09- Türkiye'de iş güvencesi Sorunu paneli (22.12.1984)

Prof. Dr. Metin Kutal, Prof. Dr. Devrim Ulucan, Prof. Dr. Öner Eyrenci ve Şükran Ketenci'nin tebliğler sunduğu panele, Otomobil-iş sendikasının 600 üyesi katıldı...