IG Metal Sendikası ile Performans Eğitimi

DGB Eğitim Merkezi ile ortaklaşa yürüttüğümüz eğitimlerin bir yenisi, Almanya'da 14 kişinin katılımı ile Performans Eğitimi olarak yapıldı.

2 farklı fabrikanın da gezildiği eğitimler, bilgi ve deneyim aktarımı açısından üyelerimiz adına başarılı bir çalışma oldu.

Fotoğraflar


Bosch Rexroth’da Bakanlık Sendikamızı Haklı Buldu
Bosch Rexroth İşçilerine Hayırlı Olsun

DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne Bosch Rexroth İşyerinde hukuka aykırı olarak belirli süreli çalıştırılan işçilerle ilgili olarak yaptığımız inceleme başvurusu haklı bulunmuştur.

Böylece işyerindeki işbirlikçi sendikanın yıllardır göz yumduğu ve yüzlerce işçinin mağdur olmasına yol açan bu uygulama sendikamızın müdahalesiyle sona ermiş olacaktır. Bu gelişme, bir işyerinde gerçekten sendikalı olmak ile “sendika adı altındaki örgütsüzlük” farkını da bir kez daha gözler önüne sermektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Çalışma Müdürlüğü’nün yaptığımız başvuru ile ilgili müfettiş raporu için tıklayınız.. 

 .. ve Bosch işyerinde de sendikamızın başvurusu haklı bulundu

Bosch işyerinde de yıllardır süren bir yanlışlık, yüzlerce işçinin mağduriyetine yol açan bir uygulama, sendikamızın bakanlığa başvurusu ile ortadan kalkıyor...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Çalışma Müdürlüğü’nün yaptığımız başvuru ile ilgili müfettiş raporu için tıklayınız.. 


Güven Elektrik işçileri
alacakları için Cankurtaran Holding'te

Uzun yıllar sendikamızda örgütlü olan Güven Elektrik’in kapatılarak Çorlu’ya taşınması gündeme geldiğinde, iş sözleşmesi sona eren 265 üyemizin kıdem tazminatı ve ihbar alacaklarının ödenmesi için Cankurtaran Yapı Malzemeleri verdiği ipotekle kefil olmuştu.
Ancak işçi alacakları ödenmedi.

Bu nedenle,Güven Elektrik işçilerinin kazanılmış hakları için bugün  (29 Ağustos) Cankurtaran Holding önünde bir basın açıklaması düzenledik.
 

Fotoğraflar


   Remas, işyeri ziyareti

Merkez ve Şube yöneticilerimiz, İst. 1 Nolu Şubemize bağlı Remas işyerini ziyaret ederek, işçilerle tezgah başında sohbet ettiler..
 

Fotoğraflar


   Fontana işçileriyle toplantı

Tuzla'da kurulu Fontana işyerinde işten çıkartılan 4 üyemiz için fabrika önündeki eylem devam ederken, 26 Ağustos Pazar günü, sendikamız genel merkezinde Genel Başkan, merkez ve şube yöneticilerimizin katılımıyla bir toplantı yapıldı.

Fotoğraflar


SAPANCA YANIKKÖY HALKI
YAĞMAYA KARŞI DİRENİYOR!..

Acımasız HES projeleriyle Karadeniz bölgesinin derelerini kafesleyip doğayı yok edenler, şimdi de Marmara bölgesinin akciğeri olan SAPANCA-YANIKKÖY havzasını hızlı tren projesinin altyapısında kullanılmak üzere taş ocaklarıyla paramparça ediyorlar...

Bu yağmalamaya karşı haklarını arayan Yanıkköy halkının 26 Ağustos'ta köy meydanında yaptığı basın açıklamasına Sendikamız da destek verdi. Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu, yaptığı konuşmada, DİSK olarak doğaya sahip çıktığımızı, köylülerin bu mücadelesinde yanlarında olduğumuzu vurguladı..

Fotoğraflar


Türkiye, işsizlikte
AB ülkeleri arasında açık ara lider...

