industriAll Global Union industriAll European Trade Union
English

 

 

 

Sitemizi Sık
Kullanılanlara Ekleyin

bu sayfayı, facebook'ta paylaşın...

Site içinde arama:

"Savaşım dolu
Onurlu bir yaşam"
filmi

1 Mayıs 2008 filmi

izlemek için tıklayın

izlemek için tıklayın
Hangi ülkede, hangi işyerinde olursa olsun, işçilerin sorunları ortaktır..

Üye Kimlik Araştırması

IMF - İSTİHDAM UYGULAMALARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER VE GÜVENCESİZ ÇALIŞMA ARAŞTIRMASIBugün Çayırova Boru, Kroman, Sarkuysan ve
Yücel Boru işyerlerinde yapılan oylamaların tamamında
GREVE EVET çıktı.


Grev oylamasının ardından Kroman ve Sarkuysan işçileri.

Ayrıntılar TİS sayfamızda


10 Kent, 22 Fabrika
15 Bin metal işçisi
MESS Dayatmalarına Karşı

İnsanca Çalışmak, İnsanca Yaşamak ve Çocuklarının Geleceği İçin
GREVDE!

Grevler Osmaniye’de, Hatay’da, Mersin’de, Konya’da, Kocaeli’de, Bursa’da, İzmir’de, Bilecik’te, İstanbul’da, Gebze’de 22 fabrikada gerçekleşecek.

29 Ocak 2015 Perşembe günü Saat 09:00’da
Gebze’de Cengiz Makina işyerinde
Disk Genel Başkanı Kani Beko ve Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu
grev mücadelesini başlatacaklar.

(29 Ocak Perşembe sabahı Saat 08:00’de
Bostancı'da Genel Merkez Binası önünden otobüs kaldırılacak)

İkinci grev ise 19 Şubat 2015 tarihinde gerçekleştirilecek.

Ayrıntılı program Basın Açıklamamızda

 
Grev erteletmek için çırpınacağınıza,
Metal işçisinin hakkını verin

  "Bugün (27 Ocak 2015) “Kocaeli” gazetesinde yer alan bir habere göre MESS’in talebi üzerine Kocaeli Sanayi Odası hükümetten Birleşik Metal-İş’in grevlerinin ertelemesini istemiştir."
"Grev hakkı işçilerin anayasa ve yasalar tarafından güvenceye alınmış demokratik hakkıdır."

"Metal işçilerinin grevleri ne genel sağlığı bozmakta ne de milli güvenliği tehdit etmektedir.

Alınterinin karşılığını istemek genel sağlığı bozmak yerine güçlendirir. Çocuklarının geleceği için yaşamak, insanca çalışmak istemek milli güvenliği sağlamlaştırır."

 

Basın Açıklamamız

 

Grev oylaması saldırısına ilk cevabı Alstom işçisi verdi:

"GREVE EVET"

Bu gün sıra diğer 4 işyerinde!

Ayrıntılar TİS sayfamızda


DİSK, KESK, TMMOB, TTB, HDP ve HDK heyetlerinden

Destek ziyaretleri

DİSK Genel Başkanı Kani Beko: "Metal işçilerinin bu onurlu grevi DİSK'in grevidir."

KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen: "29 Ocakta grevin gerçekleşeceği tüm illerde DİSK ile beraber mücadeleyi büyüteceğiz."

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı: "Grev davulu çaldığında mühendisler de halayda olacak."

TTB Merkez Konsey Başkanı Bayazıt İlhan: "Bu grevin başarıya ulaşması için her türlü desteği vermeye hazırız"

Fotoğraflar


HDP, HDK ve ESP heyetlerinden

Grev Dayanışma ziyaretleri

HDP, HDK

ESP


Kapsam dışı sınıf kardeşlerimiz:
Mücadelemiz aynı zamanda sizin içindir

HAKLIYIZ, çünkü emeğimizin karşılığını istiyoruz!
HAKLIYIZ, çünkü sömürülüyoruz!
HAKLIYIZ çünkü çocuklarımızın geleceği için yaşıyoruz.


Fransa Metal işçilerinden GREV dayanışması

"Fransa Metal İşçileri Federasyonu CGT olarak, Birleşik Metal İş'in metal sektöründe örgütlediği greviyle tam dayanışmamızı ve desteğimizi belirtmek amacıyla yazıyoruz."

Dayanışma mektubu 


Grev öncesi işyeri ziyaretleri

Yöneticilerimizin işçilerle buluşup grev sürecini değerlendirdiği işyeri ziyaretleri devam ediyor. Genel Başkanımız Gebze'de Schneider ve Dostel işçileriyle birlikteydi.

Dostel

Schneider24 Ocak Cumartesi günü Genel Merkezimizde toplanan
Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz,
grev öncesi son hazırlıkları değerlendirdi...

Fotoğraflar


 
Tweetlerle sosyal medyada destek

Beyaz yakalılar Metal Grevine destek amacıyla sosyal medya üzerinden kampanya yürütüyorlar.

#MetaldeGrevVar
#MetalİscisiGrevde
#Direnİşçi

 


Gerçekdışı iddialar ve gerçekler

Metal sermayesinin örgütü MESS, Birleşik Metal İş üyelerinin
grev kararıyla birlikte gerçek dışı bildiriler yayınlamaya başladı.
Genel Yönetim Kurulumuzun bu konudaki açıklamasını okumak için:


Avusturya'dan dayanışma mesajı

"Avusturya'da imalat sektörlerinde çalışan 200 binden fazla işçiyi temsil eden PRO-GE, Birleşik Metal İş'li kardeşlerimizin sürdürdüğü mücadelesinde onlarla dayanışma ile omuz omuza durduğunu belirtmek ister."

Dayanışma mektubu 


Yücel Boru işçisi kararlı

Yöneticilerimizin işçilerle buluşup grev sürecini değerlendirdiği işyeri ziyaretleri devam ediyor. Yücel Boru işçilerine seslenen Genel Başkanımıza işçilerin gür sesleriyle verdikleri yanıt net oldu: "Dayatmalara hayır!..."

