Alimex'te TİS imzalandı

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlanması üzerine,
Genel Başkanımız ve Şube yöneticilerinin de katılımıyla,
Alimex'te bugün imza töreni yapıldı, pasta kesildi...

Fotoğraflar


Asgari Ücret 1900 Lira Olsun

Bakanla yaptığımız görüşmede,
asgari ücrette doğabilecek eşitsizliğin fabrikalarda yaratacağı
sorunlara dikkat çekerek sendikamızın taleplerini ilettik..

DİSK Yönetim Kurulu ve DİSK'e bağlı sendikaların yöneticilerinden oluşan DİSK heyeti, 28 Aralık Pazartesi günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman SOYLU'yu ziyaret ederek çalışma yaşamındaki sorunlara dair DİSK'in görüş ve önerilerini iletti.
Çalışma yaşamındaki sorunlara dair DİSK’in görüş ve önerilerini içeren bir dosyanın da Bakana sunulduğu görüşmede: Kıdem tazminatları, taşeron çalışma, asgari ücret, işsizlik sigortası fonu, sendikal barajlar ve işkollarındaki çeşitli sorunlar gündeme geldi.
DİSK Heyet'inde Sendikamızı temsilen yer alan Genel Eğitim Sekreterimiz Seyfettin GÜLENGÜL toplantıda söz alarak, insanca yaşayabilecek bir asgari ücret talebinde bulundu. Asgari ücrette doğabilecek eşitsizliğin fabrikalarda yaratacağı sorunlara dikkat çekti ve sendikamızın taleplerini iletti.
DİSK’in araştırmalarına göre 1300 liralık asgari ücretin de açlık sınırı altında olduğunu ve “Asgari ücret 1900 lira olsun” talebi iletildi. Asgari ücretin 1300 liraya çıkmasının olumlu bir ilerleme olmakla beraber, bunun karşılığında işverenlere SGK indirimi ve ya İşsizlik Sigortası Fonu’ndan kaynak aktarma gibi önerileri doğru olmadığı ve ayrıca vergi konusunda adaletli bir düzenleme yapılması konusundaki görüşler iletildi.Terinin Aktığı Toprağa Düşenlere...


DEMOKRASİ ŞÖLENİ YAPILDI

Emekçiler üzerinde saldırıların yoğunlaştığı, her şeyin teslim alınmaya çalışıldığı bu süreçte; 26-27 Aralık 2015 tarihinde İstanbul’da toplanan 19. Merkez Genel Kurulu’nda yeni mücadele politikalarının belirlendiği başarılı bir çalışma yürütüldü.
Delegelerimiz yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı konuğun da katıldığı Genel Kurulumuzda, sendikal hareket ve metal işçilerinin mücadelesi üzerine tartışmalar yürütüldü ve geçmiş dört yılın değerlendirmesi ile birlikte gelecek döneme ilişkin kararlar alındı.
Birleşik Metal-İş Sendikası olarak bugüne kadar hep işçiden, emekçiden, demokrasiden ve özgürlükten yana tavır aldık. Anlayışımızla, dünümüzle, bugünümüzle, bize miras olarak kalan tüm kazanımlarımızla geleceği kurmak, çocuklarımıza gelecek nesillere, aydınlık ve güzel bir dünya bırakmak adına yürekli bir mücadele verdik.
Dün olduğu gibi bundan sonrada metal işçilerinin mücadelesinde öncü neferi olacağız!
Genel Kurulumuzun son günü yapılan seçimler sonrasında, Genel Yönetim Kurulumuz aşağıdaki şekilde oluşmuştur:

Genel Başkan: Adnan SERDAROĞLU
Genel Sekreter: Özkan ATAR
Genel Mali Sekreter: Ali GÜNDÜZ
Genel Örgütlenme Sekreteri: Hami BALTACI
Genel Eğitim Sekreteri: Seyfettin GÜLENGÜL

Genel Başkan Adnan Serdaroğlu'nun açış konuşması

2 gün süren 19. Genel Kurulumuzdan fotoğraflar facebook sayfalarımızda... 
Çalışma Raporu 2011-2015

19. Merkez Genel Kurulumuz öncesi hazırlanan  çalışma raporumuz basılarak delegelerimize ulaştırıldı.

2011-2015 dönemi etkinliklerimizi içeren Çalışma Raporumuzu internet sitemizden de   okuyabilirsiniz...

Sitemizden PDF olarak indirebilirsiniz


 

İş kazası ve meslek hastalıklarına bağlı iş cinayetlerinde
yaşamlarını yitiren tüm emekçilere saygıyla...

Dr. Murat Özveri tarafından hazırlanan
"İşçi Sağlığı İş Güvenliği ve İş Cinayetleri" kitabımız baskıda...
Kapağa tıklayarak, pdf formatında indirebilirsiniz.


DONGHEE işçisi davayı kazandı

Metal işçilerinin bir mücadelesi daha kazanımla sonuçlandı.
Anayasal haklarını kullanarak Sendikamızda örgütlendikleri için işten atılan 30 DONGHEE işçisi davayı kazandı.
Sakarya 2. İş Mahkemesi’nde görülen davada “işe iade ve sendikal tazminat” kazanıldı.


180'i aşkın akademisyenin katıldığı;
sosyal tarafların, siyasetçilerin görüşlerini anlattığı;
Çalışma Bakanlığı temsilcileri ve iş müfettişlerinin de görüşleriyle katkı sunduğu,
Çalışma ve Toplum Değerlendirme Toplantılarının ilk üçü,
kitaplaştırılarak yayınlandı.

Sitemizden PDF olarak indirebilirsiniz


Çalışma yaşamında “İSİG , İşyeri Hekimliği, Meslek Hastalıkları”
konularının akademisyenler, milletvekilleri ve sendika yöneticileri tarafından
ele alınıp değerlendirileceği toplantımız, 12 Aralık 2015 tarihinde
Sapanca Tesislerimizde gerçekleştirildi.

Fotoğraflar


İnsan Haklarıyla İnsandır


Bursa'da  Renault işçilerinin 5 Mayıs Şube açılışımızdaki coşkusu canlı yayında da yaşandı

Renault işçisinin coşkulu sloganları eşliğinde Genel Başkanımız ve Genel Merkez yöneticilerimizin katılımıyla yapılan açılışta, Renault işçilerinin zafer duygusu gözlerinden okunuyordu..

Periskop üzerinden yapılan canlı yayınımız da,
büyük ilgiyle izlendi.

Sabah yapılan coşkulu açılışın görüntüleri:


Bursa'da 5 Mayıs Şubemizin açılışını
Facebook sayfalarımızdan ve Twitter hesabımızdan
da anlık takip edildi.

Renault işçileri şubelerine kavuştu

Posted by Birleşik Metal-İş on 3 Aralık 2015 PerşembeBUGÜN HEPİMİZ ENGELLİYİZ

... Çeşitli nedenlerle engelli olarak yaşamını sürdürmek durumunda olan insanlarımızın, gündelik hayatın içinde bizzat yer almaları, hiçbir endişe duymadan evlerinden çıkabilmeleri, eğitim ve öğretim hizmetlerinden yararlanabilmeleri, iş bulabilmeleri yani sosyal yaşama dair ne varsa varolabilmeleri için mücadele etmemiz gerektiğinin bilincindeyiz.

... engelli vatandaşlarımız ile iç içe yaşadığımız günlerin insana yakışır bir şekilde geçmesi en büyük arzumuzdur.

Basın Açıklamamız30 gazetecinin tutuklu olduğu Türkiye’de
Can Dündar ve Erdem Gül’ün tutuklanmaları
basın özgürlüğüne vurulan son darbedir.

...Temennimiz bu yanlıştan bir an önce dönülmesi, doğru haber vermenin
ve mesleğini dürüstçe yapmanın bu ülkede artık cezalandırma nedeni
olarak görülmesinden vazgeçilmesidir.
Başta Cumhuriyet Gazetesi olmak üzere doğru ve tarafsız haberin peşinde
koşan tüm basın kuruluşlarımıza ve mensuplarına geçmiş olsun
dileklerimizi iletiyoruz
 

Basın Açıklamamız


Yılın son eğitimini tamamlayan
Temsilciler sertifikalarını aldılar.

Sapanca Eğitim Tesislerimizde yılın son Temsilci Eğitimi tamamlandı.
Genel Başkanımız ve Genel Eğitim Sekreterimizin katılımıyla, sertifika töreni yapıldı.