DİSK-AR, Hanehalkı İşgücü Anketi Mayıs 2012 dönem sonuçlarını değerlendirdi:

... Her iki gençten biri kayıtdışı çalışırken, umudu kesik işsizlerle birlikte her 4 gençten biri işsiz konumda. Resmi olarak %15,9 olan işsizlik, umudu olmadığı için ya da diğer nedenlerle son 3 aydır iş arama kanallarını kullanmayan ve bu nedenle işsiz sayılmayan gençler dahil edildiğinde %25’e ulaşıyor. 695 bin işsiz gence karşı 533 bin çalışmaya hazır ancak umutsuzluk başta olmak üzere çeşitli nedenlerle iş aramayan genç var.

... Güvencesiz çalışma hızla yaygınlaştı. 2009 yılı mayıs dönemi ile karşılaştırıldığında geçici çalışanların sayısı %36 artarak, 1 milyon 467 binden, 1 milyon 992 bine yükseldi.

... Türkiye’yi küresel sermayenin ucuz işgücü deposu olarak şekillendirmeye çalışan ucuz istihdam stratejisi, temelde çalışma yaşamının yapısını tahrip etmeye odaklanmıştır. İşsizlik sorunu, insan onuruna yaraşır iş ekseninde ele alınmalıdır.

Araştırma sonuçları için


Sendikamız Başkanlar Kurulu, gündemdeki konuları görüşmek üzere,
14 Ağustos Salı günü genel merkezimizde toplandı.


FCMP İşyerinde İşten atılan üyelerimiz,
“İŞLERİNE GERİ DÖNDÜLER”

Manisa Turgutlu’da kurulu bulunan ve işçilerin fedakarca çalışmaları sayesinde her geçen gün büyüyen FCMP TR METAL işyerinde, 21 üyemiz, 1 Ağustos 2012 tarihinde keyfi gerekçelerle işten atılmıştı. İşten atılan üyelerimiz, fabrika önünde direnişe başlamışlardı.

Yöneticilerimizin işveren vekilleriyle yaptıkları görüşmeler sonucunda;
9 Ağustos’ta bir kısım üyemizin işbaşı yapması sağlanmıştır. Diğer üyelerimizin işbaşı yaptırılmaları için görüşmeler devam etmektedir.
Bu nedenle fabrika önüne başlatılan eylemimiz, direnişe katılan üyelerimizin ortak kararıyla 9 Ağustos’ta kaldırılmıştır.
İşten atılan üyelerimizle dayanışma gösteren sendikalara, demokratik kitle örgütlerine ve emekten yana güçlere katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.


Kocaeli Şb. İşyeri ziyaretleri sürüyor...

Standard  Depo Foto

Genel Başkanımız ve Şube yöneticilerimiz, 9 Ağustos'ta  Standard Depo ve Trakya Sanayi   işyerlerini ziyaret ederek üyelerimizle görüştüler.

Trakya Sanayi Foto


 

Kıdem Tazminatımıza

SAHİP ÇIKACAĞIZ!

AKP Hükümeti dönem dönem bazı taslakları gündeme getirerek tartıştırmak suretiyle aslında kamuoyunu oyalayarak, kıdem tazminatına esas alınacak sürenin 15 güne düşürülmesini hedeflemektedir.

DİSK ve Birleşik Metal-İş olarak işçi sınıfının en önemli kazanımlarından biri olan kıdem tazminatına yönelik bu tuzağa karşı tüm üyelerimizi uyanık olmaya çağırıyor ve kıdem tazminatımıza hiçbir şekilde dokundurtmayacağımızın bilinmesini istiyoruz....

Sendikamızın kanun taslağına yönelik değerlendirmesi ektedir...