Fotoğraflar


Grev hazırlıklarımız basında geniş yer buldu


Sendikamıza destek ziyaretleri devam ediyor

Birleşik Haziran Hareketi de #Metalİşçileri'nin grevine destek verdiğini açıkladı.
Sendikamızı ziyaret eden Yürütme Kurulu üyeleri Genel Başkanımızla yaptıkları görüşmede, sendikamızla dayanışma mesajlarını ilettiler...

 
EMEP Genel Başkanı ve yöneticileri sendikamızı ziyaret ederek, metal işçilerin grev sürecini önemsediklerini, destek ve dayanışmaları ile sendikamızın yanında olduklarını belirttiler.

 
Sendikamız eski yöneticilerinden oluşan bir heyet de sendikamızı ziyaret ederek, bu süreçte yanımızda olduklarını, gerektiği anda tüm eski yöneticilerin göreve hazır olduğunu belirttiler, yöneticilerimize dayanışma mesajlarını ilettiler...


Genel Başkanımızın Remas ziyareti

Yöneticilerimizin rutin işyeri ziyaretleri devam ediyor. Genel Başkanımız İstanbul 1 Nolu Şube yöneticileri ile birlikte Remas fabrikasındaki üyelerimizi tezgahbaşlarında ziyaret ederek, gündem hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Fotoğraflar
 


Genel Başkanımız Kroman işçileriyle...

Grev kararlarının asılmasının ardından
Grev Komiteleri Eğitimde...
 


Grev sürecinde ziyaretler devam ediyor
Yücelboru Osmaniye ve Dörtyol

Osmaniye

Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu ve Genel Eğitim Sekreterimiz Seyfettin Gülengül, Yücelboru işçileriyle grev sürecini konuştular.

Dörtyol


Grev uygulama tarihimiz 29 Ocak!..
Grev kararları işyerlerine sloganlarla asılıyor...

Grev sürecine ilişkin fabrikalardan gönderilen videoları youtube kanalımızdan
ve  facebook sayfalarımızdan takip edebilirsiniz.

   

Grev kararımızın basına yansımaları


"Tarih yeni bir eylem için ilham kaynağıdır"


Çemaş’ta anlaşma sağlandı

Anadolu Şubesine bağlı Kırşehir’de kurulu bulunan Çemaş Döküm Sanayi işyerinde uyuşmazlık aşamasında bulunan Çemaş işyerinin toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlandı.

Ayrıntılar TİS sayfamızda
Fotoğraflar
 


Yöneticilerimiz Mersin Çimsataş'ta.

Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu ve Genel Eğitim Sekreterimiz Seyfettin Gülengül, bugün Mersin Çimsataş işçileriyle buluştu...
Genel Başkanımız, vardiya giriş ve çıkışlarında işçilere yaptığı konuşmada grev süreci hakkında bilgi verdi.

08-16 vardiyası Fotoğraflar
24-08 vardiyası Fotoğraflar


Industriall'dan dayanışma mektubu

"Dünya genelinde, 143 ülkede 50 milyondan fazla işçiyi temsil eden IndustriALL Küresel Sendikası adına, Birleşik Metal İş sendikasının grevine tam desteğimizi belirtmek amacıyla yazıyorum. "

Dayanışma mektubu 


Bugünlerden geriye, bir yarına gidenler kalır!
Bir de yarınlar için direnenler...

DİSK Genel Başkanı, yöneticiler ve bağlı sendikaların başkan ve
yöneticilerinin de katılımıyla; sendikamızın almış olduğu grev kararı,
gerekçeleri ve tarihi açıklandı.

 • Birleşik Metal-İş, emeğinin karşılığını alamadığı için greve gidiyor.

 • Birleşik Metal-İş, dayatmaları kabul etmediği için greve gidiyor.

 • Birleşik Metal-İş, ücret adaleti için, iyileştirme yapılmadığı için greve gidiyor.

 • Birleşik Metal-İş, 3 yıllık sözleşme süresinin ücret zam yöntem ve miktarları ile birlikte ucuz işçiliği kalıcılaştırma sonucu doğurması nedeniyle greve gidiyor.

 • Birleşik Metal-İş, metal işçilerinin insanca yaşayıp insanca çalışması için greve gidiyor.

Adnan Serdaroğlu'nun toplantıdaki konuşma metni
Fotoğraflar

 
Dayatmaya karşı Grev

 10 Ocak 2015 tarihinde İstanbul’da toplanan
Merkez TİS Kurulunda işyerlerinden gelen bilgiler;
metal işçilerinin büyük bir çoğunlukla MESS dayatmalarını kabul etmedikleri, ücret uçurumunun kapatılması için iyileştirmelerin olmadığı, metal işçilerinin yaşam standardını yükseltmeyen ve düşük ücret sistemini 3 yıllık sözleşme ile kalıcılaştırmayı hedefleyen sermayenin dayatmalarına karşı “bedeli ne olursa olsun” direnmek yönünde oldu.
Merkez TİS Kurulu, Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu’nun konuşmasının ardından alkışlar ve sloganlarla alınan kararı kutladı.
 


41 işyerinde yaklaşık 15 bin metal işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesiyle
ilgili Sendikamız Genel Yönetim Kurulu'nun almış olduğu
grev kararı, gerekçeleri ve tarihi
 
14 OCAK ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT: 12.00’de
 
DİSK Genel Başkanı Kani BEKO ve Sendikamız Genel Başkanı Adnan SERDAROĞLU’nun katılımıyla
DİSK GENEL MERKEZİ
’nde basın toplantısı ile kamuoyuna duyurulacaktır…

Basın Açıklamamız


Alstom'da Grev Bilgilendirme Toplantısı

Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu, Genel Eğitim Sekreterimiz Seyfettin Gülengül ve Gebze Şube yöneticileri ile birlikte Alstom işyerini ziyaret ederek, üyelerimize TİS ve Grev süreci hakkında bilgi verdi...

Fotoğraflar


Uğur Kaplama'da işten atılan üyelerimiz
İşlerine geri döndüler

İstanbul 2 Nolu Şubemizde örgütlenen UĞUR KAPLAMA işçileri,
Sendikamız saflarına hoşgeldiniz!