Fotoğraflar


Renault işçisinin mesajı çok net...


25 Kasım
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü!

Bu yıl da 25 Kasım’ı savaş, şiddet, ölüm ve sömürü ile karşıladık.
Erkek şiddeti de devlet şiddeti de cezasızlık politikaları ile artarak sürüyor.
Evlerde, işyerlerinde, okullarda, sokaklarda, hastanelerde, cezaevlerinde
yani var olduğumuz hayatın her alanında şiddete maruz kalıyoruz.

Taleplerimiz net:

  • Kadınların Yaşam Hakkı Garanti Altına Alınsın!

  • Kadın Katillerine İyi Hal İndirimi Kaldırılsın!

  • Aile ve Sosyal Politikalar Değil Bir Kadın Bakanlığı Açılsın!

  • Kadın Sığınma Evleri Açılsın!

Basın Açıklamamız


Metal Direnişinde İlk Karar!
ENPAY'da sendikal tazminata hükmedildi!

Mayıs ayında başlayan metal eylemleri ve sarı sendikadan istifalardan sonra işten atılan metal işçilerinin açtığı davalarda ilk karar çıktı. Kocaeli 3. İş Mahkemesi, bu sabah, 55 Enpay işçisi üyemizin sendika seçme özgürlüğü ihlal edildiği için sendikal tazminata ve işe iadesine  karar verdi.

Sendikamızın MESS Grup toplu iş sözleşmesine karşı 29 Ocak 2015 tarihinde
 yükselttiği GREV sonrasında; Grup toplu iş sözleşmesinin sarı sendika üyesi
 metal işçilerinin onayı olmadan imzalanan bir sözleşme olduğu ortaya çıkmıştı.
Bunun üzerine başta Renault işçileri olmak üzere sarı sendikası üyesi metal
 işçileri tüm metal fabrikalarında; 2014 dönemi MESS grup toplu iş
 sözleşmesinin tadil edilmesi için isyan ettiler.
Metal fabrikalarında yaşanan direniş sonrası sarı sendikadan yaşanan kopuşlar Enpay’da da baş göstermiş, işçilerin büyük bir çoğunluğu Sendikamız Birleşik Metal-İş’e geçmişti.
İşçiler kendi temsilcilerini seçerek işverenin, sendika seçme özgürlüklerine saygı duymasını istemiş ve Enpay işçileri günlerce işverenin ve polisin baskısına rağmen direniş sergilemişlerdi.
Mayıs ayında başlayan metal eylemleri ve sarı sendikadan istifalardan sonra işten atılan metal işçilerinin açtığı davalarda ilk karar çıktı.
Bu sabah (24.11.2015) Kocaeli 3. İş Mahkemesi, Sendikamızın 55Enpay işçisi üyemizin davasında; Sendika seçme özgürlüğü ihlal edildiği için “Sendikal tazminata ve işe iade”ye karar verdi.
Bu kararın önümüzdeki günlerde görülecek diğer davalar için de emsal teşkil etmesi bekleniyor.


Genel Başkanımız canlı yayında

Genel Başkanımız Adnan SERDAROĞLU, bugün saat: 15.00-16.00 arası 95.1 Özgür Radyo'da "Emek Gündemi" programının canlı yayın konuğu olacaktır....

http://www.ozgurradyo.com/yayin/


Legrand'da TİS imzalandı

Legrand işyeri ile yürütülmekte olan TİS görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlanmasının ardından, Genel Merkezimizde imza töreni düzenlendi.


Kocaeli'de fabrika ziyaretleri...

Cem Tencere

Anadolu Döküm

 
Genel Başkanımız 17 Kasım'da, Kocaeli Şubemize bağlı Anadolu Döküm ve Cem Tencere fabrikalarını ziyaret ederek üyelerimizle görüştü...


Son birkaç gündür sosyal medyada çok ciddiye alınacak tarafı olmasa da sendikamızla ilgili çıkan mesnetsiz haberlere yönelik yönetim kurulumuzun bilgilendirme açıklamasıdır.

... Birleşik Metal-İş Sendikası yaklaşık 70 yıldır metal işçilerine onurlu ve defosuz bir şekilde hizmet vermektedir. Bu süre içerisinde asla kirli insanları barındırmamış eğer çıkmışsa dışarı atmış ve kirli işlerin yapılmasına müsaade etmemiştir.

... Yıllar önce emekli olan ve çalışmaya devam eden bir Sendika çalışanımızın uygunsuz ve sendikamıza yakışmayan davranışlar ve söylemler sonucu, uyarılarımızı da dikkate almaması nedeniyle yönetim kurulumuz kendisi ile yollarını ayırmak zorunda kalmıştır.
...Sosyal medya üzerinden 12 yıl bu yönetimle çalıştığını unutarak asılsız iddialarla sendikamızın canını acıtma, zarar verme ve intikam alma duygusuyla hiçbir karşılığı olmayan suçlamalar getirmiştir.
Biz bunları sendika ile yollarını ayıran bir kişinin hezeyanları olarak değerlendiriyoruz.
Sendikamız bu onurlu yolda her türlü ihanete karşı sonuna kadar yürümeye kararlıdır. Tüm üyelerimize ve ilgi taraflara saygı ile duyurulur.

Basın Açıklamamız


9-12 Kasım 2015 tarihlerinde Sapanca Eğitim Tesislerimizde gerçekleştirilen
İSİG Eğitimci Eğitimi, Genel Başkanımızın da katılımıyla yapılan değerlendirme toplantısı ve sertifika töreni ile tamamlandı..

Fotoğraflar


İşçiye saldıran
sarı sendikacılar yargılanıyor

Bursa'da 5 Mayıs'ta işçilere saldıran sarı sendika T. Metal temsilcilerinin yargılandığı duruşma öncesi, Adliye önünde yaptığımız basın açıklamasından:

5 MAYIS 2015 İŞÇİLERE SALDIRAN T METAL TEMSILCILERININ YARGILANDIĞI DUTUŞMA BASİN AÇIKLAMASI

Posted by Cengiz Yıldız on 11 Kasım 2015 Çarşamba 
Başkanlar Kurulumuz, gündemdeki konuları görüşmek üzere,
Genel Merkezimizde toplandı.


Fabrika ziyaretlerine devam...

Demisaş

Doruk

Mefro Wheels

 
Genel Başkanımız Eskişehir Şubemize bağlı işyerlerine yaptığı ziyaretlere
4 Kasım'da da devam etti. Şube Yöneticilerimiz ile birlikte bölgedeki işyerlerini ziyaret ederek, üyelerimizle görüştüler.


OYAK-Renault işçileri ile dayanışmak için
Fransız Renault İşçi Temsilcileri
bugün BURSA’da

Sendikamızın üyesi olduğu küresel işçi konfederasyonu IndustriAll üyesi, Fransa'da Renault fabrikalarında örgütlü olan CGT (Fransa Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu) Renault Grubu Başkanı FABİEN GACHE ve CGT Sendikası temsilcisi NAİL YALÇIN, Bursa'da Renault işçileriyle buluşmalarının ardından Birleşik Metal-İş Bursa Şubesinde bir basın toplantısı yaptılar.

"Bursa OYAK-RENAULT isçileri, amaçlarına daha hızlı ulaşmak için CGT’ye ve bizim verdiğimiz desteğe güvenebilirler."

Fotoğraflar


Eskişehir işyeri ziyaretleri

Entil

Hapalki

Renta

Tarkon

 
Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu ve Örgütlenme Sekreterimiz Özkan Atar,
Eskişehir Şube Yöneticilerimiz ile birlikte bölgedeki işyerlerini ziyaret ederek, üyelerimizle görüştüler.


 

THY TEKNİK AŞ Yönetimine İHTARNAME!

Sendikamız, Teknik A.Ş. yönetimine, toplu iş sözleşmesinin yasaya aykırı
bir şekilde imzalanması ve bunun sonucu çalışanların yaşayacakları hak
kayıpları konusunda, noter kanalıyla bir İHTARNAME göndermiştir.
Sendikamız Teknik AŞ’de bir kez daha yapılan oldubittiye karşı
mücadelesini sonuna kadar sürdürecektir.


Renault işçisi, 5 Mayıs Şubesine kavuşuyor

Sendikamızda örgütlenen Renault işçilerinin bağlı olacağı "5 Mayıs Şubesi"ne tabelamız asıldı.
Bina içinde tadilat da devam ediyor, en kısa zamanda işçi sınıfının ve örgütümüzün kullanımına hazır hale getirilecek.
 