 

 Kölelik yasasına izin vermeyeceğiz

AKP hükümetinin küresel rekabet söylemi ile Türkiye’yi küresel pazarın ucuz işgücü deposu, yani Avrupa’nın Çin’i yapma stratejisi, her gün yeni bir taslağın kamuoyuna sunulması ile kendini ortaya koymaktadır.
Ulusal İstihdam Strateji Belgesi adı verilen ve bizim ucuz istihdam stratejisi olarak değerlendirdiğimiz belge yeni yasa taslaklarına kaynaklık etmektedir. Belge;

1) Kıdem tazminatı hakkının fona devir yoluyla gaspını,
2) Özel istihdam bürolarına geçici iş ilişkisi kurma yetkisi vererek, işçinin işgücünü satma özgürlüğünü ticaret konusu haline getirmeyi, böylelikle bu büroları kölelik bürolarına çevirmeyi,
3) Deneme süresini artırarak, asgari ücreti 16-18 yaş arası gençler ve çıraklar için aşağıya çekmeyi böylelikle genç işçilerin sömürüsünü artırmayı,
4) Taşeronlaşmayı kolaylaştıracak düzenlemeleri hayata geçirmeyi,
5) Bölgesel asgari ücret uygulaması ile bölgelerarası rekabetin işçi sınıfının ücretlerini aşağıya çekecek şekilde yeniden ele alınmasını
6) Sürekli gelir getiren, düzgün iş olanaklarını ortadan kaldıracak yeni çalışma biçimlerini yasalaştırmayı hedefleyen emek düşmanı bir belgedir.

... AKP hükümetini uyarıyoruz, emeğimiz ve alınterimiz üzerinden hesaplar yapmayı bırakın, ne kıdem tazminatının gaspına ne de kölelik koşullarına teslim olmayacağız.

Sendikamız Genel Başkanı ve DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu’nun
Özel İstihdam Büroları'na ilişkin açıklamasının tam metni:


  Manisa FCMP önünde Direniş

Manisa Turgutlu’da kurulu bulunan ve işçilerin fedakarca çalışmaları sayesinde her geçen gün büyüyen FCMP TR METAL işyerinde, keyfi  gerekçelerle 21 üyemiz işten atıldı.

 

FCMP TR METAL işçileri, işlerine, ekmeklerine ve geleceklerine sahip çıkmak için 2 Ağustos 2012 tarihinden itibaren fabrika önünde direniş çadırını kurdular.
Birleşik Metal-İş olarak tüm sendikaları, demokratik kitle örgütlerini ve emekten yana güçleri, atılan işçilerle dayanışmaya çağırıyoruz…

Basın  Açıklamamız
Fotoğraflar


 

Termo Teknik işçisi Sendikasına sahip çıkıyor

Yeni örgütlendiğimiz Termo Teknik işyerinde, sendikal tercihlerinin baskı altına alınmasına işçiler tepki gösterdiler. Bugün (31 Temmuz 2012) sabah vardiyası girişinde fabrikaya sloganlarla yürüyerek Anayasal haklarına sahip çıktılar.

Fotoğraflar


İzmir Mahle'de Grev ilanı asıldı

İzmir Ege Serbest Bölge'de kurulu olan Mahle  Motor Parçaları işyerinde MESS ile yürütülen Toplu sözleşme görüşmelerinde çıkan uyuşmazlık, resmi arabulucu tarafından çözümlenemediğinden grev kararı alındı ve 20 Temmuz Pazar günü, grev ilanı işyerine asıldı

Fotoğraflar

Konya MAHLE'de de yetki kararı lehimize çıktı

2010 yılı Mart ayında örgütlendiğimiz ve çoğunluk tesbitine TM tarafından itiraz edilmiş olan Mahle (Konya) işyeri yetki davası,
26 Temmuz itibariyle yerel mahkemede (Konya) lehimize sonuçlandı.


 

 Uzun yıllar Sendikamızın Genel Merkez ve Şube Yönetim kurullarında görev alan ve işçi sınıfı mücadelesi neferlerinden

SERVET BAYKAN'ı

kaybettik.

 

Cenazesi; 25 Temmuz 2012 tarihinde öğle namazında

Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nde kaldırılıp Adapazarı'nda defnedildi.