İstanbul Davutpaşa’da kurulu bulunan Uğur Kaplama işyerinde uzun süredir yürüttüğümüz örgütlenme çalışmaları sonucunda bakanlıktan çoğunluk tespiti Sendikamız lehine sonuçlandı. Sendikal örgütlenme faaliyetlerinin işverenlik tarafından öğrenilmesi üzerine sendikamıza üye 17 işçi, 12 Ocak'ta işten çıkartıldı.
İşyerinde işten atılmalara karşı kararlı tavırları sonucunda bu sabah işyerinde çalışan tüm işçilerin, işveren tarafından çıkışları verildi.
Yöneticilerimizin işveren vekilleriyle yaptıkları görüşmeler sonucunda;
11 işçi gönüllülük temelinde (kıdem-ihbar tazminatlarını alarak) işten ayrıldı.
Ve işyerinde anlaşma sağlanarak işbaşı yapıldı.

Sendikamızın kararlı duruşu ve işten atılan işçilerin mücadelesi sonucunda sendikal örgütlenme adına birçok olumsuzluklarla başlayan ancak kararlılık ve diyaloglarla olumlu gelişmelere dönüşen bu sürecin, bundan böyle de karşılıklı iyi niyet çerçevesinde devam etmesini temenni ediyoruz.

Basın Açıklamamız


Renta İşçileri: "Dizboyu karda eylem, bir harika dostlar..."

İşe giriş ve çıkışlarda yapılan alkışlı ve sloganlı
yürüyüşlerin ardından, fabrikalardaki üyelerimiz
Merkez TİS Komisyonu toplantımızın sonuçları
hakkında bilgilendirildi.


Merkez TİS Komisyonumuz toplandı

Merkez TİS Komisyonumuz, 10 Ocak 2015 tarihinde toplandı.

2014 dönemi MESS Grup toplu iş sözleşme görüşmelerinde gelinen aşamayı değerlendiren Komisyonumuz sonuçlandı.

Sendikamız Genel Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar, önümüzdeki hafta başında kamuoyuna duyurulacaktır...

FotoğraflarBaşkanlar Kurulumuz Toplandı...

 

Son gelişmeleri değerlendirmek için Başkanlar Kurulumuz toplandı.


Anadolu Isuzu ziyareti...

Genel Başkanımız ve Genel Örgütlenme Sekreterimiz, İst. 1 Nolu Şube yöneticileri ile birlikte Anadolu İsuzu işyerini ziyaret ederek üyelerimizle gündemdeki konuları değerlendirdiler.

Fotoğraflar


Kar Kış, Direnişe Devam
MT direnişinde 239.günZor şartlar, direniş azminin "bilenerek" sürdürülmesini sağlıyor.
ICF işçisi direniyor


Trakya Bölge Mitingi,Lüleburgaz’da

DİSK’in “Asgari Ücret 1800 Net-Taşeronlaştırma Yasaklansın” sloganıyla düzenlediği Trakya Bölge Mitingi 27 Aralık Cumartesi günü Lüleburgaz’da yapıldı.

Fotoğraflar


Yılın son İSİG eğitimi tamamlandı

22-26 Aralık 2014'de bu yılın son İSİG semineri Sapanca Sardunya Tesislerimizde gerçekleştirildi. 26 Aralık'ta Genel Başkanımız ve Genel Eğitim Sekreterimizin katılımıyla yapılan değerlendirmenin ardından, katılımcılara sertifikaları verildi.

Fotoğraflar


Hatay Dörtyol'da salon toplantısı

Genel Başkanımızın da katılımıyla Hatay Dörtyol'da düzenlenen salon toplantısında üyelerimize ve bölgedeki Metal işçilerine sözleşme süreci hakkında bilgi verildi.

Fotoğraflar

Arabulucu raporu elimize ulaştı.
60 günlük grev süreci başladı.
Bölgelerde yapılan toplantılarımız devam ediyor.


DİSK, Bakanlık önünde

“Asgari Ücret 1800 Net” talebi için 26 Aralık’ta Çalışma Bakanlığı önünde DİSK ve bağlı sendikaların yöneticileri ile işçilerin katılımıyla bir basın açıklaması yapıldı.


Saraylar değil, ekmeğimiz büyüsün...

Konfederasyonumuz DİSK'in tüm yurtta düzenlediği
"#Asgariücret1800net - Saraylar değil, ekmeğimiz büyüsün!"
kampanyası kapsamında bugün yapılan bildiri dağıtımı ve basın açıklamasına
Genel Başkanımız ve Merkez Yöneticilerimiz de katıldı.


İnsanca Ücret, İnsanca Yaşam için
Gebze'de alanlara sığmadık..

Fotoğraflar
Genel Başkan Adnan Serdaroğlu'nun konuşma metni


İşyerlerimizde yemek boykotu vardı...


Merkez TİS Komisyonu,
Genel Merkezimizde toplandı

Fotoğraflar


Genç #Direnİşçi'ler yetişiyor...

TİS süreci eylemlilikleri devam ederken, diğer yandan sendikamızın planlanmış eğitim faaliyetleri de yaşama geçiriliyor. Genç İşçi Eğitimi Sapanca tesislerimizde tamamlanarak, üyelerimize sertifikaları verildi.

Fotoğraflar


Eylem ve etkinlik videoları Youtube'da...

MESS grup TİS sürecindeki eylemlilikler: Onlar ki...


TİS süreci değerlendiriliyor...

Sendikamızda yapılan toplantıda, MESS grup toplu iş sözleşmesi
sürecinde son gelişmeler değerlendirildi.
Ardından, Başkanlar Kurulumuz toplandı.


Basında MESS grup TİS süreci ve eylemlerimiz


Metal işçileri İzmir'de buluştu...
"İnsanca Yaşam, İnsanca Ücret!"

MESS grup toplu iş sözleşmesi sürecinde işyerlerinde yapılan çeşitli protesto eylemlerinin ardından salon toplantıları başladı.
Genel Başkanımızın da katılımıyla İzmir'de yapılan toplantıda, çoşku büyüktü...

FotoğraflarDİSK ve KESK Ankarada
"Halk için bütçe!"

13 Aralık'ta Ankara'da düzenlenen "Halk İçin Bütçe Demokratik Türkiye Mitingi"nde, emekçiler savaşa, yoksulluğa ve talana karşı  seslerini yükselttiler. Mitinge sendikamızdan katılım yoğun oldu.

Fotoğraflar


Metal işçisi alanlarda
"Sefalet ücreti istemiyoruz"

Yoğun yağmura rağmen Kocaeli Demokrasi Parkında toplanan metal işçileri MESS'e son uyarılarını yaptılar.
Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu süreç hakkında bilgi vererek,  "Kazanılmış haklarımıza saldırıyorlar. Mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.