Fotoğraflar


 
92. yılında;
demokratik, laik, bağımsız,
eşitlikçi, özgürlükçü,
emekten yana ve barış içinde
bir Türkiye özlemiyle
Cumhuriyet Bayramınızı kutluyoruz.
 


Demokrasi Şöleni Ankara'daydı..
Anadolu Şube Kongresi yapıldı

25 Ekim Pazar günü Anadolu Şubemizin de Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi. Delegeler konuşmalarında gündemdeki konuları ele aldılar
ve oylarıyla yeni dönem için yönetim kurulunu belirlediler.

Fotoğraflar


Teknik A.Ş.'de işçilerin hakkı
bir kez daha gaspedildi.

Teknik A.Ş işyerinde ardı ardına gelen gayri hukuki gelişmelerden sonra hükümet eliyle gelen sendika, toplu sözleşmeyi bir oldubittiye getirerek işkolu sözleşmesinin de altında bir ücret artışıyla binlerce işçiyi mağdur etmiştir.Sendikamızın bu hukuksuzluğa karşı iş mahkemelerinde açtığı dava devam ederken, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre yetki süreci henüz tamamlamamışken söz konusu sendika ile işverenlik arasında yangından mal kaçırırcasına imzalandığı açıklanan sözleşmenin hukuken bir geçerliliği yoktur.

Basın Açıklamamız


Renault'da eğitim coşkusu

Renault da çalışan üyelerimize yönelik ilk eğitimlerimiz coşkulu bir şekilde başladı. Aralık ayının ortasına kadar sürecek olan eğitimlere yönelik,
yaklaşık iki yüz UET için takvimlendirme yapıldı.

Fotoğraflar

 

Renault'da üyelere yönelik eğitimlerin tarihleri

RENAULT'TA EĞİTİM BİLE BİR BAŞKA COŞKULUDUR!Birleşik Metal'in Renault'taki üyeleri için başlattığı eğitimlerin ilki bug...

Posted by Birleşik Metal-İş on 22 Ekim 2015 PerşembeGenel Başkanımızın da katıldığı IGM Metal kongresi, Almanya'nın Frankfurt kentinde devam ediyor.

Posted by Birleşik Metal-İş on 20 Ekim 2015 Salı


Demokrasi Şöleni devam ediyor...

18 Ekim Pazar günü iki şubemizin daha Genel Kurulları toplandı.
Delegeler konuştu, gündemdeki konular ele alındı.
Ve işçiler sandıkta yeni yönetim kurullarını belirlediler.


Gebze Şube


Eskişehir Şube


Renault işçileri boyun eğmez...

Renault işçileri baskıya boyun eğmeyerek protestolarını sürdürüyor.

Posted by Birleşik Metal-İş on 17 Ekim 2015 Cumartesi


Gazetemizin yeni sayısını okudunuz mu?


Kayseri ODS'de ilk TİS imzalandı

Yeni örgütlendiğimiz Kayseri Ortadoğu Döküm Sanayi'nde
tüm üyelerimizin onayı ile ilk toplu iş sözleşmemiz imzalandı.
Genel Başkanımız, Genel Eğitim Sekreterimiz ve Anadolu Şb.
yöneticilerimizin da katılımıyla imza töreni 15 Ekim'de yapıldı.

Fotoğraflar


Alimex işçileriyle birlikte...

Teröre kurban verdiğimiz canlar için fabrikalarda yapılan anma ve protestoların
ardından, yöneticilerimizin rutin işyeri ziyaretleri başladı. Genel Başkanımız
Kocaeli Şubemize bağlı Alimex'i ziyaret ederek, üyelerimizle görüştü.

Fotoğraflar


Renault'da UET temsilcileri ile toplantı

Renault'da sendikal faaliyet tüm hızıyla devam ediyor.
Pazar günü Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu'nun da katılımıyla yapılan
UET sözcüleri toplantısında süreç değerlendirildi, yapılacaklar planlandı.

Fotoğraflar


Fabrikalarda
Tepkimizi hep bir ağızdan dile getiriyoruz...


Anlık görüntüleri facebook sayfamızdan takip edebilirsiniz..


 

BİR KEZ DAHA VE SON DEFA SÖYLÜYORUZ

“ÖLÜM ADIN KALLEŞ OLSUN”

10 Ekim Cumartesi günü Ankara’da meydana gelen hain saldırı sonucu yaşamını yitiren 95 vatandaşımızın yakınlarına ve tüm milletimize başsağlığı dilerken, halen hastanelerde yaşam mücadelesi veren vatandaşlarımızın da bir an önce iyileşmelerini temenni ediyoruz.

İşçi sınıfının birlikteliği ve gücü sadece sermayeyi değil, barışa, kardeşliğe ve birliğimize el uzatan tüm güçleri yenecektir.

Bu anlamıyla geçici AKP hükümetinin ilan ettiği üç günlük genel yas çerçevesinde aralarında DİSK’in de olduğu konfederasyonların ortak kararı ile son dönemde teröre kurban verdiğimiz asker, polis, güvenlik görevlisi ve tüm sivil vatandaşlarımızın anılarına saygı ve terörü protesto etmek adına sessizce oturarak ortak tavrımızı sergileyeceğiz.

Hepimizin bir kez daha başı sağolsun ve hep bir ağızdan haykıralım ki bu son olsun.

Basın Açıklamamız
 Demokrasi Şöleni Başladı
Şube Genel Kurulları yapılıyor

Bursa Şb.

İzmir Şube

Kocaeli Şb.

 
Geçtiğimiz haftasonu, Bursa, İzmir ve Kocaeli Şubemizin kongreleri toplandı.
Fabrikalardan gelen delegeler konuştu. Sandıklar kondu ortaya, seçimler
yapıldı. Şube yönetimleri ve kurullar belirlendi.


Teknik A.Ş. çalışanlarının sendikamıza yönelik tercihi de, hukuki süreç de devam ediyor!

"Yine kasıtlı ve gerçek dışı dedikodular yayıyorlar. Her yolu deniyorlar.
Ama sonuç alamayacaklar. Teknik AŞ çalışanları haydutluğa izin vermeyecek. Biz bundan eminiz. Mücadelemiz sürüyor. Davalar da devam ediyor."

Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu'nun konuyla ilgili açıklaması


Evrensel Gazetesinde 28 Eylül 2015 tarihinde yayınlanan asılsız habere gönderdiğimiz düzeltme yazısı:

"2 ay önce yaşanmış bir olay sonrasında işyeri personel müdürünün söylemi üzerine asılsız ve yanlış iddia ve beyanlarla sendikamız yönetiminin de tartışmaya dahil edilmek istenmesi, şube yöneticileri ve temsilcilerinin suçlanmaları, şubelerimizin ve sendikamızın genel kurul sürecinde farklı amaçları hedeflediği izlenimi yaratmaktadır."

Düzeltme yazımızın tamamı


Üyelerimiz sınıf kardeşlerini selamlıyor
Renault işçilerine hoşgeldiniz mesajıAvusturya PRO-GE sendikasından bir heyet sendikamızı ve ABB Kartal işyerini ziyaret ederek, sendikamız ve Türkiye'deki sendikal hareket konusunda bilgi aldı.

Fotoğraflar


Yeni öncü kadrolar yetişiyor...

Sapanya Sardunya Eğitim Tesislerimizde yapılan bir Temsilci Eğitimi daha tamamlandı.

Fotoğraflar


Fabrikalarda temsilci ve delege seçimleri devam ediyor

İstanbul 1 Şubemize bağlı ABB (Dudullu) temsilci seçimleri yapıldı...

Posted by Birleşik Metal-İş on 17 Eylül 2015 Perşembe

"Taban söz ve karar sahibidir"

Fabrikalarda sandıklar kuruldu... Üyelerimiz özgür iradeleri ile kendi temsilcilerini seçiyorlar.. 
Aks, Tabo, Isuzu, ABB Elmek işçileri de yeni temsilcilerini seçtiler.

Fotoğraflar


Kadın üye eğitimimiz tamamlandı...
 

7-10 Eylül tarihleri arasında Sapanca Eğitim Tesislerimizde yapılan
Kadın Üye Eğitimimiz, genel değerlendirme ve sertifika töreni ile sona erdi.