 

Alınterinin onuru, DİSK'in ve T. Maden-İş'in unutulmaz Genel Başkanı,

Sendikamızın Onursal Genel Başkanı

KEMAL TÜRKLER'i

Katledilişinin 32. yılında

SAYGIYLA ANIYORUZ!

22 Temmuz Pazar günü, ailesi, dostları, mücadele arkadaşları ve kavgasında O'nu yaşatan işçiler, mezarı başındaydık..

Fotoğraflar


Termo Teknik işçileriyle toplantı...

5 Temmuz 2012 tarihinde Sendikamızda örgütlenen Termo Teknik işçileriyle, Sendikamız Genel Yönetim Kurulu ve şube yöneticilerimizin katılımıyla toplantı düzenlendi.

Trakya Şubemizde örgütlenen Termo Teknik işçilerinin katılımıyla,

15 Temmuz'da düzenlenen toplantı da, kısa film gösterimi gerçekleştirildi. Genel Yönetim Kurulu adına Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu, işçilere hitap etti.

Fotoğraflar


Birleşik Metal-İş Kadın Komisyonu üyeleri

Piknikte buluştular...

Sendikamız Kadın Komisyonu, 15 Temmuz 2012 tarihinde İstanbul Çekmeköy-Taşdelen Mesire yerinde bir piknik düzenlendi.

Kadın üyelerimizin katılımıyla düzenlenen piknikte, müzik dinletisi ve ödüllü yarışmalar yapıldı.

Fotoğraflar

 


 

Termo Teknik işçileri, Birleşik Metal-İş'te!

Trakya’da kurulu bulanan İngiliz sermayeli İdeal Stelrad Group’un bünyesinde bulunan Termo Teknik’te çalışan 450 işçinin büyük çoğunluğu, 5 Temmuz 2012 tarihinde Sendikamız Birleşik Metal-İş’te örgütlendiler…

Sendikamız, işyerinde çoğunluğu sağlamıştır. Üyelik işlemleri devam etmektedir.

Termo Teknik işçilerine, hoş geldiniz diyoruz!

Fotoğraflar


  Kocaeli Şube işyeri ziyaretleri

 

Genel Başkanımız ve Şube yöneticilerimiz, 9 Temmuz 2012 tarihinde Kocaeli Şubemize bağlı Baysan Kazan ve Cem Bialetti, 10 Temmuz 2012'de Anadolu Döküm ve AD Demirel işyerlerini ziyaret ederek, tezgah başında üyelerimizle görüştüler.

Fotoğraflar

19 Temmuz 2012 tarihinde de, Elkim işyerleri ziyareti gerçekleştirildi.

Fotoğraflar


Genel Kurul Kararlarımız

Yaşama Geçiriliyor

Sendikamızın 18. Genel Kurulunda, “Her türlü dışlanmaya ve şovenizme son” kararının gereği olarak 1-6 Temmuz 2012 tarihleri arasında Gönen’deki eğitim tesislerimizde 30’un üzerinde kursiyerle eğitim yapıldı.

Fotoğraflar

 Ayrıntılar...


"Zalimin Zulmüne Karşı Direneceğiz"
 

Konfederasyonumuz DİSK'in başlattığı kampanya çerçevesinde
28 Haziran Perşembe günü işyerleri giriş ve çıkışlarında yapılan yürüyüşlerle "Sendikal Yasaklara, Ucuz İstihdam Stratejisine Geçit Vermeyeceğiz!” denildi.

Gebze Şubemizden yürüyüş Fotoğrafları

 

26 Haziran tarihinde de ülke çapında işyerlerinde
"Kıdem Tazminatıma Dokunma"
yazılı yaka kokartları takıldı.

 Fotoğraflar:
Anadolu Döküm,     Balıkçıoğlu,     Delphi, Gimsan,     Lisi/FTB,     Mert Akışkan, Polkima,     SCM,     ZF Lemförder, konvekta, Paksan, Schneider, Cimsatas,

 

18-22 Haziran tarihlerinde de
açılan standlarda bildiri dağıtılarak,
imzalar toplandı.