Fotoğraflar


MESS önüne
Siyah Çelenk bıraktık

 İstanbul Fotoğraflar
 

 Bursa Fotoğraflar
 

"MESS’in vermiş olduğu teklifler çağdışıdır, insan onuruna aykırıdır,
kabul edilemez."


12 Aralık 2014 Cuma günü
Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)'in önüne
SİYAH ÇELENK BIRAKIYORUZ

MESS, insan onuruna yakışır çalışma ve yaşama koşullarından
başka bir talebi olmayan metal işçilerinin
kazanılmış haklarını ortadan kaldırmayı hedeflemektedir.
MESS’in vermiş olduğu teklifler çağdışıdır, insan onuruna aykırıdır,
kabul edilemez.

 • İSTANBUL - Saat: 12.00
  Toplanma Yeri: Şişli Endüstri Meslek Lisesi önü
  MESS Merkez Büro
  (
  Merkez Mahallesi, Geçit Sokak No: 2 Şişli- İSTANBUL)

 • BURSA - Saat: 17.00
  MESS - Bursa Bölge Temsilciliği
  (Çekirge Mah. Çekirge Cad. İntam İş Merkezi No:101/4 Osmangazi-BURSA)

 • İZMİR - Saat: 16.30
  (Şubede buluşma saat: 16.00)
  MESS - İzmir Bölge Temsilciliği
  (Akdeniz Mah. Şehit Fethi Bey Cad. Heris Tower No:55/6 Konak –İZMİR)

Kocaeli Demokrasi Parkı - Saat: 17.00
Genel Başkan Adnan Serdaroğlu’nun katılımıyla kitlesel Basın açıklaması

Tüm emekçileri ve emek dostlarını, metal işçilerinin süren mücadelesine destek vermeye, sınıf dayanışmasını yükseltmeye çağırıyoruz

Basın açıklamamız 


Toprak Demirdöküm İşçileri
İstanbul’da Holding Binası Önünde...

Bilecik’te kurulu bulunan Toprak Demirdöküm Fabrikası işçileri, açlık, sefalet ve belirsiz bir geleceğe mahkum edilmek isteniyor.
İşçiler aylardır ücret alamıyor.

11 Aralık 2014 tarihinde, Toprak Demirdöküm işçileri, Genel Başkanımız ve sendikamız yöneticileri ile birlikte Şişli'de şirketin bağlı bulunduğu holding binası önüne yürüdüler.

 Fotoğraflar
 

 
"Sessiz kalmayacağız. İşçilerin, döküm ocaklarının karşısında yıllardır akıttıkları
alınterinin bir damlasını bile kimsenin gaspetmesine izin vermeyeceğiz."

Basın açıklamamız 


Tezgah başında TİS bilgilendirmesi...

Mücadele ve eylemlilik sürecinde, işyeri ziyaretleri de devam ediyor. Genel Başkanımız İstanbul 1 Nolu Şubemize bağlı Anadolu Motor İşyerini ziyaret ederek üyelerimizle görüştü, gelişmeler hakkında bilgi verdi..

Fotoğraflar


Asgari Ücret 1800 net...

“Asgari Ücret 1800 Net” talebiyle DİSK'in başlattığı eylem planı
yaşama geçirildi. Bursa'da ve Konya'da da Şube yöneticisi
ve temsilcilerimizle alanlarda basın açıklaması ve
bildiri dağıtımı yapılarak, imza toplandı.

Bursa

Konya


Metal işçileri bir hafta boyunca 
yakalarında kokartlarla çalıştılar

Başöz 

Çimsataş  

Mahle  
 

Yücel Boru
Osmaniye ve Hatay 

Prysmian ve SCM  

 

 


Son gelişmeleri değerlendirmek için Başkanlar Kurulumuz toplandı.


Bedel ödemeyi göze almayanlar,
hak kazanamazlar.

5 Aralık Cuma günü de vardiya girişlerinde protestolar vardı...
Genel Başkanımız Kocaeli Bekaert işçileriyle beraber yürüdü..

Bekaert 

Entil  

Bosal  
 

Ejot 

Prysmian ve SCT  

Çimsataş  
 

 

İşyerlerinde okunan bildirimiz... 
 

Fabrikalardan paylaşılan fotoğraflar ve videolar,

facebook sayfalarımızda.


Gebze Dostel'de kokartlı karşılama

MESS sürecinde işyeri bilgilendirme ziyaretleri devam ediyor.
Genel Başkanımız Gebze Dostel işyerinde, yakalarında taleplerimizi içeren kokartlarıyla çalışan işçilerle buluştu. Mücadele ve eylemlilik süreci hakkında bilgi verdi.

Fotoğraflar


ABB Elmek ziyareti

Genel Başkanımız ve Genel Eğitim Sekreterimiz, İst. 1 Nolu Şube yöneticileri ile birlikte ABB Elmek işyerini ziyaret ederek üyelerimizle gündemdeki konuları değerlendirdiler.

Fotoğraflar


Asilçelik'te TİS bilgilendirmesi

Genel Sekreterimiz Asilçelik işçileri ile birlikteydi. Bursa Şube yöneticileri ile birlikte yapılan fabrika ziyaretinde TİS süreci hakkında bilgilendirme yapıldı.

Fotoğraflar


Ruba'da Toplu Sözleşme Töreni

İzmir Ruba Fermuar ve Pres Döküm işyerinde imzalanan toplu iş sözleşmesinin töreni, 28 Kasım'da yapıldı. Genel Başkan ve Genel Örgütlenme Sekreterimizin de katıldığı törende, kesilen pasta ile üyelerimiz sözleşmeyi kutladılar.

Fotoğraflar


İzmirli Direnİşçiler Genel Başkanı sloganlarla karşıladı:
"Bu daha başlangıç, Mücadeleye devam!"

28 Kasım Cuma günü İzmir'deki fabrikaları ziyaret ederek TİS süreci
hakkında bilgi veren Genel Başkanımız ve Genel Örgütlenme Sekreterimiz,
üyelerimiz tarafından büyük coşkuyla karşılandılar.

