektronik sektörüne kapsamlı bir bakış...

 

 


Avrupa İşyeri Temsilciliği Yasası

 

Avrupa'da yaygınlaşan, Türkiye'nin de henüz deneme aşamasında bulunduğu yeni bir kurum..

 

 


Neden Sendika, Neden Birleşik Metal-İş 
(Yeni Baskı)Temel sendikal kavramlar ve Birleşik Metal-İş Sendikası..

Eğitim Dizisi -7: Toplu İş Sözleşmeleri

"Ülkemize ve Emeğe Bilinçle Sahip Çokmak İçin Eğitim" programına katılan üyelerimiz için hazırlanmış ders notları

 

 


Eğitim Dizisi -6: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

"Ülkemize ve Emeğe Bilinçle Sahip Çokmak İçin Eğitim" programına katılan üyelerimiz için hazırlanmış ders notları

 

 


Eğitim Dizisi -5: Dünyada ve Türkiye'de Sendikal Örgütlülük

 

"Ülkemize ve Emeğe Bilinçle Sahip Çokmak İçin Eğitim" programına katılan üyelerimiz için hazırlanmış ders notları

 


Eğitim Dizisi -4: Sosyal Güvenlik

"Ülkemize ve Emeğe Bilinçle Sahip Çokmak İçin Eğitim" programına katılan üyelerimiz için hazırlanmış ders notları

 

 


Eğitim Dizisi -3: İşçinin Hak ve Borçları

"Ülkemize ve Emeğe Bilinçle Sahip Çokmak İçin Eğitim" programına katılan üyelerimiz için hazırlanmış ders notları

 

 


Eğitim Dizisi -2: Küreselleşme Sürecinde Devletler, Şirketler ve Emekçilerin Konumu

"Ülkemize ve Emeğe Bilinçle Sahip Çokmak İçin Eğitim" programına katılan üyelerimiz için hazırlanmış ders notları

 

 


Eğitim Dizisi -1: Temel Sendikal Dersler

"Ülkemize ve Emeğe Bilinçle Sahip Çokmak İçin Eğitim" programına katılan üyelerimiz için hazırlanmış ders notları

 

 


ILO 158 Nolu Sözleşme (Cep-Bilgi Dizisi-5)

Hizmet ilişkisine işveren tarafından son verilmesi hakkında sözleşmenin tam metni


ILO 98 Nolu Sözleşme (Cep-Bilgi Dizisi-4)

Teşkilatlanma ve kollektif müzakere hakkı prensiplerinin uygulanmasına müteallik sözleşmenin tam metni


ILO 87 Nolu Sözleşme (Cep-Bilgi Dizisi-3)

 

Sendika özgürlüğüne ve örgütlenme hakkının korunmasına ilişkin sözleşmenin tam metni