Kıbrıs'tan konuğumuz olan KTAMS Yönetim Kurulu Üyesi kadınlar,
Sapanca tesislerimizde katıldıkları eğitimin ardından sendikamızı ziyaret ederek,
Kemal Türkler Müzesini gezdiler..


  Ne unuturuz,
  ne affederiz!

12 Eylül askeri darbesinin bugün 35’inci yılı. Bu darbe öncelikle işçi sınıfına karşı bir sermaye saldırısıydı. 12 Eylül ile “24 Ocak Kararları” olarak bilinen işçi düşmanı politikalar hayata geçirildi.

12 Eylül devam ediyor...


Onların yokluğunu hep hissedeceğiz

Yaşamını işçi sınıfı mücadelesine adamış avukatımız, hocamız, ablamız Av. Şeyma Tümer 'i özlüyoruz.
 11 Eylül 2013'de aramızdan ayrılmıştı.

 2010 yılı 13 Eylülünde yitirdiğimiz,
eski Genel Başkanımız, mücadele arkadaşımız Kamil Kinkır'ın anısı, işçi sınıfının mücadelesinde yaşıyor.


Penta fabrikalarını ziyaret

Genel Başkanımız, Şube yöneticilerimiz ile birlikte
Penta Tuzla ve Alemdağ fabrikalarını ziyaret ederek,
 tezgah başlarında üyelerimizle görüştü.

FotoğraflarYETER ARTIK!.

 DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası olarak  dün Dağlıca'da terör örgütünün gerçekleştirdiği hain saldırı nedeniyle yaşamını yitiren askerlerimizin yakınlarına ve halkımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz.
 
Tarifi mümkün olmayan kederimizle ve gem vurmakta son derece zorlandığımız öfkemizle; yaşananları fırsat bilerek kaosu büyütmeye çalışanlara, terör ve savaş çığırtkanlarına, kanla beslenenlere bir kez daha “HAYIR” diyoruz.

Basın Açıklamamız
 


 
4-5 Eylül 1993 tarihinde T. Maden-İş ile T. Otomobil-İş Sendikaları
birleşme genel kurullarının toplanmasıyla,
birleşik sendika metal işçilerinin iradesi ile tarih sahnesindeki yerini aldı.
Sendikanın adı da bu tarihsel adımın önemine uygun biçimde
BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI oldu.


Renault işçisinden sert yanıt:
"Renoda T.Metal istemiyoruz!"

#Renault işçisinin sarı sendikaya yanıtı net: "Reno'da T. Metal İSTEMİYORUZ!

Posted by Birleşik Metal-İş on 3 Eylül 2015 Perşembe

Sarı sendikanın Renault'da ortalığı karıştırmak istemesine
işçiler sert yanıt verdiler.

Renault işçilerinin mücadelesine ait diğer videolar ve haberler:

 


Fabrika ziyaretlerinden...

Genel Başkanımız, 3 Eylül'de Şube yöneticilerimizle birlikte
Kürüm Demir ve Alstom; 4 Eylül'de de Makina Takım fabrikalarını
ziyaret ederek, üyelerimizle gündemdeki konular hakkında görüştü.

Kürüm Demir

Alstom

Makina Takım


Sendikamızda örgütlenip TİS imzalayan Acel işçileri:
"Doğru işler doğru yerde yapılır."

Yeni örgütlendiğimiz Bursa Acel Elektrik'te toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmzalanan sözleşme hakkında üyelerimiz, temsilcilerimiz tarafından bilgilendirildi. Acel işçileri: "Bu birlik ve beraberlik her şeyin en iyisini hak ediyor. Doğru işler doğru yerde yapılır."


Renault işçisinden sert yanıt:
"Renoda T.Metal istemiyoruz!"

#Renault işçisinin sarı sendikaya yanıtı net: "Reno'da T. Metal İSTEMİYORUZ!

Posted by Birleşik Metal-İş on 3 Eylül 2015 Perşembe

Sarı sendikanın Renault'da ortalığı karıştırmak istemesine
işçiler sert yanıt verdiler.


Renault işçisinin sarı sendikaya yanıtı net:
"Ölmek var dönmek yok!"

Bu da final. Diren Reno

Posted by Gökhan Aydın on 2 Eylül 2015 Çarşamba

Sarı sendika yöneticilerine fabrika içinde tepki gösteren Renault işçisi,
bu sabah da mesaiye omuz omuza, sloganlarla girdi...


1 Eylül Dünya Barış Günü
İşçiler, emekçiler, milyonlar
"Barış" istiyor...

1 Eylül Dünya Barış Günü’nde tüm alanlarda ve Lüleburgaz’dayız!


Dün Dağlıca bugün Iğdır...
Yarın?
Artık anaların yüreğine ateş düşmesin.
Akan kan dursun.
Gözyaşları dinsin.
Yeter!


Federal Mogul'dan üyelerimizle...

Gebze Federal Mogul'dan üyelerimizle Sapanca Eğitim Tesislerimizde yapılan toplantıya Genel Başkanımız da katılarak,  gündemdeki konular hakkında bilgi verdi.

Fotoğraflar


Yöneticilerimiz fabrikalarda...

Yöneticilerimizin işyeri ziyaretleri devam ediyor... Genel Başkanımız, 21 ve 27 Ağustos'ta Şube yöneticilerimizle birlikte fabrikaları ziyaret ederek üyelerimizle görüştü.

Ar Metal
 

Legrand
 

Bemka

Kroman Çubuk

Sarkuysan


Bu halka reva görülen
“YA BİZİ SEÇ YA DA ÖL!” OLAMAZ

Seçimlerden bu yana her gün işçilerimizi, askerimizi, öğrencilerimizi, gençlerimizi yani vatandaşlarımızı kaybediyoruz, şehit veriyoruz.
Canımız yanıyor, içimiz kan ağlıyor.Yüreğine evlat acısı düşen annenin, yiğidini kaybeden babanın kısacası hiçbir insan canının binlerce, on binlerce oya değmeyeceğini bunca yıl içinde anlayamayıp, hala akan kanları oya tahvil etmeye çalışanlara diyecek söz bulamıyoruz.

Ama yine de söyleyeceğiz, hatta haykıracağız; dursun artık akan bu kan, yitirdiğimiz canlar, toprağa verdiğimiz evlatlarımız son olsun...

Barış istiyoruz, iş istiyoruz, insanca geçinecek ücret istiyoruz!

Basın Açıklamamız


Emperyalizme karşı sürdürülen mücadelenin taçlandırıldığı gün olan
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

Gebze, işyeri ziyaretlerinden...

20.08.2015 - Yücel Boru ve Çayırova Boru ziyaretinden fotoğraflar

19.08.2015 - Fontana ve Schneider Enerji ziyaretinden Fotoğraflar

18.08.2015 -  Dostel Makina, Aperam ve Arfesan ziyaretinden Fotoğraflar

13.08.2015 - Kroman Çelik işyeri ziyaretinden Fotoğraflar

Arpek, Bosal ve Cengiz Makina fabrikaları ziyaretinden Fotoğraflar


 

Eski Nasaş işyeri baştemsilcimiz

ve Sendikamız eski Örgütlenme Daire Müdürü

MAHMUT UYANIK'ı kaybettik...

Ailesine, dost ve yoldaşlarına

başsağlığı diliyoruz...


Enpay işçileri direnişte kararlı

 
Onursal Genel Başkanımız Kemal Türkler'in kızı Nilgün Türkler Soydan ve
Genel Başkanımız, Enpay işçileri ile birlikteydiler.


30 Temmuz 2015 tarihinde Ankara’da Genel-İş Sendikası Genel Merkezi’nde
toplanan DİSK Başkanlar Kurulu, gündemde yer alan sorunları ve konuları
görüşerek aldığı kararları kamuoyu ile paylaşmaktadır..

DİSK Başkanlar Kurulu Sonuç BildirgesiSabahat ablamızı yolcu ettik..

DİSK önünde düzenlenen törenle uğurladık Sabahat Türkler'i...
"Alnına son öpücüğü DİSK adına kondurdum" dedi kızı Nilgün Türkler Soydan.. Her zaman, her mücadelemizde yanımızda olduğunu anlattı Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu..
Ve Metal işçileri omuzladı tabutunu...
Karanfillerle yolcu ettik Sabahat ablamızı sevgili eşi Kemal Türkler'in yanına.

FotoğraflarEnpay işvereni işçileri önce işten attı,
şimdi de taciz ediyor

Enpay işçisi tüm zor şartlara rağmen sonuna kadar direnmeye kararlı... Ölmek var dönmek yok.