1 Nolu Şubemizin açtığı standtan Fotoğraflar

 

Sendikal "yasakları" içeren yasa tasarısı Meclis'te görüşüleceği gün de, ülke genelinde kitlesel gösteriler gerçekleştirilecektir.

AKP iktidarının emekçilere dünyayı dar getiren politikalarına karşı,
“ucuz” istihdamı hedefleyen “Ulusal İstihdam Stratejisi”ne,
işçiyi köleleştiren “Özel İstihdam Büroları”na,
kıdem tazminatının gasp edilmesine,
Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı’na,
sendikal grev yasaklarına,
esnek çalıştırmaya,
taşeronlaştırmaya ve güvencesizliğe,
işsizliğe, yoksulluğa,
sendikal hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasına,
işçilerin iş cinayetlerine kurban
edilmesine,
örgütsüzleştirmelere,
toplumun baskı altına alınmasına karşı,
insan onuruna yaraşır iş hakkını ve insanca bir yaşamı savunmak için


“ZALİMİN ZULMÜNE DİRENECEĞİZ!..
SENDİKAL YASAKLARA, UCUZ İSTİHDAM STRATEJİSİNE GEÇİT VERMEYECEĞİZ!”


MASDAF'ta mahkeme kararı lehimize çıktı

Düzce'de kurulu Masdaf işyerinde, 104 üyemiz tazminatsız olarak işten çıkarılmıştı. Sendikamızın açtığı işe iade ve sendikal tazminat davası yerel mahkemede lehimize sonuçlandı.
Feshin sendikal nedenle yapıldığına ve iş sözleşmesinin feshinin geçersizliğine karar verildi.


Demokrasi güçleri içeriye, Katiller dışarıya!

DİSK Genel Sekreteri ve Sendikamız Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu,
3. Yargı Paketi’ne eklenen geçici bir maddeyle katliamcı ve suikastçıların serbest bırakılmasına ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

"... İktidar olduğu günden bu yana adaletsizlikte, hukuksuzlukta, vicdansızlıkta sınır tanımayan; insan haklarını, demokrasiyi ve hukuk devleti ilkelerini ayaklar altına almakta hiçbir çekince görmeyen AKP’nin “Katliamcılar, katiller dışarı, demokrasi güçleri içeri!” diyen uygulamaları karşısında söyleyeceğimiz tek söz: “Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek!” olacaktır..."

Açıklamanın tam metni, DİSK web sitesinde


İşçi Sağlığı İş Güvenliği Eğitimi

 

24-29 Haziran 2012’de Gönen Tesislerimizde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği semineri gerçekleştirildi.

Fotoğraflar

 Ayrıntılar...


Genel Temsilciler Kurulumuz toplandı
Söz Temsilcilerde...


30 Haziran 2012 tarihinde Gönen Kemal Türkler Tesislerimizde toplanan Genel Temsilciler Kurulumuz, Can Şafak ve Av. Murat Özveri'nin sunumlarıyla başladı..

Söz alan Temsilcilerimiz, işyerinden ülke sorunlarına, gündemdeki konuları tartıştılar.

 Temsilciler Kurulu Sonuç Bildirgesi

Fotoğraflar


 

   Yeter artık, akan kan dursun...

Öncelikle son saldırılarda yaşamını yitiren asker, polis ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara da acil şifalar  diliyoruz.

Olaylarda gencecik evlatlarını yitiren bütün annelerin acısını yürekten paylaşıyor, her türlü şiddeti nefretle kınıyoruz…

Bugünümüzü ve geleceğimizi karartan bu kanlı senaryo sonucunda kaybeden, Anadolu’da yüzyıllardır birlikte yaşayan halklar olacaktır.

Kardeşliğin ve dostluğun en köklüsünü, acının ve yıkımın en şiddetlisini bilen bu coğrafyanın insanları, bu sorunun silah ve kanla çözülemeyeceğini geçmişten gelen deneyimleriyle öğrenmişlerdir.

Ülkeyi yönetenler artık çatışmalı ortamlara son vermek için sadece askeri tedbirleri değil, demokratik, ekonomik ve sosyal tedbirleri de bir an önce devreye sokmalıdır.


15-16 Haziran direnişinin 42. yılında
 

  Hep birlikte seslendirildi işçi marşları

  15 Haziran 2012, Cuma günü 15-16 Haziran ruhuyla Şişli'den

  Taksim'e yürüdük...

Fotoğraflar

15-16 Haziran büyük direniş ile ilgili foto ve videolar


Metal İşçileri Mücadele Hazırlıklarını Başlattı

2012-2014 grup toplu iş sözleşmesine
yönelik olarak Bursa, Eskişehir ve Bilecik'te
yapılan toplantıların ardından
15 Haziranda da Gebze'deyiz.
 

Ayrıntılar TİS sayfalarımızda


CEHA’da yaşanan hak ihlallerinin esas sorumlusu
Çalışma Bakanı ve siyasal iktidardır!
 


9 Haziran'da Sendikamız Genel Yönetim Kurulu ve Şube yöneticilerimizle düzenlenen basın toplantısının ardından, dayanışmaya gelen emek dostları ile birlikte direnişteki CEHA işçileri ziyaret edildi.

CEHA BÜRO MOBİLYALARI işyerinde çalışan 800 civarında işçi Anayasa ve yasalardan kaynaklanan en doğal haklarını kullanarak sendikamız Birleşik Metal İş’e üye oldular. CEHA işçilerinin bu kararı vermelerinin üzerinden tam 3 ay geçti. Bu 3 ay zarfında 20 işçi sendikalaştıkları için işten atıldılar.
İşyerinde çalışmaya devam eden işçiler ise sabahtan akşama kadar inanılmaz bir baskı ve yıldırmalara göğüs germeye çalışıyor.
Tüm sendikaları, demokratik kitle örgütlerini ve emekten yana güçleri CEHA Büro Mobilyaları işçileri ile dayanışmaya davet ediyoruz…

Basın  Açıklamasına çağrı
Basın  Açıklaması metni


  İzmir'de TİS imza törenleri...

İzmir Şubemize bağlı İMPO Motor, HMS Makina ve RETTİG Metal işyerlerinde Toplu Sözleşme İmza törenleri, Genel Merkez yöneticilerimizin de katılımıyla 14 Mayıs 2012 tarihinde yapıldı.

Fotoğraflar


DİSK'ten ve Sendikamızdan Hava-İş'e destek eylemi

DİSK Genel Yönetim Kurulu, Sendikamızın ve DİSK'e bağlı sendikaların yönetici ve üyeleriyle,  grev yasağına karşı direndikleri için işten atılan Hava-İş Sendikası üyesi çalışanlarla dayanışma eylemindeydi...

Fotoğraflar


Grup TİS Hazırlıkları Bursa'da başlıyor.

Tüm metal işçileri davetlidir...

2012-2014 grup toplu iş sözleşmesi hazırlıkları Bursa bölgesinde 9 Haziran tarihinde yapılacak toplantılar ile başlıyor.

Toplantıya örgütlü olduğumuz MESS’e üye işyerlerinin işçileri ile yeni örgütlendiğimiz Bosch işyerlerinin işçileri katılacak.

Toplantı tüm metal işçilerine açık. Toplantı da geçtiğimiz sözleşme dönemi kazanımlarının içinde bulunduğumuz sözleşme dönemini nasıl koşullandırdığı değerlendirmesi yapılacak ve bu dönemki çalışma programı paylaşılacak.

İşyerlerinden üyelerimiz de yapacakları konuşmalar ile sürece ilişkin görüş ve önerilerini dile getirebilecekler.

Ayrıntılar TİS sayfalarımızda