Mahle 
 

Delphi Diesel 
 

Schneider Çiğli 
 

Schneider Manisa 
 


#Metalİşçileri MESS'e karşı #Direnİşçi...

2014 dönemi grup toplu sözleşme görüşmelerinde uyuşmazlık safhasında devam eden görüşmelerin ikincisi 26 Kasım Çarşamba günü yapıldı.
Gündem maddelerinin hiçbirinde anlaşma sağlanamadı.
Aynı gün Ankara’da resmi arabulucu başkanlığında yapılan toplantıda da taraflar uyuşmazlık konularında ilerleme sağlayamadılar.

Gelişmeler ve ayrıntılar TİS sayfamızda

MESS'in uzlaşmaz tutumu, işyerlerimizde protesto ediliyor:

   

Demisaş
 

Schneider İzmir 
 

Asilçelik  
 

Yücel Boru
Hatay, Osmaniye  
 

SCM 
 

Prysmian 2. vardiya
 

Çimsataş 2. vardiya  
 

SIO 

Çimsataş  

Kroman  
 

Başöz 
 

Prysmian 
 

Bekaert  
 

#MESS eylemlerine ilişkin fabrikalardan gönderilen #Direnİşçi videolarını youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

  

Fabrikalardan paylaşılan fotoğraflar, facebook sayfalarımızda.


Industriall Avrupa
Yürütme Kurulu Toplantısı

Lüksemburg'ta düzenlenen Industriall Avrupa Yürütme Kurulu Toplantısına, sendikamızı temsilen Genel Başkan Adnan Serdaroğlu katıldı.

Fotoğraflar


#Metalİşçileri bu gün de
İşveren sendikası MESS'i
işyerleri önünde oturma eylemi yaparak
protesto ediyor...

 

Bosal 
 

SCM 
 

Sarkuysan 
 

Manisa Schneider 
 

Mersin Çimsataş  
 

Başöz 
 

Yücel Boru
Hatay ve Osmaniye 
 

Ejot Tezmak 
 

Entil Hapalki Tarkon 
 

Prysmian 
 

Konya Mahle  
 


Gebze Schneider'da üye ziyareti...

Sendikamızın 41 işyerinde grup sözleşmeleri sürecinde eylemler yapılırken, işyerlerine bilgilendirme ziyaretleri de devam ediyor.  21 Kasım'da Genel Başkanımız Gebze Schneider işyerinde üyelerimizle görüştü.

Fotoğraflar


İCF işçileri dayanışma gecesinde:
"Direnişe devam"

Sendikamıza üye oldukları için işten çıkarılan Eskişehir ICF işçileri, direnişin 108. gününde düzenlediğimiz Dayanışma Gecesinde, bir kez daha kararlılıklarını gösterdiler.

Fotoğraflar


MESS protestoları devam ediyor
Alkışlarla, toplu yürüyüşlerle işbaşı yapılıyor.

Alstom 
 

Yücel Boru Osmaniye 
 

Çimsataş 
 

Standard
 

Demisaş 
 

Ejot Tezmak 
 

Prysmian
 

Başöz 
 

Bekaert 
 


Vergi Daireleri önünde haykırdık!

“Sermayenin verdiği zam devlete vergi oluyor
ve gelirimiz azalıyor ise
VERGİDE ADALET İSTİYORUZ”

20 Kasım 2014 Perşembe günü iş çıkışlarında
MESS Grup kapsamında örgütlülüğümüzün olduğu işyerlerinin bulunduğu il ve ilçelerde alanlardaydık

Sendikamız Genel Başkanı Adnan SERDAROĞLU’nun da katıldığı Gebzedeki eylemde, Şube önünden Gebze Vergi Dairesine sloganlar eşliğinde yapılan yürüyüşün ardından, basın açıklamamız okundu

Fotoğraflar


Metal işçilerinin ücretlerinden yapılan vergi kesintilerinin toplu sözleşme zamlarını ortadan kaldırması nedeniyle; “İnsanca Yaşam ve İnsanca Çalışmak” talepleri arasında yer alan, “Vergi dilim artışlarını işverenler yüklenmelidir” diyen metal işçileri, kitlesel basın açıklamaları düzenleyerek; TBMM’inde görüşülmekte olan Bütçe’ye yönelik taleplerini haykırarak parlamentoya ve siyasal iktidara uyarıda bulundular.

 

Çorlu
 

Mersin 
 

Kocaeli 
 

Bilecik 
 

 

Eskişehir
 

Mudanya
 

 

 

 

 

Eylemlere ilişkin basın açıklamamız 
Bugün alanlarda okunacak "Vergide adalet istiyoruz" başlıklı  basın açıklamamız 


İzmir Senkromeçte üyelerimizle toplantı

Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu İzmir Senkromeç işyerini ziyaret ederek üyelerimizle bir toplantı yaptı. Toplantıda üyelerimizin görüşleri alındı. İşyerinde yaşanan süreçle ilgili girişimlerde bulunuldu.

Fotoğraflar


15 günlük eylem programı belirlendi

MESS ile yapılan görüşme sonrası Genel Merkezimizde toplanan Başkanlar Kurulumuz, Merkez TİS komisyonumuzun önerileri ışığında önümüzdeki 15 günlük eylem programını belirledi.


Adalet BOSCH'a çıktı...

http://birlesikmetal.org/album/2012/2012-05-01_taksim/thumbnails/dsc_3213.jpg

Sendikamızın Bursa’da kurulu bulunan BOSCH işyerinde 2012 yılının Mart ayında 3700 işçinin üye olmasıyla başlayan devlet-sermaye-sarı sendika işbirliğine karşı başlattığı mücadele süreci, Yargıtay’ın son kararıyla ne yazık ki olumsuz bir döneme girmiştir.

 
Bu kararla binlerce BOSCH işçisinin özgür iradesi ciddi biçimde zedelenmiş, hukuk ve adalet algısı önemli ölçüde yaralanmıştır.
DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası olarak, Bakanlık-işveren-sarı sendika sarmalında katmerli bir sömürü ile ezilen BOSCH işçilerini her zaman yanında olacağımızın ve gelişmeleri yakından takip edeceğimizin tüm kamuoyunca bilinmesini isteriz.
Bu vesileyle, sendika seçme adına en gerçekçi ve demokratik yöntem olduğuna inandığımız ve yıllardan beri dile getirdiğimiz işçinin özgür iradesiyle yetkili sendikayı belirleyeceği referandumun, BOSCH işyerinde uygulanması talebimizi bir kez daha yineliyoruz.

Basın açıklamamız 


4 Madde daha
sendikamız teklifi gibi kabul edildi

6 Kasım tarihinde uyuşmazlık tutulmasının ardından, işveren sendikası MESS’in çağrısı üzerine bugün (17 Kasım) MESS heyetiyle müzakerelere devam edildi.

Ayrıntılar 
Ücret zam yöntemleri hakkında


Haftasonu fazla mesailere kalınmadı...
Tezgahbaşlarına toplu yürüyüşlerle gidildi...

Gelişme ve ayrıntılar TİS sayfamızda
 

Bazı işyerlerinden fotoğraflar:

       

Mefro
 

 

Demisaş
 

Doruk 
 

Mersin 
 

 

Başöz 
 

 

Schneider 
 

Bosal 
 

Bekaert 
 

Mahle Konya 
 

Başöz Enerji 
 

Prysmian 
 

SCM 
 

Kroman 
 


Üyelerle birlikte, tezgahbaşlarında...

Pisirgen Makina 

Yücel Boru 

 
Genel Başkanımız, Eğitim Sekreteri ve Şube yöneticilerimizle birlikte,

yeni örgütlendiğimiz işyerlerini, Silifke’de kurulu Pişirgen Makina ve Osmaniye'de kurulu Yücel Boru fabrikasını ziyaret etti.
Görüşmelerde, gündemdeki konular ve TİS süreci hakkında bilgilendirme yapıldı.


#Direnişçi Metal işçileri işyerlerinde
metal patronları sendikası MESS'in tekliflerini
kabul etmediklerini gösterdiler.

İş durdurulup bildiri okunan bazı işyerlerinden fotoğraflar:

Gelişme ve ayrıntılar TİS sayfamızda


ARMSAN direnişine destek ziyareti

Ümraniye’de kurulu ARMSAN işyerinde fabrika önünde direnişte olan işçilerle dayanışma için, İst. 1 Nolu Şb. Dudullu ABB ve Mert Akışkan işçileri destek ziyaretinde bulundular.

Fotoğraflar 


Sapanca Sardunya'da Temsilci Eğitimi

Sapanca Sardunya Tesislerimizde Temsilcilerimizle yapılan eğitim, Genel Başkanımızın ve Eğitim Sekreterimizin katıldığı değerlendirme toplantısının ardından sertifika töreni ile son buldu.

Fotoğraflar 


Grup toplu sözleşmesinde uyuşmazlık sonrası
Merkez TİS Komisyonu toplandı
 

Sendikamız ile MESS arasında yürütülen 2014-2016 dönemi grup toplu iş sözleşmesinde tutulan uyuşmazlık sonrası Merkez TİS Komisyonu, 8 Kasım 2014 Cumartesi günü Genel Merkez’de toplandı.

Fotoğraflar 

Toplantıda; söz alan temsilcilerimiz, gelinen süreç ve önümüzdeki döneme ilişkin eylem ve etkinliklerle ilgili düşüncelerini dile getirdiler…

Fotoğraflar  Metal işçilerine çağrımızdır...


Grup Toplu Sözleşmesinde Uyuşmazlık

Sendikamız ile MESS arasında görüşmeleri süren 2014 dönemi
grup toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 6 Kasım 2014 tarihinde
MESS merkez bürosunda yapılan görüşmenin ardından
uyuşmazlık ile sonuçlanmıştır.

Sürecin ayrıntıları TİS sayfamızda


Armsan Silah Sanayi'nde
Fabrika önünde hak mücadelesi...

İstanbul Ümraniye’de kurulu bulunan silah sanayinde üretim yapan ARMSAN işyerinde çalışan işçiler, bir süre önce anayasal haklarını kullanarak Sendikamız Birleşik Metal-İş’e üye oldular. 28 Ekim 2014 tarihinde Bakanlıktan yetki belgemiz geldi.

 Bu gelişmenin farkına varan işveren, işçileri baskı altına almak adına 7 üyemizi işten çıkardı. Hukuki süreç işletilirken haksız yere işten atılarak yıldırılmaya çalışılan üyelerimiz, bu haksızlığa boyun eğmeyerek 6 Kasım Perşembe gününden itibaren fabrikanın önünde hakları için mücadele başlattılar.

Basın açıklamamız 


Gebze ve İzmir Şubelerimizde de
 TİS Kurul Yürütmeleri toplandı
 

Gebze Şb. 

Şubelere bağlı işyerlerinin kurul yürütmeleri toplantılarında TİS süreci değerlendiriliyor...

İzmir Şb. 


Artık yeter! Tüm madenleri kamu işletmeli,
taşeron düzenine son verilmelidir!

Kurdukları taşeron ve güvencesiz çalışma biçimlerine tek kelime etmeyen, bütün suçu ve sorumluluğu işçilere yıkan, ahlak ve normlardan yoksun bu sermaye düzeni daha kaç can alacak?

DİSK'in basın açıklaması metni 


DİSK Yönetim Kurulu
ICF direnişçileriyle birlikte...

DİSK Yönetim Kurulu, 28 Ekim'de Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu ICF Isı Cihazları Fabrikasında direnişteki işçilere dayanışma ziyaretinde bulundu.

ICF Isı Cihazları Fabrikasında çalışan ve Birleşik Metal-İş Sendikamıza üye oldukları için işten atılan 5’i kadın 13 işçi, 5 Ağustos 2014 tarihinden beri, 80 gündür direnişlerini sürdürüyorlar..

Fotoğraflar 


Kocaeli Şb. TİS Kurul Yürütmeleri toplandı

İşyerlerimizdeki TİS Kurul yürütmeleri toplantıları, şube şube devam ediyor.
İstanbul ve Ankara'da yapılan toplantıların ardından, Kocaeli şubemize bağlı işyerlerinin kurul yürütmeleri de 28 Ekim'de toplandılar.

Fotoğraflar 


Pişirgen Makina işçileri,
Saflarımıza hoşgeldiniz!

Silifke’de kurulu bulunan Pişirgen Makina İmalat San. Dem. Saç Prof. Tic. Ltd. Şti. işyerinde çalışan işçiler, Sendikamız Anadolu Şubesinde örgütlendiler!
 

Çalışma Bakanlığı’nın, Sendikamızın işyerinde yeterli çoğunluğu sağladığını tespit ederek yetki vermesi üzerine, üyelerimizle birlikte toplu sözleşme taslak çalışması yapıldı.

Taslak önümüzdeki günlerde işverene gönderilecektir.


HOMUR mizahçılarından büyük jest...

Sendikamız gazetesinin mizah ekini hazırlayan emek dostu karikatürcülerden sendikamıza anlamlı bir hediye geldi.

 
Atilla Atala, kendi stilinde hazırladığı Kemal Türkler tablosunu Canol Kocagöz ile birlikte, Homur Mizah Grubu adına yöneticilerimize takdim etti.


DİSK Yöneticileri Sendikamızda

Konfederasyonumuz DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu Sendikamızı ziyaret ederek güncel gelişmeler hakkında bilgi alışverişinde bulundular.


TİS Kurul Yürütmeleri toplanıyor

Anadolu ve Eskişehir Şubelerimize bağlı işyerlerinin TİS kurul yürütmeleri 25 Ekim'de Ankara'da toplandılar.

Fotoğraflar 

 
İstanbul 1 Nolu, İstanbul 2 Nolu, Bursa ve Trakya şubemize bağlı işyerlerinin kurul yürütmeleri genel merkezimizde toplandılar.

Fotoğraflar Grup TİS 3. görüşme: İşin rengi belli oldu!

 

Sendikamız ile MESS arasında 41 işyeri adına sürdürülen metal işkolu grup toplu iş sözleşmesi müzakerelerinin üçüncüsü, sendikamız toplantı salonunda yapıldı.

İşveren sendikası MESS bu toplantıya metal işçilerinin kazanılmış pek çok hakkına saldırı niteliği taşıyan tekliflerle geldi.

Ayrıntılar TİS sayfamızda 


"Kökler birleşeli 21 yıl olmuş!"

 

 

 

Metal işçilerinin mücadele tarihini yazan, tanıklık eden eski yöneticilerimiz Sapanca Sardunya Tesislerimizde biraraya geldiler..

Fotoğraflar 

 


 

İşçi iradesine dayanan gerçek sendikacılık için tüm işyerlerinde
REFERANDUMA ÇAĞIRIYORUZ

 
• Son günlerde İskenderun Demir Çelik’te işkolumuzdaki iki sendikanın rekabeti sürecinde dillerine doladıkları “referandum” ile gerçek sendikacılığın referandum talebi bir ve aynı şey değildir.
• 12 Eylül faşizminin yarattığı ve metal işçilerinin hak ve özgürlük mücadelesinin katı biçimde denetim altında tutulduğu endüstriyel ilişkiler sistemine acilen son verilmelidir. Bunun yolu referandumdur.
 

Basın Açıklamamız


 

Çalışma ve Toplum Değerlendirme toplantıları: 3
"Çalışma yaşamında iş kazaları, işçi sağlığı
ve iş güvenliği"

 

 
Akademisyenler, milletvekilleri ve sendika yöneticilerinin katılımıyla düzenlediğimiz Çalışma ve Toplum değerlendirme toplantılarının üçüncüsü, sendikamızın Sapanca tesislerinde yapıldı.

Av. Murat Özveri'nin "İSİG ve Yasal Düzenlemeler" konulu sunumunun ardından, katılımcılar Baş İş Müfettişi Şeref Özcan'ın moderatörlüğünde, "Çalışma yaşamında iş kazaları, işçi sağlığı ve iş güvenliği" konularını değerlendirdiler.

Fotoğraflar
 


 
Haber ve etkinliklerin devamı Etkinlikler sayfamızda
 

 


 

Sendikamızı Sosyal Medyada
ve mobil cihazlarda da takip edin


        Çok yakında 
 


GÜNCEL

 

29 Ocak'ta grev uygulaması başlıyor.

CENGİZ MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. Saat: 09.00

YÜCEL BORU VE PROFİL END. A.Ş. Saat: 10.00

ALSTOM GRİD ENERJİ END. A.Ş. Saat: 10.30

KROMAN ÇELİK SAN. A.Ş. Saat: 09.00

SARKUYSAN ELK. BAKIR SAN. VE TİC. A.Ş. Saat: 09.30

ÇAYIROVA BORU SAN. VE TİC. A.Ş. Saat: 10.00

ANADOLU ISUZU OTM. SAN. VE TİC. A.Ş. Saat: 9.00

ARPEK ARK. PRÇ. ALM. ENJ. VE KLP. SAN. TİC. A.Ş. Saat: 09.30

SCHNEIDER ENERJİ ENDÜSTRİSİ SAN. VE TİC. A.Ş. Saat: 10.00

DOSTEL MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. Saat: 10:00

BEKAERT İZMİT ÇELİK KORD SAN. VE TİC. A.Ş. Saat: 13.00

EJOT TEZMAK BAĞL. ELEM. TEKN. SAN. TİC. A.Ş. Saat: 07.00

PAKSAN MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. Saat: 08.00

MAHLE MOTOR PARÇALARI SAN. VE TİC. A.Ş. Saat: 08.30

SCHNEİDER ELEKT. SAN. VE TİC. A.Ş.Manisa Saat: 12.30

SCHNEİDER ELEKT. SAN. VE TİC. A.Ş. İzmir Saat: 15.30

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMULLERİ SAN. A.Ş. Saat: 9.00

ÇUKUROVA İNŞ. MAK. SAN. VE TİC. A.Ş. Saat: 9.00

YÜCEL BORU VE PROFİL END. A.Ş.  OSMANİYE  Saat: 12.00

YÜCEL BORU VE PROFİL END. A.Ş.  HATAY Saat: 13.00

MAHLE MOTOR PARÇALARI SAN. VE TİC. A.Ş. Saat : 9.00

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİST. A.Ş. Saat: 10.00

 

 

Basından:

Grev oylamaları

Grev kararımız basında geniş yer buldu

 RAKAMLARLA


Aralık 2014 Yİ-ÜFE

Bir önceki aya göre:

%  -0,76

Bir önceki yılın Aralık ayına göre:

%   6,36

Bir önceki yılın aynı ayına göre:

%   6,36

Oniki aylık ortalamalara göre:

% 10,25

 
Aralık 2014 TÜFE

Bir önceki aya göre:

%  -0,44

Bir önceki yılın Aralık ayına göre:

%  8,17

Bir önceki yılın aynı ayına göre:

%  8,17

Oniki aylık ortalamalara göre:

%  8,85

 
Asgari Ücret

     Brüt: 1.201,50 TL.                Net: 858,96 TL.
 

SSK Prim Alt ve üst Sınırı
 

    Aylık kazanç alt sınırı:  1.201,50 TL.
    Aylık kazanç üst sınırı: 7.809,90 TL.

Kıdem Tazminatı Tavanı

                                               3.541,37 TL.
 

DUYURULAR


Arşivden: Çumitaş Grevi 1975

113. yaşgünün kutladığımız Nazım ustaya "Gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan, ekmek, gül ve hürriyet günleri" için mücadele eden işçi sınıfından selamlar...


İşçi sınıfı mücadelesinin unutulmaz ismi
Abdullah Baştürk'ü
ölümünün 23. yıldönümünde saygı ile anıyoruz.


Katliamın 36. yılında
Maraş kalbimizde yaradır hala...DİSK'İN SESİ 176. sayı yayınlandı..


Sendikamızın Android Mobil programını cep telefonunuza indirebilirsiniz.


"Çalışma ve Toplum" Dergimizi
internetten de takip edebilirsiniz


Onların yokluğunu hep hissediyoruz...

Yaşamını işçi sınıfı mücadelesine adamış avukatımız, hocamız, ablamız Av. Şeyma Tümer
geçen yıl 11 Eylül'de aramızdan ayrılmıştı. Özlüyoruz..

 2010 yılında yitirdiğimiz,
eski Genel Başkanımız, mücadele arkadaşımız Kamil Kinkır'ın anısı, işçi sınıfının mücadelesinde yaşıyor.


Gebze ALSTOM işyerinden üyemiz 1970 doğumlu Önder PALA, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Tüm Alstom çalışanları tarafından çok sevilen üyemizi kaybetmenin acısıyla;
Birleşik Metal-İş Sendikası olarak ailesi başta olmak üzere iş arkadaşlarına ve tüm yakınlarına başsağlığı diliyoruz.


Toygun Erarslan'ı yitirdik...


1968 öğrenci hareketinin önde gelen isimlerinden, 12 Eylül öncesi Türkiye Maden-İş Sendikası Toplu İş Sözleşme uzmanlarından
TOYGUN ERARSLAN aramızdan ayrıldı.
Ailesine ve dostlarına başsağlığı diliyoruz...


Katledilişinin 34. yılında, Türkiye işçi sınıfının yiğit önderi, Onursal Genel Başkanımız Kemal Türkler'in mezarı başındaydık.

Fotoğraflar


Ümit Köseoğlu’nu Kaybettik…

Almanya’da başlayan işçilik yaşamında hep sınıf mücadelesinin içinde oldu.

Birleşik Metal-İş Sendikası ile IG Metal Sendikaları arasında uzun yıllar süren eğitim çalışmalarının en aktif parçası oldu. Gerek Almanya’da gerek Türkiye’de yapılan eğitimlere katıldı.

Birleşik Metal-İş Sendikası olarak ailesi başta olmak üzere tüm yakınlarına ve işçi sınıfına başsağlığı diliyoruz.


 

ILO'nun 2013 yılı raporuna göre,
dünyada çocuk işçi sayısı 168 milyon,

85 milyonu tehlikeli iş kollarında çalışıyor.


Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar, temiz enerji konusunda toplumu bilinçlendirmek için mücadele eden bir bilim insanı.  Hocamızın konuyla ilgili araştırması sendikamız tarafından kitap olarak yayınlandı.

Kitap, PDF formatında    

Yasalar ve yönetmelikleri kitap haline getirerek örgüt içi dağıtımına başladık..
(pdf formatında indirebilirsiniz)İşçilerin insan onuruna yakışır çalışma ve yaşama koşullarına kavuşturulması mücadelesini sürdüren sendikamız, performans değerlendirmesi uygulamasını da bu hedef çerçevesinde ele alıyor. Sendikamızın yayınladığı Kılavuz Kitap, Üye ve temsilcilerimize, yasal hakları konusunda bilgi vermeyi, işyerlerinde yaygınlaşacağı görülen performans uygulamalarına yönelik izleyecekleri yolu anlatmayı amaçlıyor.

Kılavuz Kitap


Kıdem tazminatı ile ilgili taleplerimizden vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz.

Kıdem tazminatı fonu ile ilgili düzenlemenin gündemden kaldırılması, en azından bir yanlıştan dönüldüğünü göstermesi açısından son derece sevindirici bir gelişme olmakla beraber; daha önce açıkladığımız gibi, kıdem tazminatının daha kapsamlı ve yararlanılabilir bir hale getirilmesi için dile getirdiğimiz taleplerimizden asla vazgeçmediğimizin bilinmesini isteriz.
Kıdem tazminatı meselesi, sermayenin ve iktidarın istekleri ile sınırlı bir konu değildir.

Basın Açıklamamız


Üyesi olduğumuz, 140 ülkeden 700 sendika ve 50 milyondan fazla işçiyi temsil eden küresel sendika IndustriALL, "Taşeron" işçiliğine karşı Dünya çapında tüm sendikaları eyleme çağırıyor...

Okumak için


Çalışma ve Toplum dergisi arşivi     Gazetemiz arşivi


Kemal Türkler


TBMM’de kabul edilen “Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu" metniTemsilcinin el Kitabı
 
Yasalar, tüzükler, yönetmelikler...
Hakları, görevleri, sorumlulukları..
İşyeri sendika temsilcilerimizin çalışmalarını bilgiye dayandırmasına yönelik ihtiyaçlarını karşılayacak bir kitap.

 Okumak için


 

Genel Kurulumuzla ilgili ayrıntılı bilgi, fotoğraf ve videolar için

 

 

 


Güncelleme: 06 Ocak 2015
Birleşik Metal-İş, 01.09.1998 tarihinde ülkemizden ilk sendika olarak internette yerini aldı.


e-posta kontrol et..

2 Kasım 2004'ten bu yana, bu sayfayı ziyaret edenlerin sayısı: