industriAll Global Union industriAll European Trade Union
English

 

 

 

Sitemizi Sık
Kullanılanlara Ekleyin

bu sayfayı, facebook'ta paylaşın...

Site içinde arama:

"Savaşım dolu
Onurlu bir yaşam"
filmi

1 Mayıs 2008 filmi

izlemek için tıklayın

izlemek için tıklayın
Hangi ülkede, hangi işyerinde olursa olsun, işçilerin sorunları ortaktır..

Üye Kimlik Araştırması

IMF - İSTİHDAM UYGULAMALARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER VE GÜVENCESİZ ÇALIŞMA ARAŞTIRMASI1 Mayıs 2015’e sayılı günler kaldı.

İnsanca çalışmak ve insanca yaşamak isteyen
milyonlar olarak, demokrasi, özgürlük, eşitlik
ve barış özlemlerini Türkiye’nin dört bir yanında
1 Mayıs alanlarında haykıracağız.

Ülkenin dört bir yanında kutlanacak
1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma gününde

Milyonların kalbi,
İstanbul Taksim 1 Mayıs alanında atacak.


Vatan Kablo işçileri işveren örgütü TUSKON önünde

Kendilerini zincirlediler.

 


Anayasal haklarını kullanarak sendikalaştıkları için işten atılan işçiler,
bugün işveren örgütü önündeydiler..

Sloganlar eşliğinde yapılan yürüyüşle geldiğimiz TUSCON önünde, 
Genel Örgütlenme Sekreterimiz Özkan Atar'ın yaptığı basın açıklamasının ardından DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu da DİSK adına dayanışma mesajını iletti. Basın açıklaması ardından işçiler kendilerini TUSCON kapısına zincirlediler
 ve oturma eylemi başlatıldı.

 

Fotoğraflar
Basın Açıklaması


Fransız Renault İşçi Temsilcisi:

 "Sendikadan istifa eden, işten çıkartılmayacak"
 


Onayları olmadan imzalanan toplu sözleşmeye karşı Bursa'da işçilerin
başlattığı tepkilerle ilgili olarak Renault'daki gelişmeleri izlemek ve
Fransa Renault Yönetim kurulu toplantısına bilgi aktarmak üzere
28 Nisan Salı günü
Bursa'da temaslarda bulunan
XAVİER REYNAUD (Renault Grup Fransa Sendika İşyeri Temsilcisi) ve
NAİL YALÇIN (Fransa Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu, CGT temsilcisi)
Sendikamız Bursa şubesinde, Şube Yöneticilerimiz ile birlikte bir
basın açıklaması düzenlediler.

Renault Grubu Fransa Sendika İşçi Temsilcisi Xavier Reynaud:
"İnsan Kaynakları Bölge Sorumlusu bizi aradı. Sözlü olarak bize garanti verdiler. Hiçbir işçi, sendikadan istifa ettiğinde işten çıkartılmayacaktır."

Fotoğraflar
Basın Açıklaması


"Mücadeleci sendikayı seçtik"

Hoşgeldiniz Alimex işçileri

 

Toplu sözleşme sürecinde yasaklanan greve rağmen metal işçisinin mücadeleci ruhunu sürdüren Birleşik Metal-İş, işçilerin çekim merkezi olmaya devam ediyor.

Grev sürecinin ardından sendikamızda örgütlenen fabrikalara,
Kocaeli'de kurulu Alimex Alüminyum da katıldı.

Yeni üyelerimizle Sapanca Tesislerimizde Genel Merkez ve Şube Yöneticilerimizin de katılımıyla yapılan toplantıda, Genel Başkanımız Alimex işçilerini selamlayarak örgütümüz adına hoşgeldiniz mesajını iletti...

Fotoğraflar


ABB İşyeri Komite Üyeleri Eğitimi
 

ABB Kartal, Dudullu ve Dilovası fabrikalarının işyeri komite üyelerine yönelik eğitim, Sapanca Sardunya Tesislerimizde yapıldı. Genel Başkanımız, Genel Eğitim Sekreterimiz ve Şube Yöneticileri de eğitime katılan üyelerimiz ile birlikteydiler.

Fotoğraflar


Bursa'da yayınlanan gazete ilanımızın tam metni TİS sayfamızda
Bursa'daki gelişmeler gazete sayfalarında


"Bursa'da yaşanan süreç,
Birleşik Metal-İş Sendikasının haklılığını
bir kez daha ortaya koydu"

Sendikamız Bursa Şubesinde düzenlenen basın toplantısında,
Bursa'da metal işçilerinin başlattığı hareketlilik değerlendirildi.

Türkiye´de işçi hakları ve insan hakları ihlallerini gözlemleyen, dünyanın her bölgesinden avukatların oluşturduğu Uluslararası İşçi Hakları Komisyonu'nun da katıldığı basın açıklamasında Sendikamız Bursa Şube Başkanı Ayhan Ekinci, son yaşananların Birleşik Metal İş sendikasının ne kadar haklı olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

"... Metal işçileri imzalanan sözleşmeden memnun değillerdir, ancak bunu bugüne kadar sesli olarak dile getirememişler, Bosch sözleşmesi bardağın taşmasına neden olmuştur. Hükümetin Birleşik Metal’in grevini yasaklarken diğer sendika üyelerinin isyan edeceği gerekçesi boşa çıkmış, grevler yasaklanmasına rağmen metal işçileri sözleşmeye olan tepkilerini ortaya koymaya başlamışlardır."

Basın Açıklaması


Vatan Kablo işçileri
Anayasal hakları için Cumhuriyet Savcılığı’na
SUÇ DUYURUSU!

Anayasal haklarını kullanarak sendikalaştıkları için işten atılan işçiler;

17 Nisan 2015 Cuma günü Saat: 10.00’da

ÇORLU CUMHURİYET SAVCILIĞI önünde; mağduriyetlerinin giderilmesi ve bu yasa dışı durumun düzeltilmesi için işveren ve işveren vekilleri hakkında suç duyurusunda bulundular ve Savcılık önünde merkez yöneticilerimizin de katılımıyla basın açıklaması yapıldı…

Fotoğraflar

Basın Açıklamamız
 


İşçi Sağlığı İş Güvenliği Eğitimi

 

Sapanca Sardunya Tesislerimizde 13 Nisan'da başlayan İSİG eğitimi, bugün Genel Başkanımız ve Genel Eğitim Sekreterimizin katılımıyla yapılan değerlendirme toplantısı ve sertifika töreni ile tamamlandı.

Fotoğraflar


 

"Eğitimin titiz işçisi... İşçinin titiz eğitimcisi"

"İşçi sınıfının Süleymanı" Süleyman Üstün'ü anlatıyor tanıyanlar...
Kitap, Hocamızın işçi sınıfı mücadelesindeki yerini, anılarını yaşatacak.


301 canın hesabını sormak için
Soma Davası'nın takipçisiyiz.Sendika varsa iş yok...
Sendikalı olana çalışmak yasak.

Çorlu'da Vatan Kablo işçileri sendikaları ve işleri için direniyor...


TUZ DA KOKTU!
Grev yasaklamaya Danıştay desteği

Bugün (6 Nisan 2015) UYAP’a düşen Danıştay 10. Dairesi kararına göre sendikamızın yürütmeyi durdurma istemi 2’ye karşı 3 oyla reddedilmiştir.

Bakanlar Kurulu kararının işçilerin grev hakkının kullanımını tümden ortadan kaldırabilecek bir gerekçeye dayanması ve Danıştay’ın buna destek vermesi işçi hak ve özgürlükleri açısından büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Sendikamız bunun hukukileşmemesi için bütün olanakları kullanarak sonuna kadar mücadele edeceklerdir.

Karara İdari Dava Daireleri Kuruluna itiraz hakkımız vardır. Bu hakkımızı grev hakkının tümüyle ortadan kaldırılmasını hukuki yollardan engellemek için elbette kullanacağız. Sadece İdari Dava Daireleri Kurulu’na itiraz etmeyeceğiz, konuyu Anayasa Mahkemesi ve AİHM’e kadar götüreceğiz.

Basın Açıklamamız
Danıştay karar metni

Danıştay'ın red kararı basında  


    

Gazetemiz baskıda, pdf formatında okuyabilirsiniz.


Asilçelik Ziyareti

 

Genel Başkanımız ve Genel Sekreterimiz, beraberlerinde Şube Yöneticileri ile Asilçelik işyerini ziyaret ederek, üyelerimizle görüştüler

Fotoğraflar


 

 

Kıbrıs KTAMS sendikasının kongresine katılan Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu metal sektöründe hükümetin engellediği grev sürecini anlattı, AKP'yi ve metal patronlarını ağır bir dille eleştirdi.


Friedrich Ebert Vakfı’nın düzenlemiş olduğu 1,5 yıllık programın onuncu ve son ayağı olarak Türkiye’de emek hareketinin gündemi, grev ve uluslararası emek mücadeleleri konulu bir oturum yapıldı.
5 Nisan’da yapılan toplantıya sendikamız adına katılan Genel Sekreterimiz M. Selçuk Göktaş, metal işkolundaki grevler ve grev ertelemesi hakkında bilgilendirmede bulundu.
 


Düzce’de Tekno Maccaferri'de 

TİS imza töreni ve Basın açıklaması…

Düzce’de kısa bir süre önce örgütlendiğimiz Tekno Maccaferri işyerinde toplu iş sözleşmesi üyelerimizin onayı ve katılımı ile düzenlenen törenle imzalandı.