Bayramdan önce 11, bayram dönüşü ise 12 üyemiz işten atıldı. İşveren çalışanları kendi istediği bu sendikaya döndüremeyince bu yola başvurdu. Şimdi atılan arkadaşlarımız fabrikanın kapısının önünde, diğer arkadaşlarımız da fabrikanın içinde direniyorlar.

Ancak işverenlik işi daha ileri götürerek fabrikanın önünde bekleyen işçileri taciz etmek adına bu sıcak günlerde ihtiyaçlarını karışlayacakları suyu keserek ve sürekli olarak sirenler çalarak yıldırmaya çalışıyor.
Anayasa ve yasalarda açıkça belirtilen sendika seçme hakkı 900 işçinin çalıştığı işyerinde alenen çiğnenmektedir. Tüm kamuoyunu bu haksız ve hukuk dışı durum karşısında tavır almaya çağırıyoruz.


 


THY Teknik A.Ş.’de sendikal yetki konusunda
yeni bir “Ali Cengiz oyunu”

Çalışma bakanlığı tarihi bir skandala daha imza atmıştır.
Sendikamıza bildirilmesi gereken çoğunluk tesbitinin, Gebze’de bulunan ve konuyla hiçbir ilgisi bulunmayan bir işyerine tebliğ edildiği ortaya çıkmıştır. Aslında burada amaçlanan, itiraz hakkımızın engellenmesi, işkolu değişikliğinden dolayı Çelik-İş üyesiymiş gibi gösterilen 2 bine yakın Teknik A.Ş. çalışanının üyeliğinin geçersizliğini ispat etme ve hak edilmeden yazılan çoğunluk tesbitini iptal ettirmemizin önüne geçilmesidir.

Biz buradan bir kez daha ilan ediyoruz ki, THY Teknik A.Ş. çalışanlarının tamamına yakını sendikamızı tercih etmişler ve bu yönde çabalarını sürdürmektedirler. Onlar kendi geleceklerine güvenle bakabilecekleri, özgür ve şeffaf bir toplu sözleşme düzeni ile haklarını alacakları mücadeleci, demokratik, işverenden ve devletten bağımsız gerçek bir sendikal yapıyı kurmakta kararlı olduklarını, üzerlerinde oynanan bunca oyuna ve baskıya rağmen bugüne kadar gösterdiler ve göstermeye devam ediyorlar.

Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki, THY Teknik A.Ş.’de işverenin ve yandaşlarının değil, çalışanların istediği sendika yetkili olacaktır.

Bilgi notu: 
 


Taban söz ve karar sahibidir...

İşyerlerinde temsilci seçimleri devam ediyor.E.G.O işçisi:
"Yaşasın haklı ve onurlu mücadelemiz"

 
Çorlu'da Genel Örgütlenme Sekreterimiz Özkan Atar'ın katılımıyla yapılan toplantıda, EGO işyerinden üyelerimizle, mücadele süreci değerlendirildi.


Ailesi, dostları, mücadele arkadaşları, işçiler, gençler..
Katledilişinin 35. yılında, Kemal Türkler'i anıyoruz.
DİSK'in ve T.Maden-İş'in unutulmaz başkanını,
mücadelemizde yaşatıyoruz...
 

Fotoğraflar


ENPAY önünde basın açıklaması

Yaşanan baskı ve işten çıkarmaları protesto etmek,
direnişçi işçilere destek olmak amacıyla,
Enpay fabrikası önündeyiz...

Fotoğraflar
Enpay işvereni hak hukuk tanımaz tavrını sürdürüyor.

ENPAY işçileri yemekhanede eylemde...

Sarı sendikadan istifa ederek sendikamızı seçen işçilere baskı devam ediyor. Enpay işvereni 2. kez telefon mesajıyla 11 kişiyi işten çıkarttı.
Mücadelede kararlı Enpay işçileri, haksız yere ve tazminatsız çıkartılan arkadaşlarına sahip çıkmak için yemekhanede eyleme başladılar.
Yöneticilerimiz de fabrika önündeler.


Genel Yönetim Kurulumuzun,
Bayram öncesi gündem değerlendirmesi:

Metal İşkolunda Tohumlar Yeşeriyor

Oldukça yoğun ve zorlu geçen bir dönemi geride bıraktık.
Ramazan Bayramını karşılamanın telaşının yanı sıra,
şimdi artık uzun ve sıcak yaz günlerine merhaba derken
her zamanki gibi yoğun geçmeye aday günler bizleri bekliyor.
Belli ki önümüzdeki dönem sendikamızın hedefleri doğrultusunda
büyük gelişmelere gebe ve bizler sınıf mücadelesinde
yıllardır ektiğimiz tohumların çok yakında birer fidana,
hatta koca birer ağaca dönüştüğünü göreceğiz.

Gündem
 


EGO işçisi sarı sendikaya cevap veriyor: "Satılmış Sendika İstemiyoruz!..."

Posted by Birleşik Metal-İş on 15 Temmuz 2015 Çarşamba


Değerli THY Teknik AŞ çalışanları,
Değerli üyelerimiz.

Bakanlıkla kurulan tezgaha, geçersiz üyeliklere ve baskılara rağmen Teknik A.Ş çalışanlarının sendikal tercihi Birleşik Metal-İş olmaya devam ediyor.


1- Çelik-İş’in hâlâ çoğunluğu yok!
2- Bakanlığın yazdığı çoğunluk tespiti yasal değil!
3- Çelik-İş, bu çoğunluk tespiti ile toplu iş sözleşmesi yapamaz.
4- Yalanın bini bir para!
5- Yine panik ortamı yaratıp üyelik yapmaya çalışacaklar. Elimizle çoğunluk vermeyelim.
6- Üyeliklere devam ediyoruz. Çoğunluk sağlar sağlamaz başvurumuzu yapacağız.
7- Sandığı koyalım, referandum yapalım. Bırakalım demokrasi kazansın!


TEKNİK A.Ş.’de sadece çalışanların istediği sendika yetkili olacak!
 

Bilgi notu: 
 


"...Bazı hallerde kendilerine uyum sağlayacak sendikayı işverenler “gel işçileri örgütle” diye davet etmekte ve o sendikalar da, hiç utanmadan, işverenin daveti üzerine o işyerinde üye yazımına başlayarak sendikacılık yaptıklarını sanmaktadırlar."

Yazının tamamı


Kocaeli Enpay İşçisi sarı sendikaya cevabını protesto alkışları ve ıslıklarla verdi: Sarı sendika Kocaeli şubesi başkanı...

Posted by Birleşik Metal-İş on 13 Temmuz 2015 Pazartesi

Türk Metal, bir kez daha gerçek yüzünü tüm metal işçilerine gösterdi.
İzmit Enpay'da bir grup, işçilere saldırmaya yeltendi.
Sendikamız yöneticileri ve işçiler bu çetecileri püskürttü.
TM esaretinden kurtulup sendikamızda örgütlenen Enpay işçileri,
işvereni ve sendika kisvesi altında ortalıkta dolaşan bu saldırganları
protesto etmek için İzmit şehir merkezine yürüdü.


 

 Sendikamızın başvurusuyla
ILO’dan metal işçileri için acil müdahale çağrısı

Uluslararası Çalışma Örgütü ILO, Türkiye’de otomotiv sektöründe işçilerin kendi sendikalarını özgürce seçme hakkı ve kendilerini temsil etmeyen sendikanın imzaladığı toplu sözleşmenin iptali için yaşanan fiili grev süreciyle ilgili olarak Türkiye Hükümeti ile acilen iletişime geçilip, ILO’nun müdahil olduğu bildirdi.

Ayrıntılar, DİSK sayfalarında


THY Teknik önünde Basın Açıklaması

DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve DİSK yöneticilerinin de katılımıyla
THY Teknik B kapısı önünde düzenlediğimiz basın açıklamasında,
sendika seçimine, çalışanların özgür iradelerine yapılan baskıyı protesto ettik...
Sendikamız yönetici, temsilci ve üyelerinin de kitlesel olarak katıldığı
yürüyüşün ardından konuşan Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu,
işçilere yapılan baskılara, üyelik hırsızlığına seyirci kalmayacağımızı vurguladı...

Fotoğraflar

      

Facebook ve Twitter sayfalarımızdan da takip edebilirsiniz...


 


TEKNİK AŞ çalışanlarının emeği üzerindeki
hırsızlığa karşı mücadelemiz sürüyor.

HABOM geçişli Teknik AŞ çalışanlarının işkolu değişikliği sırasında
yasal olarak düşen, ancak bir süre önce Bakanlık tarafından tekrar aktif hale getirilen Çelik-İş üyelikleriyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvurduk.
Bakanlığa bu üyeliklerin yasal olarak geçersiz olduğunu hukuki dayanaklarıyla ve Yargıtay kararları örnek göstererek bildirdik.

Bakanlığa gönderdiğimiz yazı
 


THY Teknik'in farklı şirketlerde ortakları olan
Pratt&Whitney ve Goodrich
Avrupa Çalışma Konseylerinden dayanışma

Pratt&Whitney'nin de bir parçası olduğu, UTC Aerospace Systems Avrupa Çalışma Konseyi Başkanı Andreas Schmitt ve Goodrich Avrupa Çalışma Konseyi Başkanı Ian Gorton THY Teknik AŞ çalışanlarına ve Birleşik Metal-İş sendikasına dayanışma mesajlarını göndererek, THY Teknik çalışanlarının kendi sendikalarını seçme mücadelesinin yanında olduklarını belirttiler.

"Sizin haklarınız için yürüttüğünüz mücadelenizde yanınızda olduğumuzu belirtiyoruz, Almanya'daki meslektaşlarınız ve Avrupa Çalışma Konseyi olarak sizleri desteklediğimizi bilmenizi isteriz."
Andreas Schmitt, UTC Avrupa Çalışma Konseyi Başkanı

"Sizlere mücadelenizde başarılar diliyoruz"
 Ian Gorton, Goodrich Avrupa Çalışma Konseyi Başkanı


Panik içindeler... Suç işliyorlar...
Bu oyunu birlikte bozacağız.

THY TEKNİK AŞ’de
Kirli işbirliğine derhal son verin...

  • Şirket Yönetimi Çelik-İş’e üye olmaları için çalışanlara baskı uyguluyor.

  • Bakanlık, HABOM’dan TEKNİK AŞ’ye geçerken işkolu değişikliği nedeniyle yasal olarak düşen Çelik-İş üyeliklerini, yasaya aykırı olarak yeniden aktif hale getirdi. Bakanlığın HABOM geçişli çalışanları, e-devlet üzerinden başvuruları olmadan Çelik-İş’e geçirmesi yasadışıdır. Bu üyelikler geçerli değildir.

  • Çelik-İş’e verilecek olası bir çoğunluk tespiti, Bakanlığı büyük bir suça ortak etmiş olacaktır. Gerek geçersiz üyelikler, gerek uygulanan baskılar hasıraltı edilemez. Bakanlık bu suça ortak olmamalıdır.

Basın AçıklamamızBirlik beraberlik ve mücadele#BAŞARI#

Posted by Beyhan Vatansever on 8 Temmuz 2015 Çarşamba

Kokart eylemi yapan Ego işçileri
sendika seçme haklarına saygı isitiyor

Sendikal tercihlerine saygı isteyen EGO işçileri,
yakalarına taktıkları kokartlarla çalışıyorlar..

Fotoğraflar


İstanbul 2 Nolu Şubemiz
5. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Şube Kongrelerimiz devam ediyor. İstanbul 2 Nolu Şubemizin 5. Olağan Genel Kurulu, 5 Temmuzda yapıldı. Delege konuşmalarının ardından yapılan seçimlerle yeni yönetim şekillendi.

Şube Başkanı : Yılmaz Bayram
Şube Sekreteri : Rıfat Codura
Şube Mali Sekreteri : Seyfi Bektaş
Şube Örgütlenme Sek. : Erdoğan Özdemir
Şube Eğitim Sekreteri : Fethi Deniz

Yeni Yönetim Kuruluna başarılar diliyoruz..

Fotoğraflar


Değerli THY Teknik AŞ çalışanları,
Değerli üyelerimiz.

Çelik-İş'e haftalardır istendikleri düzeyde üyelik sağlayamadıkları için sahtekarca oyunlaraa başvuruyorlar. Paniklemenizi istiyorlar.
Oyunu bozun.

Sendikamıza üyelikler devam ediyor.
Hala %40'a en yakın sendikanın Birleşik Metal-İş olduğunu unutmayın.
Algı yönetimine izin vermeyin. Boyun eğmeyin.
Saygılarımızla.
 

Bilgi notu: 
 

 

THY Teknik A.Ş. çalışanları için Bilgilendirme Bülteni

 

1- Sendikayı şirketin yönetimi değil çalışanları seçer!
2- Toplu iş sözleşmesi yetkisi için yasanın aradığı %40 çoğunluğa çok yakınız
3- Teknik A.Ş çalışanları kendi yönetimini belirleyecek
4- Sendika aidatını sizinle birlikte belirleyeceğiz
5- Sendika seçme özgürlüğü hakkında yasal haklarınızı bilmelisiniz.
6- Teknik A.Ş çalışanları, yüzüne karşı parmak sallanarak korkutulacak küçük çocuk değildir

Birleşik Metal-İş’e, sizi ilgilendiren konularda sizin adınıza başkalarının karar vermemesi için üye olunuz!
GELECEĞİNİZİ KİMSENİN İKİ DUDAĞI ARASINA BIRAKMAYINIZ.
 

Bilgilendirme Bülteni 
 

Sendikamıza THY Teknik’ten katılımlar sürüyor

BİLGİLENDİRME-SMS1: Değerli THY Teknik çalışanları. Tüm lokasyonlardan sendikamız DİSK Birleşik Metale üyelikler devam ediyor. Henüz üyelik işlemini tamamlamamış arkadaşlarımızın e-devlet üzerinden başvurularını bekliyoruz. Her türlü görüş, öneri ve sorularınız için bizimle doğrudan iletişim kurabilirsiniz.

 

BİLGİLENDİRME-SMS2: Toplu sözleşmede ele alınması gereken konulara yönelik de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sorunları biliyoruz. Bunların içinde HABOM geçişli arkadaşlarımızın dile getirdikleri, önemli bir yer tutuyor. Apar topar imzalanan ilk sözleşmenin yarattığı mağduriyetler, Teknik A.Ş.'ye geçişte giriş/çıkış işlemi ve ek protokol sonucu ortaya çıkan hak kayıpları var. Bu ve diğer konuları tüm Teknik A.Ş. çalışanlarıyla birlikte hazırlayacağımız toplu sözleşme taslağında ele alacağız. Saygılarımızla, DİSK/BİRLEŞİK METAL-İŞ

Sendikamıza üyelik işlemlerini tamamlayan arkadaşlarımızı kutluyoruz. Onlara aramıza hoş geldiniz diyoruz. Kararını vermiş ancak henüz e-devlet üzerinden üyelik başvurusunu yapmamış olan arkadaşlarımızın işlemlerini tamamlamalarını bekliyoruz. Kararsız kalan arkadaşlarımızı da bizimle iletişim kurmaya davet ediyoruz. Zira Birleşik Metal-İş her ne yapacaksa sizlerle birlikte yapacak.

Çağrı metnimiz

THY Teknik A.Ş.'de üyelerimize yönelik bilgilendirme ziyaretleri devam ediyor.
30 Haziranda Atatürk Havalimanı'nda THY Teknik A.Ş.'den üyelerimizle vardiya çıkışında biraraya gelindi, bilgilendirme yapıldı.

Fotoğraflar

      

Süreci Facebook ve Twitter sayfalarımızdan da takip edebilirsiniz...

 

29 Haziranda Sabiha Gökçen Havalimanı önündeydik...

Fotoğraflar

Sendikamıza üyelikler ve üyelerimizi bilgilendirme ziyaretlerimiz devam ediyor.


Yeşilköy Havalimanında THY Teknik Aş'nin 2. vardiyasında çalışanlara bildiri dağıtımlarımız ve üyeliklerimiz devam ediyor

Posted by Birleşik Metal-İş on 30 Haziran 2015 Salı

25 Haziran'da THY Teknik A.Ş. çalışanlarıyla buluştuk..
Sendikamız ve süreç hakkında bilgilendirme yapıldı.

Fotoğraflar


THY TEKNİK A.Ş.’de acil ihtiyaç
“GERÇEK BİR SENDİKA”dır!

THY Teknik çalışanları şirketin metal işkoluna dahil olmasını bir fırsata çevirebilir, birliğini yeniden ve geçmişe göre çok daha güçlü tesis edebilir ve “gerçek bir sendikal yapı” oluşturabilir. Bunun adresi Birleşik Metal-İş’tir.
1 Temmuz tarihinde mevcut toplu iş sözleşmesinin yürürlüğü doluyor. Toplu sözleşmeli düzenin korunması ve yeni kazanımların eklenmesi için şimdi adım atma zamanıdır.
THY Teknik çalışanları bu adımı atmaya başladı. DİSK Birleşik Metal-İş’le buluşma başladı. Tüm THY Teknik çalışanlarını e-devlet şifrelerini almaya, birliğini DİSK Birleşik Metal-İş’te güçlendirmeye davet ediyoruz.
Gelin THY Teknik çalışanlarına ait yeni ve güçlü bir sendikal yapı kuralım.

Çağrı metnimizTeknik A.Ş de çalışan işçi arkadaşlara, yeni gelişen durum ile ilgili aşağıdaki kişisel değerlendirmelerimi sunmak...

Posted by Mustafa Yağcı on 24 Haziran 2015 Çarşamba


Gebze Şubemiz eski yöneticilerinden Ünal Çelik vefat etmiştir.
Yakınlarına başsağlığı diliyoruz..


Taban Söz ve Karar Sahibidir...

İstanbul 1 Nolu Şube 6. Olağan Genel Kurulu

İstanbul 1 Nolu Şubemizin 28 Haziranda yapılan 6. Olağan Genel Kurulu,
delege konuşmalarının ardından yapılan seçimlerle son buldu.
Yeni Yönetim Kuruluna başarılar diliyoruz..

Şube Başkanı: Yusuf İkisivri
Şube Sekreteri: Hüsnü Atasoy
Şube Mali Sekreteri: Hüseyin Fırat
Şube Örgütlenme Sekreteri: Adem Yalçın
Şube Eğitim Sekreteri: Hakan Tangaç

Fotoğraflar


Gebze OPSAN işçileri de sendikamız saflarında
HOŞGELDİNİZ!

3 gündür gece gündüz direnişte olan OPSAN iş yerinde bu gece itibariyle anlaşma sağlandı. İşçi arkadaşlarımızın taleplerinin önemli bir kısmı karşılandı...


FNV ve TİE-Hollanda'dan konuklarımız vardı

Sendikamızın Hollanda'dan FNV sendikasıyla ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar kapsamında, FNV Sendikası Uluslararası Dayanışma Komisyonu Başkanı ve Tata Steel çalışma konseyi temsilcisi Klaas Zwart, Prysmian-Draka çalışma konseyi başkanı Bruno Baterman, Bosch Termoteknik işyeri baştemsilcisi Wiegert Postema ve TIE-Hollanda temsilcisi MArten van der Berge, 20 Haziran Cumartesi günü Hollanda'da da fabrikası bulunan işyerlerinden üyelerimizle buluşarak, fikir alışverişinde bulundu.
Ardından 21 Haziran Pazar günü de Serapool işçilerine dayanışma ziyaretinde bulunan heyet, 21 Haziran Pazartesi günü ise Bekaert Çelikkord fabrikasına ziyarette bulunarak, Türkiye'de işyeri temsilcilik sisteminin işleyişi ve işçi sağlığı ve işçi güvenliği konularında görüş alışverişinde bulundu.

Fotoğraflar
IndustriAll Avrupa Yönetim Kurulu
Türkiye Metal İşçileriyle Dayanışma Bildirgesi yayınladı

"... Metal işçilerinin direnişi ile dayanışma içinde olduğumuzu belirtir, işçilere yönelik herhangi bir müdahale, şiddet veya işten çıkarmaya güçlü bir şekilde karşı duracağımızı belirtiriz. "

Brüksel, 9-10 Haziran 2015IndustriALL yönetimi
küresel eylem kararı aldı

Yaklaşık 200 katılımcı 19-20 Mayıs günlerinde Stockholm'de IndustriALL Küresel Sendika'nın Yönetim Kurulu için bir araya geldi ve dünyanın her yerinde geçim ücreti, örgütlenme, sendikal haklar ve güvencesiz çalışma konusunda eylemleri onayladı.


TABO'da, TİS töreni

İstanbul 1 No'lu şubemize bağlı Tabo işyerinde üyelerimizin onayıyla imzalanan toplu iş sözleşmesinin töreni, Genel Başkanımız ve üyelerimizin katılımıyla yapıldı.

Fotoğraflar


Bursa Şahinkul işçisi de
"Benim Sendikam Birleşik Metal-İş"
dedi.

 
 İşçiler sömürü düzenine ve sarı sendikaya hayır dedikçe, işverenler ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Çalışma Bakanlığının incelemesiyle çoğunluk sendikası olduğumuz tespit edilmesine rağmen işveren süreci uzatmak ve işçileri yıldırmak amaçlı sendikal yetkimize itiraz etti ve iş mahkemesine başvurdu. İşçiler, "Yönetiminin baskıları ve çirkin teklifleri yada işten atmaları bizi yıldıramaz." diyor.

Fotoğraflar


Sarı Sendikayı tarihe gömen EGO işçisi,
ilk kez temsilcisini de seçti...

Çoluk çocuklarıyla, aileleriyle geldikleri temsilci seçimini
tam bir şenlik havasında yaşadı EGO işçileri.
Sarı sendikadan kurtulmanın keyfini, "sendikalı" olmanın coşkusunu,
salonu çınlatan alkışlarıyla, Genel başkanımız ve merkez yöneticilerimizle paylaştılar...
Bu süreçteki kararlı duruşlarıyla
metal işçilerinin mücadele saflarında yerini alan EGO işçilerine,
bir kez daha "hoşgeldiniz" diyoruz.

Fotoğraflar


Örgütlenme çalışmaları devam ederken
İzmir'de toplu sözleşmeler de imzalanıyor

İzmir Şubemize bağlı Power Packer, HMS, MAHLE, Rettig,
Schneider Çiğli, Schneider Manisa, Senkromeç ve ZF Lemförder
 işyerlerinde imzalanan sözleşmelerin törenleri yapıldı.
Genel Başkanımızın da katıldığı törenlerde,
işçiler coşkulu sloganlarla TİS pastasını kestiler...    

Fotoğraflar


Enpay'da, Sahur yemeğinin kaldırması üzerine
işçiler üretimi durdurdu

Sarı sendikadan istifa ederek Sendikamızda örgütlenen
Kocaeli Enpay işyerinde daha önce Ramazan aylarında verilen
sahur yemeğinin kaldırması üzerine işçiler, üretimi durdurarak cevap verdi.
Enpay işçilerinin gece saat 03.00 sıralarında başlatmış olduğu eylem
devam ediyor…


Sarı sendikanın esaret zincirini kıran işçiler
sendikamız saflarında örgütleniyor...

Hoşgeldiniz E.G.O. işçileri!..

TM saltanatına son veren E.G.O işçileri de sendikamıza üye oldular.
Trakya Şubemizde yapılan toplantıda, Genel Örgütlenme Sekreterimiz ve şube yöneticilerimiz işçilerle buluştu...

FotoğraflarHoşgeldiniz FEDERAL MOGUL işçileri...

Türk Metal Sendikası’ndan istifa eden yüzlerce metal işçisi
Birleşik Metal-İş Sendikası’nı seçti, sendikamıza üye oldu.
Çağlayan Düğün Salonu’nda tören düzenlenen coşkulu toplantıya
Yönetim Kurulumuz da katıldı, Genel Başkanımız yeni üyelerimize
hoşgeldiniz konuşması yaptı...

Fotoğraflar

Genel başkanımız Federal Mogul işçilerinin birbirlerine sahip çıkma sözü verdirildi

Posted by Birleşik Metal-İş on 15 Haziran 2015 Pazartesiİzmir Şubemiz yeni binasında...

DİSK Genel Başkanı Kani Beko'nun da katılımıyla 11 Haziran'da yapılan açılış töreninin ardından, İzmir Şubemizin yeni binası hizmete girdi..

Fotoğraflar
 


 
Genel Temsilciler Kurulumuz:
"Ayağa kalkan metal işçilerini,
söz ve karar sahibi olacakları sendikaya,
Birleşik Metal-İş'e çağırıyoruz..."

Sendikamızın Genel Temsilciler Kurulu, 13 Haziran 2015 tarihinde
Gönen Kemal Türkler Eğitim Tesisleri’nde toplanarak gündemindeki konuları görüşmüş ve aşağıdaki açıklamanın kamuoyu ile paylaşılmasına karar vermiştir.

"... Birleşik Metal-İş, metal işkolunda toplu sözleşme sürecinde belirleyici olmuş ve mücadelenin ilerlemesinde öncü rol üstlenmiştir. Bu işçi sınıfının kazanımıdır.
Şimdi “2015 metal grevini” ve grev yasağı sonrası yürüttüğümüz mücadeleyi “2015 metal direnişi” izlemektedir. Bursa’da, Kocaeli’nde, Ankara, İzmir, Eskişehir, Tekirdağ ve daha birçok ilde metal işçilerinin direnişi sürmektedir.

Metal işçileri bu süreçten kazanımlarla çıkmak için birliğini güçlendirmelidir. Genel Temsilciler Kurulumuz, bu birliğin işkolu düzeyinde ancak sendikamızda sağlanabileceğini büyük bir güvenle ifade etmektedir. Metal işçileri bu kararın eşiğindedir. Bu kararı veren kardeşlerimiz ise bugün aramızdadır. FORD, ENPAY ve EGO işçileri sarı sendikadan kurtularak, ŞAHİNKUL, DONHGEE, ALİMEX, ACEL, VATAN KABLO, KÖKSALLAR işçileri ilk defa örgütlenerek bu kararı verdi. Onları kutluyoruz.
Diğer fabrikalarda ayağa kalkan metal işçilerini kendilerinin söz sahibi olacakları bir sendikada, Birleşik Metal-İş’te geleceklerini kurmaya çağırıyoruz."

Kapanış

Posted by Birleşik Metal-İş on 13 Haziran 2015 Cumartesi

Genel Temsilciler Kurulu Sonuç Bildirgesi
Fotoğraflar
 


15-16 Haziran ruhu Bursa'da

15-16 Haziran direnişi Bursadan direnişçilere bin selam

Posted by Birleşik Metal-İş on 14 Haziran 2015 Pazar


15-16 Haziran direnişinin 45. Yılı etkinliği,
son günlerde Bursa’dan başlayarak yoğunlaşan Metal işçilerinin
sarı sendika esaretinden kurtulmak için verdikleri mücadelelerine
destek ve dayanışma için Bursa bölgesinde yapıldı.

Fotoğraflar
15-16 Haziran direnişi
  
15-16 Haziran direnişinin 45. yılı dolayısı ile DİSK’in Sesi’nin özel sayısı çıktı.


,
IndustriAll Avrupa Yönetim Kurulu
Türkiye Metal İşçileriyle Dayanışma Bildirgesi yayınladı

"... Metal işçilerinin direnişi ile dayanışma içinde olduğumuzu belirtir, işçilere yönelik herhangi bir müdahale, şiddet veya işten çıkarmaya güçlü bir şekilde karşı duracağımızı belirtiriz. "

Brüksel, 9-10 Haziran 2015IndustriALL yönetimi
küresel eylem kararı aldı

Yaklaşık 200 katılımcı 19-20 Mayıs günlerinde Stockholm'de IndustriALL Küresel Sendika'nın Yönetim Kurulu için bir araya geldi ve dünyanın her yerinde geçim ücreti, örgütlenme, sendikal haklar ve güvencesiz çalışma konusunda eylemleri onayladı.


Kroman işyerinden üyemiz
Ender Aydın'ı
kaybettik..
Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Sarı Sendikacılığın Son Numarası
Promosyoncu Sendikacılık

... işçilerden habersiz olarak imzaladıkları üç yıllık sözleşmeyi
tadil etme yoluna gidip işçilerin işverenlere karşı verdiği haklı mücadelede
yanlarında olacaklarına, üç beş kuruşluk erzak dağıtarak
susturmayı tercih etmeleri tam da işverenlerin kendilerine biçtiği role
uygun bir tavırdır.

Basın Açıklamamız


 
 
   

12 Haziran sabahı, sendikamız Kocaeli Şb. yöneticileri ve üyelerimiz, sloganlarıyla Ford Otosan'dan atılan işçilerin yanındaydılar.


DEĞERLİ FORD İŞÇİLERİ

İşverenler işçi atma saldırısını yoğunlaştırdı. Amaçları işçileri cezalandırmak ve sindirerek TM'e dönüşü sağlamak...
TOFAŞ'ta iki işçinin atılması üzerine, işçiler bu sabah üretimi durdurdular. Arkadaşları işbaşı yapana kadar üretime başlamayacaklarını duyurdular.

 DEĞERLİ FORD İŞÇİLERİ

İdari izin adı altında Ford'da da işten çıkarma saldırısı başladı.
Arkadaşlarımız izne çıkarılıp ardından da işten atılmak isteniyor.

Ford işçileri bu baskıya boyun eğmemeli...
Ford İşçileri de Tofaş ve Renault'daki gibi arkadaşlarına sahip çıkmalıdır...

Ford işçileri, birbirlerine sahip çıkmaktan asla vazgeçmemelidir...

 


8. gününde
Federal Mogul direnişi kazanımla sonuçlandıFord Otosan işçisine selam olsun

Ford Otosan işçileri de, demokratik kitle ve sınıf sendikacılığını tercih ederek,  Sendikamızda örgütleniyorlar...

Son bir günde yaklaşık 550 Kocaeli Ford iscisi sendikamıza üye oldu.
İşyerindeki üye sayımız 3 bine yaklaştı.

 


HİDROKON işyerinde yaşanan sendikal hak ihlallerine “DUR!” demek
ve yaşananları kamuoyuna duyurmak amacıyla

5 Haziran Cuma günü Saat 14.00'de
KONYA SANAYİ ODASI önünde bir basın toplantısı düzenledik..

Basın Açıklamamız


bugünlerden geriye,
bir yarına gidenler kalır
bir de yarınlar için direnenler...

Kocaeli Enpay işçileri, Hoşgeldiniz!..

Metal işçilerinin sendikamıza yönelimi devam ediyor..
Kocaeli Enpay işçileri bugün üyeliklerini gerçekleştirerek,
sendikamız saflarına katıldılar...

Fotoğraflar


Federal Mogul fabrikasında üyelerimiz
İşyerini terketmiyor...

Sendikamız üyesi Federal Mogul Tuzla fabrikası işçileri,
ücret ve ikramiyelerindeki iyileştirme talebinin karşılanmaması üzerine,
sendikaları ile aldıkları kararla eyleme geçtiler. İşyerini terketmiyorlar...


Klisom Klima işçileri sendikamız saflarında: Hoşgeldiniz...

Ankara OSTİM'de kurulu bulunan Klisom Klima'da örgütlenerek çoğunluğu sağlayan sendikamızın yetki belgesi geldikten sonra yaşanan sorunlar çözüldü, anlaşma sağlandı.

Klisom Klima işçileri, sendikanıza hoşgeldiniz!


Metal İşçilerinin Arayışlarının Karşılığı
Demokratik Sınıf ve Kitle Sendikacılığı Anlayışındadır

Bugüne kadar tepeden inme yöntemlerle işçileri işverenlere peşkeş çekip,
kapalı kapılar arkasında iş bitirenlerin birden bire demokratik yöntemleri
 benimsemiş gibi “biz de seçim yapacağız” diyerek işçileri kandırmak adına
 fırsatçılık yapmaları, gerçekleri yansıtmamaktadır.
MESS sözleşmesini kabul etmeyen ve buna karşı mücadele eden
tek sendika Birleşik Metal-İş Sendikası’dır.
Bir şeyin aslı varken taklidine itibar edilmez.

...Birleşik Metal-İş Sendikası’nda işçiler seçer, işçiler karar verir, işçiler yönetir.
Eskilerin dediği gibi “ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz”.

Yazını tamamını okumak için

Metal işçisinin tarihinden: Kavel işçileri Temsilci Seçiminde...Yaptığı açıklamalarla,
Donghee Otomotiv Yönetimi işlediği suçları itiraf ediyor.

Donhgee’de sendikalaşma engellenemeyecek

Donghee yönetimi de bu ülkenin yasalarına uyacak.
İşçilerin temel hak ve özgürlükleri arasındaki sendikal temsiliyet hakkına
saygı duyacak.
Yalan demeçlerden, dezenformasyondan vazgeçecek.
İş barışı ve huzuru istiyorsa
sadece bu ülkenin yasalarına uyup işçi haklarına saygı gösterecek.

Basın Açıklamamız