İmza töreninden sonra Sendikamız Düzce Temsilciliği’nde Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu, şube yöneticilerimiz ve üyelerimizin katılımı ile bir basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, Düzce’de yürütülen örgütlenme faaliyetleri sonucunda işyerinde iş barışı açısından örnek teşkil etmesi temennisi ile imzalanan sözleşme hakkında basına bilgi verildi.

Fotoğraflar


Maden-İş ve Otomobil-İş eski yöneticileri sendikamızı ziyaret ederek
TİS sürecindeki gelişmeler hakkında bilgi aldılar.


1 Mayıs 2014 davasında beraat

"1 Mayıs’ta işçileri Taksim’e çağırmak değil,
1 Mayıs’ı Taksim’de kutlama hakkının engellemesi suçtur"

DİSK-KESK-TMMOB-TTB yöneticilerinin “Halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtmak” ile suçlandığı 2014 1 Mayıs’ı davasında beraat kararı çıktı.


Başkanlar Kurulumuz, gündemdeki konuları ve gelişmeleri
değerlendirmek için sendikamızın genel merkezinde toplandı.


Standard Depo işyeri ziyareti

Genel Başkanımız, Standard Depo fabrikasını ziyaret ederek
üyelerimizle görüştü, gündemdeki konular hakkında bilgi verdi.


Yaşasın Kadın Dayanışması

Kadıköy'de yapılan 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü yürüyüşüne Konfederasyonumuz DİSK ve sendikamız da katıldı. Mitingte; Kuralsız, güvencesiz çalışmaya, ayrımcılık ve kadın cinayetlerine karşı kadın dayanışması ön plandaydı.

Fotoğraflar


Genel Merkezde Emekçi Kadınlarımız

Sendikamız Genel Merkezinde 8 Mart Emekçi Kadınlar Gününe yönelik küçük bir etkinlik düzenlendi. Genel Başkanımız verdiği karanfillerle, sendikamız adına tüm kadınların bu önemli gününü kutladı.

Fotoğraflar

Dünya Emekçi Kadınlar Günü Bildirimiz 

   

İtalya metal sendikası FIOM ulusal yönetim kurulu toplantısı sırasında,
Birleşik Metal-İş greviyle dayanışma mesajı gönderdiler.


Savunma değil, itirafname

Hükümetin gönderdiği metne bir savunma demek mümkün değil. Metin metal işçilerinin haklarının gasbedilmesi için hangi saiklerle hareket edildiğinin, milli güvenlik adı altında sermayenin çıkarlarının güvence altına alınmak istendiğinin açık itirafı biçiminde.

Basın Açıklamamız


Başbakanlık Danıştay'a savunma gönderdi.

Grevimizin Bakanlar Kurulu tarafından ertelenmesi üzerine, sendikamız tarafından 02.02.2015 tarihinde “yürütmenin durdurulması” istemiyle açılan davada Danıştay 10. Dairesi, Başbakanlık’tan savunma istemişti.

Başbakanlık, Danıştay'ın "Grevlerin ‘milli güvenliği bozucu nitelikte olduğu’nun nasıl ve ne şekilde belirlendiği, milli güvenliği bozucu hususların neler olduğu” konusundaki sorusuna 33 sayfalık bir yanıt gönderdi.

Başbakanlık'ın yanıtı: 
Basında bu konuda çıkan haberler 


18 Şubat Küresel Eylem Günü'nde
Grevi Ertelenen Metal İşçileri Meclis'te...

 
Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu, sendikamız yöneticileri ve grevi ertelenen metal işçilerinin katılımıyla Meclis önünde bir basın açıklaması yapıldı.

Yine Meclis önünde Özgecan için yapılan "Kadın cinayetlerine hayır" eylemine ve DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin ortak düzenlediği "İç güvenlik yasası geri çekilsin" basın açıklamasına katıldık.

Daha sonra, Yöneticilerimiz ve Metal işçilerinden oluşan heyet, TBMM'nde görüşmeler yaptı.
Yine Meclis'te düzenlenen ve çok sayıda milletvekilinin katlıdığı basın açıklamasıyla, bu süreçte işyerlerinden toplanan dilekçe ve imzalar Meclis İnsan Hakları Komisyonu'na iletildi.

Aynı gün, örgütlü olduğumuz tüm işyerlerinde bildiriler okundu.

Fotoğraflar
Genel Başkanımızın Meclis önünde yaptığı konuşma
İşyerlerinde okunan bildiri

Basın Açıklamamız


Mahle işyeri ziyareti

Genel Başkanımız, Genel Eğitim Sekreterimiz ve Anadolu Şube yöneticileri, Konya Mahle işyerinde üyelerimizi ziyaret ettiler. Genel Başkanımız üyelerimizle yaptığı görüşmede, gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Fotoğraflar


Özgecan için taziye ziyareti

Özgecan Aslan'ın çığlığı tüm ülkeyi sarsarken,  Genel Başkanımız ve sendika yöneticilerimiz de Özgecan kardeşimizin taziye çadırını ziyaret ederek ailesine baş sağlığı dilediler.

Fotoğraflar


DİSK 48 Yaşında
#Direnİşçi’ler Kocaeli’de buluştu!..

Konfederasyonumuz DİSK'in 48. kuruluş yıldönümü, 13-14 Şubat tarihlerinde Kocaeli'de kutlandı.

14 Şubat 2015 Cumartesi günü direnişlerden, grevlerden gelen işçilerle, Kıdem tazminatının gaspına karşı, Grevlerimizin yasaklanmasını protesto için, Taşerona karşı mücadeleyi yükseltmek için, İş cinayetlerine karşı çıkmak için alandaydık..
Mitinge yoğun katılım sağlayan sendikamız kortejinde metal işçileri, grev haklarına sahip çıktıklarını haykırdılar.

Fotoğraflar


Danıştay, Başbakanlık’tan savunma istedi:
“Milli güvenliği bozucu hususlar nelerdir?”

Grevimizin Bakanlar Kurulu tarafından ertelenmesi üzerine, sendikamız tarafından 02.02.2015 tarihinde “yürütmenin durdurulması” istemiyle açılan davada Danıştay 10. Dairesi, Başbakanlık’tan savunma istedi.

Başbakanlık’ın savunma verme süresini 30 gün yerine 10 gün olarak belirleyen Danıştay, Başbakanlıktan “Davacı sendika tarafından uygulanmakta olan ve uygulamaya konulacak grevlerin ‘milli güvenliği bozucu nitelikte olduğu’nun nasıl ve ne şekilde belirlendiği, milli güvenliği bozucu hususların neler olduğunun açık ve tereddüte yer bırakmayacak şekilde açıklanmasının istenmesine” karar verdi.

Basın Açıklamamız
Danıştay'ın ara kararı


MESS'den ayrılarak sendikamızla
sözleşme imzalayan Schneider işçileri
Genel Başkanımızı coşku ile karşıladı

İzmir Şubemize bağlı Mahle, Schneider Çiğli ve Schneider Manisa fabrikalarını ziyaret eden Genel Başkanımız üyelerimizle görüştü, süreç hakkında bilgi verdi.

Fotoğraflar


Merkes TİS Komisyonu
Genel Merkezimizde toplandı
 
 

 Fotoğraflar


Metal işçisi Ankara'da:
"
Biz bitti demeden, bu kavga bitmez!"

Sabah Rixos Oteli'nde başlayan protesto, Milli kütüphane'den Bakanlık önüne yürüyüşle devam etti. Çalışma bakanlığı önünde Milletvekillerinin de desteğiyle yapılan basın açıklmasının ardından, Danıştay'a yürüdük. Hukukçu dostlarımızın katılımıyla, burada yapılan açıklamanın ardından, dosta düşmana seslendi Metal İşçisi: "Biz bitti demeden, bu kavga bitmez..."

 Fotoğraflar


GREV hakkımızı istiyoruz!

Ülkenin dört bir yanında metal işçileri,

3 Şubat'ta AKP il ve ilçe binaları önünde

“Grev Hakkımızı İstiyoruz” talebiyle düzenlenen
yürüyüş ve basın açıklaması düzenlendi...

Bildirimiz

Gebze Fotoğraflar

Konya Fotoğraflar

Ankara Fotoğraflar


 

 
GREV HAKTIR YASAKLANAMAZ!
Metal işçilerinin GREV hakkı
derhal iade edilmelidir!

Sendikamız Birleşik Metal-İş’in toplu iş sözleşmesinde yaşanan çözümsüzlüğün ardından fabrikalardaki oylamalarda çıkan GREV kararıyla birlikte MESS’e karşı başlattığı grev daha birinci günündeyken Bakanlar Kurulu kararıyla yasaklandı.

30 Ocak günü Resmi Gazete’de yayımlanan, Bakanlar Kurulu kararı ile metal grevinin yasaklandığı Türkiye’de demokrasinin olmadığı bir kez daha ilan edilmiştir.

DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi metal işçilerinin grev oylama sandıklarında, grev meydanlarında ortaya çıkan iradesine karşı Bakanlar Kurulu’nun aldığı yasaklama kararının adı DARBE’dir.

Bakanlar Kurulunun bu kararı “milli güvenlik” denilen şeyin gerçekte sermayenin güvenliğinden başka bir şey olmadığını ve Bakanlar Kurulunun gerçekte sermayenin bir kurulu olarak hizmet verdiğini açıkça kanıtlamıştır.

Kendilerine dayatılan ücret zamlarını ve çalışma koşullarını kabul etmeyen on binlerce metal işçisinin grev yolu ile hak arayışı ertelenmemiş ortadan kaldırılmıştır.
Grevin durdurulması kararının işçilerin mücadelesini engelleyerek işyerlerine barış getireceğini sananlar yanılıyorlar.

METAL İŞÇİLERİ,
ARABULUCU DEĞİL, GREV HAKKININ İADESİNİ İSTİYOR!

Sendikamız bu konuda bugün (02.02.2015) tarihinde DANIŞTAY BAŞKANLIĞI’NA “Yürütmenin Durdurulması istemli” dava açıyor…

BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI
Genel Yönetim Kurulu


Ankara'da ortak basın açıklaması:
DİSK-KESK-TMMOB-TTB: "Bizler emek ve meslek örgütleri olarak metal işçilerinin işyerlerinde ve sokakta yürüteceği meşru mücadeleyi, kendi mücadelemiz olarak görüyoruz."

Fotoğraflar


 
Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi

İşçi sınıfı ve sendikacılık hareketinin içinde bulunduğu kötü koşullardan çıkışı için büyük önem taşıyan 2015 Metal grevlerinin yasaklanması ve sermaye egemenliğinin tahkim edilmesi kararının ardından toplanan Başkanlar Kurulumuz mücadelenin daha yoğun, daha kitlesel ve her türlü platforma taşınarak sürdürülmesi kararlığındadır.

Mücadelenin bu yeni evresinin en önemli koşulu sınıf bilinci ve sendikal disiplin içinde hareket edilmesi, sendikamız kurul kararları dışında hiç bir kararın tartışılmaması, uygulanmaması ve dışlanmasıdır.
Tüm dayanışma gösteren kurum ve kuruluşların da bu temel ilkeyi gözetmelerini kendilerinden bekliyoruz.

Başkanlar Kurulu’muz, Genel Yönetim Kurulu’muzun 30 Ocak 2015 tarihli açıklamasının arkasında durmaktadır.
Grev hakkımızı yasaklayan, sermayenin sömürü düzenini güvence altına alanlarla ve bu sürecin gerçek sorumlusu sermaye örgütü MESS ile aynı masaya oturmayacağız.
Arabulucu değil, metal işçilerinin haklarını istiyoruz!
Arabulucu değil, grev hakkımızın iadesini istiyoruz!

... Birincisi, özgür toplu pazarlık düzeni istiyoruz.
... İkincisi, insan onuruna yakışır bir ücret, insan onuruna yakışır çalışma koşulları için mücadele ediyoruz.
... Üçüncüsü, yasaklanan grev hakkımızı geri almak için mücadele ediyoruz.

...İşverenler, grevlerin yasaklanması ile sorunun bitmediğini 2 Şubat Pazartesi gününden itibaren yaşayarak görecekler.

...  Vazgeçmeyeceğiz!
Asla teslim olmayacağız!
Asla yılgınlığa kapılmayacağız!

Tam metin 

 

 


Toplu Sözleşme ve Grev Hakkına

DARBE

 
GREV HAKKIMIZI GASBEDENLERLE
AYNI MASAYA OTURMAYACAĞIZ

Bakanlar Kurulu bugün almış olduğu işçilerin grev hakkının ortadan kaldırılması kararıyla bir kez daha sermaye ile işçiler arasında kimden yana olduğunu ortaya koymuştur.

Bakanlar Kurulunun bu kararı “milli güvenlik” denilen şeyin gerçekte sermayenin güvenliğinden başka bir şey olmadığını ve Bakanlar Kurulunun gerçekte sermayenin bir kurulu olarak hizmet verdiğini açıkça kanıtlamıştır.

Basın Açıklamamız

 


"İnanmayanlar da inanacak"
Bu sadece metal işçilerinin değil

BÜTÜN İŞÇİLERİN GREVİ

Grev önlükleri giyildi,
Grev pankartları fabrikalara asıldı.
15 bin metal işçisi halaya duruyor.

Osmaniye’de, Hatay’da, Mersin’de, Konya’da, Kocaeli’de, Bursa’da, İzmir’de, Bilecik’te, İstanbul’da, Gebze’de
fabrikalarda grev coşkusu büyük...

Grev bölgelerinden haber ve fotoğraflarını sosyal medyadan da takip edebilirsiniz.

     

Sabah 9.30'da Cengiz Makina önünde başladı grev mücadelesi. Grev pankartı asıldı, önlükler giyildi. DİSK Genel Başkanı, sendika yöneticileri, siyasi partilerden ve kitle örgütlerinden temsilciler, emek dostları yanımızdaydı.

Fotoğraflar

Çayırova, Sarkuysan ve Kroman işyerlerinde grev pankartı asıldı. İşçiler hep birlikte uzun bir yürüyüşe çıktılar. Gebze içine girince, halkın yoğun ilgi ve desteği ile, sloganlarla Grev Meydanına ulaştılar.

Fotoğraflar
Fotoğraflar 2 

Anadolu İsuzu önünde de, grev pankartının asılmasıyla metal işçisinin kararlı tavrı bir kez daha sergilendi.

 

Arpek işyeri de bu sabah grev pankartını asan işyerlerimizdendi.

Yücel Boru işçisini vardiya çıkışında karşılayan coşkulu kitle, grevcileri selamladı.. Genel Başkanımız astı grev pankartını.

Fotoğraflar

Ejot işçileri sabahın erken saatlerinde düştüler yola.. Kendilerine desteğe gelen emek dostlarıyla asttılar grev pankartını...

Alstom önünde, Yine DİSK Genel Başkanı ve yöneticileri ve Genel Başkanımız, fabrika önünde işçilerle birlikteydiler...

Fotoğraflar

Metal işçileri Gebze'de bir fabrikadan diğerine, greve yürüyor...

Fotoğraflar

Gebze'de grev pankartını asan fabrikalar, Gebze halkını alkışları arasında Grev meydanına geldiler. Genel Başkanımızın burada yaptığı konuşmanın ardından Halaya durdular...

Fotoğraflar

Gebze'de Grev meydanındaki halayın ardından, Bekaert işyerinde işçilerle buluşuldu. Burada fabrika yetkililerinin de katılımıyla, imzalanan sözleşme kutlandı.

Fotoğraflar

Mersin Çimsataş işçileri de bu sabah grev dediler...

 

Demisaş işçileri kitlesel bir coşkuyla astılar pankartı.

Fotoğraflar

Emek dostları Konya Mahle işçilerini yalnız bırakmadılar.

Bursa Prysmian işyerinde de Greve çıkışın coşkusu erken saatlerde yaşandı.

Fotoğraflar

Yücel Boru Osmaniye işçileri...

Fotoğraflar

Yücel Boru Dörtyol fabrikasında da grev pankartını asılırken, emek dostları yanımızdaydı.

Fotoğraflar


10 Kent, 22 Fabrika, 15 Bin metal işçisi
MESS Dayatmalarına Karşı

İnsanca Çalışmak, İnsanca Yaşamak ve Çocuklarının Geleceği İçin
GREVDE!

Grevler Osmaniye’de, Hatay’da, Mersin’de, Konya’da, Kocaeli’de, Bursa’da, İzmir’de, Bilecik’te, İstanbul’da, Gebze’de 22 fabrikada gerçekleşecek.

29 Ocak 2015 Perşembe günü Saat 09:00’da
Gebze’de Cengiz Makina işyerinde
Disk Genel Başkanı Kani Beko ve Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu grev mücadelesini başlatacaklar.

İkinci grev ise 19 Şubat 2015 tarihinde gerçekleştirilecek.

Ayrıntılı program Basın Açıklamamızda

 


Günün son sandığından da EVET çıktı

  • Dostel sandık sonucu: 201 GREVE EVET

  • Schneider Çiğli: 208 oyla GREVE EVET

  • Schneider Manisa: 428 oyla GREVE EVET

  • Schneider Samandra: 56 oyla GREVE EVET

Schneider Enerji: 424 oyla GREVE EVET

Günün ilk Grev oylaması haberi Isuzu'dan:

662 oyla, "GREVE EVET"


Bugün Çayırova Boru, Kroman, Sarkuysan ve
Yücel Boru işyerlerinde yapılan oylamaların tamamında
GREVE EVET çıktı.


Gerçekdışı iddialar ve gerçekler

Metal sermayesinin örgütü MESS, Birleşik Metal İş üyelerinin
grev kararıyla birlikte gerçek dışı bildiriler yayınlamaya başladı.
Genel Yönetim Kurulumuzun bu konudaki açıklamasını okumak için:


 
Grev erteletmek için çırpınacağınıza,
Metal işçisinin hakkını verin

  "Bugün (27 Ocak 2015) “Kocaeli” gazetesinde yer alan bir habere göre MESS’in talebi üzerine Kocaeli Sanayi Odası hükümetten Birleşik Metal-İş’in grevlerinin ertelemesini istemiştir."
"Grev hakkı işçilerin anayasa ve yasalar tarafından güvenceye alınmış demokratik hakkıdır."

"Metal işçilerinin grevleri ne genel sağlığı bozmakta ne de milli güvenliği tehdit etmektedir.

Alınterinin karşılığını istemek genel sağlığı bozmak yerine güçlendirir. Çocuklarının geleceği için yaşamak, insanca çalışmak istemek milli güvenliği sağlamlaştırır."

 

Basın Açıklamamız
Metal işçileri Kocaeli Sanayi Odası'nın kapısına dayandı....

 

Grev oylaması saldırısına ilk cevabı Alstom işçisi verdi:

"GREVE EVET"


DİSK, KESK, TMMOB, TTB, HDP ve HDK heyetlerinden

Destek ziyaretleri

DİSK Genel Başkanı Kani Beko: "Metal işçilerinin bu onurlu grevi DİSK'in grevidir."

KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen: "29 Ocakta grevin gerçekleşeceği tüm illerde DİSK ile beraber mücadeleyi büyüteceğiz."

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı: "Grev davulu çaldığında mühendisler de halayda olacak."

TTB Merkez Konsey Başkanı Bayazıt İlhan: "Bu grevin başarıya ulaşması için her türlü desteği vermeye hazırız"

Fotoğraflar


Kapsam dışı sınıf kardeşlerimiz:
Mücadelemiz aynı zamanda sizin içindir

HAKLIYIZ, çünkü emeğimizin karşılığını istiyoruz!
HAKLIYIZ, çünkü sömürülüyoruz!
HAKLIYIZ çünkü çocuklarımızın geleceği için yaşıyoruz.


24 Ocak Cumartesi günü Genel Merkezimizde toplanan
Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz,
grev öncesi son hazırlıkları değerlendirdi...

Fotoğraflar


 
Tweetlerle sosyal medyada destek

Beyaz yakalılar Metal Grevine destek amacıyla sosyal medya üzerinden kampanya yürütüyorlar.

#MetaldeGrevVar
#MetalİscisiGrevde
#Direnİşçi

 


Grev hazırlıklarımız basında geniş yer buldu


Grev kararlarının asılmasının ardından
Grev Komiteleri Eğitimde...
 


Grev uygulama tarihimiz 29 Ocak!..
Grev kararları işyerlerine sloganlarla asılıyor...

Grev kararımızın basına yansımaları


Bugünlerden geriye, bir yarına gidenler kalır!
Bir de yarınlar için direnenler...

DİSK Genel Başkanı, yöneticiler ve bağlı sendikaların başkan ve
yöneticilerinin de katılımıyla; sendikamızın almış olduğu grev kararı,
gerekçeleri ve tarihi açıklandı.

Adnan Serdaroğlu'nun toplantıdaki konuşma metni
Fotoğraflar


 
Haber ve etkinliklerin devamı Etkinlikler sayfamızda
 

 


 

Sendikamızı Sosyal Medyada
ve mobil cihazlarda da takip edin


        Çok yakında 
 


GÜNCEL

 

Metal işçileri, grev haklarından hiçbir zaman vazgeçmediler ve vazgeçmeyecekler.
Ama Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk devleti olduğu, yargının bağımsız olduğuna artık onları kimse inandıramayacak.

Onlar, sermayedarlar ile işçilerin kanunlar önünde eşit yurttaşlar oldukları masalına da artık kanmayacaklar.

Onlar, kağıt üzerine yazılmış grev hakkının egemenler tarafından bir kalem oynatması ile yok edildiğini gördüler.

Onlar, siyasal iktidarın, Bakanlar Kurulu’nun sermayenin bir ofisi olarak çalıştığını gördüler.

Onlar, mağdur, inanmış edebiyatı yapanların, sermayenin çıkarlarını her şeyin üstünde tuttuklarını gördüler.

Onlar, yasama, yürütme ve yargının bütünleştiğini, sermayedar sınıfın çıkarları ve özel mülkiyetin savunulmasını temel görev bellediklerini yaşayarak öğrendiler.

Onlar, sermayenin iktidarının sadece iktisadi bir iktidar olmayıp, siyasal bir iktidar olduğunu gerçeğini gördüler.

Onlar, gerçek grev hakkı için grev yapılması gerektiğini de gördüler.

Metal işçileri bundan böyle “işçilerin ihtiyacından daha büyük yasa yoktur” şiarıyla hareket etme hakkı kazandılar.

Fransa Renault işçilerinden
Bursa Renault işçilerine mesajGrevimiz basında

Uluslararası desteklerden

 

 RAKAMLARLA


Aralık 2014 Yİ-ÜFE

Bir önceki aya göre:

%  -0,76

Bir önceki yılın Aralık ayına göre:

%   6,36

Bir önceki yılın aynı ayına göre:

%   6,36

Oniki aylık ortalamalara göre:

% 10,25

 
Aralık 2014 TÜFE

Bir önceki aya göre:

%  -0,44

Bir önceki yılın Aralık ayına göre:

%  8,17

Bir önceki yılın aynı ayına göre:

%  8,17

Oniki aylık ortalamalara göre:

%  8,85

 
Asgari Ücret

     Brüt: 1.201,50 TL.                Net: 858,96 TL.
 

SSK Prim Alt ve üst Sınırı
 

    Aylık kazanç alt sınırı:  1.201,50 TL.
    Aylık kazanç üst sınırı: 7.809,90 TL.

Kıdem Tazminatı Tavanı

                                               3.541,37 TL.
 

DUYURULAR


Gebze Schneider Enerji'den üyemiz
Mehmet Akif KAYA'yı
bir trafik kazasında kaybettik.
Başta ailesi olmak üzere, sevenlerine ve mesai arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz.


Sendikamız avukatlarından,
hukuk savaşçısı dostumuz, iyi insan

ERTUĞRUL SAKAOĞLU'nu kaybettik.

Ailesinin, sevenlerinin ve işçi sınıfının başı sağolsun.


Halkı, okurları, dostları yanındaydık. Yaşar Kemal'i sevgiyle uğurladık.

"Benim kitaplarımı okuyanlar, insanın insanı sömürmesine karşı çıksın" diyen, gölgesinde güvenle soluklandığımız Koca Çınar aramızdan ayrıldı. Şimdi o çınardan yeni filizler yeşerecek.

Kemal Türkler'in de yakın arkadaşı olan büyük edebiyatçıyı uğurlayan onbinler arasında metal işçileri, sendikamız eski ve yeni yöneticileri de vardı.


Metal işçisine sanatçı desteği

Grevlerin engellenmesi sonucu hukuki ve fili mücadelelerini sürdüren sendikamıza her kesimden destek geliyor.
Emek dostu sanatçılardan Tarık Akan ve Sadık Gürbüz de #Direnİşçi metal işçilerine destek ve dayanışma duygularını belirttiler.

Fotoğraflar

Sanatçılar Yürüyüşüne DİSK desteği,
12 Kasım 1977, İzmit


Arşivden: Çumitaş Grevi 1975
"Çalışma ve Toplum" Dergimizi
internetten de takip edebilirsiniz


ILO'nun 2013 yılı raporuna göre,
dünyada çocuk işçi sayısı 168 milyon,

85 milyonu tehlikeli iş kollarında çalışıyor.


Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar, temiz enerji konusunda toplumu bilinçlendirmek için mücadele eden bir bilim insanı.  Hocamızın konuyla ilgili araştırması sendikamız tarafından kitap olarak yayınlandı.

Kitap, PDF formatında    

Yasalar ve yönetmelikleri kitap haline getirerek örgüt içi dağıtımına başladık..
(pdf formatında indirebilirsiniz)İşçilerin insan onuruna yakışır çalışma ve yaşama koşullarına kavuşturulması mücadelesini sürdüren sendikamız, performans değerlendirmesi uygulamasını da bu hedef çerçevesinde ele alıyor. Sendikamızın yayınladığı Kılavuz Kitap, Üye ve temsilcilerimize, yasal hakları konusunda bilgi vermeyi, işyerlerinde yaygınlaşacağı görülen performans uygulamalarına yönelik izleyecekleri yolu anlatmayı amaçlıyor.

Kılavuz Kitap


Kıdem tazminatı ile ilgili taleplerimizden vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz.

Kıdem tazminatı fonu ile ilgili düzenlemenin gündemden kaldırılması, en azından bir yanlıştan dönüldüğünü göstermesi açısından son derece sevindirici bir gelişme olmakla beraber; daha önce açıkladığımız gibi, kıdem tazminatının daha kapsamlı ve yararlanılabilir bir hale getirilmesi için dile getirdiğimiz taleplerimizden asla vazgeçmediğimizin bilinmesini isteriz.
Kıdem tazminatı meselesi, sermayenin ve iktidarın istekleri ile sınırlı bir konu değildir.

Basın Açıklamamız


Üyesi olduğumuz, 140 ülkeden 700 sendika ve 50 milyondan fazla işçiyi temsil eden küresel sendika IndustriALL, "Taşeron" işçiliğine karşı Dünya çapında tüm sendikaları eyleme çağırıyor...

Okumak için


Çalışma ve Toplum dergisi arşivi     Gazetemiz arşivi


Kemal Türkler


TBMM’de kabul edilen “Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu" metniTemsilcinin el Kitabı
 
Yasalar, tüzükler, yönetmelikler...
Hakları, görevleri, sorumlulukları..
İşyeri sendika temsilcilerimizin çalışmalarını bilgiye dayandırmasına yönelik ihtiyaçlarını karşılayacak bir kitap.

 Okumak için


 

Genel Kurulumuzla ilgili ayrıntılı bilgi, fotoğraf ve videolar için

 

 

 


Güncelleme: 16 Şubat 2015
Birleşik Metal-İş, 01.09.1998 tarihinde ülkemizden ilk sendika olarak internette yerini aldı.


e-posta kontrol et..

2 Kasım 2004'ten bu yana, bu sayfayı ziyaret edenlerin sayısı: